Copy
View this email in your browser

Det är tur att vi har en
S-ledd regering!

Den 11 juni klubbades nästa års budget för Västra Götalandsregionen. För sjukvården är det knappast något glädjebesked. Det betyder ännu ett år av underfinansiering, och med det stor risk för nya sparkrav, sedan det moderatledda styrets budget var den som beslutades.
Med den socialdemokratiska budgeten hade sjukvården fått över 1,1 miljarder mera under planperioden (2020–2022). Vårdpersonalens fackföreningar hade dessutom under samma period haft drygt 600 miljoner mera i lönepotten att förhandla om, utöver vad de centrala avtalen ger. Och självklart utöver höjningen av OB-ersättningen, som redan är beslutad. Något sådant kommer inte att finnas utrymme för med M-styrets budget. Med den får inte sjukvården uppräkning för de kostnadsökningar som väntar och inte heller för personalens nya löneavtal.
Per delregion hade S-budget gett följande summor mera, till vård och löner under 2020:
- Göteborg: 253 miljoner
- Väster (omfattar Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö): 245 miljoner
- Fyrbodal: 92 miljoner
- Sjuhärad: 85 miljoner
- Skaraborg: 75 miljoner

Sjukhusens underskott fortsätter
Budgetbeslutet ska ställas i relation till att sjukhusen, trots alla sparpaket, fortsätter att gå back. Från januari till maj är det samlade underskottet för sjukhusen -426 miljoner kronor, jämfört med budget. Underskotten är ett direkt resultat av flera års underfinansiering. Det har lett till en snöbollseffekt på sjukhusens minus, som fortfarande inte har stannat.
Att det här inte handlar om att vi socialdemokrater ”svartmålar” läget i sjukvården kan i svart på vitt avläsas i SKL:s rapport ”Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019; Öppna jämförelser”, som kom för en en dryg vecka sedan. Det är ingen munter läsning, och väldigt långt från den bild som M-styret målar upp av läget i regionvården. Västra Götalandsregionen rankas sämre än genomsnittet inom flera områden. Regionens sjukhus har dessutom flest överbeläggningar och högsta andelen utskrivningsklara patienter.
Jag misstänker att M-styrets ledamöter i sjukhusstyrelser och hälso- och sjukvårdsnämnder runt om i regionen är ytterst tacksamma över att vi socialdemokrater tidigare i år lyckades driva igenom att de gamla underskotten skrivs av. Annars hade sjukhusen haft ytterligare en dryg miljard att hämta hem i besparingar.

(S)atsningar för bättre vård
Vi kan dock glädja oss åt att vi har en socialdemokratiskt ledd regering, med ambition att stärka vården och minska klyftorna i samhället. I veckan kom beskedet om utökade satsningar på personal i såväl sjukvården som äldreomsorgen, liksom satsningar på den nära vården och en ny och funktionell kömiljard, för att korta köerna till specialistvården. Totalt handlar det om drygt 1,25 miljarder till Västra Götaland i ett första skede. Nu är det upp till den moderatledda ledningen i Västra Götalandsregionen!
Socialminister Lena Hallengren (S) aviserade också att man avser att komma med en större primärvårdsreform under mandatperioden. Jag ser med tillförsikt fram emot att det redan i höstbudgeten kommer nya satsningar som stärker såväl vården som omsorgen framöver. Sådana behövs.

Ljusare tider
Framför oss har vi också en förhoppningsvis skön sommar. Och åtminstone några dagar till blir dygnet allt ljusare. Visserligen har väl inte vädret varit det bästa, men jag är optimist och tror på många varma och fina dagar och ljusa nätter. Jag hoppas att det även på sjukhusen och för dess personal blir en bra sommar, även om läget är ytterst ansträngt.
Ljusa tider hoppas jag också väntar alla dem som nyss lämnat sin skola bakom sig. Nior som går vidare till gymnasiet, nykläckta studenter som går ut i arbetsliv eller till högre studier och universitets- och högskoleelever som tar klivet ut från akademin och in i det akademiska yrkeslivet. 
Men först väntar midsommarfirande, för dem liksom för mig och de flesta andra. Det är helgen som av många ses som den riktiga nationaldagen. Som nygift slipper jag att klättra över sju gärsgårdar och plocka blommor, men jag ska likväl njuta av både blomstertid, små grodor och – förhoppningsvis – goda jordgubbar.

Trevlig sommar!Hälsningar
Helen Eliasson

 

Följ oss i sociala medier!

Kontakt S-kansliet

Gruppledare:
Helén Eliasson
helen.m.eliasson@vgregion.se 
0761-41 02 69
Kanslichef:

Dennis Jeryd
dennis.jeryd@vgregion.se

0727-42 79 98

Kommunikationsansvarig:

Agnetha Andersson
agnetha.andersson@vgregion.se
0723-61 52 51 

Copyright © 2019 Socialdemokraterna i Västsverige, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Socialdemokraterna i Västsverige · Regionstyrelsen, Residenset · Vänersborg 46280 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp