Copy
Povolte si zobrazení obrázků, případně otevřte tento e-mail v prohlížeči.

Říjnový bulletin Centra paliativní péče

V rámci programu Spolu až do konce spolupracujeme s Nadačním fondem Avast a 17 nemocnicemi po celé republice na rozvoji paliativní péče. Postupně také všechny zapojené nemocnice objíždíme a seznamujeme se s realitou jejich práce přímo na místě. Před několika dny jsme navštívili nemocnici v Jilemnici, která nás vedle skvělého paliativního týmu překvapila také jednoduchým zlepšovákem pro zajištění soukromí na pokoji, například pro situaci sdělování závažné zprávy pacientovi nebo rodině. Zcela v souladu s kulturou hotelových zařízení mají v Jilemnici elegantní cedulky “Nerušit”, které lékař může pověsit na kliku, když chce mít s pacientem chvíli klid. Šikovné, levné a funkční řešení důležitého problému, který tuto oblast provází.
Foto: NF Avast

Aktuality z ČR i ze světa

Výstava designových rakví

Od 5.10. do 30.10. bude v Galerii 1 v Praze výstava designových rakví, které zpracovali přední čeští umělci, mimo jiné i zakladatelka mobilního hospice Cesta domů Martina Špinková. 

Časopis Lancet vydal zprávu o stavu paliativní péče

Zvláštní komise odborného časopisu Lancet vydala souhrnou zprávu o stavu paliativní péče a léčby bolesti. Podrobná publikace obsahuje řadu zajímavých statistik a údajů o dostupnosti paliativní péče ve světě. Po bezplatné registraci je celá zpráva dostupná na webu časopisu Lancet. Obratem vyšla stanoviska a komentáře k dílčím tématům, například dětské paliativní péči nebo Alzheimerově nemoci.

Knížka pro vdovy od nakladatelství Cesta domů

Nakladatelství Cesta domů vydalo český překlad unikátní publikace Knížka pro vdovy, která obsahuje zkušenosti a rady pro období po úmrtí partnera.

170 let od první operace pod narkózou v Evropě v pražské nemocnici

Letos je to 170 let, co člen řádu milosrdných bratří a lékař Celestýn Opitz provedl v pražské nemocnici Na Františku první operaci pod narkózou v Evropě. Na jeho počest udělují milosrdní bratři každý rok ocenění třem lidem, kteří jdou příkladem v péči o nemocné. Jedním z letošních laureátů je i ředitel CPP Martin Loučka, čehož si velmi vážíme.

Výzkum pro praxi


Výběr tří zajímavých vědeckých studií, které nedávno vyšly v renomovaných časopich.

1. Jak probíhá rozhodování o léčbě u onkologických pacientů?

Přes sílící důležitost tématu informovanosti a spolurozhodování pacientů existuje jen málo studií, které by se skutečným procesem rozhodování zabývaly. Jednou z nich je nová kvalitativní studie německého týmu, který uskutečnil 54 pozorování rozhodovacího procesu při běžné onkologické léčbě. Výsledkem studie je, že přes proklamovanou důležitost společného rozhodování o léčbě (share decision making, SDM), je tato metoda v běžné onkologické praxi uplatňována jen zřídka a většinou jen v případě, kdy o ní usiluje “aktivní” pacient. Jako hlavní bariéry společného rozhodování studie identifikovala nedostatek času, časté střídání zdravotníků a špatnou koordinaci péče. Výzkumníci zároveň upozorňují, že i v případech, kdy o léčbě rozhoduje více zdravotníků, nebývají do diskuze zapojeny zdravotní sestry, přestože jejich připomínky často lépe odpovídají postojům a preferencím pacientů.

2. Definice a doporučení pro plánování péče

V časopise The Lancet Oncology byl v září publikovaný závěr expertní skupiny stanovující definici a doporučení pro plánování péče (advanced care planning, ACP). Plánování péče je definováno jako proces zahrnující identifikaci hodnot a stanovení cílů a preferencí pro budoucí léčbu a péči, na kterém se spolupodílí nemocný, jeho rodina a pečující zdravotníci.

Preference by měly být zaznamenány a pravidelně revidovány. Obsah a rozsah témat by měl být přizpůsoben připravenosti a potřebám nemocného. I když rozhovor o stanovení cílů léčby a péče na základě znalosti diagnózy a předpokládaného vývoje onemocnění vede lékař, vyškolený nezdravotnický pracovník může celý proces významně facilitovat. Proces plánování péče může být zahájen kdykoliv během života, jeho obsah je lépe cílený ve chvíli, kdy se zdravotní stav horší. V neposlední řadě je třeba iniciovat veřejnou debatu na toto téma s cílem zvýšit povědomí veřejnosti o tomto procesu, jeho smyslu a dostupnosti.

3. Jak dobře sestry v hospici odhadují intenzitu symptomů nemocných?

Studie publikovaná v časopise Journal of pain and symptom management se zabývá intenzitou symptomů nemocných v hospicové péči a schopností sester odhadnout intenzitu těchto symptomů. Srovnání dotazníků, ve kterých hodnotili přítomnost a intenzitu symptomů odděleně sestry a nemocní, ukázalo velkou míru shody. Nejčastější symptomy byly v obou skupinách únava, sucho v ústech a nechutenství. U symptomů vyšší intenzity měly sestry tendenci tuto intenzitu spíše podceňovat, u symptomů nízké intenzity panovala shoda. Největší shoda stran intenzity byla zaznamenána u dušnosti a nevolnosti, nejnižší shoda pak u psychických obtíží. I přes velkou citlivost sester studie poukazuje na riziko podcenění intenzity nejen psychických ale také tělesných symptomů pokročilého onemocnění.

Webináře

Na 20. 11. v 15:30 jsme pro vás připravili webinář Bc. Ludmily Kučerové, DiS z Charity České Republiky. Tématem listopadového online setkání bude historie a současnost poskytování zdravotní péče tohoto největšího poskytovatele domácí hospicové péče v ČR.

Pozvánky na vzdělávací akce

Burza práce


Pokud máte zájem uveřejnit nabídku své organizace, napište nám odkaz na inzerát na e-mail office@paliativnicentrum.cz

 
Copyright © 2017 Centrum paliativní péče

Upravit, co všechno mi posíláte.


Nechcete-li dostávat žádné další e-maily od Centra paliativní péče, můžete se odhlásit.

 
Centrum usiluje o systematické rozvíjení paliativní péče v České republice.

http://paliativnicentrum.cz

Sledujte nás na Facebooku nebo na Twitteru.