nieuwsbrief Waerbeke — februari 2016
bekijk deze mail in je browser

inspiratie  |  Stilte - Een publieke kwestie

Op zaterdagochtend 5 maart vindt opnieuw een 'Waerbeke Inspiratie' plaats. Danny Wildemeersch, emeritus hoogleraar in de pedagogische wetenschappen, zal ingaan op zijn onderzoeksthema ‘Stilte – een publieke kwestie’. Danny Wildemeersch is verbonden aan het Laboratorium voor Educatie en Samenleving van de KU Leuven. Hij is ook voorzitter van de vzw Leren Ondernemen, een Leuvense organisatie voor armoede-bestrijding, en lid van de Algemene Vergadering van Waerbeke vzw. Aansluitend is er mogelijkheid tot een eenvoudige lunch. Reserveren vóór 29 februari via info@waerbeke.be.
waar? dorpskerk, Waarbekeplein, Waarbeke (Geraardsbergen) | wanneer? zaterdag 5 maart, 10u | inkom? € 10,- (met soep & brood)

inspiratie  |  Met een boek op de sofa in Damme

- Samen met BzN-Stiltehoeve Metanoia in Damme en de Brugse boekhandel De Reyghere start Waerbeke dit voorjaar met een reeks van boekvoorstellingen. Op zondagochtend 21 februari verzorgt stafmedewerker Joris Capenberghs een causerie rond het werk van de Nederlandse auteur en kunstcriticus Joost Zwagerman. Centraal staan zijn poëzie en zijn laatste essaybundel De stilte van het licht. Schoonheid en onbehagen in de kunst.
- Op 17 april volgt dan een matinee rond het recente boek Filosofie van de eenvoud van Marius De Geus. In een gesprek met de
 politieke filosoof van de Leidse universiteit denken we samen na over vrijwillige eenvoud en gaan we op zoek naar de relatie met leefkwaliteit.
waar? BzN-Stiltehoeve Metanoia, Waterhoek 2, Moerkerke | wanneer? zondag 21 februari, 11u | inkom? € 10,- (met drankje achteraf) | inschrijven via Stiltehoeve Metanoia - zie ook: Exit-artikel & Boekhandel de Reyghere.

cursusaanbod  |  Op stap met Vormingplus 

- In het kader van bessst verzorgt Waerbeke voor Citizenne Vormingplus-Brussel wandelingen in het voetspoor van Brusselse schrijvers en filosofen. Op zondag 13 maart gaat Joris Capenberghs met mysticus Jan van Ruusbroec en Erik Van Ruysbeek op stap in het Zoniënwoud
waar? treinstation Groenendaal
| wanneer? zondag 13 maart, 14u | inkom? € 5,- (met drankje achteraf) | zie ook: Vormingplus Citizenne 
- Bij Vormingplus Midden en Zuid West-Vlaanderen start Joris Capenberghs op maandag 15 februari met een reeks van vier bijeenkomsten rond ‘Filosoferen met wandelende denkers’. Deze vormingsactiviteit kadert in de vorig jaar uitgezette themareeks ‘De stille draad’ i.s.m. Waerbeke.
waar? Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk | wanneer? 15, 22, 29 februari & 7 maart, 19u30 | inkom? € 10,- | zie ook: Vormingplus Midden en Zuid West-Vlaanderen

expertise & beleidsvoorbereiding |  2 jaar STeRio

Op donderdag 21 januari jl. kwam een 20-tal leden van de interdisciplinaire overlegwerkgroep STeRio voor een laatste keer samen in De Helix (Grimminge) in het Stiltegebied Dender-Mark. ’s Middags was er ook een informele ontmoeting met beleidsmakers van Geraardsbergen, Ninove en Galmaarden. Namens de overleggroep, onder voorzitterschap van VLM (Vlaamse Landmaatschappij), bereidt Waerbeke nu als intermediair en begeleider een eindverslag voor. In de lente 2016 zal aan het kabinet van Vlaams minister Joke Schauvliege een volledig eindverslag van het STeRio-tra­ject, mét advies en aanbevelingen, worden overhandigd.
STeRio is een interdisciplinaire overlegwerkgroep die al twee jaar een diepgravend onderzoek doet naar inspirerende lokale en bovenlokale initiatieven rond stilte, rust en ruimte in Vlaanderen (en Nederland). Dit gebeurde in opdracht van minister voor Omgeving (Joke Schauvliege) en in navolging van het advies over 'Stilte & rust als collectieve waarde' van het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg (IPO).

nieuwe columns |  Eric Lancksweerdt & Matthijs Schouten

Voorbije maand verschenen opnieuw twee inspirerende columns die elk vanuit een eigen perspectief het thema 'stilte|rust|ruimte' aan de orde stellen.
- Naar aanleiding van een bezoek aan het Musée Guimet in Parijs maakt Eric Lancksweerdt ons attent op de ondoorgrondelijke diepten van de ‘stille glimlach’, een uitdrukking die veelvuldig in de Aziatische kunst opduikt en die wellicht verwijst naar de blijvende, onderliggende, stille dimensie die alle wisselvalligheden aan de oppervlakte schraagt en ‘houdt’.

Matthijs Schouten laat in 'Verandering en tijd' zien hoe de aard van het landschap bewust en onbewust invloed heeft op hoe wij ons als mens oriënteren in het leven. Oerlandschappen confronteren ons op bijzondere wijze met het verhevene, de door mensenhand gecreëerde landschappen zorgen daarentegen voor herkenning, geborgenheid en rust… Ook dit jaar nemen onze vaste columnisten u mee op hun stille tochten!

debat |  Zondagsrust, vloek of zegen

Op 4 februari publiceerde Eva Berghmans in De Standaard een goed onderbouwd en spits opiniestuk over de zin (of onzin) van de zondagsrust. Ook Waerbeke werd naar een mening gevraagd. ‘De zondag is een moment van georganiseerde kwalitatieve aandacht,’ zei Joris Capenberghs. ‘Het is een ritueel, het maakt deel uit van ons collectieve geheugen, van ons culturele erfgoed. […] Een ritueel is pas echt een ritueel als de hele groep eraan meedoet. Het zegt iets over wat je met de samenleving aan wil. De zondagsrust herinnert ons eraan dat we met z’n allen een gemeenschappelijk bestaan kunnen en willen uitbouwen.’ Het hele artikel kan je hier lezen.
copyright © 2016 Waerbeke vzw, alle rechten voorbehouden

contact:

WAERBEKEHUIS
Waarbekeplein 19
B - 9506 Waarbeke (Geraardsbergen)

tel: +32 (0)54 24 57 54

meld mij af van deze mailinglijst   

Email Marketing Powered by Mailchimp