Copy
View this email in your browser

Det är mycket som står på spel!

Sjukvården är den viktigaste frågan för väljarna och i höstens val är det mycket som står på spel. En fortsatt S-regering, som tar ansvar för vår gemensamma välfärd, eller en alliansregering, som kommer att föra en politik med nya skattesänkningar.
Den S-ledda regeringen har satsat stort på sjukvården ända sedan vi tog över regeringsmakten. Satsningarna är nu uppe i 13 miljarder kronor. Det är satsningar för att förbättra för personalen, anställa fler och stärka patienternas situation
Den senaste satsningen är ökade resurser till kvinnors hälsa och förlossningsvården. För Västra Götalandsregionen innebär den cirka 300 miljoner kronor under 2018, för att säkerställa att alla föräldrar ska kunna känna sig trygga både före, under och efter graviditeten. 
 
(M)isslyckad politik
I regionpolitiken är det inte mycket som går den moderatledda majoritetens väg. Årsredovisningen för 2017 lämnar många frågetecken efter sig. Samtliga sjukhus går med stora underskott, likaså hälso- och sjukvården som helhet. Regionen köper hyrpersonal som aldrig förr, trots löften om det motsatta. Den köpta vården ökar, antalet anställda ökar, personalomsättning likaså. Inga politiska mål uppfylls fullt ut. Väntetiderna på akuten är fortsatt långa. Listan på misslyckanden är omfattande. Det ledningen kallar för en vändning är den blygsamma förbättringen av vårdgarantin, som, dessvärre, sker från mycket låga nivåer. Allt det här och mycket annat påtalade vi i vår protokollsanteckning, när frågan var uppe i regionstyrelsen. Vi kommer att göra detsamma på regionfullmäktigemötet. Jag konstaterar att den moderatledda majoriteten totalt har tappat greppet om verksamheten.
 
Marknadslösningar skapar problem
Nyligen kom beskedet att den moderatledda majoriteten backar när det gäller att göra ett nytt affärsområde av mödrahälsovården. Det är vi tacksamma för. Tacksamma är nog också professionen, som varnat för de omfattande risker som brustna vårdkedjor kan innebära för ofödda och nyfödda barn och deras föräldrar. Allra mest tacksamma bör patienterna vara som slipper att utsättas för dessa risker.
Det här är risker som den moderatledda majoriteten verkar ta lätt på. Skälet de uppger för att skjuter upp införandet är inte de uppenbara riskerna för barn och föräldrar, utan IT-problem. Men det ger inte upp tankarna på nya affärsområden. Istället ställer de in siktet på andra barn, nämligen de med behov av tandreglering. Det här är en välfungerande verksamhet som dessutom är kostnadseffektiv, och som i hög grad bidrar till en jämlik hälsa i regionen, eftersom specialisterna reser till barnen, istället för tvärtom. I dagarna kom tandvårdens risk- och konsekvensanalys, som varnar för ökad ojämlikhet i vården, försämrad kvalitet, brustna vårdkedjor och högre kostnader om marknadskrafter släpps in. Även denna profession tycks moderatstyret ta lätt på, utan vill gå vidare. Det är beklämmande att höra! Och det säger en hel del om den moderatledda majoritetens prioriteringar.
 
Baksidan av vårdval
Inte ens den moderatledda majoriteten kan numera blunda för att affärsområden i vården, vårdval, också har en mycket allvarlig baksida. Det stod klart när oegentligheterna på vårdcentralen Angered Care rullades upp. Där har en privat vårdgivare bluffat till sig minst 22 miljoner skattekronor, för vård som inte getts alls, men man ändå begärt ersättning för, eller getts med bristande kvalitet. Hela affären kunde rullas upp inte minst tack vare uppmärksamma S-politiker i nämnden, som ställde frågor kring saker som inte tycktes stå rätt till.
Nu krävs ägaren på återbetalning, men ägaren går inte att nå. Det här borde fungera som en varningsklocka för framtida marknadslösningar för vården.
 
Vi prioriterar vården
För oss socialdemokrater är det otänkbart att låta marknadens intressen gå före patienternas bästa. Vi har varit kristallklara med detta genom historien och fram till nu, och vi kommer att vara det under valrörelsen och i framtiden. Människor ska känna sig trygga och veta att vården finns där när man behöver den. Punkt. Och ju oftare du behöver din vård, desto närmare ska den finnas. Vården är till för patienterna, inte tvärtom! Tillgängligheten måste bli bättre och köerna kortas. Det är möjligt om vi från politiken prioriterar resurserna rätt och i samspel med vårdens personal och ansvariga. För att det ska vara möjligt behöver regionen en kompetent ledning som agerar, inte reagerar. Det ska vi försöka se till efter valet 2018.
 
Ett ödesval
Valet den 9 september är ett ödesval. Det handlar om åt vilket håll Sverige och Västra Götaland ska utvecklas. På högersidan finns det borgerliga – och även SD:s – spåret med skattesänkningar och utförsäljning av våra trygghetssystem, på den andra finns vi socialdemokrater som istället vill se ökade satsningar på den gemensamma välfärden, ökad jämlikhet och får bort orättvisor i samhället. Det är på detta vi bygger vår politik på alla nivåer och det är grunden för de vallöften vi ger: att minska klyftorna, såväl mellan fattiga och rika, mellan stad och landsbygd, ung och gammal, sjuk och frisk och mellan dem som bott här länge och de som nyss har kommit hit. Det är genom lyfta nerifrån och täta till hålen i skyddsnätet som ett samhälle byggs starkt, inte genom lämna människor i sticket.

Det blåser snålblåst, såväl ute som i politiken, men jag är övertygad om att för båda väntar en ny, varm och skön vår.
 
Med önskan om en riktigt Glad Påsk!
Helén Eliasson

Följ oss i sociala medier!

Kontakt S-kansliet

Gruppledare:
Helén Eliasson
helen.m.eliasson@vgregion.se 
0761-41 02 69
Kanslichef:

Bijan Zainali
bijan.zainali@vgregion.se

tel.  0705-88 70 69

Kommunikationsansvarig:

Agnetha Andersson
agnetha.andersson@vgregion.se
tel. 0723-61 52 51 

Copyright © 2018 Socialdemokraterna i Västsverige, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Socialdemokraterna i Västsverige · Regionstyrelsen, Residenset · Vänersborg 46280 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp