Copy
Povolte si zobrazení obrázků, případně otevřte tento e-mail v prohlížeči.

Milí přátelé a příznivci Centra paliativní péče,

přestože doba je (zase) čím dál napínavější, nepřestáváme se s vámi setkávat tváří v tvář ať už na našich kurzech, nebo na komunitním hraní hry Řekni mi, které se nám daří stále realizovat po celé republice. Bez vás by to nešlo a my jsme vám za to moc vděční! Ani ve virtuálním prostoru ale nepolevujeme - pokud třeba zrovna trčíte v karanténě, můžete si poslechnout Martina Loučku, který v podcastu Diagnóza F mluví o smutku a radosti a v podcastu youradio talk o bolesti a vděčnosti. Rádi bychom vás také pozvali na online sympozium zaměřené na výsledky programů Nadačního fondu Abakus Křižovatky paliativní péče, které proběhne 14. prosince

Z dílny Centra paliativní péče

obrázek dotazník
Naše účast v programu Stronger Roots na konci roku končí. Pomozte nám s jedním z výstupů a vyplňte nám tento krátký dotazník. Vaše dvě minuty času pro nás budou cennou zpětnou vazbou. Dotazník je anonymní a při jeho vyplnění nejsou shromažďována žádná osobní data.
Uspořádali jsme pro 60 vybraných koordinátorů v Olomouci a Praze workshopy, kde měli účastníci možnost získat tipy k pořádání hraní Řekni mi a hlavně si hru zahrát. Tito noví regionální koordinátoři budou pořádat komunitní hraní pro veřejnost ve svých krajích. Díky nim se konverzační karetní hra Řekni mi dostane zase blíže všem, kteří chtějí mluvit o svých přáních a potřebách.

Save the date: Online sympozia

V lednu pro vás chystáme další dvě odpolední online sympozia. Těšit se můžete 18. ledna 2022 na mezinárodní sympozium s názvem Working Across the Gap: Palliative Care Initiatives in Ambulance Settings a 24. ledna 2022 se bude konat sympozium s názvem Průvodce budoucí péčí aneb Jak dokumentovat rozhovor o cílech péče v závěru života

Aktuality

Institut Pallium vyhlásil druhý ročník stipendijního programu, v rámci kterého nabízí finanční a odbornou pomoc při zpracování diplomových a disertačních prací zaměřených na dětskou paliativní péči. 
Pracovní skupina pro vzdělávání při České společnosti paliativní medicíny vydala manuál "Jak získat akreditaci pro praktickou část specializační přípravy v nástavbovém oboru Paliativní medicína", který přehledně a stručně shrnuje kroky, které je potřeba udělat, aby pracoviště tuto akreditaci získalo.
Tým odborníků z univerzit v Belfastu a Lancasteru ve spolupráci s neziskovými organizacemi Marie Curie a Dementia UK vypracovali přehledná doporučení pro včasné plánování péče u klientů pečovatelských domů během covidu. Průvodce je rozdělen do jednotlivých stručných a přehledných sekcí a je určen jak pro zaměstnance těchto domovů, tak i pro příbuzné klientů.

Výzkum pro praxi

Vztah mezi nadějí a kognitivními zkresleními

Kolegové ze Singapuru se u pacientů s pokročilým onkologickým onemocněním zabývali vztahem mezi nadějí a kognitivními zkresleními, které vedou k nerealistickým očekáváním. U 200 pacientů měřili naději pomocí dotazníkového nástroje Herth Hope Index a dále hodnotili míru několika typických zkreslení, které jsou známy z psychologické literatury - přehnaného optimismu, iluze výjimečnosti, atribuční chyby a dalších. Zjistili, že vyšší míra naděje souvisí s častějším výskytem těchto zkreslení a z určitého pohledu tedy s horším pochopením situace. Studie přináší zajímavá data do aktuální diskuze o tom, nakolik je naděje pacientů spjatá s jejich schopností správně se rozhodovat o budoucí péči.

Naděje, nejistota a kontrola

V časopise Patient Education and Counselling vyšla v listopadu jiná práce, věnující se naději. Autoři zde představují inovativní pohled na koncept naděje v kontextu závažného onemocnění. Naději vztahují k potřebě nemocných kontrolovat situaci, pracovat s nejistotou a vyhodnocovat dopad onemocnění na jejich život. V článku jsou popsány dvě úrovně kontroly, které pacient prožívá. Primární, která je orientovaná na aktivní ovlivnění vnějších podmínek a sekundární, která zahrnuje pacientovy vnitřní přesvědčení a kognitivní procesy. Skrze postupné vyhodnocování situace a možností její kontroly pacient dochází k definování cílů péče. Článek nabízí teoretický model naděje, který je relevantní zejména pro využití v paliativní péči.

Tipy pro Váš rozvoj 

Jsme rádi, že už nyní vám můžeme nabídnout termíny kurzů na první pololetí roku 2022. Mezi stálicemi jako jsou kurzy ELNEC a Espero brzy najdete i nové kurzy: Paliativní přístup, Plánování péče v závěru života a Paliativní péče pro sociální pracovníky. Těšíme se na viděnou. 
5. Konference dětské paliativní péče - konference se tentokrát uskuteční v Brně a bude zaměřena na Budoucnost dětské paliativní péče v ČR.
25. - 26. 11. 2021, Brno, prostory sídla Veřejného ochránce práv
Next Generation Palliative Care Research - online seminář je zaměřený na témata bolesti, výživy a kvality života a smrti. Registrace na seminář je zdarma.
2. - 3. 12. 2021, online, European Palliative Research Center ve spolupráci s Norskou onkologickou společností
Michaela Váňová
Divadlo v paliativní péči - webinář nabídne vhled do toho, co se děje, když se setká umírající s divadlem. Seznamte se s možností využití divadla v paliativní péči na základě zkušeností lektorky, která navštěvuje paliativní pacienty ve dvou nemocnicích v Praze.
8. 12. 2021, online, Centrum paliativní péče
Křižovatky paliativní péče - na online sympoziu budou představeny výsledky pětiletého programu nadačního fondu Abakus, který podnítil rozvoj nemocniční paliativní péče. V druhé části programu pak budou představeny první zkušenosti a výsledky nového programu, který se zaměřuje na rozvoj paliativní péče v domovech pro seniory. 
14. 12. 2021, online, Centrum paliativní péče
ELNEC Core - kurz, který pořádáme již 5. rokem proběhne v lednu online formě. Online formu kurzu jsme obohatili prvkem akčního učení, kdy účastník již během kurzu řeší problémy ze své praxe.
17. - 19. 1. 2022, online, Centrum paliativní péče

Pracovní burza: Pojďte dělat smysluplnou práci!

Nenechte si kazit náladu a užívejte krásný podzimní čas.

Za tým Centra paliativní péče
Anna Tučková
Facebook
Instagram
Website
Email
Centrum paliativní péče zlepšuje péči o umírající v České republice, a to systematicky napříč systémem zdravotní a sociální péče.

Líbil by se bulletin někomu z vašich kolegů nebo přátel?
Přepošlete mu tento e-mail.
Předchozí čísla bulletinu si můžete prohlédnout tady.


Copyright © 2021 Centrum paliativní péče
-
Chci si upravit, co všechno mi posíláte. 

Chci se odhlásit z odběru e-mailů.