Copy
Povolte si zobrazení obrázků, případně otevřte tento e-mail v prohlížeči.

Říjnový bulletin Centra paliativní péče

Poslední dva roky se v naší zemi věnovalo hodně pozornosti rozvoji mobilní specializované paliativní péče, tzv. domácím hospicům. Díky pilotnímu projektu, který se podařilo vyjednat mezi Českou společností paliativní medicíny, ministerstvem zdravotnictví, VZP a několika hospici, jsme poslední měsíce s napětím vyčkávali, zda se tento typ péče dostane podobně jako v okolních zemích do balíčku státem podporované péče.
Vše nasvědčuje tomu, že ministerstvo i VZP považují pilotní projekt za úspěšný a budou v něm pokračovat s výhledem na zařazení mobilních hospiců do systému veřejného pojištění.

Jistě to není řešení všech paliativních neduhů našeho zdravotnictví, ale je to obrovský úspěch skupiny vyjednavačů, která na tomto projektu pracovala a také velmi dobrá zpráva pro pacienty, kteří by chtěli strávit závěr svého života doma.

O výsledcích projektu bylo referováno před pár týdny na konferenci České společnosti paliativní medicíny a připravuje se také seminář na půdě Poslanecké sněmovny, kde proběhne diskuze o celém projektu a o tom, kudy v tuto chvíli dál. Pozvánku na seminář najdete již brzy i na našem webu a facebooku.

Aktuality z ČR i ze světa

Paliativní péče pro pacienty se srdečním selháním

American Heart Association a American Stroke Association vydali společné doporučené postupy pro integraci paliativních principů do péče o pacienty se srdečním selháním. Publikace je volně dostupná na webu časopisu Circulation.

Z popela strom

Firma Bios začala nabízet bio urny, které kombinují klasickou funkci urny se speciální kapsulí, která může obsahovat semena jakéhokoli stromu, podle přání zákazníka. Z popela zesnulého tak může vyrůst strom jako pamětní symbol a místo vzpomínek.

Namasté

V hospici sv. Kryštofa v Londýně připravují studii efektivity metody Namaste, která je jedním z posledních trendů v péči o pacienty s demencí. Na stránkách hospice si můžete pročíst jejich dokument k využití této metody v domovech pro seniory a pokud by Vás metoda Namaste zaujala, přijeďte 11. listopadu na náš seminář o paliativní péči v domovech pro seniory, kde bude metodu představovat Dr Julie Kinley právě ze sv. Kryštofa. Info o semináři bude brzy na našem webu.

Rezoluce o lidských právech seniorů

Rada OSN pro lidská práva vydala na konci září rezoluci o lidských právech seniorů, ve které na dvou místech specificky zmiňuje přístup k paliativní péči jako jedno z klíčových témat.

E-learning o perinatální ztrátě

Organizace Dlouhá cesta, která se věnuje rodičům po úmrtí dítěte, otevírá druhý běh e-learningového programu o perinatální ztrátě. Doporučujeme!

Doporučujeme

Webináře

V úterý 25. října se můžete těšit na webinář o dětské paliativní péči, který připravuje prim. Mahulena Mojžíšová, předsedkyně Pracovní skupiny pro dětskou paliativní péči při ČSPM JEP a dr. Lucie Hrdličková z Kliniky dětské onkologie FNM.

V listopadu plánujeme webinář na téma plánování péče u časné demence, který povede doc. Rusina z Neurologické kliniky VFN.
Webináře Centra paliativní péče se konají pravidelně jednou za měsíc, účast na nich je bezplatná, stačí se pouze včas přihlásit a mít připojení k internetu.
 

Výzkum pro praxi

V říjnovém Výzkumu pro praxi jsou dva příspěvky věnovány problematice péče o rodiče dětí zemřelých před narozením, konkrétně tomu, jaká je role zdravotníků v podpoře rodičů v rozhodnutí vidět a držet v náručí své zemřelé dítě. Třetí příspěvek přináší stručný souhrn současných poznatků o sexualitě pacientů v paliativní péči.

Pozvánky na vzdělávací akce

Burza práce


 
Copyright © 2016 Centrum paliativní péče

Upravit, co všechno mi posíláte. 

Odhlásit ze všech e-mailů od Centra paliativní péče.

 

Email Marketing Powered by Mailchimp
 
Centrum usiluje o systematické rozvíjení paliativní péče v České republice.

http://paliativnicentrum.cz

Sledujte nás na Facebooku nebo na Twitteru.