Copy
Sikker og korrekt udarbejdelse af arkiveringsversioner
- godkendte afleveringer til arkivmyndighederne

Sikker og korrekt udarbejdelse af arkiveringsversioner
 

- godkendte afleveringer til arkivmyndighederne

Kære <<Fornavn>>,

Alle landets kommuner står løbende over for opgaven med konvertering af data og klargøring til aflevering til arkivmyndighederne. Opgaven indebærer blandt andet, at alle typer af filformater understøttes og, at fejl i afleveringen identificeres og rettes, inden arkiveringsversionen fremsendes til godkendelse hos arkivmyndighederne.

Alle arkivafleveringer ”Godkendt”!
Vi har et meget stærkt setup og et kvalificeret team af profiler med indgående indsigt i Arkivlovens krav til arkivafleveringer som tilsammen sikrer, at vores kunders afleveringer bliver godkendt hos arkivmyndighederne. Kvalitetssikringen sker gennem en grundig systematik og en sikker håndtering af data herunder overholdelse af GDPR i processen med klargøring til aflevering af filer.

Kvalificeret sparring optimerer opgaven
Vores afleveringsprojekter tilpasses den enkelte myndigheds behov og ønsker og indeholder altid en indledende analysefase, hvor der bl.a. træffes beslutning om afleveringsmetode, oprydning i data og filtyper. I den indledende fase afklares udvælgelse af data til afleveringsversionen og der sættes fokus på uhensigtsmæssigheder i brug og anvendelse af data. Som grundlag for foranalysen indgår dataudtræk og statistik, der f.eks. kan give et overblik over antal sager fordelt på sagsstatus, antal passive sager, dokumenternes filtyper og omfanget af særligt store filer.
Med udgangspunkt i statistiske data bidrager vi med kvalificeret sparring, så myndigheden kan træffe de nødvendige valg i forhold til oprydning og udvælgelse af data til en aflevering – herunder evt. kassation.
 
Udvalgte referencer
  • Gladsaxe kommune
  • Gribskov kommune
  • Herning kommune
  • Odense kommune
  • Uddannelses- og forskningsministeriet
  • Undervisningsministeriet
  • Vejdirektoratet

Hvordan kan vi hjælpe?
Lad os mødes til en snak om jeres næste afleveringsprojekt og få vores uforpligtende forslag til, hvordan opgaven bedste muligt gribes an.
 
Marianne Mogensen
Projektchef
Mobil 4139 4520
Mail mam@dafolo.dk 
Stephen Hall Reusch
Adm. direktør
Mobil 4020 5350
E-mail sha@convergens.dk

Vidste du....

.. at Convergens er på Rigsarkivets liste over godkendte leverandører af arkiveringsversioner.
 
Website
LinkedIn
Ønsker du ikke længere at modtage nyheder fra os?

Afmeld her 

Convergens A/S Hvidsværmervej 161 Rødovre 2610 Denmark

Copyright 2020 Convergens A/S