Copy
View this email in your browser

Sverige har fått en regering

Så har nu Sverige äntligen fått en regering på plats och en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Det är mycket glädjande att Stefan Löfven får fortsätta som statsminister, men också att det finns en överenskommelse som splittrar den skadliga blockpolitiken. Efter valet deklarerade jag tydligt att vi socialdemokrater gärna såg en liknande uppgörelse även i regionen, men tyvärr har vi fått ett svagt minoritetsstyre istället.

Det finns mycket att vara glad över i överenskommelsen:
- Den nationella planen för infrastrukturplanen med investeringar i vägar och järnvägar i hela landet på 700 miljarder ska fullföljas.
- Köerna ska kortas. En uppdaterad kömiljard ska införas som omfattar hela vårdkedjan och särskilt tar hänsyn till kroniskt sjuka patienters behov. En generalplan för kortare köer tas fram tillsammans med landstingen.
- Ambulansvården, cancervården och förlossningsvården stärks.
- Patienternas rättigheter stärks och principen om vård efter behov tryggas. Systemet med ett patientkontrakt utvecklas.
- En primärvårdsreform ska genomföras. Rätten till en fast läkarkontakt säkras.
- Kvalitetskraven i all sjukvård och äldreomsorg förstärks. Investeringar ska göras i personalen i vården och omsorgen.
- Nationell samordning av långsiktig planering av personal- och kompetensförsörjning inom vården införs och det ska finnas goda möjligheter att läsa till specialistsjuksköterska med bibehållen lön. En satsning på bättre villkor och karriärtjänster för att öka attraktiviteten till att bli specialistsjuksköterska genomförs.
- Psykisk ohälsa ska bekämpas. Psykiatrin och elevhälsan stärks. En ny vårdform ska utredas där patienter snabbt får hjälp vid lättare psykisk ohälsa och ett mål om köfri barn- och ungdomspsykiatri ska slås fast.

Det är nu viktigt att regionerna får nya och tillräckliga statsbidrag för att finansiera dessa nya satsningar så att det inte ska belasta en redan hårt ansträngd ekonomi.

Fortsatta stora underskott för sjukhusen
Siffrorna för akutsjukhusen pekar fortfarande åt fel håll. När 2018 summeras så är de sammanlagda underskottet över 700 miljoner kronor. Samtidigt rapporterar samtliga sjukhus kraftiga överbeläggningar, vissa fall med över 20 procent, samt långa väntetider och dålig tillgänglighet.

Tandregleringen blir inte ett nytt affärsområde
Det finns inte längre någon politisk majoritet i regionen att göra ett affärsområde av tandregleringen. Detta är en viktig seger för barnen och den jämlika vården i Västra Götalandsregionen.
För drygt ett år sedan meddelande den dåvarande M-ledda regionmajoriteten att man avsåg att göra ett nytt affärsområde inom området tandreglering. Principbeslut togs utan att någon risk- och konsekvensanalys gjorts.
Efter protester från såväl Socialdemokraterna som Vänsterpartiet och professionen gjordes under våren en analys. Resultatet kom i höstas och rapporten visade på omfattande stora risker för att barn, särskilt på landsbygd och i mindre städer, riskerade att få betydande försämringar. Väl fungerande vårdkedjor skulle slås sönder, barnen och deras föräldrar skulle få längre att åka när privata vårdgivare inte skulle få lönsamhet i verksamhet utanför de större städerna, och riskerna för kvalitetsförsämringar var uppenbar, menade utredarna.
Trots det valde M-styret – sedan valet i minoritet – att gå vidare med sitt ideologiskt betingade beslut och stod fast vid att ett så kallat vårdval skulle göras inom specialisttandvården.
Men eftersom den sedan valet styrande, blågröna, borgerliga koalitionen är i minoritet stod det på senaste mötet med i hälso- och sjukvårdsstyrelsen klart att det inte längre finns politisk majoritet för införande av ”vårdval specialisttandvård”.
Det hade varit att föredra att även det borgerliga styret satt barnens bästa i första rummet, men vi gläds för barnens och den jämlika hälsans skull att M-styret förlorar den här striden.

Regionfullmäktige sammanträder
På tisdag nästa vecka är det dags för regionfullmäktige möte i Göteborg och på måndagen träffas den socialdemokratiska regionfullmäktigegruppen för att förbereda oss. Trots att det bara gått några dagar på 2019 så blir en av de viktigaste punkterna på gruppmötet att inleda arbetet med budget för 2020.
På regionfullmäktigemötet har vi socialdemokrater lämnat in tre interpellationer. Den första handlar om hur en god och säker vård för Åmålsborna ska säkras, avseende på situationen på Balderkliniken. Den andra handlar om hur situationen ser ut på sjukhusen i Västra Götaland, med tanke på den ekonomiska situationen och köerna. Den sista handlar om vad regionen kan göra för att fler kommuner ska ansluta sig till Framtidens vårdinformationsmiljö.

Hälsningar
Helén Eliasson

 

Följ oss i sociala medier!

Kontakt S-kansliet

Gruppledare:
Helén Eliasson
helen.m.eliasson@vgregion.se 
0761-41 02 69
Kanslichef:

Dennis Jeryd
dennis.jeryd@vgregion.se

0727-42 79 98

Kommunikationsansvarig:

Agnetha Andersson
agnetha.andersson@vgregion.se
0723-61 52 51 

Copyright © 2019 Socialdemokraterna i Västsverige, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Socialdemokraterna i Västsverige · Regionstyrelsen, Residenset · Vänersborg 46280 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp