Copy
Lutherska bekännelsebrevet
Webbversion av nyhetsbrevet
Lutherros

Lutherska bekännelsebrevet #17


Ljuset från ovan

Under midsommarhelgen, som vi nu bereder oss att fira särskilt i Sverige och Finland, firas Johannes Döparens minne. Det är egentligen paradoxalt, eftersom han förknippas med kraftfull lagpredikan och inte så mycket med ett glädjefyllt evangelium som vi kanske hellre skulle förknippa med den ljusaste tiden på året. Men det är nu så, att midsommaren tyvärr alltför ofta firas med sådant som inte anstår ljusets barn – med dryckenskap och osedligt liv, en kortvarig och ytlig glädje som snabbt förbyts i olycka. Och då är Johannes rannsakande predikan verkligen aktuell.

Vi ska också komma ihåg, att Johannes var en förebådare av det himmelska ljuset. Han visade på Jesus och sade: ”Se, Guds lamm!” Därmed förklarade han att Jesus var den som profeterna omvittnade. Särskilt Jesaja såg så tydligt – 700 år i förväg – hur Herrens lidande tjänare skulle offras som ett saktmodigt lamm i vårt ställe.Vi firar också apostladagen på söndag. Den dagen tackar vi Gud för att han sände apostlarna för att förkunna evangeliet, först i Jerusalem, sedan i Judeen och Samarien och slutligen ut till den då kända världens ände, symboliserat i Apostlagärningarna med berättelsen om hur Paulus förkunnade evangeliet i världsstaden Rom. Detta ljus som apostlarna framförde har vi i Bibeln, Guds Ord. 

Bibelns budskap är kärnan i de olika former av verksamhet som våra kyrkor är kallade att delta i, med början från de regelbundna gudstjänsterna och nu särskilt under sommaren med olika läger och samlingar. Låt oss ta vara på ljuset från himlen, så länge vi har det ibland oss!

Ola Österbacka

Biblion Vasa

Nåd vare med er

och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus

DEN LUTHERSKE BEKJENNELSESKIRKE

 
Nyere prekener: 

Treenighetsdagen
Den kristne nestekjærligheten


1. søndag etter Treenighetsdagen
Å være rik i Gud


2. søndag etter Treenighetsdagen
Å være disippel koster alt


3. søndag etter Treenighetsdagen
Bortkomne sønner


4. søndag etter Treenighetsdagen
Å gjengjelde ondt med godtPrekenarkiv: www.luthersk-kirke.no/?sermons-category=preken

LUTHERSKA BEKÄNNELSEKYRKANFörra helgen samlades en förväntansfull skara kring Guds Ord på vuxenlägret på Hjortsbergagården. På programmet stod pastoralkonferens, damlagsaktiviteter och inte minst undervisning av Don Patterson om kristna relationer. Det centrala temat var framförallt äktenskap med allt vad det innebär för en kristen. Vi pratade även om identitet, dating, att studera Bibeln och att evangelisera. Undervisningen gav mycket utrymme för frågor, reflektion och samtal. Lyssna till undervisningen.

Kom ihåg att anmäla er till sommarlägret på Hjälmargården 27-31 juli. Läs mer. Anmäl dig senast söndag 26 juni.

Det finns nu en inbjudan till ungdomslägret på Breviks lägergård, Norrköping 12-15 augusti. Läs mer.

Senaste undervisning:

4:e söndagen efter Trefaldighet
Gudstjänst, predikan: Joh 8:1-11 Ljungby
Predikan: "Döm inte", Rom 14:10-13 Uppsala

Vuxenlägret "Vänner för alltid"
Alla inspelningar från lägret

Utforska all ny undervisning sedan det förra Bekännelsebrevet:
bekannelse.se/media/alla-inspelningar

S:T JOHANNES EV-LUTH FÖRSAMLING”En försmak av himlen”. Så var det att få träffa trossyskon från andra europeiska länder på CELC-mötet i Finland.

Såhär beskriver bekannelse.se intrycket av dagarna i slutet av maj då vår församling, tillsammans med vår systerkyrka i Finland SLT, fick vara värdar för KELK Europa den 27-29 maj 2016. Det var en stor glädje för oss att få hälsa ett trettiotal vänner från ett tiotal länder i Europa till lägergården Lepikko utanför Vasa. Då vi också från värdlandet var ett tjugotal personer blev dagarna en mäktig upplevelse för oss. 

Dagarnas tema var lovprisningen i Herrens bön. Därmed är serien om Herrens bön avslutad. Nästa år, reformationens jubileumsår, hålls världskonferens i Tyskland, Grimma, och följande år hålls åter Europakonferens, denna gång i Tjeckien.

Under sommaren fortsätter den ordinarie gudstjänstverksamheten nästan varje söndag. Några klockslag har dock ändrat. Kolla kalendern för aktuell information. 

Nya inspelningar:

Inspelningsarkiv: sanktjohannes.info/media/inspelningar
Inspelningsdatabas Oratio (StJ, LBK Sverige och Norge)
Kommande verksamhet

Blombukett på altare

Tacka Herren, för han är god,
evig är hans nåd.

– Ps 118:1

Kontakt
– tipsa oss gärna om innehåll till framtida nummer

Tor Jakob Welde
Den lutherske bekjennelseskirke
pastorwelde@gmail.com

Bjarte Edvardsen
Lutherska bekännelsekyrkan
bjedvard@gmail.com

Ola Österbacka
S:t Johannes ev-luth församling
ola.osterbacka@sanktjohannes.info
Frågor och svar om Bibeln
– för att växa i kunskap om sanningen.

Det är möjligt att skicka frågor om vad Guds Ord säger om något man funderar över. Frågor besvaras av någon inom vår kyrkogemenskap i nästa nummer. Frågeställarens namn publiceras inte.

Skicka till:
bekannelsebrevet@bekannelse.se
2016 Lutherska bekännelsebrevetUtforska arkivetUppdatera mejladress eller val av utskick / Avprenumerera

Email Marketing Powered by MailChimp