Copy
View this email in your browser

Pengar är inga resurser om de inte används rätt

Sjukvården är den viktigaste frågan för väljarna. Det är också ansvaret för sjukvården som överskuggar allt för oss regionpolitiker. För oss socialdemokrater handlar regionvalet om att bryta fyra år av moderatstyre som har lämnat efter sig längre vårdköer, stressad personal, personalflykt, ekonomiskt underskott i sjukhusvården och bristande förmåga att möta invånarnas rättmätiga krav på en tillgänglig, kontinuerlig och högkvalitativ vård i hela regionen.
Därför har såväl regeringens satsningar som vårt regionala budgetförslag för 2019 och valmanifest en tydlig linje: Hälso- och sjukvården måste tryggas med långsiktiga och hållbara lösningar. Det handlar om att korta köer och öka tillgängligheten, trygga personalförsörjningen med bättre villkor och ge ökade möjlighet till kompetensutveckling. Sjukhusen måste få hållbara ekonomiska villkor och för det krävs lösningar i samförstånd. Politiken och sjukvårdens personal och chefer måste dra åt samma håll. Lyhördhet för verksamheternas villkor och samarbete är grunden för hållbara förändringar. Det kommer att bli jobbigt att rätta till fyra år av bristande styrning och ledning i regionen, det kommer att krävas prioriteringar och tuffa beslut, men vi socialdemokrater både kan och är beredda att axla ansvaret för att starta återuppbyggnaden av en trygg, säker och stabil vård i Västra Götaland!
 
Ambulans i tid är viktigare är skattesänkningar!
Ett viktigt led i att skapa en mer tillgänglig och tryggare vård är att få sjukvården närmare dem som behöver den. Det handlar om att ge utökade uppdrag åt primärvården, skapa närakuter i hela regionen, men också att satsa på vård i hemmet genom mobila och digitala lösningar.
En del i detta är ambulansens insatser. Dagens ambulanser och dess personal har kommit långt från den tidigare ”transportorganisation” man en gång var. I dag är det högkompetens personal i rullande sjukvårdsrum det handlar om. Måndagen den 16 april gjorde S-ledamöterna i regionstyrelsegruppen ett mycket lärorikt besök på ambulansstationerna i regionen. Det är helt klart att ambulansens viktiga roll inte kan överskattas. Men dess roll kan också utvecklas ytterligare och vara en än mer livsavgörande länk för de svårast sjuka. Därför är den S-ledda regeringens satsning på ambulansverksamheten både värdefull och välkommen.
 
Vi behöver resurser, inte skattesänkningar
För att trygga, säkra och stärka vården behövs alla tillgängliga resurser. Det handlar givetvis om kronor och ören, men pengar är bara pengar om de inte används på rätt sätt. Sjukvården måste få ekonomiska villkor som håller och personalförsörjningen måste säkras genom att ge villkor som gör att personalen vill och orkar jobba kvar och nya vill börja och liksom att satsa på utbildning på gymnasie- och högskolenivå. Det behövs också resurser till forskning och utveckling, till tekniska lösningar inom medicintekniken och den digitala utvecklingen och investeringar i form av ut-, om- och tillbyggnader. För att klara det krävs satsningar, inte skattesänkningar.
 
Omöjlig situation för sjukhusen
Västra Götalandsregionen har under det senaste året fått cirka 1,6 nya miljarder fick från den S-ledda regeringen, i form av riktade och höjda generella statsbidrag. Det är en ansenlig summa som, rätt förvaltad, skulle kunna göra stor nytta för sjukvården. I regionen saknas dock den styrning och ledning som skulle kunna få sjukvården på rätt köl. På grund av att den moderatledda majoriteten för varje år vid makten allt mera urholkat sjukvårdens ekonomi, genom att kräva mer och samtidigt ge mindre resurser. Det leder till det svarta hål av underskott som vi nu ser hos våra akutsjukhus (siffror från mars i år): Sahlgrenska Universitetssjukhuset -115 miljoner, SÄS -59 miljoner, SkaS -39 miljoner, NU-sjukvården -32 miljoner, Kungälv -12 och Alingsås -7 miljoner. Tillsammans är det -256 miljoner, vilket är hela 89 miljoner mera än i januari och mer än hälften av det samlade underskott som akutsjukhusen gjorde under hela förra året
(-485 miljoner kronor). Och vi vet att det inte ser bättre ut i april. Det är givetvis ingen hållbar situation. Att kräva budgetar i balans när dessa redan från start är underbalanserade, i en verksamhet som dessutom redan lever under orimliga ekonomiska villkor, visar på en sällsynt brist på insikt och förmåga att ta ansvar för en så viktig sak som sjukvården!
 
Tillsammans för trygghet
Vi går till val på att öka tryggheten, på alla fronter. ”Tillsammans för trygghet” är också det sammanhållande temat för årets 1 maj-firande. Göteborg tar emot LO-ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, som kommer att tala om vikten av facklig-politisk samverkan. Runt om i regionen kommer såväl riks- som region- och lokalpolitiker att ge sina berättelser, om hur vi gemensamt ska jobba för att fortsätta hålla Sverige tryggt och bra för alla, inte bara för några få. Själv har jag äran att få 1 maj-tala i Bollebygd. Där kommer jag att berätta hur vi socialdemokrater vill öka tryggheten, förbättra vården och skapa ett gott liv i Västra Götaland.
 
Väl mött!
Hälsningar
Helén Eliasson

Följ oss i sociala medier!

Kontakt S-kansliet

Gruppledare:
Helén Eliasson
helen.m.eliasson@vgregion.se 
0761-41 02 69
Kanslichef:

Bijan Zainali
bijan.zainali@vgregion.se

tel.  0705-88 70 69

Kommunikationsansvarig:

Agnetha Andersson
agnetha.andersson@vgregion.se
tel. 0723-61 52 51 

Copyright © 2018 Socialdemokraterna i Västsverige, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Socialdemokraterna i Västsverige · Regionstyrelsen, Residenset · Vänersborg 46280 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp