Copy
Povolte si zobrazení obrázků, případně otevřte tento e-mail v prohlížeči.

Květnový bulletin Centra paliativní péče

V poslední době máme v České republice možnost setkávat se s řadou zajímavých osobností z mezinárodní paliativní komunity. Další příležitost bude 31. 5. 2018, kdy do Prahy přijede profesor Kevin Brazil z Queen's University v Belfastu. Jedná se o předního odborníka na problematiku plánování budoucí péče (tzv. advance care planning), zejména u pacientů s demencí a klientů domovů pro seniory. V rámci těchto témat realizoval se svým týmem řadu komplexních výzkumných projektů a je autorem více než 360 vědeckých článků. Zabývá se také etikou a na univerzitě v Belfastu působí v Centru pro evidenci a sociální inovace. V Praze vystoupí jako čestný host na sympoziu o paliativní péči v domovech pro seniory, která se koná pod záštitou ministra zdravotnictví a bude plná zajímavé inspirace. Těšíme se na viděnou!

Chcete i nadále dostávat novinky
ze světa paliativní péče?


Potřebujeme váš souhlas, abychom vám dál mohli posílat tento bulletin. Udělíte nám ho kliknutím na následující odkaz a zaškrtnutím položky E-mail v části Souhlas se zasíláním.

Udělit souhlas se zasíláním
 

Aktuality z ČR i ze světa

Dlouhodobé ošetřovné

Od prvního června tohoto roku budou moci lidé pečující o svého dlouhodobě nemocného příbuzného v domácím prostředí čerpat nově zavedenou dávku z nemocenského pojištění. Toto dlouhodobé ošetřovné bude vypláceno po dobu 90 dnů a jeho výše bude 60 % vyměřeného denního základu. Zaměstnavatel bude mít povinnost pečujícího na potřebnou dobu uvolnit a podržet mu pracovní pozici. O potřebě celodenní ošetřovatelské péče v domácím prostředí bude rozhodovat ošetřující lékař v nemocnici. Podmínkou je minimálně 7denní hospitalizace nemocného. Velkou výhodou je, že pečující se u nemocného v péči mohou střídat vždy po celých dnech. I když povinnost předcházející hospitalizace je v mnoha případech neopodstatněná, jedná se o významnou změnu podporující rodiny v péči o jejich blízké doma.

Salzburské semináře

Další ročník mezinárodních Salzburských seminářů pořádaných Open Society Foundation bude letos  věnován paliativní péči v neurologii s důrazem na neuro-onkologii a neurologické komplikace nádorových onemocnění. Lektory budou mimo jiné dr. Alan Carver nebo dr. Kathleen Foley, neurologové z Memorial Sloan Kettering Cancer Center v New Yorku. Kurz proběhne v termínu od 2. do 8. prosince 2018 a je určen lékařům a sestrám různých odborností, kteří s těmito nemocnými pravidelně pracují. Uzávěrka přihlášek je 15. září. Pro bližší informace se obracejte na maryvcallaway@gmail.com.

Nová doporučení pro plánování péče pro lidi se syndromem demence

Národní zdravotní služba ve Velké Británii vydala nová doporučení pro plánování péče pro lidi se syndromem demence. Dokument nazvaný My future wishes (Moje budoucí přání) je určen pracovníkům zdravotních a sociálních služeb a jeho cílem informace, podporu a doporučený postup pro plánování péče od diagnózy až po pokročilá stádia nemoci tak, aby se těmto nemocným dostalo co  nejlepší péče v souladu s jejich přáním. Část doporučení je věnována také situacím, kdy nebylo možné preference nemocného týkající se závěru života zjistit před rozvojem těžkého kognitivního deficitu.

Webináře

21. 6. od 16:00 bychom vás rádi pozvali na webinář tentokrát s tématem z oblasti transpersonální psychologie. Mgr. Margareta Johnová, psycholožka z organizace Diabasis, nás seznámí s výsledky svého výzkumu transpersonálních prožitků spojených se smrtí a umíráním, zejména zážitků sdílené smrti.

Webináře Centra paliativní péče se konají pravidelně jednou za měsíc, účast na nich je bezplatná, stačí se pouze včas přihlásit a mít připojení k internetu.

Výzkum pro praxi


Výběr tří zajímavých vědeckých studií, které nedávno vyšly v renomovaných časopich.

1. Intervence sociálního pracovníka u nemocných s pokročilým srdečním selháním

James Tulsky z Dana-Farber Cancer Institute v Bostonu, který byl minulý týden hostem konference Spolu až do konce v Praze, mluvil o výzkumu v oblasti paliativní péče o nemocné s pokročilým srdečním selháním. Studie jeho spolupracovníků publikovaná v dubnu v JAMA Cardiology zkoumala roli paliativního sociálního pracovníka v péči o tyto nemocné.  Randomizovaná studie, ve které jedna polovina účastníků dostávala běžnou péči a druhá skupina navíc intervenci sociálního pracovníka sestávající z rozhovoru o prognostickém povědomí pacienta, preferencích týkajících se závěru života a o symptomech, vedla k zajímavým výsledkům. Na počátku studie lékaři odhadovali prognózu kratší než 6 měsíců u 64 % nemocných zařazených do studie, zatímco 84 % nemocných odhadovalo svojí prognózu delší než 5 let. Skupina, která podstoupila intervenci sociálního pracovníka, ve srovnání s kontrolní skupinou přehodnotila své prognostické očekávání v souladu s očekáváním lékařů, aniž by došlo k nárůstu deprese, úzkosti či snížení kvality života těchto nemocných.

2. Vyhýbání se plánování péče v neuroonkologii

Podrobné plánování péče na konci života je v rušném provozu nemocnic problematické. Obvykle se domníváme, že hlavní příčinou je nedostatek času na pacienta. Britský tým se rozhodl tuto domněnku ověřit kvalitativní studií, jejíž výsledky publikoval lednový BMJ Open. Nedostatek se času se přitom ukázal jen jako jedna z příčin stavu, který tým výzkumníku nazval “kulturou společného vyhýbání”. Nejdůležitějším důvodem, proč většina pacientů nemá kompletně vyplněn včasný plán péče je, že “sdílená zodpovědnost” je nejčastěji interpretována jako “zodpovědnost někoho jiného”. Podle výzkumníků je nejsnadnějším řešením, jak v tomto případě zlepšit praxi paliativní péče, závazně stanovit dílčí zodpovědnost jednotlivých členů pečujících týmů.

3. Po stopách moci v nemoci

Sborník kvalitativních studií zabývajících se mocí, prestiží a uznáním v medicíně vydalo na konci loňského roku Sociologické nakladatelství. Nás nejvíce zaujala studie Boleslava Keprta zabývající se tím, co je chápáno mezi pracovníky nemocnic a hospiců, jako “normální” ve vztahu ke smrti a umírání. Z hlediska paliativní péče jsou velice zajímavé i studie Karla Čady o chápání naděje a Olgy Matoušové Šmídové a Blanky Tollarové o managementu emocí jako součásti práce zdravotních sester.

Matoušová Šmídová, O. a kol. (2017): Po stopách moci v nemoci. Praha: SLON.

Pozvánky na vzdělávací akce

Burza práce

Pokud máte zájem uveřejnit nabídku své organizace, napište nám odkaz na inzerát na e-mail office@paliativnicentrum.cz

 
Copyright © 2018 Centrum paliativní péče

Upravit, co všechno mi posíláte.


Nechcete-li dostávat žádné další e-maily od Centra paliativní péče, můžete se odhlásit.

 
Centrum usiluje o systematické rozvíjení paliativní péče v České republice.

http://paliativnicentrum.cz

Sledujte nás na Facebooku nebo na Twitteru.