Copy
View this email in your browser

I en osäker tid måste välfärden säkras

För några veckor sedan presenterade vi socialdemokrater i Västra Götalandsregionen vårt förslag till budget för 2020 och plan för 2021-2022. Vi har tre tydliga budskap: Vårdens pengar ska gå till vård, sjukvården ska ges tillräckliga resurser och vårdpersonalen ska få bättre villkor.
Och det är den egna vården och den egna personalen vi vill satsa på, inte den vård och den personal som kan köpas och hyras på marknaden. Att köpa vård eller hyra in personal är inte bara mycket dyrare, det gör också att kontinuiteten försämras för patienter, när det inte är den ”egna” läkaren som opererar eller den ”egna” sjuksköterskan som behandlar.

Resurser och beslut på rätt plats
Genom att prioritera satsningar på den egna sjukvården kan vi lägga 1,1 miljard mera till sjukvården under perioden, jämfört med vad det moderatledda regionstyret gör i sin budget. Vi kan dessutom göra en satsning på höjda grundlöner för vårdpersonal på 600 miljoner kronor. Självklart har vi även tagit höjd för den höjning av OB-ersättning som redan är beslutad, även om vi helst hade sett att OB-höjningen omfattade fler grupper och till exempel storhelger. Ersättningar är dock en fråga som ska förhandlas mellan fack och arbetsgivare, inte dikteras av politiken. I vår budget tar vi dock hänsyn till den höjning som det moderatledda styret beslutat om – utan föregående förhandling.
Vi lägger också ut en större del av pengarna närmare sjukhusen och vårdcentralerna, vilket ger ett större lokalt inflytande över hur pengarna ska fördelas. Pengar ska vara på rätt plats för att göra mest nytta, och vi är övertygade om att vårdens pengar styrs bäst ute i verksamheterna, inte från residenset i Vänersborg.
 
Åmåls sak är hela regionens
Vad som kan hända när marknadskrafters regler får gälla i vården fick Åmålsborna bittert erfara under våren, när 12 000 patienter ställdes utan tillgång till vårdcentral. Efter att M-styret stängt Närhälsan i Åmål, av ”lönsamhetsskäl”, återstod endast en: privatägda Balderkliniken. Men redan tidigt stod det klart att Balder inte klarade sitt uppdrag. Vården var helt enkelt inte säker, och en stängning blev till slut oundviklig. Vi socialdemokrater drev igenom att annan vård skulle finnas på plats innan stängning, men så skedde inte. När Balder stängde ställdes samtliga patienter utan tillgång till vårdcentral och kommunen försattes i krisberedskap till följd av detta. Det är ett fullkomligt hårresande agerande, som måste redas ut. Trots protester från de styrande partiernas – M, L, C, KD och MP – företrädare lyckades vi få majoritet i regionstyrelsen för en haverikommission kring Åmål. Det som hände där får aldrig någonsin mer hända! Det är därför oerhört viktigt att reda ut var det gick fel, vems ansvar det var och hur det ska förhindras i framtiden. Det finns fler kommuner som Åmål, där vården vilar på en enda vårdgivare, där invånarna annars riskerar att ställas helt utan vårdcentral.
 
EU är medspelare – inte motståndare
På söndag är det val till EU-parlamentet. Det kan kännas som om Bryssel är långt borta och det som händer där berör inte mig själv. Men beslut i EU påverkar faktiskt oss alla varje dag. Det handlar om allt från vad som finns i din tandkräm till vilka regler som ska gälla på arbetsmarknaden, åtgärder för klimatet och beslut som direkt påverkar näringslivets utveckling.
Västra Götaland är en av de mest forskningsintensiva regionerna och rankas högt i internationella jämförelser om regioners innovationskapacitet. Internationella samarbeten är nödvändiga för att Västra Götaland ska klara sig bra i den globala konkurrensen om investeringar, företag, forskning och kvalificerad arbetskraft. Det pågår också mycket diskussioner i Bryssel om hur EU:s framtida regionalpolitik (sammanhållningspolitiken) ska se ut. Det är idag en tredjedel av EU:s budget som fördelas både till regioner och medlemsländer. Diskussionerna om hur EU:s budget efter 2020 ska se ut är i full gång, och då är principerna för, och storleken på, sammanhållningspolitiken en väsentlig del. Det är viktiga frågor att bevaka för vår region.
 
Välfärden måste försvaras
EU är också en viktig instans när det gäller att värna mänskliga rättigheter. Runt om i Europa växer sig antidemokratiska och högerextrema krafter allt starkare. Vill du, som jag, ha ett demokratiskt och fritt Europa, där alla människors lika värde prioriteras och där vi tillsammans jobbar för ökade fri- och rättigheter och demokratiska synsätt, är det viktigt att då går och röstar för just detta. Om vi som värnar jämlikhet, rättvisa och solidaritet struntar i att stå upp för dessa värden finns våra motpoler redo att ta över. Låt dem inte göra det!

Hälsningar
Helen Eliasson

 

Följ oss i sociala medier!

Kontakt S-kansliet

Gruppledare:
Helén Eliasson
helen.m.eliasson@vgregion.se 
0761-41 02 69
Kanslichef:

Dennis Jeryd
dennis.jeryd@vgregion.se

0727-42 79 98

Kommunikationsansvarig:

Agnetha Andersson
agnetha.andersson@vgregion.se
0723-61 52 51 

Copyright © 2019 Socialdemokraterna i Västsverige, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Socialdemokraterna i Västsverige · Regionstyrelsen, Residenset · Vänersborg 46280 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp