Copy
View this email in your browser

Patienter och personal gynnas inte av en M-ledd minoritet

Väljarnas dom över den moderatledda sjukvårdspolitiken i Västra Götalandsregionen blev hård. Valresultatet visade att väljarna vill ha en röd-grön regionpolitik, med fokus på jämlik hälso- och sjukvård och ett tydligt stad-och-land-perspektiv. Men precis som på nationell nivå fick inget block av egen kraft majoritet. Utifrån detta har vi socialdemokrater försökt ta ansvar och bilda en stabil majoritet, över blockgränsen, för att hitta lösningar på det komplicerade läget.
I samtal mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet fanns en samsyn om att ett blocköverskridande samarbete, där SD:s vågmästarroll begränsas, vore det bästa för regionen, men, dessvärre möttes detta med kalla handen från Centern och Liberalerna. MP valde i det läget att stanna kvar hos allianspartierna.
Det är anmärkningsvärt att dessa partier, som i valet så tydligt markerade var anständighetens gräns går, nu struntar i löftena till sina väljare och medvetet sätter sig i ett minoritetsstyre som direkt eller indirekt blir helt beroende av SD.

Samarbete är nödvändigt
Regionen står inför många viktiga beslut. Det gäller alldeles särskilt sjukvårdens utmaningar. Att ge medarbetarna förutsättningar att vilja jobba i regionen och göra ett bra jobb är en avgörande förutsättning för att klara av att öka tillgängligheten och korta köerna för patienterna. För att klara detta behövs sammanhållen politik. Vi socialdemokrater har både i dåtid och nutid visat att vi är villiga att samarbeta för att lösa svåra frågor. Vi kan även framgent mycket väl tänka oss att göra överenskommelser över blockgränsen i frågor som gagnar patienter och personal och för att ge sjukvården bättre ekonomiska villkor och manöverutrymme. Men jag vill göra klart:  Vi kommer inte att agera stödparti åt en M-ledd minoritet.
Vi kommer däremot att fortsätta vår valtekniska samverkan med Vänsterpartiet. Genom detta kommer det M-ledda styret att utgöra en minoritet såväl i regionstyrelsen som i regionfullmäktige och flertalet styrelser och nämnder. Det ger oss handlingsmöjligheter som vi inte annars haft. Utfallet av denna samverkan ber jag att få återkomma till.

Fortsatta bekymmer för sjukvården
Parallellt med alla politiska turer fortsätter kräftgången för sjukvårdens ekonomi. Flertalet sjukhus har lagt fram sparplaner med anställningsstopp, och i vissa fall även personalminskningar. Det leder till hård press på den redan ansträngda personalen. Det gör också att köerna växer, inte minst till operationer. Det här är tvärt emot vad anställda och patienter behöver.
Vårt krav om att nollställa sjukhusens underskott står fast. Det är inte rimligt att personal och regionens sjuka ska behöva betala priset för den underbudgetering av sjukhusen som M-styret har drivit igenom!

Välkomna ni nya!
Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla er som i och med valet lämnar regionfullmäktige. Jag vill också hälsa välkommen i gänget till er nya som tar plats. Jag ser fram emot en spännande mandatperiod, trots den politiskt instabila situationen.
Ett extra välkommen riktar jag till Dennis Jeryd, som lämnar posten som kommunalråd i Lerum för att bli chef för vårt regionkansli, samt till Bijan Zainali och Louise Åsenfors, som lämnar sina jobb på S-kansliet för politiska uppdrag på heltid.

Hälsningar
Helen Eliasson

 

Följ oss i sociala medier!

Kontakt S-kansliet

Gruppledare:
Helén Eliasson
helen.m.eliasson@vgregion.se 
0761-41 02 69
Kanslichef:

Bijan Zainali
bijan.zainali@vgregion.se

0705-88 70 69

Kommunikationsansvarig:

Agnetha Andersson
agnetha.andersson@vgregion.se
0723-61 52 51 

Copyright © 2018 Socialdemokraterna i Västsverige, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Socialdemokraterna i Västsverige · Regionstyrelsen, Residenset · Vänersborg 46280 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp