Copy
Povolte si zobrazení obrázků, případně otevřte tento e-mail v prohlížeči.

Červnový bulletin Centra paliativní péče

Nadační fond Avast, který je nejvýznamnějším donorem paliativní péče v naší zemi, vyhlásil novou výzvu v programu Spolu až do konce. V letošním grantovém řízení se zaměřuje na individuální podporu osobností, které se věnují paliativní péči. O prestižní Avast stipendium pro paliativní péči může požádat kdokoli, kdo pracuje v přímé péči, na akademickém pracovišti nebo v oblasti managementu, řízení a zdravotně-sociální politiky. Uchazeči mohou žádat o prostředky na svůj osobnostní rozvoj, stáže nebo i mzdové náklady. V druhé části stipendia se vybraní uchazeči zaměří na realizační fázi projektu, která by měla výrazně zlepšit kvalitu nebo dostupnost paliativní péče, ať už na úrovni jejich organizací nebo v celé ČR. Termín uzávěrky přihlášek je 25. října.

Aktuality z ČR i ze světa

Budování integrovaných systémů paliativní péče

Skupina autorů, vedená profesorem Goméz-Batistou a profesorem Stephen Connorem, publikovala knihu o budování integrovaných systémů paliativní péče. Publikace je zdarma ke stažení na webu Světové aliance pro hospicovou a paliativní péči.

Konference ČLK o důstojném umírání

Před dvěma týdny se uskutečnila konference o důstojném umírání, kterou pořádala Česká lékařská komora. Během programu vystoupila zajímavá sestava hostů, od zakladatelky hospicového hnutí v ČR Marie Svatošové, předsedy České společnosti paliativní medicíny Ondřeje Slámy, ředitele Centra paliativní péče Martina Loučky až třeba po ředitele právní kanceláře ČLK doktora Macha. Bylo to pravděpodobně poprvé, kdy se u jednoho konferenčního pultu vystřídala takto barevná směsice řečníků a i z naplněného sálu a živé diskuze bylo jasné, že paliativní péče se opravdu posouvá z role popelky zdravotního systému nebo povolání několika málo osvícených do pozice oboru, který je důležitý a relevantní pro celý systém jako takový. Zpráva z konference by měla být publikována v nejbližším čísle časopisu Tempus Medicorum.

Výzkum pro praxi


Výběr tří zajímavých vědeckých studií, které nedávno vyšly v renomovaných časopich.

1. Jak odhadovat prognózu pokročilého nádorového oenmocnění?

Journal of Pain and Symptom management uveřejnil v květnu systematické review zaměřené na srovnání sedmi různých nástrojů k určení prognózy pokročilého nádorového onemocnění.
Tyto nástroje většinou užívají k určení prognózy dva typy parametrů: klinické/subjektivní (performance status, anorexie, dušnost) a biochemické/objektivní (nejčastěji CRP, počet leukoucytů, albumin).  Validita jednotlivé nástrojů byla ověřena vždy několika samostatnými studiemi, ale  až na výjimky chybí studie, které by srovnávaly více nástrojů mezi sebou.  Vzhledem k významu správného prognostického odhadu pro plánování péče by takové srovnání mohlo poukázat na nejvhodnější nástroj, který by se mohl stát dominantní v klinické praxi.

2. Přínos muzikoterapie pro lidi s demencí

Music & Memory (Hudba a paměť) je aktivizační program pro osoby s demencí, který se používá v domovech pro seniory ve Spojených státech amerických. Tento program je vytvářen pro každého klienta na míru dle jeho zájmů a hudebního vkusu. Výzkumný tým z univerzity v Rhode Islandu porovnával seniory žijící v domovech pro seniory využívající tento program s obyvateli jiných obdobných zařízení a zjistil, že tento program snižuje u klientů užívání psychotik a anxiolytik. Vedle toho také u pacientů s demencí u Alzheimerovy nemoci zmírňuje psychotické projevy a projevy neklidu či agrese, které se vyskytují asi u 60 % pacientů s demencí žijících v domovech pro seniory.

3. Paliativní péče při humanitárních krizích

Na potřebu paliativní péče v průběhu humanitární krize se zaměřuje článek v časopisu Lancet.  Autoři článku upozorňují, že paliativní péče není během humanitárních krizích poskytována z různých důvodů, které zahrnují nedostatečné vzdělání odborníků v této oblasti, vnímání paliativní péče jako péče poskytované pouze v závěru života a neexistenci směrnic pro poskytování paliativní péče v této oblasti. Autory navržené standardy zahrnují základní vzdělání zdravotníků v paliativní péči, dostupnost nezbytných léků (např. morfinu), poskytnutí potřebného odborného vedení a poskytnutí doporučení na vytvoření vstřícného politického prostředí.

Webináře

29. 6. od 16:00 proběhne webinář s názvem Mobilní hospic v rámci nemocnice. Doktorka Jana Dušánková v něm představí fungování domácího hospicu pod hlavičkou krajské nemocnice v Ústí nad Labem.

31. 7. se můžeme těšit na webinář na téma Role sociálního pracovníku v multidisciplinárním týmu, který připravují pracovnice nemocničního paliativního týmu ÚVN.

Pozvánky na vzdělávací akce

Burza práce

Pokud máte zájem uveřejnit nabídku své organizace, napište nám odkaz na inzerát na e-mail office@paliativnicentrum.cz

 
Copyright © 2017 Centrum paliativní péče

Upravit, co všechno mi posíláte.


Nechcete-li dostávat žádné další e-maily od Centra paliativní péče, můžete se odhlásit.

 
Centrum usiluje o systematické rozvíjení paliativní péče v České republice.

http://paliativnicentrum.cz

Sledujte nás na Facebooku nebo na Twitteru.