Copy
View this email in your browser

Det är inte passagerarnas fel om den som styr kör i diket

Det drogs många lättnadens suckar i sjukvården efter regionfullmäktige den 9 april, när det socialdemokratiska kravet på att skriva av sjukhusens gamla skulder gick igenom. Att skriva av underskott är inte lösningen – det behövs åtgärder och tydliga strategier för att komma till rätta med såväl köerna som arbetsmiljöproblem och ekonomi – men det ger åtminstone sjukhusen ett bättre utgångsläge. Det har varit en helt omöjlig uppgift för sjukhusen att klara både ekonomin och sina uppdrag. Det är därför rimligt att den borgerliga ledningen får ta konsekvenserna av sitt handlande och skriva av de underskott de varit starkt bidragande till att skapa.

Den som styr har ansvar
Beskedet från den politiska ledningen är att avskrivna underskott leder till att sjukhusen tror att det är fritt fram att slösa. Det är mycket tråkigt att konstatera att det borgerliga styret inte har mer förtroende an så för vare sig sina egna partikamrater i sjukhusens styrelser, verksamheterna eller dess anställda. Sjukvården behöver inte någon som pekar finger åt dem, eller säger åt dess anställda att sluta lipa – sjukvården behöver verktyg och medel för att kunna korta köer, få tillräckligt med personal och en ekonomi i balans. Vägen dit går genom att få alla att dra åt samma håll, såväl verksamheterna som politiken. Men ansvaret för att sätta rätt kurs och köra framåt åligger den som styr. Har man som politiker satt sig vid makten att styra en så stor organisation som Västra Götalandsregionen måste man också axla det ansvar som följer med. Det går inte an att skylla på passagerarna när färden slutar i diket. Inte heller går det att skylla på bilen när det tar stopp för att man fyllt fullt med olja och bromsvätska men ingen bensin.

Ett rent haveri
Ett annat haveri har den senaste tiden utspelat sig i Åmål. Även här har människors behov av vård äventyrats på grund av det borgerliga styrets oförmåga att leda och ta ansvar.
När det moderatledda styret stängde Närhälsan i Åmål (på grund av ”olönsamhet”) 2016 var beskedet att Åmålsbornas vård var säkrad tack var marknadslösning. Privata Balderkliniken skulle lösa allt. Den kritik och oro vi socialdemokrater hade kring de konsekvenser detta kunde få för vården viftades bort, och vi anklages för att måla en viss potentat på väggen.
I höstas stod det helt klart för alla som önskade se att våra farhågor besannats. Det marknadsexperiment som M-styret ägnade sig åt hade försatt Åmålsborna i en rent av farlig situation, med en vård som bedömdes som allt annat än säker. Stängningen av Åmåls enda kvarvarande vårdcentral kom allt närmare. Vi socialdemokrater krävde därför att åtgärder skulle vidtas omedelbart, för att se till att det fanns vård på plats den dag Balder stängde. Och vi fick gehör för våra krav. Men återigen blev Åmålsborna blåsta; när Balder stängdes fanns ingen ersättningsvård.
Hanteringen av vården i Åmål kan inte betecknas som något annat än ett totalt haveri, signerat regionens borgerliga styre. Läget var så allvarligt att Åmåls kommun tvingades in i stabsläge, med allt vad det innebär. Kritiken mot regionens styrande är så allvarlig att Åmåls kommun väljer att Lex Maria-anmäla Västra Götalandsregionen, vilket är fullt förståeligt.
Nu gäller det att genomföra en räddningsaktion och få ordning på Åmålsbornas vård, med alla till buds stående medel. Därefter måste en haverikommission tillsättas, för att reda ut vad som skett, hur det kunde ske och vems felet är. Ansvar måste utkrävas och åtgärder vidtas så att situationen i Åmål aldrig mer uppstår, vare sig där eller någon annanstans.

Nationell räddningsaktion
Något av en räddningsaktion pågår också nationellt. Den M-KD(-SD)-budget, som röstades igenom i höstas, äter upp mycket av det reformutrymme som fanns. 20 miljarder går till skattesänkningar, i huvudsak för dem som redan har det gott ställt, istället för till vård, skola och omsorg .
Självklart hade både jag och alla andra socialdemokrater hellre sett en tydligare socialdemokratisk prägel på vårpropositionen, med verkliga satsningar på att minska samhällsklyftorna och öka jämlikheten i vård, skola och omsorg. Men mot bakgrund att den budget man har att förhålla sig till, samt den parlamentariska situation som råder, är det kompromissernas mandatperiod. Jag är helt trygg med att Stefan Löfvén, Magdalena Andersson och övriga socialdemokrater i regeringen gör sitt yttersta för att så långt det är möjligt få igenom satsningar som skapar framtidstro och goda möjligheter till ett gott liv för alla, inte bara de redan välbeställda.

Ett val för framtiden
Om bara en knapp månad står Sverige och Europa inför ett viktigt val. Det är ett val som kan bli oerhört avgörande för framtida generationers möjligheter. Ett Europa som med gemensamma krafter strävar för att uppnå jämlikhet och social rättvisa för de breda massorna, eller ett som tar årtioenden av kliv bakåt när det gäller jämställdhet, människosyn och arbetsrätt för att gynna få.
För mig är valet självklart: Jag röstar socialdemokratiskt, för att jag vill att mina och alla andras barn och barnbarn ska få en framtid där alla människors lika värde och rättigheter står i fokus. 
Men först ska jag vinka av påskkärringar och -gubbar som far till Blåkulla, hålla tummarna för en Elfsborgsseger mot Östersund på långfredag och därefter fira en varm, solig och skön påsk i goda vänners lag.Hälsningar
Helen Eliasson

 

Följ oss i sociala medier!

Kontakt S-kansliet

Gruppledare:
Helén Eliasson
helen.m.eliasson@vgregion.se 
0761-41 02 69
Kanslichef:

Dennis Jeryd
dennis.jeryd@vgregion.se

0727-42 79 98

Kommunikationsansvarig:

Agnetha Andersson
agnetha.andersson@vgregion.se
0723-61 52 51 

Copyright © 2019 Socialdemokraterna i Västsverige, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Socialdemokraterna i Västsverige · Regionstyrelsen, Residenset · Vänersborg 46280 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp