Copy
Povolte si zobrazení obrázků, případně otevřte tento e-mail v prohlížeči.
Hlavička prosincového bulletinu

Milí přátelé a příznivci Centra paliativní péče,

blíží se nám Vánoce a také konec roku. Nenechte se pohltit vánočními shony za úklidem a dárky. Tím podstatným stejně jako v paliativní péči jsme my lidé a naše vztahy. Buďme tu tedy pro sebe i pro sebe navzájem a užijme si společný čas s rodinou i přáteli a nechme chvíli pracovní agendu spát. S koncem roku máme také příležitost uvědomit si, co je pro nás podstatné a čemu chceme dávat v životě nejvíc naší energie. Věřím, že když budeme žít podle svých hodnot, sytit naše potřeby a plnit si přání, bude ten nový rok zase o něco hezčí. 

Z dílny Centra paliativní péče: PF 2022

I letošní PF 2022 je ručně tištěnou autorskou tvorbou naší výzkumné pracovnice Anduly Tučkové a je inspirováno týmovou tradicí skládání haiku, tradiční japonské lyrické poezie.

Zveme vás na online seminář a sympozium

Srdečně vás zveme na naše dvě odpolední online vzdělávací akce:

Aktuality

Na začátku prosince proběhl Grief Awareness Week, jehož cílem je připomínat, že truchlení je přirozená součást života, o které bychom se neměli bát mluvit, a zároveň zvyšovat povědomí laické veřejnosti o dostupných službách. Řada organizací se k této akci připojila a připomíná nám také, že zármutek není jen jeden a že nic není špatně, pokud přijde na truchlení.
Pokud necháváte nákup dárků na poslední chvíli, doporučujeme vaší pozornosti novinku Ledový zámek od nakladatelství Cesta domů nebo také diář Opatruj se, který vytvořila společnost Nevypusť duši ve spolupráci s Papelote, a jehož smyslem je napomoci k nalézání vnitřního klidu v příštím roce, což se v současné neklidné době může hodit.
Jak pečovat o děti se závažným život ohrožujícím či limitujícím onemocněním, pokud je dětská paliativní péče nedostupná? Na tuto otázku odpovídá na svém blogu profesorka Thienprayoo.
V září 2022 se v Torontu uskuteční Světový kongres psycho-onkologické společnosti IPOS. Do 28. února je možné zaslat svůj abstrakt a ucházet se o aktivní účast na tomto významném kongresu.

Doporučujeme ke zhlédnutí

Jak pracovat s klienty s demencí? Podívejte se na webinář Geropsychologické sekce při Českomoravské psychologické společnosti o nefarmakologických intervencích při péči o osoby s demencí.
Pokud se vám dosud nepodařilo vidět oceňovaný dokument Jednotka intenzivního života, který zachycuje práci paliativního týmu ve Všeobecné fakultní nemocnici, film je nově ke zhlédnutí na platformě Dafilms.

Výzkum pro praxi

Zvyšuje Mirtazapin chuť k jídlu u onkologických pacientů?

Možnosti léčby nechutenství a kachexie u pokročilého nádorového onemocnění jsou velmi omezené, mirtazapin je za tímto účelem často předepisován. Primárním cílem této zaslepené placebem kontrolované studie bylo zvýšení chuti k jídlu během 28 dnů u pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním. K významnému zvýšení chuti k jídlu došlo jak ve skupině užívající mirtazapin, tak ve skupině užívající placebo. Rozdíl mezi skupinami nebyl významný ani v dalších parametrech týkajících se kachexie. Výsledky výzkumu s negativními výsledky jsou publikovány méně často a je zajímavé se zamyslet nad tím, zda naší praxi ovlivňují stejným způsobem jako výsledky pozitivní.

Definice závěru života u pacientů s demencí

Tento systematický přehled ukazuje, že studie zaměřené na péči v závěru života u pacientů s demencí pracují s různými definicemi závěru života u této nemoci a často vychází pouze z nástrojů hodnotících pokles kognitivních schopností nebo pokles funkční zdatnosti, ale nepostihují komplexnost potřeb těchto pacientů. Obtížná předvídatelnost trajektorie nemoci a z ní plynoucí nekonzistence v definici závěru života u demence vede autory k doporučení plánovat péči o pacienty s pokročilou demencí na základě jejich aktuálních potřeb, nikoliv na základě předpokládané prognózy. Cíle péče by tak měly být stanoveny spíše na základě zhodnocení celkových rezerv a závažnosti aktuální komplikace než na základě odhadované délky dožití.

Tipy pro Váš rozvoj 

Maminku to pořád bolí, pane doktore. Léčba bolesti v domácím prostředí - webinář Cesty domů je určený praktickým lékařům a všem, kteří při své práci přicházejí do kontaktu s nevyléčitelně nemocnými.
13. 1. 2022, online, Cesta domů
Viera Ivanovová
ELNEC Core - lednový kurz, který pořádáme již 5. rokem, proběhne v online formě. Tuto formu kurzu jsme obohatili prvkem akčního učení, kdy účastník již během kurzu řeší problémy ze své praxe.
17. - 19. 1. 2022, online, Centrum paliativní péče
Artificial Nutrition and Hydration in Palliative Care and Hospice - webinář na téma umělé výživy a hydratace v paliativní péči. Registrace na webinář je zdarma.
20. 1. 2022, online, The MJHS Institute for Innovation in Palliative Care
Improving end of life for all - online konference během které můžete sdílet nejnovější poznatky a inovace v paliativní péči.
30. 1. -  4. 2. 2022, online, Marie Curie - Care and support trought terminal illnesses 
Plánování péče v závěru života - na kurzu lektorka přiblíží účastníkům význam plánování péče v závěru života a dá návod, jak plán péče v závěru života vnést do praxe. Seminář je akreditován MPSV.
1. 2. 2022, Praha, Centrum paliativní péče 
Paliativní péče - kurz je určen zdravotnickým i nezdravotnickým pracovníkům a jeho cílem je představit principy paliativní péče se specifickým zaměřením na oblast sociálních služeb. Kurz je akreditován MPSV. 
2. 2. 2022, Praha, Centrum paliativní péče 
Konference neonkologické paliativní péče - celodenní konference, na které přislíbily účast i zahraniční řečnice: prof. MUDr. Claudia Bausewein a MUDr. Eva Schildmann.
10. 2. 2022, Praha, Paliativní a podpůrný tým FNKV ve spolupráci s 3. LF UK
Rozhovor Martina Loučky a Lucie Hrdličkové

ESPERO - stále více oblíbený kurz pro lékaře, který je zaměřen především na praktický nácvik pro získání dovedností v komunikaci závažných zpráv.
14. - 16. 2. 2022, Praha, Centrum paliativní péče 

Pracovní burza: Pojďte dělat smysluplnou práci!

Společně vám přejeme krásné vánoční svátky a úspěšný start do nového roku

Za tým Centra paliativní péče
Karolina Fialová
Facebook
Instagram
Website
Email
Centrum paliativní péče zlepšuje péči o umírající v České republice, a to systematicky napříč systémem zdravotní a sociální péče.

Líbil by se bulletin někomu z vašich kolegů nebo přátel?
Přepošlete mu tento e-mail.
Předchozí čísla bulletinu si můžete prohlédnout tady.


Copyright © 2021 Centrum paliativní péče
-
Chci si upravit, co všechno mi posíláte. 

Chci se odhlásit z odběru e-mailů.