Copy
View this email in your browser

Personal och sjukvård är prio 1

För en dryg vecka sedan presenterade den moderatledda regionmajoriteten sin budget för 2019. Det är en budget helt i linje med deras sjukvårdspolitik, så egentligen borde jag inte bli förvånad men jag hade förväntat mig åtminstone lite mer av svar på hur de skall ta bort köerna till besök och behandling, vilket de har misslyckats totalt med.
 
Tilltro till professionen
Om bara några dagar släpper vi socialdemokrater i regionen vårt budgetförslag. Till skillnad från majoriteten väljer vi att ge vården reella ekonomiska muskler. Vi har tilltro till vår profession, och för därför ut pengarna till verksamheterna, för att de långsiktigt ska kunna planera och ha rimliga möjligheter att utföra de uppdrag politiken ger dem. Vi är övertygade om att de med tillräckliga resurser och rätt verktyg klarar av att öka tillgängligheten, korta köerna och hålla vårdplatser öppna. Resurser finns om man, som vi gör, satsar på vår egen sjukvård, framför dyrköpt vård på marknaden.
 
Personalen är avgörande
Vi väljer också att satsa på den egna personalen. Det handlar både om konkurrenskraftiga löner och förbättrade villkor. Många kan fråga sig varför inte vi föreslår höjda OB-tillägg, om vi är emot de höjningar som majoriteten gjort. Svaret är enkelt: Vi tycker också att arbete på nätter, kvällar och helger ska prioriteras i löneöversynerna, men hur och till vilka nivåer ska göras upp i förhandlingar med de fackliga organisationerna – inte av politiker. Dessutom ska höjda ersättningar skrivas in i kollektivavtal, inte i personliga avtal. Det är så förhandlingsordningen fungerar i den svenska modellen, och vi vill utveckla den svenska modellen, inte avveckla den.
Trots att vi tar höjd för majoritetens ensidiga beslut om höjda OB-tillägg satsar vi ändå mer än M-styret på personalen i vår budget. Det kan vi göra, eftersom vi prioriterar den egna personalen framför dyrköpt hyrpersonal. Och får vår budget styra behöver inte vare sig Sahlgrenska universitetssjukhuset eller något annat av våra sjukhus säga upp personal som är nödvändig för att klara sjukvården i VGR.
 
Valmanifestet
Vi kommer också inom kort att presentera vårt valmanifest. Det följer även det den politiska linje vi haft under mandatperioden; att den ojämlika hälsan ska utjämnas genom att lyfta fram vår s-märkta politik med rätten till arbete, rätten till utbildning och livslångt lärande, rätt till meningsfull fritid och tillgång till jämlik hälso- och sjukvård. Vi socialdemokrater tycker att vårdens pengar ska gå till vård, inte ideologiskt betingade privatiseringsexperiment.
 
Vi går före
I Västra Götaland har vi en tradition av att gå före och visa vägen för den nationella politiken. Vi har gjort det med avgiftsfri tandvård för unga. Vi vill fortsätta att vara föregångare och har därför flera förslag i den riktningen; tandvård och sjukvård riktad till äldre, insatser för att tidigt bekämpa cancer och reformer för ökad kontinuitet i sjukvården, bland annat. Och varje vallöfte har vi täckning för i den budget vi vill styra Västra Götaland med under de kommande fyra åren.
 
Särskild omsorg om unga och gamla
Nationellt har såväl den S-ledda regeringen som det socialdemokratiska partiet också satsningar och reformer som går helt i linje med värdegrunden om ökad jämlikhet i vården och minskade klyftor. Fri öppenvård för våra äldsta, stora och värdefulla satsningar på mer personal i såväl sjukvården som omsorgerna är några exempel. Den senaste satsningen på förbättrad psykisk hälsa för unga är mycket välkommen. Att tidigt sätta in resurser är avgörande för framtiden. Det är viktigt är att göra vården om dessa unga sömlös mellan kommun och region och vi välkomnar därför den tydliga inriktningen i satsningen att stärka både primärvården och skolhälsovården, och se båda som viktiga aktörer i första linjens vård.
 
Prata på!
Det finns så mycket bra i vår politik som tyvärr inte når ut till alla väljare via medierna. Därför är det är så oerhört viktig att vi tar varje chans att berätta om vår politik och förklara hur viktigt detta valet är. Det är ett val kring vilket samhälle vi vill ha: ett där alla ges möjligheter att var med utifrån sina förutsättningar och kan känna sig trygga, eller ett där ”liknöjdhet” ska råda och den starke tillåts växa på den svages bekostnad.
För mig är det valet lätt och ju mer vi sprider vårt budskap desto lättare bli det också för väljarna att ta ställning. Och jag är säker på att vi kan nå en valseger i september. 
 

 

Följ oss i sociala medier!

Kontakt S-kansliet

Gruppledare:
Helén Eliasson
helen.m.eliasson@vgregion.se 
0761-41 02 69
Kanslichef:

Bijan Zainali
bijan.zainali@vgregion.se

tel.  0705-88 70 69

Kommunikationsansvarig:

Agnetha Andersson
agnetha.andersson@vgregion.se 
tel. 0723-61 52 51 

Copyright © 2018 Socialdemokraterna i Västsverige, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Socialdemokraterna i Västsverige · Regionstyrelsen, Residenset · Vänersborg 46280 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp