Copy
Povolte si zobrazení obrázků, případně otevřte tento e-mail v prohlížeči.

Lednový bulletin Centra paliativní péče

Rok 2017 začal v našem Centru naplno. Zahájili jsme velký výzkumný projekt, podpořený Grantovou agenturou ČR. V rámci něj se budeme věnovat tomu, jak pacienti s pokročilou fází chronické nemoci rozumí své prognóze a co toto porozumění ovlivňuje. Stěhujeme se do nových prostor a nastoupily tři nové kolegyně, které rozšíří náš odborný tým. S Nadačním fondem Avast pokračujeme v práci s týmy, které zavádějí paliativní péči v 18 nemocnicích po celé republice. S Nadací Jistota připravujeme další ročník kampaně Konec dobrý, všechno dobré pro studenty lékařských fakult a také pracujeme na publikaci o paliativní legislativě v EU, která (doufejme) bude moci informovat současnou debatu nad hospicovým zákonem v ČR. Během prvního pololetí se uskuteční 5 běhů kurzu ELNEC a další vzdělávací akce chystáme. Děje se toho hodně, z čehož máme radost a těšíme se na setkávání během celého roku. Ať se Vám daří.

Martin Loučka

Aktuality z ČR i ze světa

Kniha Perinatální paliativní péče

Dr Kateřina Ratislavová ze Západočeské univerzity v Plzni publikovala knihu Perinatální paliativní péče. Autorka vychází ze svých zkušeností s porodní asistencí, ale zároveň se opírá o hloubkové rozhovory s rodiči, kteří osobně prožili ztrátu dítěte v raném období. Dostupnost perinatální paliativní péče je v Česku velmi nedostatečná a věříme, že tato kniha pomůže situaci zlepšovat.

Situační analýza o stavu paliativní péče

Česká společnost paliativní medicíny publikovala Situační analýzu o stavu paliativní péče, která shrnuje aktuální situaci v roce 2016. Tento dokument byl předložen Ministerstvu zdravotnictví ČR jako výchozí dokument pro další spolupráci na rozvoji paliativní péče.

Doporučené postupy pro plánování dětské paliativní péče

National Institute for Health and Care Excellence, hlavní autorita pro zdravotní péči ve Velké Británii, publikoval v prosinci loňského roku nové doporučené postupy pro poskytování dětské paliativní péče. Dokument obsahuje konkrétní doporučení pro poskytovatele péče i pro další výzkum v této oblasti.

Stoned: A Doctor's Case for Medical Marijuana

David Casarett, přední americký hospicový lékař a profesor na Duke University School of Medicine, vydal knihu o možnostech a limitech využití marihuany ve zdravotnictví, včetně paliativní péče. Velmi čtivě psaná publikace obsahuje analýzu argumentů pro i proti, včetně kazuistik několika pacientů.

Stanovisko IAHPC k eutanázii a asistované sebevraždě

Mezinárodní asociace hospicové a paliativní péče zveřejnila oficiální stanovisko k eutanázii a asistované sebevraždě. IAHPC zdůrazňuje nezbytnost široce dostupné paliativní péče jako nutného předpokladu pro debaty o legalizaci eutanázie a také doporučují, aby poskytovatelé paliativní péče nebyli ti, kteří za tuto proceduru budou nést primární zodpovědnost.

Výzkum pro praxi


Výběr tří zajímavých vědeckých studií, které nedávno vyšly v renomovaných časopich.

1. Většina lidí v posledních dnech života netrpí nesnesitelnými obtížemi

Australská kohortová studie zkoumala výskyt a intenzitu symptomů v posledních dnech života u 18 975 pacientů, kteří byli v péči paliativních týmů. 73,6 % těchto nemocných zemřelo v prvních dvou dnech po zařazení do studie. Navzdory obecné představě, že závěr života neodmyslitelně přináší utrpení, v této studii více než polovina nemocných před smrtí netrpěla významně zatěžujícími obtížemi. Studie dále ukázala, že větší symptomovou zátěž popisovali pacienti umírající v domácím prostředí než ti umírající v nemocnici.

2. Krevní testy umožňují odhad prognózy u onkologicky nemocných v paliativní péči

Vědci z Univerzity v Kyotu prezentovali na kongresu ESMO Asia 2016 výsledky studie, ve které na vzorku 1015 onkologicky nemocných v paliativní péči zkoumali využitelnost měření hladiny albunimu, laktátdehydrogenázy a počtu neutrofilů v krvi k určení prognózy těchto pacientů. V 75-80 % případů prognóza určená na základě těchto výsledků odpovídala skutečnosti.

3. Vážně nemocné děti umírají v ČR oproti jiným zemím méně často doma

Před pár dny vyšla v European Journal of Pediatrics studie srovnávající místo úmrtí u dětských pacientů s chronickými nemocemi. V ČR umírá v domácím prostředí pouze 17 % těchto dětí. V Belgii nebo na Novém Zélandě je to přes 40 % dětí, v Itálii nebo Švédsku přes 30. Na této studii se podílí i Centrum paliativní péče.

Webináře

31. 1. 2017 od 16:00 jsme pro vás připravili webinář na téma Lidskoprávní podstata a pojem důstojnosti v paliatívní péči. Webinář připravuje Mgr. et Mgr. Veronika Oškerová, Ph.D. z Masarykovy Univerzity v Brně.

Webináře Centra paliativní péče se konají pravidelně jednou za měsíc, účast na nich je bezplatná, stačí se pouze včas přihlásit a mít připojení k internetu.
 

Pozvánky na vzdělávací akce


Speciální upozornění
V rámci programu Nadačního fondu Avast Spolu až do konce se 13. 4. 2017 bude v Praze konat celodenní  konference o nemocniční paliativní péči s významným zahraničním hostem. Bližší informace již brzy na webových stránkách Centra paliativní péče a na našem Facebooku.

Burza práce

Pokud máte zájem uveřejnit nabídku své organizace, napište nám odkaz na inzerát na e-mail office@paliativnicentrum.cz

 
Copyright © 2017 Centrum paliativní péče

Upravit, co všechno mi posíláte. 

Odhlásit ze všech e-mailů od Centra paliativní péče.

 

Email Marketing Powered by Mailchimp
 
Centrum usiluje o systematické rozvíjení paliativní péče v České republice.

http://paliativnicentrum.cz

Sledujte nás na Facebooku nebo na Twitteru.