Copy
Povolte si zobrazení obrázků, případně otevřte tento e-mail v prohlížeči.
Zářijový bulletin

Milí přátelé a příznivci Centra paliativní péče,

máme za sebou výroční konferenci České společnosti paliativní medicíny, která opět přinesla řadu odborných podnětů, inspiraci a hlavně po dlouhé době milá setkání s kolegy z celé republiky. Vy se můžete podívat na krátkou reportáž ČT, která se zaměřila na úspěchy nemocniční paliativní péče z poslední doby. Září tak odstartovalo nabitý podzim plný akcí a kurzů. Těšíme se na nějakém dalším na viděnou. 

Z dílny Centra paliativní péče: Pozdrav z konference

Tým Centra na Paliativní konferenci v Plzni
Naše Centrum mělo již tradičně na konferenci svůj stánek, kde jsme ukázali naše aktuální publikace a výstupy z výzkumů, které si můžete stáhnout online i vy. Kromě několika přednášek jsme představili i dva výzkumné postery Karolíny Vlčkové a Lucie Žáčkové. V předprodeji jsme prodávali hru Řekni mi, jejíž online prodej spustíme do konce září. Vypsali jsme také termíny všech našich kurzů, které najdete i v nabídce bulletinu níže. 

Aktuality

Prezident republiky podepsal změnu pravidel k čerpání příspěvku na péči, která usnadní přístup k této dávce - pacienti v terminálním stádiu nebudou muset být před čerpáním příspěvku hospitalizováni, což je výrazná změna k lepšímu, po které odborná společnost již dlouho volala.
ÚZIS vytvořil nový podrobný portál s informacemi k vyplňování listu o prohlídce zemřelého. Tento dokument představuje jeden z klíčových nástrojů pro vytváření statistik v oblasti péče o umírající, takže doporučujeme k pečlivému prostudování.
Nadační fond Abakus otevřel novou grantovou výzvu na stipendia pro paliativní odborníky. Je to jedinečná příležitost pro všechny, kdo chtějí v paliativní péči něco změnit. Uzávěrka přihlášek je 11. října.
Je smrt školou povinná? Cesta domů ve spolupráci s agenturou STEM/MARK a za podpory nadačního fondu Abakus nechala zpracovat výzkum veřejného mínění o tom zda, kdo, kdy a jak má hovořit ve škole o umírání a smrti. Podívejte se na hlavní zjištění.
Americká akademie neurologie vydala nové stanovisko k etickým aspektům péče o lidi s demencí. V dokumentu mimo jiné upozorňují na význam pravdivé a včasné komunikace o závažnosti onemocnění a plánování budoucí péče.
Kanadští výzkumníci vytvořili online screeningový nástroj RESPECT pro odhadování naděje dožití u křehkých pacientů ve vyšším věku. Robustně připravený nástroj může sloužit jako vodítko při plánování péče.

Zapojte se: Druhá edice A Gift of Time

Kniha: Darovaný čas
Autorky knihy A Gift of Time (česky Darovaný čas) připravují druhou edici doplněnou nejen o novou literaturu, ale také o nové zkušenosti rodičů, kteří ví, že život jejich dítěte bude krátký. Pokud znáte někoho, kdo se podělí o svoje zkušenosti v angličtině skrze krátký dotazník, prosíme sdílejte. Deadline pro vyplňování je posunutý.

Výzkum pro praxi

Rozmanitost v zobrazování umírajících pacientů v dokumentárních filmech

Česká paliativní scéna se aktuálně věnuje dokumentu Jednotka intenzivního života, což je první český dokument, zabývající se paliativní péči. V západní kinematografii již však existuje mnoho podobných snímků a obsahové analýze těchto dokumentů se věnuje článek mediálního teoretika, které působí na helsinské univerzitě. Ve své studii, která je veřejně dostupná, se zabývá tím, jaký prostor je dáván v těchto dokumentech umírajícím pacientů. Zhlédl 35 dokumentů z Evropy, Austrálie a Severní Ameriky, přičemž zjistil, že prostor umírajícím pacientům byl dáván více v dokumentech, které uplatňovali perspektivu pacienta než perspektivu instituce. Genderové zastoupení bylo vyrovnané, avšak mnohem častěji vystupovali v dokumentech pacienti mladšího věku, u kterých je smrt brána jako tragičtější. Za nejzásadnější problém považuje to, že v dokumentech téměř není dáván prostor lidem jiných ras či etnik.

Co brání rodinám v komunikaci o péči v závěru života?

Tuto otázku si položil tým výzkumníků z německé univerzity v Marburgu a odpovídá na ni prostřednictvím systematické přehledové studie. Autorům se podařilo najít 20 studií, které se tímto tématem zabývají, přičemž většina účastníků uvedla, že mají problém mluvit o prognóze, smrti či pohřbu. Rodinným příslušníkům brání v komunikaci o těchto tématech následující bariéry: emoční, kognitivní, vztahové a komunikační. Samotní pacienti i jejich blízcí se obvykle nachází v těžké situaci, chtějí se navzájem chránit a nechtějí emoce ještě eskalovat konverzací o smrti. Mezi kognitivní bariéry patří popírání, představa, že hovorem o smrti ji můžeme přivolat, nebo nedostatečné uvědomování si závažnosti zdravotního stavu. Další bariérou je dynamika rodiny či rozdílné názory. Poslední skupinu tvoří komunikační bariéry, což znamená, že rodina většinou čeká, až s konverzací začne samotný pacient nebo neví, jak začít. Odborníci by si toho měli být vědomi a pomoci rodině a pacientovi bariéry (zejména ty kognitivní) odstranit skrze psychologické intervence.

Tipy pro Váš rozvoj 

„Integrace paliativní péče v onkologii” aneb kdo, kdy, kde a jak - interaktivní seminář, pod odbornou garancí České onkologické společnosti a v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů, proběhne v Olomouci s našimi lektory Adamem Houskou a Martinem Loučkou. Podmínkou účasti na semináři nebo on-line diskuse je absolvování teoretického online semináře.
29. 9. 2021, Olomouc, Česká onkologická společnost ČLS JEP, Klub mladých onkologů
Karolína Vlčková a Anna Tučková na kurzu: Výzkum v paliativní péči
Výzkum v paliativní péči - teorie a praxe - kurz přináší ojedinělé a pro rozvoj paliativní péče v praxi tak důležité téma. Staň se i vy výzkumníkem na svém pracovišti.
18. - 20. 10. 2021, Praha, Centrum paliativní péče
Kurz Paliativní péče - pokračujeme v úspěšné online formě kurzu Paliativní péče, který přináší základy paliativní péče pro pracovníky v oblasti sociálních služeb. Kurz je akreditován MPSV.
19. 10. 2021, online, Centrum paliativní péče
Martin Matuštík
Péče o duši: Psychoterapeutické, filozofické a duchovní otázky o smrti a umírání - workshop je vedený profesorem filozofie a religionistiky na Arizona State University Martinem Matuštíkem na téma umírání, smrti a jejich rolí v současném světě z pohledu psychoterapie, filozofie a spirituality.
22. - 23. 10. 2021, Brno, Terapie pod Špilberkem
Komunikační ELNEC - další z řady kurzu ELNEC vás provede teorií a praxí při komunikaci o symptomech, komunikaci v posledních hodinách, vedení rodinné konference a dalších tématech.
25. -  26. 10. 2021, Červený Kostelec, Centrum paliativní péče
Péče a podpora pečujících - je název pro patnáctou odbornou konferenci paliativní medicíny a hospicové péče, kterou pořádá Hospic sv. Štěpána. Konference je akreditována MZ a je určena pro odbornou zdravotnickou veřejnost: lékaře, zdravotní sestry a ošetřovatele, sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách.
11. 11. 2021, Litoměřice, Hospic sv. Štěpána
Konference paliativní péče - témata konference jsou zaměřena na aktuální možnosti poskytování paliativní péče a kladou důraz na prospěch mezioborové spolupráce pro kvalitu života pacienta v paliativní péči.
11. 11. 2021, Náchod, Oblastní charita Červený Kostelec
Geri ELNEC na klíč - přemýšlíte, jak ve vašem domově pro seniory začít s poskytováním paliativní péče? Začněte kurzem Geri ELNEC, který vaše pracovníky komplexně uvede do tématu, motivuje je a nastíní, jak začít s paliativní péčí ve vašem zařízení. Kurz lze objednat na klíč pro organizaci už nyní na e-mailu vzdelavani@paliativnicentrum.cz.

Pracovní burza: Pojďte dělat smysluplnou práci!

Přejeme vám hřejivý a zajímavý podzim!

Za tým Centra paliativní péče
Martin Loučka
Martin Loučka
Facebook
Instagram
Website
Email
Centrum paliativní péče zlepšuje péči o umírající v České republice, a to systematicky napříč systémem zdravotní a sociální péče.

Líbil by se bulletin někomu z vašich kolegů nebo přátel?
Přepošlete mu tento e-mail.
Předchozí čísla bulletinu si můžete prohlédnout tady.


Copyright © 2021 Centrum paliativní péče
-
Chci si upravit, co všechno mi posíláte. 

Chci se odhlásit z odběru e-mailů.