Copy
View this email in your browser

Vårt krav på jämlik vård är orubbligt!

Fokus för den socialdemokratiska sjukvårdspolitiken ligger på att ge människor den jämlika, rättvisa och goda vård de har rätt till. Var och en och Västra Götalands 1,7 miljoner invånare ska känna sig fullt trygg med att veta att de får den sjukvård de behöver när de behöver den. För att klara det behöver sjukvården långsiktiga villkor och en karta och kompass över vart man ska ta vägen. Vi måste bort från de ad hoc-lösningar som inte minst sjukhusen tvingas till på grund av år av underfinansiering från M styret.

Vårdens finansiering 2020
Ute i verksamheterna stod det tidigt klart att det förslag till vårdöverenskommelse (VÖK) för kommande år som lagts skulle få så allvarliga följder för både patienter och personal att vi omöjligt skulle kunna ställa oss bakom. Därmed tvingades det borgerliga minoritetsstyret till samtal och förhandling med oss. Vi har nu fått igenom ett antal för oss viktiga förslag som ger betydligt bättre förutsättningar för sjukhusen. Efter våra inspel ligger ett nytt förslag med cirka en kvarts miljard kronor mer till sjukvården. Dessutom slopas det ettåriga återbetalningskravet, som hade gjort att sjukhusen hade behövt spara ytterligare en halv miljard kronor år 2020, Det är bättre, men inte bra. Men det är så långt vi kunde nå utifrån den borgerliga budget vi har att förhålla oss till. Vi fick också igenom det krav vi ställt under flera år, om att göra en total översyn av sjukvården i regionen. En plan för framtidens sjukvård i Västra Götalandsregionen ska nu tas fram senast i januari 2020. Det är viktigt, för att ge sjukvården de långsiktiga villkor den behöver.

Nu är det upp till bevis för det moderatledda styret, att man verkligen är beredd till de samförståndslösningar som krävs för att ge invånarna den jämlika och trygga vård som de förtjänar.

Utmaningar för framtiden
Den framtidsspaning som SKL gjort för sjukvården ger vid handen att det måste krävs noga övervägda steg för att klara framtidens sjukvård. Bilden nedan visar det ekonomiska behoven några år framöver. Behoven är så stora att skattehöjningar och ökade statsbidrag inte räcker för att täcka behoven:Det är under ”ytterligare åtgärder” som de stora möjligheterna finns. Här handlar det om att bland annat på rätt sätt ta tillvara digitaliseringens möjligheter och samordna verksamheter för att ge mesta möjliga vård för pengarna. Omställningen till nära vård, med en utbyggd primärvård och utökade möjligheter till vård i hemmet, är också en väg framåt som gynnar både patienter, personal och regionerna som organisation. Men för att lyckas krävs politiska beslut med fokus på människor, inte vinster.

Personalfrågan är A och O
Att klara kompetensbristen i vården är en förutsättning för att lyckas. Det behövs fler som utbildar sig och fler som stannar kvar i vårdjobbet. Dit finns bara en väg: Bättre villkor för de anställda.

Nyligen fick vi socialdemokrater majoritet för att upprätta en handlingsplan för att höja grundlönerna i regionens sjukvård. Vi fick dessvärre inte gehör för att också skjuta till pengar för det. Men det är ändå ett viktigt steg. Lönerna är en av faktorerna som gör att vårdpersonal lämnar och inga nya kommer till. Andra är att se över arbetstider, öka de anställdas delaktighet i sina arbetsvillkor och förbättra såväl den fysiska som den psykiska arbetsmiljön. Det behövs målmedvetna satsningar på såväl grund- som specialistutbildningar och insatser som höjer statusen för de, bokstavligt talat, livsviktiga arbeten som görs i sjukvården. 

Att förebygga är att se framåt
Vikten av att arbeta med förebyggande vård är också en viktig faktor. Det är visserligen en utopi att människor aldrig ska bli sjuka eller skada sig, men vi måste ändå gemensamt arbeta för att minimera det så långt möjligt. På detta område är de förslag vi fått igenom, om fria sjuksköterskebesök på vårdcentral för alla 65+ och ett PSA-provprogram för män mellan 50 och 70 år, viktiga insatser. Viktig för att förebygga sjukdom är också en god munhälsa.

Vi socialdemokrater vill att tandvården på sikt ska ingå i det allmänna högkostnadsskyddet. Det är en dyr reform, men i Västra Götaland valde vi att gå före och visa vägen, genom att införa fri tandvård för unga. Beslutet i regionfullmäktige innebar upp till 25 år, med successivt införande. Tyvärr hann vi inte längre än till 24 år. Sedan kom ett val och ett moderatlett styre tog över, som frös vår reform vid 24 år. Men nu hotas denna reform av regionens borgerliga styre, som tillsammans med SD vill sänka åldersgränsen till 23 år. Det är den nationella gräns som den S-ledda regeringen införde förra mandatperioden. Det här är en försämring vi med gemensamma krafter måste bekämpa! Vi vet alla att tandvård kan vara dyr. De unga är en ekonomiskt utsatt grupp och risken för att utgifter för tandläkare nedprioriteras när kassan är skral är överhängande. Det riskerar att leda till onödigt lidande för den enskilde – och höga kostnader i slutändan för regionen.

Vi vill inte tillbaka till tiden när man kunde se i munnen människor hur mycket pengar de har på banken!

Hälsningar
Helen Eliasson

 

Följ oss i sociala medier!

Facebook
Twitter

Kontakt S-kansliet

Gruppledare:
Helén Eliasson
helen.m.eliasson@vgregion.se 
0761-41 02 69
Kanslichef:

Dennis Jeryd
dennis.jeryd@vgregion.se

0727-42 79 98

Kommunikationsansvarig:

Agnetha Andersson
agnetha.andersson@vgregion.se
0723-61 52 51 

Copyright © 2019 Socialdemokraterna i Västsverige, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Socialdemokraterna i Västsverige · Regionstyrelsen, Residenset · Vänersborg 46280 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp