Copy
View this email in your browser

Sjukhusen behöver en rimlig chans!

Sjukhusen i Västra Götalandsregionen har ett besvärligt läge, både vad gäller ekonomi och verksamhet. Redan innan sparpaketen för 2019 aviserades har larmrapporter från facken, om en ohållbar arbetsmiljö, avlöst varandra. Det berättas om personal som flyr fältet, om anställda som sliter ut sig och jobbar sig sjuka och om svårigheterna att rekrytera ny personal. Konsekvenserna för patienterna är tydlig: Köerna till behandling och operation har växt till oacceptabel nivå, överbeläggningar på sjukhusen ökar, och väntetiderna på akuterna är orimligt långa. I pengar handlar det om ett samlat underskott på drygt 1,2 miljarder, enligt sjukhusens egna bedömning. De åtgärdsplaner och sparpaket som aviserats räcker för att täcka lite drygt hälften. Läget har inte förbättrats i år; efter två månader uppgår sjukhusens samlade underskott till nästan en kvarts miljard kronor.

Det här är en fullkomligt orimlig situation!

Den nedåtgående spiral som sjukhusen har att tampas med är en direkt följd av flera års underbudgetering av det moderatledda regionstyret. Vi socialdemokrater tycker att det därför är rimligt att den borgerliga ledningen tar konsekvenserna av sitt handlande, skriver av gamla underskott och ger sjukhusen en reell chans till nystart. Det var vad vi yrkade på regionstyrelsen i går, den 26 mars. Men vi fick varken det moderatledda styret eller SD med på vårt förslag. Därför får sjukhusen fortsätta att bära denna tunga ryggsäck, åtminstone fram till regionfullmäktige den 9 april, då slutgiltigt beslut ska tas. För sjukhusen och dess anställdas skull hoppas jag att fler tar sitt förnuft till fånga.

Långsiktighet är A och O
Att skriva av gamla underskott är en hjälp på vägen för sjukhusen. Men det är inte lösningen. Vi ser att det finns saker att göra på kostnadssidan, till exempel att att se över och effektivisera organisationen, minska dyra köp av privat vård och att anställa egen personal istället för att hyra in för uppemot tredubbla kostnaden. Det här är inget som görs på en kafferast – det krävs en tydlig plan och färdriktning och gemensamma krafter för att nå dit. Men grunden är en stabil ekonomi och långsiktiga villkor; sjukhusen måste ges möjlighet att planera sin verksamhet på bästa sätt, inte ägna tid åt att putsa siffror till kvartalsrapporter.

Budget
Vårt arbete med budget för 2020 fortsätter. De ekonomiska ramarna föranleder inga glädjeskutt. Därför är kravet desto viktigare att prioritera – och prioritera rätt. För oss socialdemokater är sjukvården den viktigaste frågan. Den som är sjuk kan inte vänta på bättre tider, och ska inte behöva göra det heller. Köerna måste kortas, tillgången till god, trygg och säker vård ska finnas i hela regionen och väntetiderna på akuterna måste bli rimliga. Omställningen till en vård som finns närmare människor och – med sjukvårdsteam i hemmen, närakuter, ambulanser som kommer när de behövs och en fast vårdkontakt – måste ta fart. Därför ligger vårt huvudfokus i budgeten på sjukvården – på patienterna och på personalen. En förutsättning för en tillgänglig vård är goda kommunikationer. Därför är en utbyggd, bra och prisvärd kollektivtrafik vårt andra huvudfokusområde.

Sjukvårdspolitik i förnyelse
Det behövs också en nationell strategi för bättre styrning av vården, där socialdemokrater på såväl riks- som region- och kommunnivå går hand i hand. I arbetet med valanalysen, där jag ingick, framkom tydligt behovet av en förnyad socialdemokratisk sjukvårdspolitik. Det är ett arbete jag välkomnar och ser fram emot. Under sjukvårdsseminariet på kongressen, som hölls i Örebro under helgen som gick, kom många goda tankar och idéer upp, som ger mig hopp för framtiden. Under slutet av veckan ska vi socialdemokrater i de tre största sjukvårdsregionerna – Västra Götaland, Stockholm och Skåne – träffas för att diskutera gemensamma frågor. Jag är säker på att det kommer att bli givande samtal.
På kort sikt behövs det mer pengar. Och det behövs resurser som inte är öronmärkta, om vi ska klara uppdragen inom vården och omsorgen. Jag ser med tillförsikt fram emot att ”vårproppen”, som den S-ledda regeringen lägger den 10 april, innehåller nödvändiga resurser för att stärka välfärden.

Nya tag
I SKL har den politiska ledningen bytt färg, från röd till blå. Vad det får för konsekvenser för framtiden återstår att se. Jag själv sitter som ledamot i styrelsen. I Sjukvårdsdelegationen är Håkan Linnarsson vår man, i beredningen för tillväxt och regional utveckling sitter Bijan Zainali och ordförande för beredningen för kultur och fritid får Alex Bergström som ordförande. Dessutom tar Jim Aleberg plats som ersättare i den för framtiden så viktiga beredningen kring digitalisering. Jag är övertygad om att vi alla kommer att göra vad vi kan för att den socialdemokratiska synen på jämlikhet, jämställdhet, trygghet och rättvisa ska råda i SKL:s arbete, oavsett styrets politiska hemvist.

Hälsningar
Helen Eliasson

 

Följ oss i sociala medier!

Kontakt S-kansliet

Gruppledare:
Helén Eliasson
helen.m.eliasson@vgregion.se 
0761-41 02 69
Kanslichef:

Dennis Jeryd
dennis.jeryd@vgregion.se

0727-42 79 98

Kommunikationsansvarig:

Agnetha Andersson
agnetha.andersson@vgregion.se
0723-61 52 51 

Copyright © 2019 Socialdemokraterna i Västsverige, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Socialdemokraterna i Västsverige · Regionstyrelsen, Residenset · Vänersborg 46280 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp