Copy
Nieuwsbrief Nummer 1, Mai 2015

Active 80+ 
DE KENNIS EN KUNDE VAN DE OUDSTE GENERATIES ERKENNEN EN WAARDEREN 
Welkom bij Active 80+!
Active 80+ is een Erasmus+ project met als doel te bevorderen dat mensen op hoge leeftijd, met en zonder functionele beperkingen, de mogelijkheid hebben zich te blijven ontwikkelen en een actieve bijdrage aan de samenleving te leveren.
       Heimverzeichnis gGmbH      
Over Active 80+

In October 2014 startten organisaties in Oostenrijk, Duitsland, Italië, Litouwen en Nederland met het Erasmus+ project met als doel te bevorderen dat mensen op hoge leeftijd, met en zonder functionele beperkingen, de mogelijkheid hebben zich te blijven ontwikkelen en een actieve bijdrage aan de samenleving te leveren. Het ontdekken of opnieuw ontwikkelen van verborgen krachten van zeer oude mensen kan een cruciale rol spelen bij de mogelijkheid te blijven leren en kan bijdragen aan een grotere onafhankelijkheid en levensvreugde op latere leeftijd.
Active 80+ wil professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn in staat stellen om een coachende rol te vervullen voor mensen op zeer hoge leeftijd. 
> Lees meer
 


Activiteiten van de Partners

Onderzoek: leren en een actieve bijdrage aan de samenleving van mensen op hoge leeftijd in Europa

De partners van het Active 80+ project hebben de kennis over leren en actieve participatie van mensen op hoge leeftijd geïnventariseerd door een verkenning van onderzoek, praktijkervaringen en de stand van zaken in het publieke debat. Daarnaast is de situatie op Europees niveau onderzocht door de analyse van studies en het bekijken van statistisch materiaal vanuit vergelijkend perspectief. Het Europese overzichtsrapport is een samenvatting van de belangrijkste bevindingen op landelijk en Europees niveau. > Lees meer
 

Verspreiding: Deelname aan een internationaal seminar

Active 80+ partner Oudere Vrouwen Netwerk - Nederland (OVN-NL), nam als lid van AGE Platform Europe deel aan het internationale seminar “Building an evidence base for active ageing policies: Active Ageing Index and its potential” georganiseerd door de Economische Commissie van de Verenigde Naties (UNECE) en de Europese Commissie Directoraat Generaal Employment, Social Affairs and Inclusion (DG EMPL) op 16-17 April 2015 in Brussel. Lees meer
 


Volgende stappen

Trainingsconcept

In de komende maanden zullen de Active 80+ partners gezamenlijk een trainingsconcept ontwikkelen dat professionals en vrijwilligers in staat stelt om vanuit een coachende rol, mensen op hoge leeftijd die een actieve bijdrage willen leveren, te ondersteunen. De trainingen zullen in de herfst van 2015 plaatsvinden in alle partnerlanden.
 

Expertise delen in bijeenkomsten: Actieve betrokkenheid is belangrijk voor ons!

Relevante stakeholders, zoals onderzoekers (toegepaste wetenschap), beleidsmakers, belangengroepen en aanbieders van trainingen (volwassenen) worden bij het project betrokken door landelijke bijeenkomsten te organiseren om expertise bijeen te brengen en netwerken te vormen. Deze bijeenkomsten bieden gelegenheid informatie over het project te verspreiden, belangrijke thema’s te bediscussiëren en feedback te verzamelen.
 
De eerste bijeenkomsten hebben reeds plaatsgevonden en andere data staan gepland. De eerste Expert-bijeenkomst in Amersfoort (NL) vond plaats op 21 april 2015. 
Lees meer
Wij zullen u op de hoogte houden van de voortgang en de bevindingen van ons project via de volgende nieuwsbrief. Als u geïnteresseerd bent in een regelmatige update van project-activiteiten en resultaten, nodigen wij u uit om op onze Active80+ website te kijken: www.ACT-80plus.eu

Op de website vindt u contactgegevens van alle partners. Neemt u gerust contact op als u meer informatie wenst of als u ervaringen of ideeën met ons wilt delen!
 
Als u de Active80+ nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, dan kunt u zich hier uitschrijven. Uw emailadres wordt dan automatisch verwijderd uit het adressenbestand van de nieuwsbrief.

 


Vriendelijke groet,
Active 80+ partnershap