Copy
Povolte si zobrazení obrázků, případně otevřte tento e-mail v prohlížeči.

Dubnový bulletin Centra paliativní péče

Konference o nemocniční paliativní péči, kterou jsme pořádali společně s Nadačním fondem Avast, vzbudila velký zájem médií i pozitivní reakci zúčastněných. Jsme rádi, že se akce povedla a pokud jste přišli o přednášku hlavního hosta prof Anthonyho Backa, můžete si o jeho zkušenostech přečíst třeba tento článek pro aktualne.cz. Fotogalerii z akce naleznete na Facebooku.

Zároveň bychom vás chtěli srdečně pozvat na přednášku dalšího zahraničního experta, profesorky Claudie Bausewein z Mnichova, která se svou přednáškou The role of palliative care in modern medicine zakončí letošní kampaň Konec dobrý, všechno dobré. Akce se koná 25. května od 16 hodin v Anežském klášteře (součást Národní galerie v Praze), vstup je zdarma. Těšíme se na setkání!

Aktuality z ČR i ze světa

Křest knihy Ladislava Kabelky a nová sekce ČSPM

U příležitosti založení sekce geriatrické paliativní péče České společnosti paliativní medicíny byla pokřtěna kniha Geriatrická paliativní péče, jejímž autorem je bývalý předseda ČSPM a přední český paliatr MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

Dobrá tečka

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče spustila velmi povedenou kampaň s názvem Dobrá tečka. Z hlediska přehledu poskytovatelů paliativní péče nenabízí stránky kampaně kompletní přehled (zde doporučujeme mapu na webu umirani.cz), ale zprostředkování příběhů umírajících pacientů se APHPP a kreativní agentuře Družina podařilo na jedničku.

Datová základna paliativní péče

Národní datová základna paliativní péče, kterou spravuje Ústav zdravotnických informací a statistiky, nově nabízí využití interaktivního portálu, prezentujícího celostátní data o umírání a péči v závěru života v České republice.

Mezináboženská charta paliativní péče

Italská nadace Maruzza podpořila publikaci mezináboženské charty paliativní péče, kterou společně vydali představitelé všech hlavních náboženství světa. Text charty je k dispozici zde.

Výzkum pro praxi


Výběr tří zajímavých vědeckých studií, které nedávno vyšly v renomovaných časopich.

1. Paliativní péče o pacienty s pokročilým srdečním selháním zvyšuje kvalitu života

Tato přehledová studie reflektuje rostoucí zájem o paliativní péči o nemocné s pokročilým srdečním selháním a shrnuje výsledky 15 studií, které se zaměřily na vliv paliativní intervence na kvalitu života těchto nemocných. Většina studií prokázala vyšší kvalitu života a ujasnění preferencí v závěru života. Meta-analýza 3 z těchto studií zabývajících se domácí paliativní péčí pak ukázala snížení rizika rehospitalizace o 42 procent.

2. Klíčové aspekty domácí paliativní péče

Systematický přehled Cochrane collaboration z roku 2013 ukázal, že domácí paliativní péče významně snižuje symptomovou zátěž  a zvyšuje pravděpodobnost úmrtí v domácím prostředí. Stejní autoři nyní publikovali přehledový článek, ve kterém syntézou výsledků 19 kvalitativních studií identifikovali dvě klíčové komponenty, bez kterých není možné kvalitní domácí paliativní péči poskytovat. Jsou to 24hodinová dostupnost péče a dostatečná expertiza zejména v řešení symptomů a komunikaci o závažných tématech.

3. Standardní indikační kriteria k paliativní konzultaci v nemocnici

Cílem této studie bylo otestovat standardizovaná indikační kriteria k paliativní konzultaci u hospitalizovaných pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním. K zařazení do intervenční skupiny museli pacienti splnit alespoň jedno z těchto kritérií: pokročilé nádorové onemocnění, hospitalizace v minulých 30 dnech, hospitalizace delší než 7 dní, aktivní symptomy. Pacienti v intervenční skupině měli významně nižší počet opětovných hospitalizací v následujících 30 dnech, užívali méně chemotrapie po propuštění a častěji byli překládáni do hospicu nebo využívali podpůrné služby v komunitě.

Pozvánky na vzdělávací akce

Burza práce

Pokud máte zájem uveřejnit nabídku své organizace, napište nám odkaz na inzerát na e-mail office@paliativnicentrum.cz

 
Copyright © 2017 Centrum paliativní péče

Upravit, co všechno mi posíláte.


Nechcete-li dostávat žádné další e-maily od Centra paliativní péče, můžete se odhlásit.

 

Email Marketing Powered by Mailchimp
 
Centrum usiluje o systematické rozvíjení paliativní péče v České republice.

http://paliativnicentrum.cz

Sledujte nás na Facebooku nebo na Twitteru.