Copy
Povolte si zobrazení obrázků, případně otevřte tento e-mail v prohlížeči.
Březnový bulletin

Milí příznivci Centra paliativní péče,

loni touto dobou vstoupil covid-19 do našich životů a pravděpodobně málokoho z nás napadlo, že za rok budeme stále v lockdownu, učit děti doma a čelit přeplněným nemocnicím. Výročí spojená s traumatickými událostmi, jakou pandemie covidu bezpochyby je, může přinést širokou škálu emocí, a to i těch, které v každodenním životě běžně nepociťujeme. V tomto období bychom proto k sobě měli být obzvlášť laskaví a dbát na vlastní duševní hygienu. Rozhovor s profesorkou Lucií Bankovskou Motlovou, psychiatričkou ze 3. lékařské fakulty UK, přináší rady, jak o své duševní zdraví pečovat i v době pandemie. Základem v péči o duševní zdraví je dostatek spánku, kvalitní strava a pravidelná fyzická aktivita, ale můžeme také využít technik mindfulness či hlubokého břišního dýchání. 

Z Centra paliativní péče: Studie i rozhovor

K. Poláková, L. Hrdličková, M. Loučka - přehledová studie
Odborný časopis Children publikoval systematickou přehledovou studii mapující aspekty, které ovlivňují sdělování závažných zpráv v dětské onkologii. Na studii pracovala MUDr. Lucie Hrdličková s našimi výzkumníky Kristýnou Polákovou a Martinem Loučkou.  
16. března jsme si připomínali Světový den sociální práce. Poslechněte si rozhovor s Martinem Loučkou v podcastu Sociální pracovnice vysílá nejen o sociální práci v paliativní péči, ale také o roli praktických lékařů, o důležitosti zachovávat rozlučkové rituály i v době pandemie a také o existenciální psychologii v každodenním životě.

Aktuality

Manželé Vlčkovi
Generální ředitel firmy Avast Ondřej Vlček spolu s manželkou Katarínou oznámili založení Nadace rodiny Vlčkových, jejímž cílem je podpořit rozvoj dětské paliativní péče u nás a vybudování sítě služeb, které reflektují potřeby rodin pečujících o dítě se závažným onemocněním.
Časopis Paliativní medicína přinesl další zajímavý podcast doktorem Adamem Rapoportem, který je vedoucím dětského paliativního týmu v Hospital for Sick Children v Torontu, a také mentorem Týmu dětské podpůrné a paliativní péče ve Fakultní nemocnici v Motole. V podcastu mluví nejen o své zkušenosti s českým zdravotnictvím, ale také o tom, v čem se péče o dětské pacienty a jejich rodiny liší v České republice a Kanadě a jak pandemie covidu-19 ovlivnila jejich práci.
CareTalk je nová aplikace pro zdravotníky – převážně lékaře a sestry –, která slouží jako pomoc, podpora nebo checklist (TO DO) v nejrůznějších komunikačních situacích s pacienty, rodinami pacientů, ale i s kolegy ve zdravotnictví. Aplikaci vyvinuli v Centru dohody a je zdarma.

Doporučujeme: Nová publikace

kniha Etické poradenství
Nakladatelství Triton vydalo novou publikaci zaměřenou na problematiku etického poradenství ve zdravotnictví. Autorem knihy Etické poradenství je MUDr. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D., který se problematice etického poradenství dlouhodobě věnuje a mimo jiné je také předsedou Sekce pro etiku v paliativní péči ČSPM. Ve své knize propojuje komunikační přístupy s metodami etické reflexe a vychází z osvědčených metodik užívaných v USA a v Německu. 

Výzkum pro praxi

Kdy indikovat specializovanou paliativní péči?  

Potřeby všech pacientů jsou více či méně komplexní, u paliativních pacientů považujeme tuto rozvahu za obzvláště důležitou - čím komplexnější potřeby, tím vhodnější je indikace pacienta ke specializované paliativní péči. Systematický přehled uveřejněný v časopise Palliative medicine srovnává 6 různých nástrojů na hodnocení těchto potřeb. Ačkoli jsou jednotlivé nástroje velmi heterogenní a soustředí se na různé aspekty péče, za nejkomplexnější považují autoři systémy HexCOM a IDC-Pal, protože jsou validizované na paliativní populaci a zároveň pracují s individuální perspektivou pacienta.

Psychické potíže pozůstalých

Tato studie, pod kterou jsou podepsané významné osobnosti americké paliativní péče jako jsou Vicki Jackson či Jennifer Temel, hledala souvislost mezi kvalitou života umírajících a následnými psychickými obtížemi pozůstalých. Tři měsíce po úmrtí blízkého trpělo 30,4 % ze 168 pozůstalých depresí a 43,4 % úzkostí. Ti, kteří hodnotili míru fyzického i psychického distresu svých blízkých v závěru života jako vyšší, významně častěji a ve vyšší míře vykazovali depresivní a úzkostné symptomy tři měsíce po smrti svých blízkých. 

Tipy pro Váš rozvoj 

Mental Health and Wellbeing - webinar focuses on the health impacts of caring for a seriously ill child, there'll be a panel discussion on how different services have been supporting families' mental health throughout the pandemic, and advice on looking after yourself and your team members.
24. 3. 2021, online, Together for Short Lives
Doprovázení umírajících v různém kulturním prostředí - webinář je určený pro všechny, kdo při své práci narážejí na téma nemoci, umírání a smrti i pro ty, kdo přicházejí do kontaktu s nemocnými a jejich rodinami z různých kulturních prostředí.
21. 4. 2021, online, Cesta domů
Paliativní péče - kurz přináší základy paliativní péče pro zdravotnické i nezdravotnické pracovníky se specifickým zaměřením na oblast sociálních služeb. Tento kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí.
22. 4. 2021, online, Centrum paliativní péče
Anna Michlová

ELNEC online - oblíbený komplexní kurz paliativní péče, který se nese v duchu hesla “sestry sestrám” proběhne již potřetí v online formě s prvky akčního učení.
26. - 28. 4. 2021, online, Centrum paliativní péče
Role etického poradce u perinatální péče - webinář nabízí možnost zastavit se u tématu, jak může etický poradce poskytnout podporu rodinám při perinatální ztrátě.
3. 5. 2021, online, Cesta domů
Espero rozhovor
Espero - unikátní kurz komunikačních dovedností, který lékaře připravuje na ty nejtěžší momenty - sdělování nepříznivé diagnózy, ukončování léčby, péči v závěru života a související silné emoce.
12. - 14. 5. 2021, Praha, Centrum paliativní péče

Pracovní burza: Pojďte dělat smysluplnou práci

Přejeme všem hodně sil do dalších dnů.

Za tým Centra paliativní péče
Kristýna Poláková 
Kristýna Poláková
Facebook
Twitter
Website
Email
Centrum paliativní péče usiluje o systematické rozvíjení paliativní péče v České republice.

Předchozí čísla Bulletinu jsou vám pořád k dispozici.

 01 - 02

Copyright © 2021 Centrum paliativní péče

Chci si upravit, co všechno mi posíláte. 
Chci se odhlásit z odběru e-mailů.