Copy
View this email in your browser

Slutspurt i det viktigaste valet på decennier

Välfärden står på spel i valet den 9 september. Det är definitivt ingen överdrift.
Vår gemensamma välfärdsmodell är en del av det som gör Sverige fantastiskt. Genom att hjälpas åt, men också ställa krav på varandra, utvecklar vi vår gemensamma samhällsmodell. När välfärden fungerar och omfattar alla är människor trygga, kan utvecklas och växa. Och vårt land tillsammans med dem. Det tjänar vi alla på.
Men nu ser vi återigen hur högerpartierna, understödda av SD, vill öka klyftorna mellan människor – mellan rik och fattig, mellan löntagare och arbetslösa, mellan unga och gamla, mellan stad och land. Moderaternas ”Lika för alla” ökar klyftorna, satsningar för jämlikhet minskar dem. Där går den stora skiljelinjen i svensk politik – i dag som så ofta annars.
 
Regionfrågorna viktiga
De regionala frågorna är i detta valet om möjligt ännu viktigare än tidigare. Det gäller inte minst sjukvården, personalförsörjningen och arbetsmarknaden. Regionvalet kallas ofta för ”det glömda” valet, trots att sjukvården ständigt är en av de viktigaste frågorna för väljarna. Som socialdemokrater är det av yttersta vikt att vi tydligt förklarar att det är regionen, inte kommunerna och inte regeringen, som ansvarar för sjukvården i Västra Götaland. Och här styr en moderatledd majoritet, som under mandatperioden har misslyckats på punkt efter punkt. Köerna har växt, tillgängligheten minskat, vårdplatserna blivit färre, personal flyr och sjukhusens underskott ökar för varje dag som går. Det sker trots att regionen aldrig tidigare haft så mycket pengar som nu, tack vare stora tillskott från den S-ledda regeringen.
 
Satsningar för en jämlik vård
Det behövs ett maktskifte om vi ska få bukt med köer och personalbrist. Pengarna måste användas för att ge sjukhusen vettiga förutsättningar att klara sina uppdrag och personalen rimliga arbetsvillkor och löner, inte till att prioritera dyrköpt privat vård och hyrpersonal.
Men det måste också till breda politiska lösningar för att sjukvården ska få långsiktiga villkor att jobba med nödvändiga satsningar för framtiden, istället för att lösa akuta situationer. Förra vårens överenskommelse om en övergång till en nära vård, där primärvården får en viktigare och tydligare roll, måste följas, stärkas och utvecklas. Det är en viktig satsning för både patienter och verksamheter, om vi ska klara de stora utmaningar som väntar med en växande och åldrande befolkning.
 
”Vem-tar-vem”-spelet
Medierna är just nu i hög grad inriktad på ”vem-tar-vem”-spelet, istället för ”vem-vill-vad”.
Valrörelsen behöver fokusera på vad partierna vill, inte på vem som tar vem efter valet. Den ideologiska basen för förslag och sakfrågor – jämlikhet eller bättre villkor för de rikaste – är det som väljarna har att ta ställning till. Det blir sedan utifrån mandatfördelningen som diskussioner kring samarbeten får föras. 
En fråga behöver dock ett tydligt svar redan nu: Hur ställer sig L, C, KD och MP till att Johnny Magnusson (M) öppnat dörren till SD om samarbete i regionen?
 
Valet är vårt
Den S-ledda regeringen har satsat historiskt stort på sjukvården och omsorgen. Därom råder ingen tvekan. Det är förvaltandet av resurserna som brister, särskilt i landet två största, och M-styrda, sjukvårdsområden, Västra Götaland och Stockholms län. De brister som finns i dessa båda slår igenom i sjukvården i hela landet. Det är en viktig uppgift vi som S-företrädare har att förklara, när vi möter människor på gator, torg och vid dörrknackningar. Men också visa på hur vårt alternativ syftar till att öka jämlikheten, minska klyftorna, korta köer och göra vården mer tillgänglig.
 
Våra satsningar
Våra satsningar, såväl nationellt som regionalt, värnar människor, inte vårdprofitörer. Vi vill stoppa privatisering för privatiserandets skull. Vi säger nej till att sälja ut akutsjukhus. Vi vill istället lägga resurserna på en fast vårdkontakt i primärvården, fria besök hos sjuksköterska för alla ålderspensionärer, ökade öppettider och fler specialister på vårdcentralerna, fler mobila sjukvårdsteam och erbjuda hembesök hos sjuka barn och äldre. Vi vill införa ett PSA-provprogram för att hejda prostatacancerns utbredning, satsa på tidig upptäckt av den nya folksjukdomen hudcancer, och på sikt införliva tandvården i det nationella högkostnadsskyddet. Som ett första steg vill vi införa ett avgiftsfritt besök per år hos tandhygienist för alla ålderspensionärer.
Regeringen har gjort satsningar för att minska klyftan mellan stad och land, inte minst vad gäller infrastruktur och jobb. Vi vill förstärka dem genom satsningar på förbättrad, säker och prisvärd kollektivtrafik, med ökad närtrafik, rabatter för barn och unga, wifi-uppkoppling på alla fordon och upprustning av tågbanorna, men framförallt att se till att tåg, bussar och spårvagnar kommer och går i tid.


Prata på!
Det finns så mycket bra i vår politik som tyvärr inte når ut till alla väljare via medierna. Därför är det är så oerhört viktig att vi tar varje chans att berätta om vår politik och förklara hur viktigt detta valet är.
Sverige kan uträtta stordåd också i framtiden – om vi håller ihop. Om vi säger nej till sänkta skatter som går ut över sjukvård och skola. Och nej till ökade klyftor och fortsatt vinstjakt i välfärden. Vi socialdemokrater vill fortsätta utveckla den svenska modellen, inte avveckla den.

Hälsningar
Helen Eliasson

Följ oss i sociala medier!

Kontakt S-kansliet

Gruppledare:
Helén Eliasson
helen.m.eliasson@vgregion.se 
0761-41 02 69
Kanslichef:

Bijan Zainali
bijan.zainali@vgregion.se

tel.  0705-88 70 69

Kommunikationsansvarig:

Agnetha Andersson
agnetha.andersson@vgregion.se 
tel. 0723-61 52 51 

Copyright © 2018 Socialdemokraterna i Västsverige, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Socialdemokraterna i Västsverige · Regionstyrelsen, Residenset · Vänersborg 46280 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp