Copy
Nominera till styrelsen för Näs-Galterö Samfällighetsförening inför årsstämman 2018
View this email in your browser

Dags att nominera nya styrelsemedlemmar

Till årsstämman 2018 skall valberedningen komma med förslag på en ny styrelseledamot, en suppleant samt en revisor. 

Man får givetvis komma med fler förslag. Som den förra valberedning tydligt berättade på 2016 och 2017 års stämma så är detta ingen vanlig frivillig förening. Man är automatiskt medlem genom sin fastighet. Då är det också rimligt att man någon gång gör en insats genom att delta i arbetet på något sätt. Styrelsen består av några roller som är mer formella men inte så operativa. samt några mer operativt inriktade, vägansvarig och dagvattenansvarig. OBS, vi vill ha in svar från alla!

Gå in och svara på följande enkät så hjälper ni oss i valberedningen:

Vad vill du hjälpa till med (obs obligatoriskt att svara)

Om du vill nominera någon annan än dig själv prata först med personen och ta sedan kontakt med Mattias eller Rebecca.
Valberedningen består av Mattias Wahlberg (0729-757050) och Rebecca Palmgren.

Nuvarande styrelse består av:

Ordförande

Åke Rohlén, 070–2877424

Sekreterare

Madeleine Edin, 0733-677508

Kassör

Bjarne Johannesen, 070-6069549

Suppleant, operativt vägansvarig

Henrik Lundgren

Suppleant, operativt dagvattenansvarig

Jonny Lunden

Suppleant

Henrik Jensen


Copyright © 2017 Näs-Galterö Samfällighetsförening, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp