Copy
Povolte si zobrazení obrázků, případně otevřte tento e-mail v prohlížeči.

Zářijový bulletin Centra paliativní péče

Všichni, kdo sledují téma paliativní péče, a zejména pak oblast domácích hospiců, jistě ví o probíhajícím pilotním projektu VZP. Naše největší pojišťovna ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Českou společností paliativní medicíny již dva roky sleduje vybranou skupinu poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče (jak se správně domácí hospicová péče nazývá) s cílem získat data o kvalitě a nákladnosti této péče oproti jiným způsobům podpory pacientů v závěru života. Výsledky projektu, o kterých informovala již několikrát i přední česká média, jsou více než pozitivní a ukazuje se, že tato péče opravdu funguje. Zároveň mobilních hospiců přibývá a objevují se i organizace, které si pod domácím hospicem představují odlišnou nabídku služeb.
Proto velmi vítáme vznik Fóra mobilních hospiců, nové platformy pro ty organizace, které se snaží držet jasné standardy péče: multidisciplinární tým včetně lékaře, dostupnost 24/7 a naplněná očekávání v podobě alespoň 80 procent klientů opravdu umírajících v domácím prostředí – nejedná se tedy pouze o nějakou dočasnou péči, než půjde do tuhého. Držíme Fóru mobilních hospiců palce a přejeme hodně zdaru do jejich práce.

Aktuality z ČR i ze světa

Koncert pro Cestu domů

Domácí hospic Cesta domů zve na benefiční koncert konaný ve čtvrtek 5. října při příležitosti Světového dne hospicové a paliativní péče. Na pódiu pražské La Fabriky se vystřídají kapely Houpací koně, Sunflower Caravan a Tata Bojs.

Akce ke Světovému dni hospicové a paliativní péče, který připadá každoročně na druhou říjnovou sobotu (letošní
13. ročník na 14. 10.), probíhají po celém světě. Jejich společným cílem je podpořit diskuzi o tom, jak péče o lidi na sklonku života funguje a jaké jsou její možnosti. 

Výzkum pro praxi


Výběr tří zajímavých vědeckých studií, které nedávno vyšly v renomovaných časopich.

1. Jak přesná je “surprise question”?

Otázkou, jak přesné je užívání “surprise question” (Byl byste překvapen/a, kdyby tento pacient do x měsíců zemřel?) při identifikaci pacientů na sklonku života se zabývá studie, kterou představil tým University College London. Autoři analyzovali 26 studií zabývajících se touto problematikou, čímž získali odhady dožití celkem 25 718 pacientů s rozdílnými diagnózami. Závěry studie odpovídají již dříve uveřejněné analýze a totiž, že odhady dožití získané použitím “surprise question” nejsou dostatečně přesné na to, aby byla používána jako samostatný prognostický nástroj, jsou však užitečné pro identifikaci pacientů, kteří by mohli mít užitek z paliativní péče. Studie UCL zároveň ukázala, že přesnost odhadu za použití “surprise question” se významně zvyšuje, pokud jde o onkologické pacienty a odhad činí lékař.

2. Vnímání kvality paliativní péče u pozůstalých

Argumenty ve prospěch domácí a hospicové paliativní péče přináší holandská studie, která zkoumala postoje pozůstalých zařazených do databáze Holandského národního programu pro zvyšování kvality paliativní péče. Data sebraná od 1 368 pečujících pozůstalých odhalila souvislost mezi spokojeností pozůstalých s péčí o pacienty i sebe samé a místem, kde pacient zemřel. Přestože do modelu péče je pro větší přesnost nutno zařadit nejen místo, ale i diagnózu a demografická specifika pacienta, studie ukazuje, že vyšší spokojenost s péčí v posledním týdnu života (na škále 0-10) vykazují příbuzní pacientů, kteří zemřeli doma (9,1) a v hospicové péči (8,9), než příbuzní pacientů, kteří zemřeli v nemocnici (7,8). Studie nicméně také odhaluje, že výrazný vliv na to, kde pacient nakonec zemře, má nemoc, kterou trpí a také, že při určitých diagnózách je hospicová péče hodnocena lépe, než domácí.

3. Kam směřuje evropská paliativní péče?

Redakce časopisu European Journal of Palliative Care prochází zásadní personální proměnou a při této příležitosti zveřejnila tři komentáře vztahující se k úkolům a obavám evropské paliativní komunity (Comment: Visions of Future Palliative Care jsou ke stažení zde). Jako nejdůležitější výzvy, před kterými paliativní komunita stojí, jmenovala odcházející editorka profesorka Julia Riley: 1) zodpovědnost paliativců za to, aby při schvalování nových onkologických léků a klinických studií budou etické komise jasně trvat na udržení kvality života pacientů, 2) zodpovědnost paliativců za vzdělávání veřejnosti v otázkách dobré smrti, 3) umožnit všem pacientům vyjádřit svá přání a zajistit, aby byla respektována, 4) zajistit, aby pacienti s demencí mohli svá přání vyjádřit v době, kdy jsou toho ještě schopni. Nastupující editor doktor Ros Taylor naopak upozorňuje na rizika, která pro evropskou paliativní péči plynou v souvislosti s americkou opiátovou krizí.

Webináře

25. 9. v 16:00 jsme pro vás připravili webinář MUDr. Evy Hegmonové z Centra pro léčbu bolesti a paliativní medicínu, s.r.o ve Zlíně a mobilního hospice Most k domovu. Na kazuistickém případu se budeme věnovat obtížně řešitelné bolesti u nemocného v závěru života.

Další plánované webináře:

26. 10., 16:00 Mgr. Petra Tomalová, Ph.D.: Centrum provázení a jeho činnost

20. 11., 15:30 Bc. Ludmila Kučerová, DiS: Charita České Republiky – největší poskytovatel domácí hospicové péče

Pozvánky na vzdělávací akce

Burza práce

 • Mobilní hospic Cesta Domů v Praze hledá poradenského pracovníka na částečný úvazek s nástupem od ledna.
   
 • Domácí hospic Tabita v Brně přijme všeobecnou zdravotní sestru na plný nebo částečný úvazek.
   
 • Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech hledá lékařku na plný úvazek.
   
 • Mobilní hospic Ondrášek v Ostravě příjme všeobecnou sestru na plný úvazek s nástupem ihned.
   
 • Hospic Svaté Zdislavy v Liberci hledá sestru na plný úvazek.
Pokud máte zájem uveřejnit nabídku své organizace, napište nám odkaz na inzerát na e-mail office@paliativnicentrum.cz

 
Copyright © 2017 Centrum paliativní péče

Upravit, co všechno mi posíláte.


Nechcete-li dostávat žádné další e-maily od Centra paliativní péče, můžete se odhlásit.

 
Centrum usiluje o systematické rozvíjení paliativní péče v České republice.

http://paliativnicentrum.cz

Sledujte nás na Facebooku nebo na Twitteru.