Copy
View this email in your browser

Behovet, inte plånboken, skall avgöra vem som får vård!

I dagarna presenterade socialminister Lena Hallengren (S) regeringens satsning på 4,7 miljarder för att stärka svensk hälso- och sjukvård. Det handlar om en uppdaterad kömiljard för ökad tillgänglighet, satsningar på cancervården och mer likvärdig sjukvård efter behov.  Varje region får pengar om de klarar att korta köerna till besök och behandling jämfört med föregående år. Nu är det upp till bevis för den moderatledda ledningen att säkerställa detta. För köerna är alldeles för långa.
De officiella siffrorna för väntetider i vården visar att det moderatledda styre som tillträdde i Västra Götalandsregionen efter valet 2014 inte har klarat av att axla sin roll att leda Sveriges största sjukvårdsregion.  Var fjärde patient i landet som väntat mer än 90 dagar på operation eller behandling bor i Västra Götaland. Det är en utveckling som inte kan fortsätta.  De planlösa besparingar som åläggs sjukvården riskerar att förvärra situationen. Det var därför vi socialdemokrater, i samband med vårdöverenskommelserna, drev igenom att en regionövergripande plan görs, där sjukvården får karta och kompass på väg mot framtiden.

Behov ska avgöra – inte plånbok
Parallellt med detta visar en granskning som Dagens Nyheter gjort att de som har råd att skaffa sig privata sjukförsäkringar har företräde till vård hos privata vårdbolag som har avtal med regioner. Det är bolag som får ersättning från vår gemensamma skattekassa för att ge vård utifrån behov, men människor sorteras i stället utifrån storlek på plånbok.
Det här är fullkomligt oacceptabelt! Jag vill vara alldeles tydlig: Vi socialdemokrater kommer aldrig att acceptera ett sjukvårdssystem som låter vinster gå före människor behov!
Utifrån en motion som jag lämnade in till 2011 års SKL-kongress gjordes en granskning av antalet privata sjukförsäkringar och risken för undanträngningseffekter. Svaret blev att min oro var överdriven. 2017 röstade riksdagen ner den S-ledda regeringens proposition, om att lagvägen säkerställa att privata sjukförsäkringstagare inte gavs ”gräddfil” i vården. Den röstades ner av SD och allianspartierna, med motiveringen att oron var överdriven.
I dag har vi, inte minst genom DN:s granskning, bevis för att vår oro var befogad. Situationen är till och med värre än vi trodde. Nio av tio granskade vårdbolag ger försäkringskunder företräde oavsett om de har störst behov eller ej. Det är därför glädjande att socialminister Lena Hallengren (S) aviserar att regeringen har för avsikt att lägga en ny proposition för att stoppa detta missbruk av skattemedel och rena brott mot hälso- och sjukvårdslagen. Vi socialdemokrater i Västra Götalandsregionen kommer också att vidta alla tillgängliga åtgärder för att säkerställa att de avtal regionen har med privata vårdgivare ses över och att lagen följs, vare sig det handlar om sjukhus, vårdcentraler eller andra upphandlade vårdinrättningar.

Jämlikhet är A och O
Att ge åt några på andras bekostnad skapar ett samhälle med djupa klyftor. Att ställa friska mot sjuka, barn mot gamla, skola mot äldreomsorg och vården mot till exempel migration skapar en polarisering som inte gagnar någon, allra minst de svagaste. Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som håller ihop.  
För att ge människor jämlika villkor för ett gott liv behövs en mängd åtgärder och insatser. Många av dem handlar om förebyggande arbete. Vi kan inte bara se till att sjuka får vård, vi måste också arbeta för att färre ska bli sjuka. Vi ska inte bara ha ett trygghetsnät utan hål, vi måste också se till att färre behöver det. Det är mot denna bakgrund vi röstade nej till M-styrets och SD:s krav på sänkt åldersgräns för fri tandvård i Västra Götalandsregionen, från 24 till 23 år. Vår tanke kring jämlikhet ligger också till grund för våra motioner. Och trots att vi är i opposition har vi lyckats driva igenom några av dem, bland andra kostnadsfria besök hos tandhygienist och hos sjuksköterska på vårdcentral för alla som är 65 år och äldre, PSA-provprogram för män mellan 50 och 74 år och vi är på god väg att också få igenom att unga som besöker läkare eller psykolog på ungdomsmottagning inte behöver betala någon avgift, samt inrättande av fler familjecentraler i Västra Götalandsregionen. Det är också med jämlikhetsglasögonen på som vi säger nej till att införa fler privatiseringar genom vårdval och driver på för att säkra rätten till en god vård, skola och omsorg för alla.

Låt julen vara eftertankens tid!
Om bara några dagar är det jul. För mig, liksom för många andra, innebär det tid med familj och vänner, god mat och en stunds frid. Andra ser till att landet Sverige fortsätter att fungera, i sin yrkesroll i sjukvården, räddningstjänsten, polisen, omsorgen, handeln eller någon annan av alla de andra funktioner som inte kan ta helg.
Men det är också tid för eftertanke. En familjehögtid är plågsam för den ensamme, i familjer med missbruk försvinner julefriden redan efter första glaset och ingen tomte i hela världen kan väga upp den känsla av otrygghet som det innebär för barn och anhöriga. Har du möjlighet, så bjud in den ensamme grannen, visa den utsatta familjen att vet vad som pågår och att du bryr dig. Ge polisen du passerar ett leende, bjud undersköterskan på en kram eller köp en chokladbit till personen i kassan när du handlar de där sista grejerna på julafton. Och bänka dig framför tv:n kl 19.05 och se fördelningspolitik i sitt praktiska utförande, genom Karl-Bertil Jonsson.
 
En god, röd och fridefull jul önskar jag er alla!Hälsningar
Helen Eliasson

 

Följ oss i sociala medier!

Facebook
Twitter

Kontakt S-kansliet

Gruppledare:
Helén Eliasson
helen.m.eliasson@vgregion.se 
0761-41 02 69
Kanslichef:

Dennis Jeryd
dennis.jeryd@vgregion.se

0727-42 79 98

Kommunikationsansvarig:

Agnetha Andersson
agnetha.andersson@vgregion.se
0723-61 52 51 

Copyright © 2019 Socialdemokraterna i Västsverige, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Socialdemokraterna i Västsverige · Regionstyrelsen, Residenset · Vänersborg 46280 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp