Copy
View this email in your browser

Det saknas både karta, kompass
för regionens högerstyrda färd

Det går allt tydligare mot höst. Dygnets ljusa timmar minskar, möteskalendrarna fylls på och den lediga tid för återhämtning som semester innebär, för de flesta av oss, krymper. Men det är också en tid för glädje att återse arbetskamrater och som politiker träffa partivänner och göra det som är grunden för allt politiskt arbete: Att skapa en så bra framtid som möjligt.
I sjukvården verkar tid för återhämtning ha varit en bristvara även denna sommaren. Vi har ännu inte en fullständig bild av hur sjukhusen klarat sommaren, men de rapporter jag har nåtts av hittills visar på att det rått tufft läge i hela regionen, med överbeläggningar, stängda vårdplatser, långa väntetider på akuterna och personal som slitit mycket ont. Det är tack vare personalen och ett jättejobb ute i kommunerna, med att ta hem utskrivningsklara patienter, som läget inte varit ännu allvarligare. Likaså har sjukhusen på ett föredömligt sätt arbetat med att hjälpas åt under sommaren.
Men, en sjukvårdskedja är inte starkare än dess svagaste länk. Och med krympande resurser blir allt fler länkar svaga och risken för allvarliga konsekvenser ökar.

1,2 miljarder i underskott 
Det ekonomiska läget för sjukhusen är inte ansträngt – det är katastrofalt. I våras lyckades vi socialdemokrater driva igenom att sjukhusen fick sina gamla underskott avskrivna, men med en fortsatt underfinansiering växer underskotten igen. Enligt sjukhusen själva handlar det om cirka 1,2 miljarder kronor som måste sparas in för att klara den budget som de givits av det moderatledda styret. Bara på Sahlgrenska handlar det om närmare 600 miljoner kronor. Det finns inga rimliga möjligheter att klara det utan att vården allvarligt tar stryk.

Vi räddar psykmottagningen i Mark!
Även Södra Älvsborgs sjukhus har tunga sparkrav på sig. För att klara det har en rad åtgärder föreslagits, varav några får svåra konsekvenser för människor. Ett av dessa förslag var att stänga den psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Mark. Det förslaget är numera förpassat till papperskorgen, efter initiativ från Socialdemokraterna. Yrkandet som fick majoritet innebär också att satsningarna på Skene lasarett ska fortsätta. S-politik gör skillnad!

… och står upp för akuten i Lidköping!
Även i Skaraborg finns förslag som väcker oro hos såväl oss socialdemokrater som invånare. Det gäller inte minst i Lidköping, där förslag om att stänga vårdplatser för akut sjuka gör att många befarar att akutmottagningen på sjukhuset där ska stängas. Jag vill vara väldigt tydlig: Vi säger nej till att stänga akutmottagningen på Lidköpings sjukhus! Med ett socialdemokratiskt styre hade det här aldrig varit föremål för diskussion. Vi vill utveckla den offentliga vården i regionen, inte avveckla den.

Helhetsperspektivet saknas
Vi socialdemokrater har alltsedan det moderatledda styret tog över i Västra Götalandsregionen, efter valet 2014, efterlyst dessa borgerliga partiers mål med sin vårdpolitik. Vi har efterfrågat helhetssynen, de övergripande analyserna och planer för framtiden. Men detta högerstyre verkar sakna både karta och kompass. Den enda egentliga målbild vi ser är att de vill ge marknaden så mycket inflytande som möjligt, utan hänsyn till de konsekvenser som följer: försämrad tillgänglighet på lands- och glesbygd, ökad administration och växande kostnader för köpt vård och hyrpersonal. Denna brist på helhetssyn gör att man tvingas till ”brandkårsutryckningar” när kriser är faktum. Det är ett sätt att styra som inte bara är dyrare, utan förhindrar också vårdens möjlighet till långsiktig planering.

Cynism i Göteborg
Samma brist på helhetssyn ser vi just nu också hos de styrande i allianspartierna i Göteborgs stad. När alla andra är rörande eniga om behovet av att få fler att resa kollektivt, utifrån såväl klimatperspektiv som samhällsplanering, fattar Göteborgs allianspartier beslut om att i ett slag fördyra kollektivtrafiken för stadens invånare med 135 kronor per månad, genom att slopa den subventionering som Socialdemokraterna införde under sin tid som styrande. Det sker i ett läge där framkomligheten i innerstaden är sämre än någonsin, när befolkningsökningen varit kraftig och där behovet av fungerande kollektivtrafik är större än den någonsin varit. Det är också ett kraftigt slag mot invånare som lever på marginalen, där 135 kronor är en utgift som kan innebära att plus blir minus. Men insikten kring detta tycks saknas hos Göteborgs ledande högerpolitiker. I en intervju i lokaltidningen Göteborg Direkt tidigare i år, angående konsekvenser av prishöjningen, uttryckte kommunstyrelsen ordförande Axel Josefsson (M) att ”Det kommer säkert finnas dem som väljer bort. Då väljer man att gå eller cykla och det tycker jag är bra sätt att transportera sig. Det är både klimatsmart och effektivt.” Samtidigt vill Josefsson sänka p-avgifterna för välbärgade bostadsrättsinnehavare i innerstaden. Det är cynism på hög nivå!

Det är tydligt att insikten kring människors olika livsvillkor har stora brister hos högerpolitiker, såväl i Göteborgs stad som i Västra Götalandsregionen. I båda fallen hade en socialdemokratisk politik, där jämlikhetsglasögonen alltid sitter på, gjort skillnad.

Hälsningar
Helen Eliasson

 

Följ oss i sociala medier!

Facebook
Twitter

Kontakt S-kansliet

Gruppledare:
Helén Eliasson
helen.m.eliasson@vgregion.se 
0761-41 02 69
Kanslichef:

Dennis Jeryd
dennis.jeryd@vgregion.se

0727-42 79 98

Kommunikationsansvarig:

Agnetha Andersson
agnetha.andersson@vgregion.se
0723-61 52 51 

Copyright © 2019 Socialdemokraterna i Västsverige, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Socialdemokraterna i Västsverige · Regionstyrelsen, Residenset · Vänersborg 46280 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp