Copy
Povolte si zobrazení obrázků, případně otevřte tento e-mail v prohlížeči.
Listopadový bulletin

Milí přátelé Centra paliativní péče,

dlouhé podzimní večery i opatření spojená s epidemií covid-19 nás nutí trávit více času doma a omezit vzájemná setkávání. Snažíme se Vám proto poskytnout možnost setkat se alespoň ve virtuálním světě a přichystali jsme pro Vás náš historicky první online kurz paliativní péče zaměřený na oblast sociálních služeb. Potřebu vzájemného kontaktu alespoň na dálku řeší také pacienti a jejich rodiny. Možností, jak kontakt zprostředkovat, je více, inspiraci můžete načerpat z našeho projektu na využití tabletů v paliativní péči. Webinář na toto téma je dostupný v archivu na našem webu, kde najdete desítky dalších zajímavých webinářů. Neváhejte se připojit k plánovanému webináři již toto pondělí s doktorkou Claudií Gamondi, která se podělí o svoje zkušenosti z nejzasaženějšího regionu jarní vlnou pandemie na hranicích Itálie. Tak na viděnou online! 

Z Centra paliativní péče: Nový článek a kazuistiky

Doporučení k zajištění komunikace umírajících pacientů v karanténě
Vzpomínáte si na naše Doporučení k zajištění komunikace umírajících pacientů v karanténě? Současně s ním jsme spustili pilotní projekt, který mapoval využití tabletů a online aplikací u paliativních pacientů v naší zemi. Nyní si můžete přečíst závěrečnou zprávu a kazuistiky získané od zapojených organizací.
Karolína Vlčková
Náš nejnovější článek Vliv kontextuálních faktorů, které ovlivňují rozvoj paliativní péče v domovech pro seniory v České republice zpracovala v rámci projektu MySupport Study naše Karolína Vlčková na základě rozhovoru s ředitelem domova Sue Ryder a členem naší správní rady Matějem Lejsalem.

K tématu covid-19 doporučujeme

V posledních dnech se v řadě médií diskutuje problematika manipulace s tělem zemřelého, který měl covid-19. Debaty se často odkazují na dokument Ministerstva zdravotnictví, který byl vydán v březnu a je poměrně přísný - zakazuje oblékání zesnulého, nahlížení do rakve a další věci, které jsou pro mnohé lidi důležitou součástí posledního rozloučení. Chceme proto upozornit na aktuální doporučení WHO, které reflektuje nedostatek důkazů o tom, že by manipulace s tělem zesnulého představovala nějaké zvýšené riziko a je mnohem více orientováno na respektování přání a důstojnosti zesnulého a jeho rodiny
Fórum mobilních hospiců společně s Českou společností paliativní medicíny ČSM JEP aktualizovali a vydali Rozšíření Metodického doporučení pro MSPP v době pandemie covid-19, kde shrnují postupy k péči o covid-19 pozitivní pacienty v péči mobilních hospiců.

Pusťte si to

Tradiční setkání v Jihlavě, které pořádá Sekce dětské paliativní péče, ČSPM JEP se vyjímečně uskutečnilo v online podobě. Setkání bylo zaměřené na problematiku spolupráce mezi poskytovateli dětské paliativní péče. Celou konferenci, včetně živých vstupů prezentujících odborníků, je proto možné sledovat ze záznamu, který je volně dostupný. 
V pondělí 7. 12. 2020 proběhne online sympozium ČSPM. Sympozium nabídne nejen přednášky zaměřené na problematiku kolem covid-19 a paliativní péči, ale také představí pět nejvýznamnějších studií publikovaných v našem oboru za uplynulý rok a několik dalších vybraných příspěvků, původně plánovaných na Celostátní konferenci paliativní medicíny, která musela být letos zrušena.

Výzkum pro praxi

Postoje budoucích zdravotních sester k péči o terminálně nemocné pacienty

Pozitivní postoje vůči terminálně nemocným pacientům jsou klíčové proto, aby byla péče o pacienty v závěru života dobrá. Faktory, které tyto postoje ovlivňují u studujících zdravotních sester, zkoumá švýcarská průřezová studie. Analýza ukázala, že nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím, zda budou sestry k terminálním pacientům přistupovat spíše pozitivně a sebevědomě, nebo se naopak budou těmto setkáním vyhýbat, je kromě věku respondentů a délky studia zejména to, zda se během studia s těmito pacienty studenti setkávali. Pro zlepšení péče v závěru života je podle autorů tedy zásadní, aby se studenti během svých praxí dostávali s těmito pacienty do přímého kontaktu. Taková praxe vede k většímu sebevědomí sester, k větší jistotě ohledně vlastních kompetencí a ke schopnosti podporovat pacienta až do okamžiku smrti.

Slouží rodinné konference k snížení stresu u rodinných příslušníků i ke snížení nákladů na péči?

Slouží rodinné konference k snížení stresu u rodinných příslušníků i ke snížení nákladům na péči? Rodinná konference (rodinné setkání) je klinický nástroj, který využívá zdravotnický personál v nemocnici k setkání s pacientem a jeho rodinou a který usnadňuje komunikaci a plánování další péče. Australský tým pod vedením prof. Petera Hudsona se dlouhodobě této problematice věnuje, ve své poslední studii se zabývají přínosy těchto rodinných setkání pro rodinné příslušníky i pro zdravotní systém. Tato klinická randomizovaná studie porovnávala 3 zařízení, přičemž 2 z nich využívali strukturovaná rodinná setkání a jedna nemocnice fungovala jako kontrolní skupina. Ukázalo se, že rodinní příslušníci, kteří absolvovali rodinné setkání, uváděli, že se cítí méně stresováni a lépe připraveni na roli pečujícího. Konference se průměrně zúčastnili 3 členové personálu, téměř vždy byl přítomen ošetřující lékař. Příprava na konference trvala průměrně 35 minut a samotné setkání průměrně 52 minut. Rodinné konference neměli vliv na využívání zdravotní péči, ale ani celkově nenavyšovaly náklady na péči. Pokud by však měly být prováděny rutině, bylo by potřeba provést určité systémové změny.

Váš rozvoj: Na co se podívat? 

Je nám líto, že musíme zrušit všechny plánované kurzy Elnec a Espero do konce tohoto roku. Nové termíny na první pololetí roku 2021 budou postupně přibývat na našich webových stránkách. Už teď se můžete radovat z prvního online kurzu. 
Claudia Gamondi
The palliative care experience of Covid-19 pandemics in public hospital of Southern Switzerland - it is our pleasure to invite doctor Claudia Gamondi to share her work experience in palliative care team in the hospital on the Swiss-Italian borders.
23. 11. 2020, online, Centrum paliativní péče
Viera Ivanovová
Paliativní péče - kurz je určen zdravotnickým i nezdravotnickým pracovníkům a jeho cílem je představit principy paliativní péče se specifickým zaměřením na oblast sociálních služeb. Kurz je rozdělen do dvou dnů a akreditován MPSV.
1. 12. a 3. 12. 2020, online, Centrum paliativní péče
Online sympozium ČSPM - sympozium přinese téma covid-19 v kontextu paliativní péče, představí pět nejvýznamnějších studií publikovaných v oboru paliativní péče a vybrané příspěvky původně plánované na 12. konferenci ČSMP.
7. 12. 2020, online, Česká společnost paliativní medicíny
COVID - 19 a MSPP – online seminář se zaměří na to, jak i v této době nadále poskytovat kvalitní mobilní specializovanou paliativní péči, a přitom zůstat fyzicky a psychicky v pořádku.
1. 12. 2020, online, Ministerstvo zdravotnictví

Pracovní burza: Pojďte dělat smysluplnou práci

Přejeme vám příjemný poslech a inspirativní čtení!

Za tým Centra paliativní péče
Kristýna Poláková
Kristýna Poláková
Facebook
Twitter
Website
Email
Centrum paliativní péče usiluje o systematické rozvíjení paliativní péče v České republice.

Předchozí čísla Bulletinu jsou vám pořád k dispozici.

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10

Copyright © 2020 Centrum paliativní péče

Chci si upravit, co všechno mi posíláte. 
Chci se odhlásit z odběru e-mailů.