Copy
View this email in your browser

Vi prioriterar kortare köer och jämlik vård!

Just nu pågår arbete med budget för 2020, såväl för oss socialdemokrater som för den styrande borgerliga minoriteten. Jag vet självklart inte vilka prioriteringar M-L-C-KD-MP-koalitionen gör, men för oss socialdemokrater är sjukvården den viktigaste frågan.
Köerna måste kortas och tillgängligheten till vården öka. Och det gäller i hela regionen, i städerna såväl som på landsbygden. För att klara det krävs en stabil grundfinansiering, säkrad tillgång till kvalificerad – egen – personal, fler vårdplatser och god tillgänglighet till kollektivtrafik. Det kräver omsorg om skattepengarna.

Vården kan inte vänta
Nyligen kom beskedet att Sahlgrenska Universitetssjukhuset av ekonomiska skäl begränsar obesitasvården och helt stoppar hormonbehandling för könskorrigering. I dagarna kom också siffror som visar att köerna till cancervården i Västra Götalandsregionen växt anmärkningsvärt under det borgerliga styret. I dag är har regionen Sveriges längsta väntetid till operation för dem med bröstcancer och inte ett enda mål för prostatacancervården uppfylls. På bara ett par år har antalet bröstcancersjuka som väntat på operation nästan fördubblats och när det gäller män med prostataförstoring har väntetiderna ökat kraftigt sedan 2014. Rapporten väcker många frågor till ledningen som vi socialdemokraterna kommer att lyfta och kräva svar på. Det här är en fullkomligt oacceptabel situation!


2 av 3 män med konstaterad prostataförstoring måste i dag vänta längre än 60 dagar på operation eller behandling.

Det är också viktigt att betona att problemen är för stora för att enbart kunna hanteras av läkare och sjuksköterskor i det vardagliga arbetet. Det handlar om organisation, infrastruktur och resurser. Ansvaret för detta ligger ytterst hos moderatledda regionledningen.

Jämlik vård i hela regionen
Alla invånare i hela regionen ska ha tillgång till en god och patientsäker vård. Det är ett fundament för oss socialdemokrater. I dag ser vi att så inte är fallet. Ett tydligt exempel är situationen i Åmål, där den enda kvarvarande vårdcentralen, privatägda Balderkliniken, inte klarar av att ge en fullgod och patientsäker vård, trots extra resurser. I sin iver att genomföra ideologiskt motiverade överföringar av vård från offentlig till privat regi har Åmålsbornas rättmätiga krav på en god, nära och kvalitativ vård kommit på skam. Det är ett oansvarigt sätt att hantera människor!
Balderkliniken har fram till sista mars på sig att lösa sina fel och brister. Klarar man inte det avslutas avtalet. Tack vare oss socialdemokrater kommer Åmålbornas vård att säkras, genom vårt krav att Närhälsan ställs förberedd på att ta över Balderklinikens patienter.

Omställningen måste få fart
Rent generellt måste omställningen av vården, till en vård närmare människor, ta fart. Vårdcentraler med utökat uppdrag ska finnas i varje kommun och närakuter ska vara den givna första instansen när människor blir sjuka, inte sjukhusens akutmottagningar. Primärvårdens resurser måste stärkas om vi ska klara sjukhusvården. Det handlar om tillgång till specialister på vårdcentralerna, men också om ökade möjligheter till vård i hemmet och en sömlös vårdkedja mellan region och kommuner.
 
Nya LSS-regler
I torsdags kom första resultatet av LSS-utredningen, när socialminister Lena Hallengren (S) meddelade att S-ledda regeringen kommer att lägga förslag på att hjälp med andning och sondmatning ska omfattas av rätten till personlig assistans. Det är ett första, men viktigt, steg i rätt riktning mot regler som går hand i hand med verkliga behov. Att ha rätt till samhällets hjälp för så livsavgörande saker som att andas och att få i sig näring ökar människors – sjuka såväl som deras anhöriga – möjlighet till att leva det liv de önskar utifrån sina möjligheter. Förbättringar av den personliga assistansen ingick i januariöverenskommelsen. Det är bra, LSS är en viktig del av välfärden som socialdemokratin ska vara garant för.

Behov av generella satsningar
Januariöverenskommelsen hade många delar som har en tydlig socialdemokratisk prägel: Investeringar för att förbättra järnvägar och vägar, kökortningspengar, stärkta rättigheter för patienter med ett utvecklats patientkontrakt. Där finns också en primärvårdsreform och stärkt rätt till en fast läkarkontakt, satsningar på personal i vård och omsorg och riktade medel till förstärkning av den psykiatriska vården.
Det behövs också en nationell strategi för bättre styrning av vården, där socialdemokrater på såväl riks- som region- och lokalnivå går hand i hand. Och det behövs mer pengar som inte är öronmärkta om vi ska klara uppdragen inom vården och omsorgen. Jag ser med tillförsikt fram emot att ”vårproppen”, som den S-ledda regeringen lägger den 10 april, innehåller nödvändiga resurser för att stärka välfärden.

Hälsningar
Helen Eliasson

 

Följ oss i sociala medier!

Kontakt S-kansliet

Gruppledare:
Helén Eliasson
helen.m.eliasson@vgregion.se 
0761-41 02 69
Kanslichef:

Dennis Jeryd
dennis.jeryd@vgregion.se

0727-42 79 98

Kommunikationsansvarig:

Agnetha Andersson
agnetha.andersson@vgregion.se
0723-61 52 51 

Copyright © 2019 Socialdemokraterna i Västsverige, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Socialdemokraterna i Västsverige · Regionstyrelsen, Residenset · Vänersborg 46280 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp