Copy
Netwerk Geschiedenisonderwijs Nijmegen
View this email in your browser
Netwerk Geschiedenisonderwijs Nijmegen (NGON)

Nieuwsbrief voor/door geschiedenisonderwijs in Nijmegen en omgeving


De zomer is begonnen! Tijd voor vakantie, maar ook tijd voor (erfgoed)festivals en het maken van plannen voor het najaar. Ter inspiratie ligt bij deze de extra volle zomereditie van de nieuwsbrief erfgoededucatie op maat voor het geschiedenisonderwijs op je digitale deurmat. Inschrijven voor de nieuwsbrief kan eenvoudig door het sturen van een mailtjeVeel leesplezier!

In deze derde nieuwsbrief:
Zomeractiviteiten
1. Erfgoedfestival Gemaakt in Gelderland
2. STEENGOED! Gebakken in Gelderland
3. Gebroeders van Limburg Festival
4. Vroegboekactie High Tech Romeinen
5. Laat-Romeins Festival

 
En verder
6. Archeologische bronnen op geschiedenislokaal024.nl
7. Bijeenkomst examen
8. Romeinse Spelen
9. Pilotproject Nijmeegs Actieverleden
10. Geschiedeniscafé Nijmegen 
11. LUX tipt
12. Een eigen beeldmerk 
13. Korte berichten
Share
Tweet
Forward
+1
Share
Zomeractiviteiten 
Erfgoedfestival Gemaakt in Gelderland

De provincie Gelderland heeft een rijke geschiedenis op het gebied van ambacht en industrie. De komende zomer wordt daar volop aandacht aan besteed. Van 12 juni t/m 20 september 2015 staan er ruim 350 activiteiten op het programma: lezingen, tentoonstellingen, routes, voorstellingen, open dagen van bedrijven en nog veel meer.

Leerlingen en kinderen t/m 12 jaar kunnen een gratis doeboek ophalen en voor jongeren is er een mini-movie wedstrijd waarmee leuke geldprijzen te winnen zijn. Alle informatie is te vinden op www.gemaaktingelderland.nl. Daar staat ook de complete festivalagenda.

 
STEENGOED! Gebakken in Gelderland

Vanaf april tot eind september 2015 is er volop aandacht voor de baksteenindustrie in Gelderland. Het programma sluit aan bij het festival Gemaakt in GelderlandOnder de noemer 'STEENGOED! Gebakken in Gelderland' zijn vier tentoonstellingen te bezoeken in onder andere het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis en het Natuurmuseum vinden er tal van activiteiten plaats. 

Naast de tentoonstellingen, waarbij het accent ligt op de geschiedenis, de productie en de relatie met de werknemers en de natuur komt er een programma met activiteiten voor alle leeftijden, zoals bezoeken aan steenfabrieken, waaltochten, fietsroutes en buitenexposities. Kijk voor meer informatie in deze folder. 
Gebroeders van Limburg Festival

Benieuwd naar de Middeleeuwse Geschiedenis van Nijmegen? In het laatste weekend van de zomervakantie 29 en 30 augustus 2015 vindt voor de 11e keer het Gebroeders van Limburg Festival plaats in het Valkhofpark, Museum het Valkhof, Stevenskerk, Kelfkensbos en Marienburg.

Middeleeuwse ambachten staan centraal, dus een ideale gelegenheid om de handen uit de mouwen te steken en inspiratie op te doen voor educatieve projecten. Op Zondagmiddag is er bovendien weer een Grote blijde incomste door de stad. 
Kijk voor het programma op de website
Vroegboekactie High Tech Romeinen

Vanaf 21 juli 2015 t/m 24 januari 2016 is in Museum Het Valkhof opnieuw de interactieve tentoonstelling 'High Tech Romeinen' te zien. In 2011 is deze succesvolle tentoonstelling door zo'n 20.000 scholieren bezocht!  Ook nu is er weer een lesprogramma onder begeleiding van een museumdocent.Er zijn online gratis voorbereidingsopdrachten te vinden en op woensdagmiddag 23 september is er een docentenmiddag. 

Vroegboekkorting: als je voor 18 juli boekt, betaal je maar €50,- i.p.v. € 55,- per groep voor een rondleiding. Uitgebreide boekingsinformatie is te vinden op de website van Museum Het Valkhof.
Laat-Romeins Festival

Van 28 juli tot en met 2 augustus beleef je de nadagen van het Romeinse Rijk in Museumpark Orientalis. 

De re-enactors laten zien hoe het Romeinse leger eruit zag in de nadagen van het Romeinse Rijk. Soldaten vechten niet altijd. In de stad oefenen zij eigen beroepen uit tussen de burgers van de stad. In het weekend, zaterdag 1 en zondag 2 augustus, vindt om 13.00 uur een militaire show met uitleg plaats. Om 16.00 uur vindt er een civiele show plaats, want de Romeinse burgers deden ook interessante dingen.

Houd de website in de gaten voor de voordeelacties op de entreeprijzen!

En verder
Archeologische bronnen 

Op geschiedenislokaal024.nl zijn naast bronnen uit het Regionaal Archief Nijmegen ook archeologische vondsten beeschikbaar. Bij het thema 'Romeinse tijd' is meer informatie te vinden over Nijmegen tijdens de Romeinse tijd aan de hand van archeologische vondsten en kaarten.
Bijeenkomst eindexamen

Afgelopen mei deden alle leerlingen op havo en vwo in Nederland, met geschiedenis in hun eindexamen, mee aan het nieuwe eindexamen. Hoe is dat bevallen? Onder elkaar, op scholen en met de tweede corrector, is er veel over gesproken. Ook de toetsenmakers en de verantwoordelijken voor dit eindexamen zijn benieuwd naar reacties. Het lijkt ons een goed idee na te praten (en vooruit te kijken) met de collega’s in het Nijmeegse. De datum ligt al vast (donderdag 15 oktober, van 16.00 u. tot 18.00 u., met eventueel een borrel na), plaats en agenda volgen in de Nieuwsbrief van september.
Romeinse Spelen

In het najaar van 2015 start een educatief programma op scholen dat leidt naar de eerste Romeinse Spelen volgend jaar. De Romeinse Spelen worden gehouden tijdens het Romeinenfestival in Nijmegen, van 3-5 juni 2016. Meer informatie over het festival, de Spelen en aanmelden op www.romeinen.nu of bekijk de trailer

Pilotproject Nijmeegs Actieverleden. Doe mee!

Tanks in de straten in het Rode Nijmegen in 1981; Het actieverleden is onlosmakelijk verbonden aan de geschiedenis van de stad en verdient een plek in het geschiedenisonderwijs.

Martin Bosch, verbonden aan de lerarenopleiding op de HAN, ontwikkelt i.s.m het archief een onderwijsprogramma voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs over dit roemruchte verleden. Deelnemen aan een pilotproject? Neem contact op!  
Geschiedeniscafé Nijmegen:
prins Frederik  en Maria van Gelre


Op vrijdag 18 september van 17-19 uur wordt in het museumcafé van Museum Het Valkhof weer een Geschiedeniscafé gehouden. Op het programma staan twee korte voordrachten. Anton van de Sande vertelt over de trouwe prins Frederik der Nederlanden, bruggenbouwer tussen troon en volk. Johan Oosterman geeft een toelichting op een bijzonder project rondom de ‘middeleeuwse Maxima’: hertogin Maria van Gelre en haar gebedenboek.  De toegang is gratis
LUX tipt:

Films worden vaak ingezet in het geschiedenisonderwijs om onderwerpen in te leiden, te verduidelijken of inzichtelijk te maken. Denk aan Good bye Lenin, Oorlogsgeheimen of Apocalypse Now.

Bij LUX kan een besloten schoolvoorstelling geboekt worden, waarin een actuele (historische) film of een oudere filmtitel wordt vertoond. Hou de site van LUX in en www.kijk-goed.nl in de gaten voor geschikte filmtitels voor het (geschiedenis-)onderwijs. Ruimte voor een (eigen) inleiding of nagesprek met leerlingen in de zaal is er ook. Meer informatie: www.lux-nijmegen.nl/educatie.

 
Een eigen beeldmerk

Met dank aan grafisch vormgeefster Tineke Polak heeft het Netwerk Geschiedenisonderwijs Nijmegen vanaf nu een eigen beeldmerk. Vanaf de volgende nieuwsbrief zal het Netwerk en de nieuwsbrief herkenbaar zijn aan dit beeldmerk.

Als uitgangspunt voor het beeldmerk koos Tineke de Waal. De rivier vormt de stad en haar geschiedenis. De grens is de huidige vorm van de gemeente Nijmegen. Naast het beeldmerk ontwierp Tineke een serie van iconen die in de nieuwsbrief gebruikt gaan worden om aan te geven in welke geschiedkundige periode een nieuwsbericht geplaatst kan worden. Om de connectie met het onderwijs te vergemakkelijken zijn deze herkenbaar aan de kleuren van de tijdvakken uit de canon. Ook de stadsgrenzen in de iconen wijken af van het beeldmerk zodat ze corresponderen met het juiste tijdperk.
Voorpagina's historische kranten:

Wat gebeurde er vandaag 100 jaar geleden, of wat stond er in de krant op 10 mei 1940 of na de Slag bij Waterloo?

Snel een historische krantenpagina downloaden kan vanaf nu gratis op www.hnvg.nl/voorpagina
Vorige editie:

In de vorige nieuwsbrief hebben we aandacht besteed aan een aantal tentoonstellingen met het thema Tweede Wereldoorlog. De tentoonstellingen  'Kinderen oorlog en bevrijders' en 'Songs of Liberation' kunnen nog steeds bezocht worden. 

Volgende editie: 

De vierde nieuwsbrief verschijnt in september met hierin activiteiten in het kader van de Maand van de Geschiedenis in oktober.

De vorige nieuwsbrieven bekijken? Dat kan hier.
Deze nieuwsbrief wordt ondersteund door:

                       
 
unsubscribe from this list    update subscription preferences