Copy
Povolte si zobrazení obrázků, případně otevřte tento e-mail v prohlížeči.
Červnový bulletin Centra paliativní péče

Milí přátelé Centra paliativní péče,

máme radost, že přibývá osobních schůzek i kurzů, kde se můžeme potkat tváří v tvář - třeba teď s lékaři na kurzu Espero. Minulý týden se také sešly lektorky kurzu ELNEC a Vy si můžete zažít tento unikátní kurz pro zdravotní sestry na vlastní kůži už v srpnu v Litoměřicích. Ještě před tím, ale přijměte jedno pozvání na online webinář, kde Jan Kaňák představí RRL model truchlení a nástroje, jež lze v terapeutické praxi využít. A když Vám vyjde chvíle, budeme rádi za vyplnění dotazníků. Chceme zjistit, jak se pandemie covid-19 podepsala na péči o umírající v České republice a srovnat výsledky s dalšími evropskými zeměmi. V tomto čísle nepřijdete o zajímavé výzkumy pro praxi ani pracovní nabídky!

Z dílny Centra paliativní péče: Dotazníky

Dotazníky k péči v závěru života během pandemie
Jaký měla pandemie covid-19 dopad na umírající pacienty, jejich blízké a zdravotnický personál? Ve spolupráci s kolegy ze zahraničních univerzit jsme připravili dotazníky mapující zkušenosti zdravotníků a pozůstalých s péčí v závěru života během pandemie. Prosíme o jeho vyplnění, pokud jste pečovali o umírající pacienty v době pandemie, a prosíme o sdílení mezi kolegy. Děkujeme! 

Doporučení: Online komunikace

Česká společnost paliativní medicíny vydala doporučení pro Využití online komunikace při intervenci paliativního týmu. V souvislosti s pandemií covid-19 a s tím spojeným zákazem návštěv nejen ve zdravotnických zařízeních, bylo nezbytné najít jiný způsob, jak umožnit kontakt pacientům a jejich blízkým. Online komunikace pomocí chytrých telefonů, tabletů nebo notebooků nabízí možnost jak potřebný kontakt zprostředkovat. Uvedené kazuistiky ukazují různé způsoby využití online nástrojů nejen pro umožnění kontaktu pacienta s blízkými, ale také pro komunikaci paliativního týmu s pacientem nebo s dalšími odborníky či v rámci týmu. ČSPM také nabízí krátkou verzi doporučení.

Aktuality: Kongres bude

Kongres Evropské asociace paliativní péče, který se měl konat letos v květnu v italském Palermu, proběhne v termínu 8. - 9. října 2020 on-line. Organizátoři slibují, že všechny příspěvky schválené do Palerma budou k vidění online, navíc bude možné sledovat přednášky ze záznamu, a tak shlédnout i obsah paralelních sekcí. Navíc budou do programu zařazeny aktuální abstrakty zaměřené na paliativní péči během pandemie covid-19.

Výzkum pro praxi

Dostupná evidence a léčba nádorové bolesti

Z četných studií vyplývá, že alespoň ⅓ pacientů s nádorovou bolestí není adekvátně léčena. Souhrnný článek přehledně ukazuje současnou evidenci léčby nádorové bolesti. Poznatky jsou rozděleny do třech kategorií - prokázaný efekt, neprokázaný efekt, a nedostatečná evidence. V kategorii “prokázaný efekt” figurují silné opioidy jako lék volby pro středně silnou a silnou nádorovou bolest a radioterapie a bisfosfonáty na kostní bolest. Četné důkazy pak existují pro pozitivní efekt ne-farmakologických postupů jako je rehabilitace či muzikoterapie. V kategorii “neprokázaný efekt” je uvedeno rutinní užívání paracetamolu spolu se silnými opioidy, užívání slabých opioidů v léčbě středně silné a silné nádorové bolesti, ale také užívání léčebného konopí. V kategorii “nedostatečná evidence” v léčba nádorové bolesti pak figurují kortikoidy, NSAID nebo antikonvulziva.

Prognóza akutně intubovaných geriatrických pacientů

Nepříznivá prognóza geriatrických pacientů indikovaných k intenzivní péči vede ke snahám o jejich větší zapojení do rozhodování s cílem nastavit péči v souladu s jejich preferencemi. V této studii ze 415 pacientů starších 75 let, kteří byly při příjmu do nemocnice intubováni a napojeni na umělou plicní ventilaci, zemřelo 36 % během hospitalizace a celkový medián přežití byl 163,5 dnů, více než 80 % zemřelo do roka od propuštění. 48 % bylo propuštěno do domovů pro seniory, 32 % do dlouhodobé intenzivní péče, 15 % domů a 3,8 % do hospiců. 45 % z těchto pacientů mělo v dokumentaci záznam o proběhlé konverzaci týkající se cílů či limitace péče. Tato data mohou sloužit k lepší informovanosti geriatrických pacientů při formulaci preferencí stran cílů a limitace péče.

Umírání v televizi a na jednotce intenzivní péče

Že umírání vypadá v realitě jinak než v televizi tuší i laická veřejnost. Kanadská studie popisuje, jak konkrétně se liší odpojování od umělé plicní ventilace v populárních televizních seriálech a s čím se pak setkávají příbuzní pacientů v nemocnicích. Ačkoli nachází podstatné shody, které odrážejí společenské normy rámující umírání, jako je akcentace soukromí, vzpomínání a projevování emocí, ukazuje také důležité rozdíly, které jsou spojené s “odpojováním těla” (inkontinence, chrčení apod.), jež mohou vést k traumatizaci pozůstalých, protože jejich laická představa “dobré smrti” a “pokojného odchodu” se většinou od skutečnosti významně liší.

Váš rozvoj: Kam určitě vyrazit? 

Jan Kaňák
RRL model truchlení - doplnění ke komplikovanému truchlení - dalším naším webinářem Vás provede pedagog a terapeut Jan Kaňák, PhD., který se v poradně Vigvam věnuje mimo jiné komplikovanému truchlení dětí. 
22. 6. 2020, Online, CPP
Lektorky ELNEC
ELNEC - je intenzivní vzdělávací kurz s mezinárodní licencí pro všeobecné sestry pracující s pacienty v konečné fázi života. 
8. - 21. 8. 2020, Litoměřice, CPP
Jak spolu být na jedné lodi - Jak úspěšně vést svůj tým lidí? Jak z jednotlivců udělat tým? Co je to kultura organizace a jaký má vliv na fungování týmu? Během 3-denního kurzu naleznete, jak na tyto otázky odpověď.
24. 9. 2020, 22. 10. 2020, 3. 12. 2020, Praha, ČSPM
Kongres EAPC 2020 - 11. světový výzkumný kongres Evropské asociace paliativní péče je přesunut z původního květnového termínu na podzim a online.
7. - 9. 10. 2020, Online, EAPC
12. Celostátní konference paliativní medicíny - tradičně největší česká odborná akce je určena lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům, kaplanům i všem dalším, které téma paliativní péče zajímá. Registrace se rychle plní. 
9. - 10. 10. 2020, Plzeň, ČSPM, MZ

Pracovní burza: Pojďte dělat smysluplnou práci

Pohodové prázdniny a dopřejte si čas na svůj rozvoj!

Za tým Centra paliativní péče
Alexandra Trochtová

Alexandra Trochtová
Facebook
Twitter
Website
Email
Centrum paliativní péče usiluje o systematické rozvíjení paliativní péče v České republice.

Předchozí čísla Bulletinu jsou vám pořád k dispozici.

01 - 02 - 03 - 04 - 05

Copyright © 2020 Centrum paliativní péče

Chci si upravit, co všechno mi posíláte. 
Chci se odhlásit z odběru e-mailů.