nieuwsbrief — maart 2017
bekijk deze mail in je browser

reflectie | herbestemming van kerken


Op verschillende niveaus wordt nagedacht over het huidige en toekomstige gebruik van parochiekerken in Vlaanderen. Soms worden ze aan de eredienst onttrokken en krijgen een zinvolle herbestemming. Die oefening is nu aan de orde voor de kerk in Waarbeke, tegenover het Waerbekehuis. Vanuit de dorpsraad kwam de wens om de kerk te herbestemmen tot urnebegraafplaats. Begin dit jaar gaf het stadsbestuur van Geraardsbergen hierop een positief advies. Voorafgaand aan haar Algemene Vergadering nodigt Waerbeke iedereen uit op een inspirerende ochtendbijeenkomst met architect Koen Van Synghel.
 
waar: Sint-Amanduskerk (Waarbekeplein 19, Waarbeke) | wanneer: zaterdag 18 maart om 10u | toegang: vrij | meer info: klik hier.

lezing  stilte & burgerschap


In het kader van haar Dinsdaglezingen organiseert Hogeschool Odisee op 7 maart een lezing. Danny Wildemeersch gaat in op de basisstelling dat stilte een publieke zaak is en dat stiltebeleving een intense, gedeelde leerervaring kan zijn. Hierbij laat hij zich inspireren door o.m. het werk van Hannah Arendt en vertrekt hij vanuit de missie, werking en initiatieven van Waerbeke. Danny Wildemeersch is emeritus hoogleraar aan de KU Leuven. Als sociaal pedagoog onderzoekt hij diverse thema’s uit de volwassenvorming, zoals interculturaliteit, burgerparticipatie, democratisch burgerschap en duurzame ontwikkeling.
 
waar: Odisee Campus Brussel (GPV) | wanneer: dinsdag 7 maart om 14u | meer info: klik hier

conferentie  burn-out & ecologie


Op 28 en 29 april vindt op initiatief van drie geëngageerde artsen een lunch-to-lunch-bijeenkomst plaats in de Heerlijckyt Van Elsmeren in Geetbets. De conferentie staat in het teken van ontmoeting, inspiratie en uitwisseling en verdiept de relatie tussen burn-out en ecologie. Hun uitnodiging gaat naar bezorgde burgers die actief zijn in diverse maatschappelijke geledingen. Samen gaan zij op zoek naar mogelijkheden om global burn-out — dé beschavingsziekte van deze tijd — het hoofd te bieden. Waerbeke houdt al vele jaren de vinger aan de pols van de beleidsdomeinen volksgezondheid en welzijn, en is als partner betrokken bij deze conferentie.
 
waarHeerlijckyt Van Elsmeren, Geetbets | wanneer: 28 & 29 april |  meer info & inschrijven: klik hier

campagne  oproep voor stiltemakers

Dit jaar werkt de campagne Dag van de stilte naar een hoogtepunt op zondag 29 oktober, de dag waarop in heel Europa de klok een uur stilstaat en we opnieuw overgaan op de wintertijd. Na overleg is besloten om de campagnes in Vlaanderen en Nederland zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. In gezamenlijk ontwikkelde communicatie willen we in 2017 vooral aandacht vragen voor het bestaan en de mogelijkheden van stiltegebieden in beide landen.
Plant u ook een activiteit in uw buurt of gemeente? U kunt uw initiatief vanaf nu aanmelden op www.dagvandestilte.be. Inspirerende voorbeelden en ondersteunend communicatiemateriaal vindt u op de webstek van Waerbeke.

wanneer: zondag 29 oktober 2017  | meer info: klik hier

praktijk  Gemeente voor de Toekomst

In de loop van 2016 stond Waerbeke mee aan de wieg van Gemeente voor de toekomst, een initiatief van Bond Beter Leefmilieu. Hierin werkt een 20-tal sociaal-culturele bewegingen en milieuorganisaties samen om via kleinschalige, haalbare projecten lokale besturen te helpen om een concrete bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Gemeente voor de toekomst wil steden en gemeenten bijstaan om deze overstap mogelijk te maken. Wie vanuit het lokale beleid met stilte, rust en ruimte aan de slag wil gaan, kan alvast bij Waerbeke terecht voor advies, proces- en projectbegeleiding.


info over aanbod: klik hier | contact: info(a)waerbeke.be

columns  ontdekken van sleutel-figuren


Ook in 2017 kruipen columnisten in de pen en schrijven over het belang van stilte, rust en ruimte in hun persoonlijke of professionele leven. Hun bijdragen kunt u maandelijks op de Waerbeke-webstek lezen. Zo brengt Joris Capenberghs als eerste dit jaar een hommage aan de Britse schrijver-activist John Berger die begin dit jaar op 90-jarige leeftijd overleed. Joris verzorgde onlangs ook een kort statement over de filosofie van de eenvoud op de Simplify Life Inspiratiedag die Netwerk Bewust Verbruiken op 12 februari in CC De Ploter in Ternat organiseerde.

meer Waerbeke-columnsklik hier

docu  In Pursuit of Silence op dvd


Waerbeke was nauw betrokken bij het concept en de realisatie van In Pursuit of Silence [‘Op zoek naar stilte’] van de Amerikaanse regisseur Patrick Shen. Intussen heeft de documentaire zijn weg gevonden naar verschillende bioscopen en cultuurcentra. Samen met Dalton Distribution promoot Waerbeke de film in het Nederlandse taalgebied.
De documentaire is nu ook op dvd te koop in de betere videotheek of rechtstreeks bij Dalton [prijs: €15,-]. Cultuurcentra en andere organisaties kunnen de film nog steeds boeken en opnemen in hun programmering. Neem hiervoor rechtstreeks contact op met Dalton Distribution. Voor het omkaderen van de vertoning met een inleiding of nagesprek kunt u een beroep doen op Waerbeke.
 
bestel dvd: klik hier | boek de film: klik hier | meer info over film & omkadering: klik hier

publicatie  |  de luwteplek


Hoe kan architectuur bijdragen tot kwaliteitsvolle aandacht en verstilling als context voor een duurzame relatie tussen mens en omgeving? Architectenduo PeymenJellema doet hier al jaren onderzoek naar en deed meermaals beroep op de expertise en ervaring van Waerbeke. Met hun recente publicatie De Luwteplek willen ze tegemoet komen aan de behoefte tot rust en verstilling in de stedelijke publieke ruimte. Hun handreiking biedt een concrete methodiek en instrumenten aan om luwteplekken te ontdekken en vorm te geven. Hiermee richten ze zich tot ontwerpers, beleidsmakers, planners, buurtwerkers, maar evenzeer tot al wie stilte, rust en ruimte als een meerwaarde ziet in het dagelijkse leven van een stad op mensenmaat. Dit was ook het thema van de Waerbeke Conferentie in Gent vorig jaar.

info & bestelling: klik hier | info Waerbeke Conferentie 2016: klik hier
 
copyright © 2017 Waerbeke vzw, alle rechten voorbehouden

contact:

WAERBEKE vzw
Waarbekeplein 19
B - 9506 Waarbeke (Geraardsbergen)
tel: +32 (0)54 24 57 54
info[a]waerbeke.be

meld mij af van deze mailinglijst   

Email Marketing Powered by Mailchimp