Copy
Nyhedsmail til ledere 3. juni 2016
Se mailen i din browser

Farmakonomforeningens 

nyhedsmail til ledere

Kære farmakonomleder


Sommeren er over os efter et travlt forår med mange aktiviteter i Farmakonomforeningen. Der er bl.a. indgået overenskomster med Danmarks Apotekerforening og Pharmakon, jeg har holdt møde med Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde, og så har vi afholdt Lederforum!

Hvis du deltog på Lederforum håber jeg, at du fik nogle gode pointer med hjem at tænke over.

Som du ved, så er valget til bestyrelsen i Pensionskassen for Farmakonomer gået i gang. Valgmaterialet er sendt med B-post og har været længe undervejs, men burde snart være fremme. Jeg vil selvfølgelig opfordre dig til at gøre brug af din stemmeret!

Med ønsket om en rigtig dejlig sommer!

Mange hilsner

Christina Durinck
formand

Lederforum 


Onsdag den 25. maj var knap 70 ledere samlet på Severin Kursuscenter i Middelfart til en fantastisk dag med netværksdannelse og forandringer i fokus. De tilbagemeldinger, vi har fået på dagen tyder på, at vi har ramt rigtigt med netop disse temaer. Du kan læse en reportage fra dagen her.

Ledelse i forandring
Psykolog og forfatter Helen Eriksen satte med humor og indsigt fokus på ledelse i en foranderlig verden og på, hvad man som leder skal være opmærksom på, når der er forandringer i farvandet.  Hun pegede desuden på, at det i tider med forandringer er lederens opgave at skabe klarhed over situationen og guide medarbejderne gennem forandringsprocessen.

Netværk
Netværksfacilitator Christian Ahlefeldt-Laurvigen holdt oplæg om netværk. Oplægget indeholdt en række slides med gode tips og ideer til, hvordan man etablerer og bruger et netværk. Disse slides kan du finde her.

Vil du være med i et netværk?
Farmakonomforeningen vil henover sommeren sammensætte netværk for de ledere, der har udtrykt ønske om at deltage. De første møder vil blive faciliteret af konsulenter fra Farmakonomforeningen. Netværkene vil bestå af 8-10 ledere fra forskellige sektorer for at give mulighed for at få vendt tingene på hovedet og få input fra farmakonomledere, der er beskæftiget på henholdsvis sygehusapotek, i industrien og på privat apotek. Hensigten med netværkene er, at I kan sparre om ledelse og ledelsesmæssigeudfordringer på tværs – og dermed få inspiration til jeres dagligdag.

Skulle du have lyst til at deltage, men har du endnu ikke udfyldt et skema, så kan du finde et link til ”netværksskemaet”, som du kan udfylde og sende til os inden udgangen af juni. Du kan finde skemaet her. 
Skemaet kan fremsendes med post eller pr. mail til ulf@farmakonom.dk

Erfagrupper
På Lederforum blev der udover netværk udtrykt ønske om at danne mindre erfa-grupper for ledere, der er beskæftiget med samme fagspecifikkeområde, f.eks. klinisk farmaci. Dette kan vi naturligvis kun bifalde – og foreningen hjælper gerne med at formidle kontakten.

Nyt til ledere


Hemmeligheden bag at lede din chef godt!


Du ved godt som leder, at du skal lede dine medarbejdere – sætte rammer og definere retning. Næsten lige så indlysende er det for dig, at du skal lede på tværs, ud mod borgerne, og at du skal lede dig selv. Men er du også opmærksom på, at du som leder har en vigtig opgave i at lede din chef: At lede opad? Lederweb har udgivet denne artikel med tre gode råd til, hvordan du kan blive bedre til at lede opad.

Læs mere her 
 
Copyright © 2016 Farmakonomforeningen, All rights reserved.


frameld nyhedsmail   opdater profil

Email Marketing Powered by Mailchimp