Copy
SBSIP ver. 2.0 leveret til tiden, levering af arkivfiler til myndigheder og meget mere....
Kære <<Fornavn>> ,
 
Efter nogen tøven har foråret langt om længe ramt Danmark! Sol og varme giver energi, og det kan mærkes hos vores kunder, samarbejdspartnere og hos os selv! 

SBSIP 2.0 leveret til tiden
Siden sidst har vi haft 100% fokus på vores nylig indgåede aftale med Brugerklubben SBSYS om videreudvikling af SBSIP-platformen. Projektet har krævet koordinering og allokering af ressourcer hos os selv og hos Dafolo, der udvikler løsningens Webklienter. Personligt var jeg både glad og stolt, da vi den 1. april kunne leveret til den aftalte deadline. Vi ser meget frem til de kommende faser, hvor SBSIP virkelig skal stå sin prøve med de muligheder det giver for at bygge videre på konceptet. 

Revival til levering til myndighedsarkiver
En anden del af Convergens' forretning har levet et stille liv de sidste 3-4 år, men har for alvor fået vind i sejlene. Som en af de anbefalede samarbejdspartnere til generering af arkivfiler til myndigheder, oplever vi en stigende efterspørgsel efter assistance. Det gælder både rådgivning og dannelse af arkiveringsversionerne. Tilgangen af opgaver har været så stor, at vi har udvidet gruppen, der arbejder med disse opgaver.

Spændende indsigter og nye muligheder
Hvert år afholdes en stor 2-dages konference i Århus, arrangeret af Dansk IT. Det er en rigtig god lejlighed til at mødes med kunder og samarbejdspartnere i uformelle rammer og tale om de udfordringer, der fylder mest. Har man ikke været med før, bør man overveje at afsætte de 2 dage i marts 2018. Igen i år var der mange gode og inspirerende indlæg, som har givet stof til eftertanke. I kommer helt sikkert til at se eller høre om nogle af de ting, vi havde med fra konferencen!

Er der emner som du kunne tænke dig at høre mere om i vores nyhedsbrev, er du naturligvis altid velkommen til at tage fat i mig.

De bedste hilsener 
Stephen 
SBSIP 2.0 er klar! 

Convergens og Dafolo har nu leveret den første del af kontrakten med Brugerklubben SBSYS. Det har været en hård og intens periode, som har krævet fokus og lange arbejdsdage for de involverede teams i både
Convergens og Dafolo. Udover en del tilpasninger til SBSIP-platformen har Brugerklubben modtaget de første helt nye klienter. Disse klienter, som fremgår af Brugerklubbens Visionspapir, udgør et supplement til den eksisterende klient i SBSYS ESDH-systemet. Tilblivelsen er sket i et tæt samarbejde mellem medlemmer af Brugerklubben, udviklere og UX-eksperter, og vi glæder os meget til det videre arbejde med udvikling af platformen. 

Den næste fase af kontrakten med Brugeklubben SBSYS indbærer, at vi for alvor skal lære vores to nye samarbejdspartnere at kende - Miracle og Systematic. Det glæder vi os til!
Aflevering til Arkivmyndigheder 

I løbet af de sidste 4 år har Convergens hjulpet en række kunder med at danne den lovpligtige aflevering af deres ESDH-systemer. Senest har Gribskov Kommune fået konverteret flere hundrede
tusinde sager og dokumenter fra deres Børne-og Borgersagssystemer og efterfølgende afleveret til Netværket Elektronisk Arkivering (NEA). Udover Gribskov Kommune har vi indgået aftaler om assistance til flere myndigheder, så der er 'gang i' konverteringsmaskinen! 

Som konsekvens heraf har vi nu 'indstationeret' yderligere to medarbejdere fra Dafolo, som skal hjælpe over de kommende måneder med at sikre, at vi kan imødekomme den stigende efterspørgsel.
Hvad rører på sig?
 
Når jeg taler med vores kunder, hører jeg tit, de siger "Bare jeg vidste det..." eller "Når nu du siger det...". Jeg tolker det som et udtryk for, at alle har en travl hverdag, hvor den daglige drift fylder rigtig
meget. Blandt de temaer, der nævnes lige nu blandt vores kunder er:
 • "Bedre udnyttelse af Attention-formatet - der er etableret et pilotprojekt , hvor tre kommuner, baseret på Digitaliseringsstyrelsens 
  retningslinjer om dataopmærkning
  , ønsker at optimere udnyttelsen af attention-formatet, når der sendes digitale beskeder."
   
   
 • "Serviceplatformen giver muligheder for at integrere på en anden måde og med andre systemer. Der er formentlig også penge at spare. Vi er i fuld sving med at se på mulighederne, og hvorledes de kan bruges både på CiS og på SBSIP" 
   
 • "I mange år har der været fokus på integrationer til forskellige ESDH-systemer, men vi kan mærke, at der kommet endnu mere fokus på og efterspørgsel efter, hvad vi kan gøre ift. integration til fagsystemer - Byg og Miljø (BOM), DUBU, Fasit, SD Løn, KMD Momentum m.fl.). Fælles for disse løsninger er, at integrationen i sig selv ikke er kompliceret, men der skal afdækkes grundigere ift. hvilken arbejdsgang, man ønsker."
Husker du at følge vores Blog? 

Det glæder os, at bloggen på convergens.dk bliver flittigt besøgt. Det giver lyst til at fortsætte og udvide arbejde med dette medie. Jens Bruntt har været vores flittigste blogger indtil nu, men vi har drøftet internt, hvorledes der kan komme flere 'guldkorn' fra andre end Jens. Hold øje med det ! 


Copyright © 2017 Convergens A/S, All rights reserved.