Copy
Deze mail bevat de nieuwsbrief van Natuurpunt Noord-Limburg
Bekijk deze mail in uw webbrowser

Nieuwsbrief Zonnedauw

Jaargang 3 (nr.1) jan-feb
 2022


Digitale nieuwsbrief van Natuurpunt Lommel

Brief van de voorzitter

We hebben weer een vreemd jaar achter de rug. Vorig jaar rond deze tijd dachten we dat Corona iets tijdelijks was maar nu weten we beter. We zitten al in de vierde golf en wie weet hoeveel er nog komen. 
We mogen ook weer niet te pessimistisch zijn, want alles gaat door, helaas niet altijd als gepland. Ons vrijwilligersfeest en onze nieuwjaarsreceptie zijn uitgesteld, maar niet afgesteld.
In onze reservaten bleven de vrijwilligers zich inzetten voor een mooie en betere natuur.
Hier enkele foto’s, vooral genomen tijdens de verdiende rustpauzes omdat de fotograaf altijd mee moest helpen werken.
 
Maar de kers op de taart was dit jaar toch de eervolle vermelding die onze vrijwilligers kregen tijdens de prijsuitreiking van Onroerend erfgoedprijs 2021.
We hebben wel indruk gemaakt, want we staan zelfs op de nieuwjaarskaart van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
 

Vrijwilligers Natuurpunt Lommel krijgen eervolle vermelding voor behoud en herstel van de vloeiweide.

Tijdens de prijsuitreiking van de Onroerend erfgoedprijs 2021 beloonde de jury de vrijwilligers van Natuurpunt Lommel met een eervolle vermelding voor hun tomeloze inzet voor het behoud en herstel van de historische vloeiweiden van de Grote Watering.

De vloeiweiden van de Grote Watering vormen een uniek cultuurhistorisch landschap. Natuurpunt Lommel werkt al meer dan veertig jaar aan het behoud en herstel ervan. Het project is een toonvoorbeeld van duurzaamheid in de vele betekenissen van het woord: het heeft een grote ecologische impact, het bewaart een historisch landschap (materieel erfgoed) en het zorgt ervoor dat de oude techniek van het witteren niet verloren gaat, maar wordt doorgegeven aan volgende generaties (immaterieel erfgoed). 15 ha verwaarloosde bevloeiingsbedden werden terug omgevormd tot functionerende bevloeiingsweiden. De vrijwilligers nemen allerlei initiatieven om zowel het landschap als het gebruik, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, veilig te stellen voor de toekomst. 

De vloeiweiden in Lommel zijn gelegen in het noordoosten van de stad, waar vroeger Lommel-Kolonie gelegen was. Ze zijn aangelegd rond het midden van de 19de eeuw, onder leiding van de Belgische staat. Die wilde met het initiatief de grond van onvruchtbare gebieden omzetten in iets wat kon renderen voor armelui. 

In de jaren 1980 lagen de vloeiweiden al drie decennia te verkommeren, toen Natuurpunt Lommel het initiatief nam om het landschap nieuw leven in te blazen. Vrijwilligers bekwaamden zich in de oude technieken om het land te bevloeien met water van het kanaal Bocholt-Herentals. Wat de vloeiweiden in Lommel bijzonder maakt, is dat het hier gaat om een aaneengesloten, opnieuw werkzaam gebied van vijftien hectaren. 

Het bevloeien van de weiden of ‘witteren’ was een economische activiteit die in de 18de en 19de eeuw in heel Europa aan belang won. Natuurpunt Lommel is er in de laatste veertig jaar in geslaagd om dit historisch beroep met de hulp van vrijwilligers nieuw leven in te blazen. Hierdoor stelden ze zowel het landschap als het gebruik ervan veilig voor de komende generaties, inclusief alle zeldzame planten en dieren die dankzij het kalkrijke water van de Maas kunnen gedijen op de vloeiweiden. Een 200-tal van de hier aanwezige planten komen in België niet algemeen meer voor. Meerdere zijn vrij zeldzaam. De vegetatie van de vloeiweiden is zelfs uniek voor geheel West-Europa. 

De beheerders lieten zich tijdens het traject leiden door actuele onderzoeksresultaten. Achter de praktijk zit een degelijk uitgebouwde theorie, die het voortbestaan van de vloeiweiden zal waarborgen. Door in een kennisnetwerk te stappen met vertegenwoordigers uit heel Europa, maken de beheerders keuzes op het scherp van de snee. Het is ongelofelijk knap wat een kleine afdeling van Natuurpunt, mét gedreven vrijwilligers, heeft kunnen verwezenlijken in de afgelopen veertig jaar: het gebied werd in 2003 beschermd als cultuurhistorisch landschap en de praktijk van het witteren werd in 2019 erkend als Vlaams immaterieel erfgoed. En vandaag krijgen de vloeiweiden een eervolle vermelding bij de Onroerend erfgoedprijs 2021.

De NATUURPUNT-afdelingen

Meeuwen-Gruitrode-Peer (kern Peer)
Houthalen-Helchteren
Hechtel-Eksel
Lommel
Pelt
..hebben het genoegen u uit te nodigen op de officiële start van hun formele samenwerking als 
NATUURPUNT-REGIO DOMMELDAL
We doen dat in ‘De Geer’ (Overpelterbaan 14) in Eksel op VRIJDAG 18 FEBRUARI 2022 om 20.00 u (onder voorbehoud van de op dat moment geldende veiligheidsvoorschriften)
Deze Natuurpunt-afdelingen delen met elkaar de zorg voor  meerdere natuurreservaten in het stroomgebied van de Dommel en haar zijbeken, maar ook in de brongebieden van de Zwarte Beek en de Grote Nete die hier aan grenzen. Samen goed voor 10 km² beschermde en beheerde topnatuur. Via deze regio-werking willen we in Noord Limburg de onderlinge samenwerking bevorderen, kennis uitwisselen, de natuur versterken,  ze een stem geven en de rol van de vereniging grotere zichtbaarheid geven. Daarbij combineren we een rijke natuurbehoudstraditie van meer dan 60 jaar, met nieuwe inzichten en ambities, en dat in uitdagende partnerschappen. Zo brengen we onze missie van ‘Natuur voor iedereen, voor nu en later’ nog meer in de praktijk, en dat in één van de meest natuurrijke regio’s van Vlaanderen.
 Tevens vertonen we in première de documentaire:

Het Dommeldal vroeger en nu

- Maggie Kumpen-

Het landgebruik, door de eeuwen heen, heeft een prachtig beekdallandschap gevormd. Grafheuvels, kapel van het Hoksent, watermolens, Hoksenterschans en Kempense langgevelhoeves zijn het bewijs dat mensen al eeuwenlang de vallei bewoond hebben en er hun stempel op gedrukt hebben. Akkers, beemden, weilanden, bossen, vijvers en beken : al deze biotopen staan borg voor een uitzonderlijke fauna en flora. Omwille van deze unieke natuurrijkdom kocht natuurvereniging De Wielewaal, het huidige ‘Natuurpunt’,  in 1989 een eerste perceeltje blauwgrasland : start van het natuurgebied Dommelvallei. Het Agentschap voor Natuur en Bos richtte aangrenzend het natuurgebied Ortolaan op. De blauwgraslanden en elzenbroekbossen zijn de parels van natuurgebied Dommelvallei. Cineaste Maggie Kumpen heeft met haar film ‘Het Dommeldal vroeger en nu’ de prachtige natuur van dit gebied weten vast te leggen. In de film zijn ook beelden te zien van een kanovaart op de nog niet gekanaliseerde Dommel en zien we ook oude landbouwmethodes zoals oogsten van boekweit, ploegen met het trekpaard en maken van hooioppers. De mooie stem van Michel Jamers begeleidt de filmbeelden. Deze film laat je genieten van de mooie landschappen en het uitbundig planten- en dierenleven dat natuurgebied Dommelvallei te bieden heeft. Na het zien van deze film zul je natuurgebied Dommelvallei met andere ogen bekijken en vast en zeker zin hebben om het met eigen ogen te ontdekken.

Steun het reservatenfonds van Natuurpunt Lommel

Onze afdeling is financieel gezond, maar we kunnen nog wat geld gebruiken omdat de restfinanciering van het PSN project Balimheide en het SEW project Riebos-Bleekerheide te helpen betalen. Van deze projecten moet de afdeling telkens 10% van de kosten dragen.
Je kan ons helpen.
 
Door een bedrag over te schrijven naar: Reservatenfonds Natuurpunt Beheer vzw, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen.
 
Rekeningnummer: BE56 2930 2120 7588
Projectnummers kiezen en vermelden
Natuurpunt Lommel : Lim-3821
Balimheide : 8898
Ruitersbroek : 8895
Den Tip : 8059
Lommelse Heidereservaten: 8054   
Vloeiweide : 8062
 
Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u bovendien in het eropvolgende jaar een fiscaal attest.
 

Vloeiweide: samenvloeiing van natuur en erfgoed, niet enkel in Lommel

Graslandbevloeiing in het Tiroler Oberland wordt gekenmerkt door een efficiënt en evenwichtig gebruik van water. Het vakmanschap en de technische vaardigheden in de bouw van installaties die door de eeuwen heen van generatie op generatie zijn overgeleverd en de voorschriften voor een eerlijke verdeling van water maken een duurzaam gebruik van water mogelijk en vormen het cultuurlandschap van het Tiroler Oberland. Het is het deel van Tirol dat ten westen van Innsbruck gelegen is en het omvat alle zijdalen van het Tiroler Oberinntal. Ingesloten tussen de hogere delen van de Alpen is het microklimaat er eerder droog. Het oude gebruik is niet enkel voordelig voor de landbouw, ook de biodiversiteit van fauna en flora vaart hier wel bij. Via een sluis wordt water vanuit een beek naar de “hoofdwaal” geleid, waarin het met een lage helling naar de te irrigeren graslanden stroomt. Deze efficiënte methode om de landbouwgrond te irrigeren wordt nu nog steeds toegepast door negen coöperaties in acht gemeenten. De aanleg en het onderhoud van de irrigatiesystemen is alleen mogelijk in coöperaties en de ervaring en de specifieke termen zijn generaties lang verzameld en mondeling overgeleverd. Binnen elk van de coöperaties wordt een meestervakman gekozen die verantwoordelijk is voor onderhoud en voor eerlijke verdeling van het water. Een gemeenschappelijke reeks regels draagt bij tot eensgezindheid en versterkt de sociale banden binnen de dorpsgemeenschappen. De irrigatiemethode wordt vaak als verouderd en economisch inefficiënt beschouwd en de druk om de systemen voor andere doeleinden te gebruiken (energieopwekking) neemt toe. De coöperaties streven het gemeenschappelijke doel na om de irrigatiesystemen te behouden en volgens oude methoden te implementeren om het verlies van kennis tegen te gaan. De kennis van de “Waaler” is vooral waardevol wanneer het systeem tijdens stormen in gevaar komt door overstromingen of modderstromen. Projecten van de gemeenten zijn bedoeld om de irrigatiemethode dichter bij de lokale bevolking en gasten te brengen. Publiek toegankelijke paden bij de voorzieningen en projecten met scholen maken er deel van uit. De erkenning als immaterieel unesco-erfgoed zal zeker bijdragen aan het behoud.

hhttps://www.youtube.com/watch?v=O4Yg0ALOiuw
ttps://www.unesco.at/kultur/immaterielles-kulturerbe/oesterreichisches-verzeichnis/detail/article/rieselbewaesserung-im-tiroler-oberland
 

Dommeldal: cursus Roofvogels

Cursus Roofvogels- september &oktober 2022
De Natuurpuntafdelingen van de Regio Dommeldal organiseren in het najaar van 2022 een roofvogelcursus. Die wordt begeleid door Koen Leysen van Natuurpuntacademie.
Er zijn 4 avonden waarop Koen vertelt over de ecologie,kenmerken en bedreigingen van roofvogels. De roofvogeltrek komt ook aan bod. De hoofdbrok is de determinatie van de meest voorkomende roofvogels. Voor de praktijkles voorzien we een busexcursie naar Doel en Saefthinge.
Als er plaatsen over zijn in de bus, kan je ook apart inschrijven voor deze excursie. 
Daarover hoor je later meer.
Wil je ook meer weten over deze fascinerende dieren ?
Wacht dan niet te lang om je in te schrijven. De cursus is erg populair en snel volzet. Voorkennis is niet nodig.

Wanneer?
05/09/2022 van 19u30 tot 22u30
12/09/2022 van 19u30 tot 22u30
26/09/2022 van 19u30 tot 22u30
03/10/2022 van 19u30 tot 22u30
08/10/2022 van 08u00 tot 19u00
Waar ?
Ontmoetingscentrum De Schans
Schansplein 1, 3940 Hechtel-Eksel
Bekijk op Google Maps
Prijs voor de hele cursus.
Tarief leden: 50.00 euro
Tarief niet-leden: 75.00 euro
Organisatie
Natuurpunt Hechtel-Eksel
natuurpunthechteleksel@gmail.com

Inschrijven kan vanaf 15 januari 2022.
Hiervoor klik je op deze link :
https://www.natuurpunt.be/agenda/cursus-roofvogels-hechtel-51558
 

Reis naar Texel 29/10-1/11/21

Vrijdag 29 oktober vertrok een delegatie van 28 richting Texel. Een uitgesteld reisje waar corona al voor stevig wat stokken in de wielen had gezorgd. De weergoden waren ons die dag nog gunstig gezind en lieten ons ervaren hoe mooi het er wel kan zijn als het zonnetje schijnt. De dagen erna hebben ze er wel de brui aan gegeven en was het wandelen en fietsen tussen de buien door. 
Met een groot huis in het Landal park bij De Cocksdorp als uitvalsbasis zwermden verschillende groepjes in verspreide slagorde over het eiland. ’s Avonds werd door de vogelaars de balans gemaakt van wat er gespot werd. Bijna iedereen ging wel even langs de vuurtoren om op het strand de rosse franjepoten te zoeken. Je kreeg er dan meteen de zeer bedrijvige drieteenstrandlopertjes en enkele paarse strandlopers bovenop. Vanop zee werden de wandelaars dan weer zelf goed in de gaten gehouden door enkele zeekoeten, roodkeelduikers en de zeehondjes. Ondanks het wat mindere weer was de sfeer er niet minder om. Iedereen maakte er het beste van en genoot van enkele dagen natuur, wind, zee, water in vele vormen en zon.
Waar gaan we de volgende keer naartoe?
 

Vogels in Limburg

Hoeveel Merels broeden er in Limburg? En waar overwinteren de meeste Blauwe Kiekendieven? Wanneer trekken Veldleeuweriken door? Hoeveel Zwartkoppen zijn er in Limburg geringd en waar overwinteren ze? Antwoorden op deze en vele andere vragen over vogels in Limburg zijn te vinden in het boek ‘ Vogels in Limburg’. Historiek, verspreiding, trends en verplaatsingen”. Het is een avifauna. Een avifauna is een publicatie die alle waargenomen vogels beschrijft voor een bepaald gebied. Vogels in Limburg beschrijft dus alle waargenomen vogelsoorten in Limburg. Er is informatie te vinden over broed- en wintervogels, doortrekkers, onregelmatige gasten en dwaalgasten.
Vele tientallen vrijwilligers brachten miljoenen waarnemingen bij elkaar en een zevenkoppige redactie analyseerde samen met het Provinciaal Natuur Centrum en Natuurpunt deze gigantische hoeveelheid gegevens. Er werden ruim 2 miljoen watervogels geteld, data van meer dan 120.000 broedvogels en 23 miljoen overtrekkende vogels uit www.trektellen.org werden benut. Ook de miljoenen waarnemingen uit www.waarnemingen.be, 2 miljoen geringde vogels tussen 1927 en 2018 en 300 opgezette vogels (waaronder de oudste vogel van Limburg uit 1841) werden verwerkt in het boek.
 
In de inleidende hoofdstukken staat onder andere informatie over de geschiedenis van het vogels kijken in Limburg en de (vogel)landschappen van Limburg. De hoofdschotel zijn de soortteksten van maar liefst 464 soorten die ooit in Limburg zijn waargenomen. De teksten zijn rijk geïllustreerd met verspreidingskaarten, grafieken en van vrijwel iedere soort is een foto opgenomen, altijd genomen in Limburg en veelal van Limburgse fotografen. 
 
Het boek is te bestellen voor € 40,00 tot 22 januari 2022 (nadien bedraagt de aanschafprijs € 50,00) bij: www.provinciaalnatuurcentrum.be
Een aanrader!!
 
Carlo van Seggelen
 

En de vogel van het jaar 2022 is....

De kievit kaapte de eerste plaats weg, en met veel overtuiging: 679 stemmen of 26% kreeg deze gekuifde akker- en weidevogel achter zijn naam. Het is de eerste keer dat de winnaar van deze jaarlijkse verkiezing meer dan 25% van de stemmen achter zijn naam kreeg. De veldleeuwerik werd met 339 stemmen of 13%tweede en de patrijs met 262 stemmen of 10% derde. De Kievit is een vogel in nood.
De laatste populatieschatting voor de kievit in 2000-2002 maakte gewag van 14.000 tot 20.000 broedparen en daarmee leek de soort op dat ogenblik beter stand te houden ten opzichte van begin de jaren ’80 (12.000-15.000 paar). Maar het tij is inmiddels helemaal gekeerd. De resultaten van het project ‘Algemene Broedvogels’  van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) wijzen op een afname van 59% over de periode 2007-2018. Met dat cijfer scoort de kievit slechter dan bijvoorbeeld de grutto en de wulp. Wellicht zijn er wel regionale verschillen, waarbij de soort het relatief iets beter doet in de polders en minder goed in de akkergebieden in het Vlaamse binnenland.
 
Sterke terugval 
Onderzoek in 2018 toonde alvast aan dat de kuikenproductie in de akkergebieden in Vlaams-Brabant veel te laag is om de populatie kieviten in stand te houden. Lokaal in Vlaanderen werden aanvankelijk wel enkele successen geboekt in natuurgebieden zoals de Uitkerkse Polder. Door een aangepast weidevogelbeheer nam het aantal broedparen er toe van 224 in 1990 naar 526 in 2011. Maar ook daar is recent een sterke terugval vastgesteld (tot 227 paar in 2018), vooral door de combinatie van langdurige droogteperiodes en te lage waterpeilen die niet afgestemd zijn op de traditionele noden van weidevogels. Eenzelfde patroon van een toename, gevolgd door een afname, stelde men in 2017 vast op Antwerpen-Linkeroever. Predator-werende maatregelen zoals het aanbrengen van elektrische rasters lijken hier recent wel een positief effect te hebben op het nestsucces. De zorgwekkende trend van de kievit in Vlaanderen is echter geen alleenstaand gegeven.
 
Ook in tal van andere EU-landen is sprake van sterke afnames zoals in Nederland (-40 à 50% tussen 1990 en 2013-2015) en Groot-Brittannië (-42% tussen 1995 en 2017). Op Europees niveau nam de soort met 55% af tussen 1980 en 2016. De trend over korte termijn (2007-2016) bedraagt toch ook -12%. Intensivering van landbouwpraktijken wordt gezien als de belangrijkste oorzaak van deze afname, vaak in combinatie met een toegenomen predatie. In 2022 zal Vogelbescherming Vlaanderen de akker- en weidevogels – en vooral de kievit – extra onder haar hoede nemen.
(Vogelbescherming Vlaanderen)
 

Verkoop van Eresus wordt beëindigd

Het bijzondere bier Eresus dat genoemd is naar de Lentevuurspin (Eresus sandaliatus), een zeldzame bewoner van droge heidebiotopen in de Kempense grensstreek, wordt beëindigd. Vanwege o.a. de coronaperiode is de verkoop sterk achteruit gegaan, aangezien vele bezoekerscentra en andere horecazaken niet open zijn of zeker niet op volle toeren draaien. Hierdoor komt de houdbaarheidsperiode van het bier in gedrang en zijn er de nodige risico’s voor toekomstige brouwsels. Er wordt momenteel nog bekeken of we deze biersoort op een later moment opnieuw op de markt lanceren (eventueel een versie ‘2.0’), maar dat is momenteel nog niet zeker. De laatste dozen worden momenteel in het Wateringhuis verkocht.
 

Activiteitenkalender


De COVID-19 pandemie overheerst ons leven weer. Maar mekaar ontmoeten en samen genieten in open lucht mag nog steeds. Uiteraard houden we ons aan de op dat moment geldende regels. 

Check steeds onze website voor de laatste stand betreft onze 
groepsactiviteiten in deze corona tijd.

http://www.natuurpuntlommel.be/ 
https://www.facebook.com/Natuurpunt-Lommel


Zondag 9 januari 2022

  

Nieuwjaarsreceptie *** geannuleerd ***


Samenkomst: aanvang om 14 uur aan “Het wateringHUIS”.

Naar jaarlijkse traditie wisselen we onze wensen uit en klinken we, na een korte wandeling, op het nieuwe jaar. Met een drankje in de hand kunnen we keuvelen over het voorbije jaar en plannen smeden voor het nieuwe jaar. 
 


Zaterdag 22 januari 2022

 

Jaarlijkse contactdag Netwerk Educatie (vroegere LIKONA)
 

Gezien de corona maatregelen gaat deze online door van 9h30 tot 12h.
Inschrijven voor 19 januari en je ontvangt een link zodat je deze dag vanuit je luie zetel kunt volgen.Programma en verdere inlichtingen vindt op :  https://www.limburg.be/Limburg/Natuuronderzoek/Nieuwsberichten/LIKONA-contactdag-22-januari.html

 


Zaterdag 29 & zondag 30 januari 2022


Het Grote Vogelweekend


Meer info https://www.natuurpunt.be/het-grote-vogelweekend
 


Zondag 13 februari 2022JAARLIJKSE  WINTERREIS  NAAR  ZEELAND

Onze jaarlijkse winterse autocaruitstappen naar de Nederlandse provincie Zeeland zijn traditioneel steeds geslaagde vogelexcursies. Deze winter verkennen we Beveland, Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee.

Dit jaar willen we formule wijzigen en met eigen vervoer gaan, car-poolen.
We verzamelen aan het WateringsHuis om 6h30 om dan de auto's te verdelen en gezamelijk naar Zeeland te rijden.

 
We maken zeker enkele wandelingen om te benen te strekken en kunnen dan ook minder toegankelijke plaatsen bezoeken. We hopen  vele soorten eenden, zwanen, steltlopers, roofvogels en diverse soorten ganzen te kunnen observeren.
Op de Brouwersdam tussen Schouwen en Goeree wordt het volop vogels observeren (Drieteen-, Paarse Strandloper, Steenloper, Aalscholver, Brilduiker, Zwarte Zee-eend, Grote Zee-eend, Roodkeelduiker, Eidereend, zaagbekken...).zowel links aan de Noordzeezijde als rechts van ons landinwaarts op het uitgestrekte binnenwater van de Grevelingen. 
Onze picknick spelen we binnen (degenen die een warme tas koffie of soep willen) in restaurant de Heerenkeet aan de Prunjepolder.  Het programma kan flexibel aangepast worden naargelang van de weersomstandigheden.
           


Leiding
: Rik Theuws en Luc Winters.

Onkosten:
Gezien de brandstof ook niet gratis willen de chauffeur tegemoet komen in de kosten.  Daarom blijven onze prijzen dezelfde als vroeger namelijk :
15 euro per persoon.
Er wordt betaald 's morgens bij vertrek.

Niet vergeten: Verrekijker, eventueel telescoop, stevige wandelschoenen en grote knapzak.
Lichte regenkleding in de rugzak (voor de strandwandeling) kan altijd van pas komen.

Graag een mailtje voor 5 februari naar natuurpuntlommel@gmail.com en dit om ons een beetje te kunnen organiseren.
 


Vrijdag 18 februari 2022


Filmavond : Het Dommeldal vroeger en nu


Samenkomst : "De Geer" te Eksel om 20h

Een film geregisseerd door ons eigen cineaste Maggie Kumpen.
De intro van deze première vindt je elders in dit nummer.


 


Zaterdag 26 februari 2022


Beheerswerken in de Balimheide te Lommel.


Samenkomst : 
2e rotonde (rechterkant) na het viaduct over spoorweg in de Gen. Mercatorstraat.Bedoeling is om er vliegdennen te verwijderen om zo het heidelandschap open te houden.
 


Zondag  7 maart  2021 


Geleide natuurwandeling “Witteren in De Vloeiweiden” te Lommel-Kolonie 


Leiding: Noord-Limburgse Natuurgidsen.
Samenkomst: om 14 uur aan “Het wateringHUIS” .

In het midden van de 19e eeuw werd met man en macht gewerkt om Kempische heidegronden vruchtbaar te maken door bevloeiing. Vrijwilligers van Natuurpunt  houden deze oude techniek in ere door nog elk voorjaar te bevloeien. Het "witteren", een uniek gebeuren.
 
Het traject laat toe om het zelfstandig in te korten. Niet toegankelijk voor kinderwagens.

 
 

Zaterdag 26 maart 2022


Beheerswerken in en rondom het wateringHuis;


Eenmaal per kwartaal willen we “Het wateringHUIS” binnen, maar ook  buiten (de onmiddellijke omgeving) een poets- en onderhoudsbeurt te geven. Ook nu in een 'corona' veilige omgeving.

Iedereen is welkom.

 

Fotomoment van Theo Geuens

Plantenwerkgroep De Slobkousjes

 
En wat nu ?

De "Slobkousjes" is een van de weinige plantenwerkgroepen die het jaarrond wekelijks actief blijft.
In de zomer zijn er natuurlijk plantjes genoeg om mee bezig te zijn en de voorbije weken konden we genieten van een mooi aanbod aan paddenstoelen. Maar wat nu?

Gelukkig is er in de natuur altijd wel wat interessants te beleven en daarom speuren we de volgende weken naar mossen en korstmossen.
Korstmossen zijn dikwijls echte juweeltjes

 
Zoals dit fijn bekermos.

Maar ook de mossen komen nu mooi tot hun recht. Je vindt ze in allerlei vormen, van uitgestrekte tapijten tot kleine toefjes
zoals dit Gedrongen kantmos.


Wil je ze graag zelf leren kennen ga dan eens met ons op pad.
Volgende week voorzien we wat speciaals en gaan op zoek naar bloeiende planten in de Grote Watering.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief via slobkousjes@skynet.be en je wordt wekelijks op de hoogte gehouden.

De meest recente info over onze werking kan je ook terugvinden op onze webpagina op de Natuurpunt website:
https://www.natuurpunt.be/afdelingen/plantenwerkgroep-de-slobkousjes-noord-limburg
Je komt er ook eenvoudig als je op de Home pagina van Natuurpunt bovenaan bij het vergrootglaasje "Slobkousjes" in typt.


Groeten van Jan Leroy

Neem ook een kijkje op

Copyright © 2021 Natuurpunt Lommel, All rights reserved.
Uitschrijven    Voorkeuren abonnementen aanpassen 

Email Marketing Powered by Mailchimp