Copy
View this email in your browser

Vården behöver lösningar – inte tumskruvar

Nu har nästan 300 uppdrag i i styrelser, nämnder, utskott, bolag, stiftelser och samarbetsorgan fastställts av representantskapet, för att väljas på regionfullmäktige på tisdag, den 27/11. Det är en grannlaga uppgift som valberedningen har haft, men den har skötts med den äran. Det är fantastiskt vilket engagemang vi har i vårt parti; viljan att ställa upp och vara med att driva vår politik är imponerande! Jag vill hälsa alla, både nya och gamla, välkomna i gänget!
Du hittar hela listan över våra förtroendevalda i Västra Götalandsregionen här:
Valberedningens förslag klart

Kraftsamling måste till
För många av dem väntar både tuffa och extra spännande tider i beslutsfattandet. Det gäller inte minst på sjukvårdsområdet. Dels finns inte längre något majoritetsstyre, dels måste sjukhusens ekonomier komma på fötter. Med närmare 700 miljoner kronor i underskott i oktober för våra akutsjukhus måste det till en rejäl kraftsamling och klokskap om såväl ekonomi som tillgängligheten, köer och personalsituationen ska förbättras. Det löser vi inte med bara nya tumskruvar för verksamheterna!

Offensiv S-budget
Istället för sparkrav vill vi socialdemokrater göra satsningar, för att sjukvården ska klara sina uppdrag och säkra vården för våra invånare. Det är inte rimligt att sjuka människor erbjuds plats i en allt längre kö istället för vård i tid, och därför riskerar att bli ännu sjukare innan vården ges.
Sjukhusen måste få en ekonomi som är anpassad till verkligheten. I vår budget ger vi därför sjukvården full uppräkning enligt SKL:s index, plus att vi satsar 350 miljoner kronor extra 2019 och därefter ytterligare 150 miljoner kronor årligen. Det moderatledda minoritetsstyret gör inget av detta. Deras ”julklappar” är hårda, blå, sparpaket med mycket vassa hörn och fyllt med nya bekymmer för verksamheterna.

Förbättringar för personalen
En avgörande faktor för att klara en jämlik, trygg och patientsäker vård är personalen. Också där gör vi satsningar, totalt 600 miljoner kronor, för högre och jämställda grundlöner, bättre arbetsvillkor och en särskild låglönepott, utöver redan beslutade satsningar på höjda ob-ersättningar. Någon sådan satsning finns inte heller hos den styrande M-minoriteten.
Visst finns det utrymme för att göra förbättringar av effektiviteten i sjukvården – det finns många systemfel som måste åtgärdas – men de löser man inte med färre vårdanställda och krympande resurser, utan med långsiktiga planer på förbättringar och en verklighetsbaserad ekonomi. Det är också vad vårdfacken påpekar i sin kritik mot M-styrets budget, en kritik som de avgett inte minst skriftligt efter den MBL-förhandling om budgeten som skett och som slutade i total oenighet.

Debatt väntar
Vid kommande regionfullmäktige ska budget för 2019 klubbas. Samtidigt ska också delårsbokslutet upp på bordet. Dessa hör givetvis ihop och det lär bli rejäl debatt om båda. Ingen hade varit tacksammare än jag om vi sluppit att stångas kring en så viktig fråga som sjukvården; alla skulle tjäna på samförstånd och breda politiska lösningar. Men i dagsläget ser jag tyvärr mycket få signaler från de styrande partierna M, L, C, KD och MP som ger hopp om gemensamma ställningstaganden för långsiktiga lösningar vad gäller vården. Och för oss socialdemokrater är en jämlik, trygg och säker vård i hela regionen alltför viktig för att vi ska kompromissa kring dess fundament.

Ljus i mörkret
Det är en mörk tid, på många sätt. Men ljus i mörkret är den kraft och kämpaglöd jag noterar hos mina partikamrater! Oavsett om det gäller att engagera sig i riksdagen, i regeringsfrågan, i regionens sjukvård eller i små och stora kommunala frågor. Det ger hopp för framtiden!
Nästa söndag tänder vi det första ljuset i adventsljusstakarna och bjuder samtidigt på en hel helg med information till människor om vår socialdemokratiska regionpolitik. Det värmer gott i själen i vinterkylan.

Hälsningar
Helén Eliasson

Följ oss i sociala medier!

Kontakt S-kansliet

Gruppledare:
Helén Eliasson
helen.m.eliasson@vgregion.se 
0761-41 02 69
Kanslichef:

Dennis Jeryd
dennis.jeryd@vgregion.se

0727-42 79 98

Kommunikationsansvarig:

Agnetha Andersson
agnetha.andersson@vgregion.se
0723-61 52 51 

Copyright © 2018 Socialdemokraterna i Västsverige, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Socialdemokraterna i Västsverige · Regionstyrelsen, Residenset · Vänersborg 46280 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp