Copy
Povolte si zobrazení obrázků, případně otevřte tento e-mail v prohlížeči.

Milí příznivci Centra paliativní péče,

pokud při pohledu na zprávy propadáte panice, vězte, že nový rok je ve znamení také mnoha dobrých zpráv z paliativní péče, které Vám dnes rádi přinášíme. Kurz ELNEC, v rámci kterého každý rok proškolíme desítky sester napříč Českou republikou, proběhl poprvé úspěšně v online prostředí, stejně jako náš kurz Paliativní péče. V letošním roce se chystáme spustit prodej komunikační karetní hry o životě a umírání - Řekni mi. Ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze vznikla první Klinika paliativní medicíny a přednostkou byla jmenována MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D. V lednu proběhly volby do výboru České společnosti paliativní medicíny, do něhož byli zvoleni také naši kolegové Martin Loučka a Marek Uhlíř. Všem úspěšným kandidátům gratulujeme.

Z Centra paliativní péče: ESPERO pro sestry

Espero pro sestry - logo
Je to tady! Na základě mnoha dotazů spouštíme ESPERO pro sestry. Náš unikátní kurz komunikačních dovedností byl doposud koncipován pouze pro lékaře. Aktuálně spouštíme registrace pro zájemce o sesterskou variantu, která proběhne prezenčně na začátku května, pokud nám to epidemiologická situace dovolí. 
Adam Houska

Nenechte si ujít rozhovor pro Aktuálně.cz s naším výzkumným pracovníkem, lektorem a současně vedoucím paliativního týmu FNKV Adamem Houskou na téma konec života, o tom, jak se léčí ve skafandru, i o tom, proč je lepší umírat doma.

Aktuality

Ministr zdravotnictví podepsal společně se zástupci zdravotních pojišťoven, České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Memorandum o spolupráci na zajištění udržitelnosti a na rozvoji paliativních týmů u poskytovatelů akutní lůžkové péče. Účelem Memoranda je zajištění financování 7 pilotních paliativních týmů v roce 2021 a spolupráce na nastavení definitivního úhradového mechanismu pro nemocniční konziliární paliativní týmy od roku 2022.
Evropská geriatrická společnost (EuGMS) pod vedením Sophie Pautex publikovala velice důležitý seznam kompetencí geriatra poskytujícího paliativní péči. Na tvorbě této publikace  se podílela řada odborníků napříč Evropou a tyto kompetence by měly být nyní v evropských zemích implementovány do postgraduálního vzdělávání geriatrů.
Nově vzniklý Institut Pallium, z. ú., o němž jsme informovali v posledním webináři, přináší zprávu o Stavu dětské paliativní péče v ČR, ve které se zabývá tím, jaké jsou v současné době možnosti péče o děti s život limitujícím onemocněním a přináší rovněž konkrétní kroky, které by měly být učiněny k dalšímu rozvoji péče v ČR. 
Potýkají se vaše pacientky s rakovinou děložního hrdla? Journal of Palliative Medicine přináší veskrze praktický článek s 10 věcmi, které byste jako paliatr měl vědět o léčbě této nemoci. Protože tato nemoc postihuje často mladé ženy, jedním z důležitých tipů je psychosociální podpora pacientky i rodiny.
Pokud se Vaši pacienti nebo Vaši blízcí potýkají se strachem z očkování nebo podléhají některým dezinformacím, doporučujeme Vám zhlédnout video, které připravili kolegové z Akademie věd, a které Vám může pomoci s tím, jak na tyto obavy reagovat.

Zajímavé materiály ke stažení

Světová zdravotnická organizace (WHO) publikovala nový manuál pro léčbu bolesti u dětských paliativních pacientů. Tento nový dokument vychází z dostupné evidence o léčbě bolesti a zdůrazňuje užití tří přístupů při léčbě bolesti: farmakologický, psychologický a fyzioterapeutický.
CAPC spustilo portál pro pacienty, který jednoduchou formu sděluje pacientům základní informace o paliativní péči, přináší rovněž zajímavé kazuistiky a je možné si zde zdarma stáhnout letáky pro pacienty

Statistika

Kolik lidí bude potřebovat paliativní péči v roce 2040 ve Skotsku? Tuto provokativní otázku si kladl tým výzkumníků z Velké Británie a výsledek jejich bádání ukazuje, že oproti roku 2017 bude paliativní péči potřebovat o 20 % více umírajících. Tento nárůst je spojen s větší incidencí syndromu demence a onkologických onemocnění, ale také s nárůstem polymorbidity. Tyto odhady nabádají ke zlepšení koordinace péče, zvýšení dostupnosti komunitní péče a rovněž také posílení kompetencí obecné paliativní péče u praktických lékařů a geriatrů.

Výzkum pro praxi

Vliv socioekonomického postavení pacientů na péči v závěru života

Tato britská studie ukázala, že nižší socioekonomické postavení je spojeno s vyšší pravděpodobností opakovaných hospitalizací v posledních dvou letech života a s vyšší pravděpodobností úmrtí v nemocnici. V metodologicky zajímavé studii autoři využili „analýzu mediace“ – statistickou metodu – k identifikaci „mezikroku“ či mediátoru, který je vyvolán nižší socioekonomickou situací pacientů a vede ke sledovanému vyššímu počtu hospitalizací. Jako hlavní mediátor se ukázalo horší celkové zdraví a funkční stav pacientů s nižších socioekonomických vrstev. Předpoklad, že dalšími mediátory jsou horší přístup ke zdravotně-sociálním službám a horší sociální podpora naopak studie neprokázala.

Faktory ovlivňující překlad pacientů s pokročilým onemocněním na jednotku intenzivní péče

Švýcarská prospektivní studie publikovaná v časopise Palliative medicine sledovala, podle jakých kritérií se lékaři rozhodují, zda pacienta přijmou na jednotku intenzivní péče. Z 200 zařazených pacientů mělo 105 pokročilé onemocnění a 149 bylo přijato na JIP. Hlavním faktorem pro přijetí, který lékaři brali v potaz, bylo předpokládané krátkodobé přežití. Naopak to, zda pacient zemře během hospitalizace, zda přežije následujících šest měsíců či zda má naději na znovunabytí tělesné či kognitivní kondice, nebylo při rozhodování zohledňovány.

Tipy pro Váš rozvoj 

Jitka Kosíková
Jak zvyšovat kompetence pečujících a co nám takový přístup přináší? - cílem webináře je nalezení metod, jak podporu pečujících povznést na další úroveň. Dozvíte se, jak vybrat rodiny, kterým pomocí představených nástrojů můžeme zvyšovat kompetence a jaké jsou další vedlejší přínosy takovéto podpory.
24. 2. 2021, online, Centrum paliativní péče
Poskytování MSPP v pobytových zařízeních sociálních služeb - online mini konference zaměřená na organizační a odborné aspekty péče, s cílem pojmenovat možnosti i limity spolupráce mobilních hospiců a domovů pro seniory a sdílet příklady dobré praxe.
25. 2. 2021, online, Fórum mobilních hospiců a Česká společnost paliativní medicíny
50 years in palliative care - Evropská asociace pro poskytování paliativní péče přináší zdarma webinář s Robertem Twycrosem, který je jedním ze zakládajících členů EAPC. Během webináře bude pan doktor Twycros sdílet poznatky, které nasbíral během své 50 leté praxe. Otázky je možné klást předem na email info@eapcnet.eu.
25. 2. 2021, online, EAPC
Covid a poskytování dětské paliativní péče -  přední odborníci na dětskou paliativní péči MUDr. Lucie Hrdličková, PhDr. Jitka Barlová a MUDr. Jan Hálka se s Vámi podělí o své zkušenosti na webináři o poskytování péče v nových podmínkách.
2. 3. 2021, online, Institut Pallium
Vítězslav Vurst
Spirituální témata u nenáboženských pacientů v závěru života - existuje rovnítko mezi “spirituálním” a “náboženským”? A jak je to se spiritualitou tzv. ateistů? O čem je skutečná spiritualita a jaké otázky se mohou vynořovat v závěru života? A jak na ně reagovat? Tímto tématem vás provede Vítězslav Vurst B.Th.
16. 3. 2021, online, Centrum paliativní péče
Viera Ivanovová

ELNEC online - po úspěšném prvním online kurzu ELNEC, který proběhl v únoru, Vám přinášíme březnový termín opět s prvky akčního učení. 
22. - 24. 3. 2021, online, Centrum paliativní péče
Espero pro sestry - nový a zcela unikátní kurz komunikačních dovedností připravuje sestry na složité situace v komunikaci s pacienty se závažnou nemocí, s jejich rodinami, ale i s lékaři a dalšími spolupracovníky. Jedná se o předběžné registrace. Kurz nebudeme převádět do online podoby.
3. - 5. 5. 2021, Praha, Centrum paliativní péče
12. Celostátní konference paliativní medicíny - konference se uskuteční v novém termínu již v září. Místo konání akce zůstává stejné. 
17. - 18. 9. 2021, Plzeň, Česká společnost paliativní medicíny

Pracovní burza: Pojďte dělat smysluplnou práci

Mnoho sil a pevného zdraví.

Za tým Centra paliativní péče
Karolína Vlčková
Karolína Vlčková
Facebook
Twitter
Website
Email
Centrum paliativní péče usiluje o systematické rozvíjení paliativní péče v České republice.

Předchozí čísla Bulletinu jsou vám pořád k dispozici.

 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 01

Copyright © 2021 Centrum paliativní péče

Chci si upravit, co všechno mi posíláte. 
Chci se odhlásit z odběru e-mailů.