Copy
Povolte si zobrazení obrázků, případně otevřte tento e-mail v prohlížeči.
Hlavička lednového bulletinu

Milí přátelé a příznivci Centra paliativní péče,

vítám Vás v roce 2022 a těším se, že i tento rok budeme společně sdílet to nejdůležitější z paliativní péče u nás i v zahraničí. Čeká nás třetí rok s pandemií, ale i přesto doufám, že to bude rok plný naděje a že se společně budeme dál setkávat naživo nebo online. Kvůli covidové situaci se přesouvá konání Konference neonkologické paliativní péče na červen a náš kurz Paliativní péče se bude konat v online prostředí. Proběhne 2. února a stále máte možnost se registrovat. Ať už osobně nebo vzdáleně, díky, že do toho jdete s námi!

Z dílny Centra paliativní péče:

Na blogu EAPC vyšel článek Marka Uhlíře o našem projektu TIERA, který je zaměřený na včasnou identifikaci paliativních pacientů v prostředí pražské záchranné služby. Marek se v článku zabývá tím, jak přistupovat k pacientům v závěru života, kteří vyžadují akutní péči, ale převoz do nemocnice pro ně nemusí být nejlepším řešením
V úterý 18. ledna jsme v rámci našeho projektu na téma paliativní péče v prostředí záchranné služby uspořádali ve spolupráci s experty z Anglie a Kanady online sympozium s názvem Working Across the Gap: Palliative Care Initiatives in Ambulance Settings. Účastnilo se ho přes 100 zájemců z mnoha zemí a jeho záznam je dostupný na vimeu.

Aktuality

V lednu došlo ke změně v organizaci atestačních kurzů nástavbového oboru Paliativní medicína. V roce 2022 bude atestační kurzy pořádat Subkatedra paliativní medicíny IPVZ Praha. Kurzy budou probíhat v Praze a Brně a přihlašování je možné přes portál Subkatedry paliativní medicíny IPVZ.
Institut Pallium ve spolupráci se Sekcí dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP vydal nový dokument s názvem Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny. Koncepce popisuje, jak dítě a rodinu s paliativními potřebami identifikovat, jak nastavit plán péče, a jak zajistit poskytování péče během celé trajektorie nemoci včetně pozůstalostní péče
Ministerstvo zdravotnictví vydalo Standardy poskytování specializované paliativní péče ve formě konziliárního týmu paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče v ČR. Standardy byly vytvořeny v rámci projektu podpořeného Ministerstvem zdravotnictvípopisují službu poskytovanou konziliárním týmem v prostředí akutní a následné lůžkové péče a zahrnují i doporučení pro minimální personální zabezpečení týmu.
Kolegové a bývalí studenti slavného amerického paliativního specialisty Randyho Curtise, kterému byla před časem diagnostikována ALS, sepsali rady a podnětné myšlenky, které od něj během života slyšeli. Týkají se mentorského vztahu, stanovování priorit a dobrého života obecně. Inspirativní článek je volně dostupný na webu časopisu Journal of Pain and Symptom Management.

Výzkum pro praxi

Jak mluvit o duchovních potřebách pacientů v závěru života?

Dánsko (podobně jako Česká republika) patří mezi sekulární společnosti, což často ztěžuje zdravotníkům působícím v paliativní péči komunikaci s pacienty o jejich spirituálních potřebách. Studie výzkumníků z Univerzity v Odense se proto zaobírala tím, jaké jsou zkušenosti hospicových pacientů s komunikací o spiritualitě. Tato studie ukazuje, že pro zahájení podobných konverzací je důležité vytvoření blízkého vztahu s pacientem, navození důvěry i vzájemný pocit blízkosti. Tyto konverzace mohou často navazovat na komunikaci o prognóze, protože to je pro pacienty obvykle moment, kdy si uvědomí konečnost svého života a tyto otázky jsou pro ně velice důležité. Pacienti ale také uváděli, že je pro ně v pořádku, pokud komunikaci o spirituálních potřebách začne zdravotník, a někteří to i preferovali, protože ne vždy si sami uvědomují, že tyto potřeby mají a že by je mohli právě s ním řešit. Pro seznámení s tématem spirituality u pacientů může také dobře posloužit tento velice praktický článek o spiritualitě v paliativní péči.

Kdo by měl vést diskuzi o limitaci péče?

V českém prostředí jsme zvyklí spíše na to, že diskusi s pacientem o jeho přáních a představách o péči v závěru života vede s pacientem lékař. Co by se stalo, kdyby část těchto diskusí vedly sestry? Tato kanadská studie se dívala retrospektivně na záznamy náhodného souboru 200 pacientů. Zkoumala především to, kdo vedl s pacientem první rozhovor o péči po přijetí a jaká byla jeho preference ohledně kardiopulmonální resuscitace. Ukázalo se, že po komunikaci se sestrou pacienti častěji souhlasili s kardiopulmonální resuscitací než po komunikaci s lékařem. Méně často s resuscitací souhlasili pacienti, kteří byli ve vážnějším zdravotním stavu nebo trpěli více komorbiditami. Tento rozdíl může být zapříčiněn mnoha faktory, např. nejistotou sester ohledně pacientovy prognózy či závažnosti jeho zdravotního stavu, avšak pro objasnění těchto zajímavých zjištění je třeba dalšího výzkumu.

Tipy pro Váš rozvoj 

Možnosti podpory při perinatální ztrátě – role krizového interventa, supervizora a terapeuta - webinář určený sociálním pracovníkům, zdravotním sestrám a dalším odborníkům, kteří se během své praxe setkávají s perinatální ztrátou.
27. 1. 2022, online, Cesta domů
Paliativní přístup - kurz s cílem poskytnout základní vhled do uplatňování paliativního přístupu při péči o nevyléčitelně nemocné klienty. 
1. 3. 2022, Praha, Centrum paliativní péče
Withholding and Withdrawing Life-Sustaining Therapies in the Setting of Home Hospice - webinář na téma nezahájení/ukončení život udržující léčby v prostředí domácí hospicové péče.
17. 2. 2022, online, The MJHS Institute for Innovation in Palliative Care

Geri ELNEC - oblíbený kurz ELNEC se zaměřením na geriatrii.
21. - 23. 2. 2022, Praha 
ELNEC Core online - základní kurz ELNEC v online formě obohacený o akční učení.
7. - 9. 3. 2022, online
Komunikační ELNEC - kurz ELNEC zaměřený na komunikační dovednosti.
14. - 15. 3. 2022, Ostrava

ESPERO - unikátní kurz komunikačních dovedností, který lékaře připravuje na ty nejtěžší momenty - sdělování nepříznivé diagnózy, ukončování léčby, péči v závěru života a silné emoce s těmito situacemi spojené.
20 .- 22. 4. 2022, Praha, Centrum paliativní péče

Pracovní burza: Pojďte dělat smysluplnou práci!

Přeji Vám úspěšné vkročení do roku 2022.

Za tým Centra paliativní péče
Alexandra Trochtová

Alexandra Trochtová
Facebook
Instagram
Website
Email
Centrum paliativní péče zlepšuje péči o umírající v České republice, a to systematicky napříč systémem zdravotní a sociální péče.

Líbil by se bulletin někomu z vašich kolegů nebo přátel?
Přepošlete mu tento e-mail.
Předchozí čísla bulletinu si můžete prohlédnout tady.


Copyright © 2022 Centrum paliativní péče
-
Chci si upravit, co všechno mi posíláte. 

Chci se odhlásit z odběru e-mailů.