Copy
Lutherska Bekännelsebrevet
Webbversion av nyhetsbrevet

Lutherska Bekännelsebrevet till reformationens 500-årsminne


Det här är ett specialbrev med anledning av att det i dag har gått exakt 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser mot avlaten. Den dagen brukar anses vara början på reformationen. Läsarna tillönskas en välsignad festdag!

# 95 teser för det 21:a århundradet 
# Nytt från Den Lutherske Bekjennelseskirke
# Nytt från Lutherska Bekännelsekyrkan
# Nytt från S:t Johannes ev-luth församling
# Kontaktuppgifter

Information till er som också prenumererar på veckobrevet: Uppehåll i veckobreven fram till november.

 

95 teser för det 21:a århundradet

Den 31 oktober 1517 delade Martin Luther 95 teser med världen. Det sägs att han spikade upp teserna på dörren till slottskyrkan i Wittenberg i Tyskland, vilket var ett sätt att bjuda in människor till debatt.

Luthers 95 teser innehöll inte den mogna lära som skulle bli den lutherska kyrkans. Teserna fokuserade på ett ämne – missbruket av avlat i den tidens kyrka. Luther skrev att ”en troendes hela liv skall vara ett liv i omvändelse” och att ”varje sann kristen, han må vara levande eller död, äger såsom gåva av Gud andel i allt gott, som Kristus och kyrkan hava, och det även utan avlatsbrev”.

De 95 teserna blev dock gnistan som påbörjade den lutherska reformationen. Därför firar lutherska kristna den 31 oktober som reformationsdagen och 2017 firar de 500-årsjubileet av den lutherska reformationen.

Som en del av firandet av 500-årsjubileet av reformationen har den Konfessionella evangelisk-lutherska konferensen (KELK) utarbetat 95 nya teser som satts samman av en grupp av femton pastorer runt världen. Dessa teser godkändes vid ett KELK-möte i Grimma i Tyskland den 29 juni 2017.

Till skillnad från Luthers teser presenterar KELK:s 95 teser för det 21:a århundradet hela den grundläggande bibliska läran, som den bekänns av den lutherska kyrkan. Teserna har organiserats enligt samma disposition som Martin Luthers katekes, som än idag är ett värdefullt verktyg i undervisningen för kyrkorna i KELK.

Med dessa nya teser ger medlemmarna i KELK med glädje ett gemensamt uttryck för vad de tagit emot som arvtagare till den lutherska reformationen. De är tacksamma till Gud att få vara en del av en internationell kyrkogemenskap som håller fast vid Bibelns lära, med fokus på frälsning i Jesus Kristus. De är ivriga att få dela detta arv med världen.

En videoinspelning där pastorer från de olika kyrkorna läser var sin av teserna, oftast på sitt eget språk, kan ses och laddas ner. I videon ingår också en introduktion och avslutning på engelska samt körsång och psalmsång.

Nedan återger vi de sju första teserna och den sista. De är arrangerade i enlighet med ordningen i Luthers lilla katekes. Originalet på engelska och de skilda kyrkornas versioner kan laddas ner här:

 

 GRUNDLÄGGANDE SANNINGAR

#1 Genom Guds nåd tror och lär den konfessionella lutherska kyrkan det bibliska evangeliet. Gud frälser syndare från synden, döden och djävulen genom Jesu Kristi liv, död och uppståndelse. Frälsningen är av Guds nåd, för Kristi skull, genom tro och inte genom människans insats.

#2 Genom Guds nåd grundar den konfessionella lutherska kyrkan alla sina läror enbart på Bibeln. Som Guds inspirerade och ofelbara Ord är Bibeln den enda säkra auktoriteten och källan för kristen lära. Guds Ord är levande och verksamt, tillämpbart för alla människor i alla tider.

 

 BIBELN

#3 Vid sidan av Bibeln finns det ingen kunskapskälla till Guds frälsningsplan. Den skapade världen och lagen som är skriven i människans hjärta ger en del kunskap om Gud och hans lag. Men ingen av dem framställer de goda nyheterna om frälsning i Jesus Kristus. Mänskligt förnuft och vetenskap är oförmögna att avtäcka sanningen om Guds frälsning för syndare.

#4 Gud inspirerade Bibelns författare så att de skrev precis de ord han ville. Bibeln är därför utan fel i allt den framställer. Jesus, Guds Son, sa själv: ”Skriften kan inte upphävas” (Joh 10:35). Som Guds ofelbara Ord är Bibeln olik alla andra skrifter och den är den norm som alla andra religiösa dokument ska dömas utifrån.

#5 Mänskligt intellekt och mänskligt förnuft är till hjälp för att förstå Bibeln, men de ska aldrig ställas över Bibeln. Svåra bibelställen ska förklaras utifrån deras sammanhang och i överensstämmelse med klarare ställen. Skrift tolkar skrift.

#6 Bibeln har två huvudsakliga budskap från Gud – lagen och evangeliet. Lagen lär vad vi ska och inte ska göra och lagen fördömer oss inför Gud. Evangeliet lär att Gud i kärlek sänt Jesus som världens Återlösare och evangeliet frälser oss inför Gud.

#7 Bibelns huvudsakliga syfte är att förkunna de goda nyheterna om frälsning i Jesus Kristus för alla människor. Hela Bibeln, från början till slut, är Kristuscentrerad med fokus på Guds frälsningsplan i Kristus. Det är ett glädjefyllt privilegium att läsa och studera Bibeln, eftersom den är som ett kärleksbrev från Gud.

 DE LUTHERSKA BEKÄNNELSESKRIFTERNA

#95 Bekännelsetrogna lutheraner håller sig till de lutherska bekännelseskrifterna från 1580, inte ”i den mån” utan ”därför att” dessa stämmer med Bibelns rena lära. Lutheraner värdesätter särskilt Martin Luthers Lilla Katekes som användbar för undervisning i den kristna tron.

Biblion Vasa
Lutherska Bekännelsebrevet firar den lutherska reformationens 500-årsjubileum

DEN LUTHERSKE BEKJENNELSESKIRKE

 


Reformasjonsjubileum på Avaldsnes 28-29 oktoberEn glad gjeng lutheranere var samlet for å feire reformasjonen. Tre foredrag: «Hva vil det si å bekjenne seg som lutheraner?» (Egil Edvardsen), "Luthers kamp mot svermerne" (David Edvardsen), og "Salmedikteren Luther" (Tor Jakob Welde). Mye sang, sosialt samvær og god mat, og høytidsgudstjeneste på søndagen. 

Lydopptak av foredragene og en preken her
----------------------------------------------------------

Nyere prekener
Utforsk

LUTHERSKA BEKÄNNELSEKYRKAN


Biblicums reformationsjubileum och Allhelgonahelg i Ljungby, 3-5 november

Allhelgonahelgen står för dörren och en helg full med aktivitet väntas i Ljungby. På fredag med start kl 14 så inleds helgen med stiftelsen Biblicums reformationsjubileum, vartefter allhelgonahelgen i Markuskyrkan tar vid senare på kvällen. Läs mer om programpunkterna nedan. Vi önskar alla varmt välkomna!

Senaste undervisning

Utforska


S:T JOHANNES EV-LUTH FÖRSAMLING

Vi firade reformationens 500-årsjubileum med gudstjänst i gammalluthersk stil (översta bilden) och en rad föredrag i Lepplax bykyrka lördagen den 28 oktober. Sedan firade vi gudstjänst både i Lepplax och Vasa (nedre bilden, tillsammans med SLT).

Följande inspelningar från dagarna finns till hands:

Tidigare inspelningar:


Utforska

Höstfärger

Guds ord de måste låta stå,
det kan de ej fördärva.
Med oss skall Gud i striden gå,
hans Ande gör oss djärva.
Vi fritt och glatt till mods
ger ära, liv och gods.
Det allt de taga må,
stor vinst de icke får.
Guds rike vi behåller.


(M Luther, bearb. finlandssv. psalmbok nr 154)

Kontakt
– tipsa oss gärna om innehåll till framtida nummer

Tor Jakob Welde
Den Lutherske Bekjennelseskirke
pastorwelde@gmail.com

Bjarte Edvardsen
Lutherska Bekännelsekyrkan
bjedvard@gmail.com

Samuel Adriansson
Lutherska Bekännelsekyrkan
samuel.adriansson@gmail.com

Ola Österbacka
S:t Johannes ev-luth församling
ola.osterbacka@sanktjohannes.info
"Vad säger Bibeln om..."

Går du och tänker på något i ditt liv och funderar ifall Bibeln har något att säga om detta? Eller har du läst något i Bibeln som du inte förstod och nu undrar du vad det kan betyda? Skicka frågor till oss anonymt:

» https://goo.gl/forms/v14zwQCIOtk7qsEu1

Frågor besvaras av någon pastor/teolog inom vår kyrkogemenskap i ett av våra kommande nummer. Vi ber om tålamod från er som väntar på svar på era frågor. Tack på förhand.

Sprid Ordet

Dela
Tweeta
Vidarebefordra
2017 Lutherska bekännelsebrevet» Välj vilka utskick du vill ha / Uppdatera mejladress » Utforska arkivet » Avprenumerera

Email Marketing Powered by Mailchimp