Copy
Lutherska bekännelsebrevet
Webbversion av nyhetsbrevet
Lutherros

Lutherska bekännelsebrevet #15


Uppståndelsen

Så här i påsktider påminns vi särskilt om Kristi uppståndelse. Uppståndelsen hör till centrum i vår kristna tro. Paulus skriver: ”Om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och även er tro meningslös.” (1 Kor 15:14) Och det står om när Paulus var i Aten att han ”predikade evangeliet om Jesus och uppståndelsen” (Apg 17:18).Uppståndelsen och det kristna livet
När vi tänker på vad uppståndelsen betyder för vår tro så är Paulus fokus på uppståndelsen väldigt naturligt:

Om vi ser bakåt på våra liv så har vi både svårigheter och glädjeämnen att se tillbaka på. Men ska vi vara ärliga så har vi också synder, vissa som vi minns (kanske alltför väl) och andra som vi har glömt. När Jesus dog så dog Han för både de synder som vi glömt och dem vi kommer ihåg. Han tog all synd på sig. När nu Kristus uppstår så betyder Kristi uppståndelse att synden är sonad och glömd. Den tillräknas inte längre. Jesus som burit synden har nu lämnat den i graven. När vi tror detta så är vi Guds barn.

Om vi istället ser framåt, så betyder uppståndelsen att vi har ett hopp för framtiden. Vi går alla mot döden och många människor tänker sig att döden innebär slutet på allting. Vi dör, kroppen läggs i jorden och bryts ner för att sedan aldrig uppstå igen. Kristi uppståndelse är det yttersta beviset på att döden inte är slutet. Och den som tillhör Kristus är redan nu förenad med Kristi uppståndelse: ”Om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida.” (Kol 3:1) Vi kan därför vara vissa om att också vi en dag få uppstå med våra kroppar och för alltid får vara hos Kristus: ”Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom.” (1 Tess 4:14)

Om vi slutligen ser på våra liv, här och nu, så innebär uppståndelsen att vi får vara Guds barn och tjäna Gud, vissa om att vi är älskade och förlåtna, i hoppet om härligheten och med Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan. 

”Vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död?  … Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus är uppväckt från de döda och aldrig mer dör. Döden har ingen makt över honom längre. Hans död var en död från synden en gång för alla, men hans liv är ett liv för Gud. Så ska också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus.” (Rom 6:3, 8-11)

Jesu lärjungar och uppståndelsen
Det kan vara lätt att vi inte alltid tänker på vad uppståndelsen innebär eller att den blir så självklar för oss att vi glömmer hur det var för Jesu lärjungar. För dem kom Jesu uppståndelse så oväntat att de hade svårt att tro på den. Emmausvandrarna som samtalar med Jesus, utan att veta att det är Han, talar om hur Jesu död gjort dem nedslagna, men att de nu på tredje dagen efter korsfästelsen har skakats av vad några av kvinnorna har berättat: Kvinnorna gick till Jesu grav och kroppen var inte där, utan de möttes av änglar som sa att Jesus hade uppstått. Några av lärjungarna hade då gått dit och sett att graven var tom, men de såg inte Jesus själv (Luk 24:21-24). Tanken på att Jesus verkligen skulle ha uppstått låg inte så nära till hands för dem. Istället blir de uppskakade av vad de får höra och undrar vad som kan ha hänt. 

När Jesus sedan själv visar sig för lärjungarna tror de att Han är en ande. Han får lugna dem genom tala till dem och försäkra dem om att det verkligen är Han: ”Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se! En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har." (Luk 24:39) När de i sin glädje och förundran fortfarande inte kan tro och ta det till sig att Jesus lever, så ber Jesus om något att äta och äter så fisk inför deras ögon. När lärjungarna väl hade övertygats om att Jesus levde, så var Jesu uppståndelse central i deras förkunnelse. Det står att Jesus såg till att de verkligen kunde vara vissa, innan Han lämnade dem: ”Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, när han under fyrtio dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike.” (Apg 1:8) Det hade inte varit något tillfälligt missförstånd utan Jesus hade gång på gång kommit till dem och låtit sig röras av dem, ätit med dem och samtalat med dem. Han levde verkligen.

Detta förkunnade de nu i den stad där Jesus blivit korsfäst. Och den tidiga kyrkan växte, trots motstånd. Evangeliet om syndernas förlåtelse för Kristi skull hade framgång. Och lärjungarna stod fast vid sitt budskap, trots att de ibland fängslades eller pryglades. De visste ju att det de förkunnade var sant och de levde i hoppet att också deras kroppar en dag skulle förvandlas, när Kristus kommer tillbaka. Kristi uppståndelse var det som hade gett deras liv en helt ny mening. Det var ett budskap de kunde leva och dö för.

Uppståndelsen och världen
Uppståndelsen har betydelse för alla människor i denna värld. Vi ska alla en dag uppstå och stå inför Kristi domstol. Och Kristi uppståndelse betyder att hela världens synder är förlåtna. Jesu uppståndelse har därför betydelse för varje enskild människa. När Jesus dog, så dog Han för just hennes synd. Och sedan Han uppstått så kan vi veta att varje synd som Jesus dog för är förlåten. Detta är vårt budskap till världen.

Jesu uppståndelse ger också en anknytningspunkt för den som undrar om det kristna budskapet verkligen kan vara sant. För den som är öppen för Guds existens och att Gud kan handla i den värld som Han har skapat, så är Jesu uppståndelse den bästa förklaringen till kristendomens uppkomst. Också den som inte tror att Bibeln är Guds Ord kan läsa Bibeln för att se vad de första kristna förkunnade, det budskap som var centralt och avgörande för den tidiga kyrkan. De förkunnade att Jesus hade uppstått. De hade nått denna övertygelse genom att se den tomma graven och de var övertygade om att de hade mött Jesus sedan Han uppstått. Den enklaste förklaringen till att de hade sett den tomma graven och upplevt att de mött Jesus, är att Jesus faktiskt hade lämnat graven och kommit till lärjungarna. Teorier om att de såg vad de förväntade sig, eller att de allihop hade hallucinationer, att graven var tom av någon annan anledning osv. gör inte rättvisa åt vad vi faktiskt kan veta om de första kristna. De hade inga förväntningar på att Jesus skulle uppstå; hallucinationer förklarar inte den tomma graven och är dessutom både annorlunda än vad som beskrivs om deras upplevelser och är individuella fenomen och inget man har i grupp (precis som drömmar); och den tomma graven ensam skulle inte ge upphov till tron att Jesus hade uppstått. Med andra ord, för att lärjungarna skulle övertygas om att Jesus hade uppstått så krävdes både en tom grav och möten med Jesus. Endast en tom grav skulle vara ett mysterium, men inte leda till en övertygelse om att Jesus hade uppstått. Möten med Jesus skulle inte kunna tolkas som att Jesus verkligen hade uppstått, om graven inte var tom. 
  
Denna typ av resonemang kan vara till hjälp för vissa personer, som funderar över om den kristna tron verkligen kan stämma. Om inte annat så kan argumentet visa att den kristna tron är värd att lyssna på. Om en människa förstår att evangeliet är värt att lyssna på, så kan Guds Ande göra sitt verk i hennes hjärta. 

För i slutändan handlar det inte bara om historiska händelser som en gång har inträffat, när Jesus dog och uppstod. Utan det handlar om att förstå att när Jesus dog och uppstod, så gjorde Han detta för mig.  

Anders Nissen

Biblion Vasa

Kyrknytt

Den Lutherske Bekjennelseskirke, Lutherska bekännelsekyrkan
& S:t Johannes ev-luth församling

DEN LUTHERSKE BEKJENNELSESKIRKE
Avaldsnes, Midtfastesøndag den 6. mars: David Edvardsen ble innsatt som pastorpraktikant i de to norske forsamlingene. Gudstjenesten ble ledet av Tor Jakob Welde, mens Egil Edvardsen og Birger Kvilhaugsvik medvirket med lesing av bibelvers og håndspåleggelse under selve innsettelseshandlingen.

 
Nye prekener: 

Midtfastesøndag
"Jeg er livets brød"


Maria budskapsdag
Et gledelig besøk


Palmesøndag
Hosianna!

Langfredag

Stedfortrederen

1. påskedag
Han er stått opp!

Søndag etter påske
Den oppstandne gir kraft og håp


Prekenarkiv: www.luthersk-kirke.no/?sermons-category=preken

LUTHERSKA BEKÄNNELSEKYRKAN

Bilder från ungdomshelgen i Stockholm:

Alla unga är varmt välkomna till ungdomslägret denna sommar på Breviks lägergård utanför Norrköping 12-15 augusti.

Kommande händelser:
Barn- och ungdomsläger på Hjortsbergagården 5-8/5
Pastoralkonferens på Hjortsbergagården 16/6
Kurs om kristna relationer på Hjortsbergagården 17-19/6

(full översikt)

Senaste undervisning:

Andra söndagen i påsktiden
Gudstjänst, predikan: "Den uppståndne kommer för att trösta", Joh 21:15-19 Ljungby
Predikan: 1 Joh 5:1-5 Västerås
Predikan: "Tro och tvivel", Joh 20:19-29 Stockholm
Predikan: "Älskar du mig?", Joh 21:15-19 Uppsala

Utforska all ny undervisning sedan det förra Bekännelsebrevet:
bekannelse.se/media/alla-inspelningar

 

S:T JOHANNES EV-LUTH FÖRSAMLING

Vår bibelstudieserie, Islam och kristendom, fortsätter den 7.4 kl 19 och därefter varannan torsdag fram till 19 maj. Vi arbetar i studiecirkelform med stöd av boken "Vittna kärleksfullt om sanningen för muslimer". Någon gång kommer det också att bli kompletterande föredrag med sammanfattning av några viktiga fakta. Det är möjligt att delta i samtalet via Skype (i Sverige: notera tiden, kl 18!). Också nya deltagare är välkomna. Ta gärna del av det introducerande föredraget.

BIBELHELG 9-10 APRIL

Lördag 9.4 i Lepplax bykyrka

 • 13.00 Inledning: David Åkerlund
 • 13.15 Seth Erlandsson: Kristus i Gamla testamentet, del 1. Frågor och svar.
 • 14.15 Kaffepaus
 • 15.00 Øyvind Edvardsen: Skriften allena, reformationens formalprincip. Frågor och svar.
 • 16.15 Seth Erlandsson: Information om Nya Folkbibeln 2015 (som också finns till salu).
 • 16.30 Seth och Birgitta Erlandsson: bildföredrag från Beijing/Kina.
 • 17.30 Servering av något salt.

Söndag 10.4 i Biblion

 • 10.00 Nattvardsmässa, Ola Österbacka
 • 11.00 Gudstjänst, David Åkerlund
 • Lunch (catering)
 • 13.15 Seth Erlandsson: Kristus i Gamla testamentet, del 2. Frågor och svar.
 • 14.30 Avslutning med kaffe.
Om möjligt blir det direktsändning med ljud. Inspelningar läggs in efteråt som video.

Nya inspelningar:

Predikan på midfastosöndagen 6.3 i Lepplax (Øyvind Edvardsen)
Predikan på Marie bebådelsedag i Biblion 13.3 (Ola Österbacka)
Gudstjänst på palmsöndagen i Lepplax 20.3 (Øyvind Edvardsen)
Reformationsföredrag nr 7 20.3 (Øyvind Edvardsen)
Passionsandakt på tisdag i stilla veckan i Biblion 22.3 (Ola Österbacka)
Passionsandakt på onsdag i stilla veckan i Biblion 23.3 (Ola Österbacka)
Långfredagsgudstjänst i Lepplax 25.3 (Øyvind Edvardsen)
Påskgudstjänst i Biblion 27.3 (Ola Österbacka, Juhani Viitala, predikan översatt till svenska)
Föredrag: Kvinnorna vid den tomma graven 27.3 (Ola Österbacka)
Gudstjänst på första söndagen efter påsk i Lepplax 3.4 (Øyvind Edvardsen)

Inspelningsarkiv: sanktjohannes.info/media/inspelningar
Inspelningsdatabas Oratio (StJ, LBK Sverige och Norge)
Kommande verksamhet

Frågor och svar om Bibeln
– för att växa i kunskap om sanningen.

Det är möjligt att skicka frågor om vad Guds Ord säger om något du funderar över.

Frågor skickas till lutherska@gmail.com och besvaras av någon av oss i nästa nummer av Bekännelsebrevet. Ditt namn kommer inte att publiceras.
Har du tips till vad vi ska skriva om i nästa nummer?
Hör av dig till oss.

Tor Jakob Welde
Den lutherske bekjennelseskirke
pastorwelde@gmail.com

Bjarte Edvardsen
Lutherska bekännelsekyrkan
bjedvard@gmail.com

Ola Österbacka
S:t Johannes ev-luth församling
ola.osterbacka@sanktjohannes.info

Du kan även: Prenumerera på veckobrevet med nya inspelningar

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren,
nämligen fridens tankar och inte ofärdens
för att ge er en framtid och ett hopp.
Jer 29:11

2016 Lutherska bekännelsebrevetUtforska arkivetUppdatera dina uppgifter / Avprenumerera

Email Marketing Powered by MailChimp