Copy
View this email in your browser

Årets sista nyhetsbrev

Året närmar sig sitt slut och dagligen kan ni nästan läsa om den verklighet som råder på våra akutsjukhus till följd av budget. Jag är mycket bekymrad över läget.
En miljard kronor – det är det samlade sparkrav som Sahlgrenska, Skaraborgs sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus och Norra Älvsborgs sjukhus sjukvården har fått i julklapp av den styrande borgerliga koalitionen. Det är sparkrav som direkt kan hänföras till den underbudgetering som M-L-C-KD-MP-styret har gjort varje år sedan de tillträdde. Inte något år har de gett sjukvården full ersättning för ökade kostnader och höjda löner. Och varje år har vi socialdemokrater påpekat det orimliga i det, varnat för konsekvenserna för såväl patienter som personal: Längre köer, färre vårdplatser och personal som inte kan, orkar eller vill jobba kvar. Men vi har pratat för döva öron. De underbudgeteringar som gjorts uppgår sammanlagt till omkring en miljard kronor, alltså den summa som sparkraven uppgår till.
 
Kritiskt läge
Det är inte en situation skapad av sjukvården, det är ett kritiskt läge orsakat av en dålig ledning och styrning, som i allt högre grad använt pengarna till att låta marknadsaktörer lösa de politiskt ansvarigas bekymmer. Det har köpts privat vård och hyrts in personal istället för att ge den egna verksamheten rimliga förutsättningar. Det är inte så man tar ansvar för vare sig patienter, personal eller skattepengar.
Nu presenterar sjukhusen olika sparförslag som innebär färre ambulanser minskning av personal, färre operationer och krympande antal vårdplatser – det är den verklighet som sjukvården nu står inför. Det är inte acceptabelt! Det är motsatt riktning mot den omställning sjukvården behöver, som bland annat handlar om att bygga ut den nära vården och korta köer genom att ge våra egna sjukhus rätt förutsättningar.
Alla skall ha rätt till en jämlik, rättvis och tillgänglig vård!
 
Marknadslösningar är inte svaret
Att marknadslösningar inte är svaret ser vi just nu med all önskvärd tydlighet i Åmål. Där stängde M-styret Närhälsans vårdcentral, som sågs som ”olönsam”. Istället skulle den enda kvarvarande vårdcentralen, privata Balder, ta hand om samtliga Åmålsbor.
I dag har vi facit: Det gick inget vidare.
I en granskningsrapport kring Balder riktas så allvarlig kritik mot att uppmaningen till politiken är: Vi rekommenderar att avtalet sägs upp, för vi anser att den här vården är så pass patientosäker så att den inte bör få fortsätta.
Nu måste den politiska ledningen agera och se till att Åmålsbornas vård säkras.
Åmålsborna har rätt till en säker och trygg vård och det är upp till regionen att lösa den, oavsett hur det sker och till i stort sett vilket pris som helst!
 
Framtidsspaning
Nu står vi inför ett nytt år. 2019 är dock inte ett helt oskrivet blad. Budgeten i regionen innebär ännu ett år med underbudgetering för sjukvården. Nationellt har vi fått en av de mest högervridna budgetar sedan den allmänna rösträtten infördes. Vilka konsekvenser den får för regionen och för var och en av oss är ännu oklart. Dock vet vi att arbetslösa, sjuka och fattiga får se sin plånbok bli ännu tunnare.
Vi vet också att vi står inför minst ett viktigt val: EU-valet. Med extremhögerns frammarsch i vart och vartannat land, och med en pågående Brexit, är det oerhört viktigt att de goda krafterna gör en samlad insats, för ett jämlikt, solidariskt och enat Europa.
 
Tomten är röd!
Men innan dess ska vi fira både jul och nyårsafton. Oavsett vilka traditioner ni har, vem ni firar med och vad som finns i eventuella paket hoppas jag att ni får en god helg, ett gott slut på 2018 och att 2019 blir ett bra år för alla. Och minns att tomten, han är röd han!


 
God Jul och Gott Nytt År!
Helén Eliasson
 

Följ oss i sociala medier!

Kontakt S-kansliet

Gruppledare:
Helén Eliasson
helen.m.eliasson@vgregion.se 
0761-41 02 69
Kanslichef:

Bijan Zainali
bijan.zainali@vgregion.se

tel.  0705-88 70 69

Kommunikationsansvarig:

Agnetha Andersson
agnetha.andersson@vgregion.se
tel. 0723-61 52 51 

Copyright © 2018 Socialdemokraterna i Västsverige, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Socialdemokraterna i Västsverige · Regionstyrelsen, Residenset · Vänersborg 46280 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp