Copy
Deze mail bevat de nieuwsbrief van Natuurpunt Noord-Limburg
Bekijk deze mail in uw webbrowser

Nieuwsbrief Zonnedauw

Jaargang 2 (nr.2) maart-april 2021
Digitale nieuwsbrief van Natuurpunt Lommel
 

Brief van de voorzitter

 
De lente is op komst
 
Maar wordt het weer zo’n droge zomer?
Regenwater kan onvoldoende in de bodem infiltreren, omdat de verharde oppervlakte de afgelopen 40 jaar verdrievoudigd is. De betonstop zal ook geen oplossing brengen, zolang we iedereen nog de kans geven om vlug nog zo veel mogelijk te verharden. Dus moeten we iets doen aan de versnelde waterafvoer. Minister van Omgeving Zuhal Demir heeft een ambitieus 70-puntenplan ‘Blue Deal’ klaar om de grondwaterreserves te herstellen en om het voorradige water zo veel mogelijk te bufferen. 

We stellen echter vast dat de Provincie Limburg de sloten en beken, ook in de natuurgebieden, grondig blijft vegen. Zo worden ze elk jaar een beetje dieper en zijn alleen maar geschikt om het water zo snel mogelijk af te voeren. Misschien moet je eens gaan kijken naar de Molse Nete. Dit beekje ligt ten westen van de Balimheide en is een mooi voorbeeld hoe het niet moet.

Nog iets dat ons niet zal helpen met het oplossen van het probleem zijn de grondwaterwinningen. In een jaar tijd zijn de aanvragen met 70% gestegen. Schijnbaar leeft er zoiets als: nu nog vlug een vergunning aanvragen, want misschien kan het morgen niet meer.
Wij van Natuurpunt moeten hierbij helpen door het beschikbare water zo lang mogelijk op onze percelen te houden. Plannen maken en deze uitvoeren zijn twee aparte zaken. Hopelijk begint iedereen de ernst van de zaak te beseffen.
 
Hou het gezond!
 
Luc Winters
 

In memoriam Paula Vliegen

We vernamen het droevige nieuws dat Paula Vliegen is overleden. Jarenlang was ze, samen met haar man, Pierre Alaerts, een van de steunpilaren van de werking en het beheer van het Wateringhuis. De natuurgidsen konden altijd rekenen op haar medewerking bij geleide wandelingen voor de bedeling van spijs en drank. Ook tijdens de witteractiviteiten was ze geregeld aanwezig en stak ze zelf de handen uit te mouwen om mee te werken of om te zorgen dat er geen honger of dorst werd geleden. Paula zorgde voor warme soep na winterse wandelingen en infonamiddagen tijdens de witterweken. Maar niet enkel met soep bracht ze warmte : altijd was ze even vriendelijk, opgewekt en bekommerd.
Bedankt voor alles, Paula. We bewaren en koesteren de mooie herinneringen en zullen je nooit vergeten.
Veel sterkte aan Pierre, kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Zoeven in de Vloeiweide.

In de vorige editie van de Zonnedauw kon je al lezen dat wij een nieuw zoefmachine hebben aangekocht. Maar er ontstond een nieuw probleem. Hoe kunnen we op de percelen geraken, want de huidige brugjes waren niet breed genoeg.
Onze technische mannen hadden al direct een oplossing: de brugjes breder maken. 
Eerste stap : hout. Via Natuurpunt Ekeren konden wij eiken planken kopen en Fons was ondertussen bezig met een stevig onderstel te bouwen.
Tweede stap: het bouwen van de brugjes. Met vereende krachten werden de planken voorgeboord en gemonteerd.
De derde stap moet nog komen, namelijk het "indrinken". Maar uitgesteld is niet afgesteld.
Puik werk!

Vloeiweide : samenvloeiing van natuur en erfgoed, niet enkel in Lommel:

De Wässematten in het Zwitserse Oberaargau
Een tweede mooi voorbeeld van actieve graslandbevloeiing met voordeel voor de natuur vinden we in Zwitserland. De “wässermatten” in de Zwitserse Oberaargau nabij Langenthal (40 km ten NO van Bern) zijn de laatste overblijfselen van een vorm van coöperatieve weide-irrigatie die vroeger wijdverspreid beoefend werd in het Zwitserse middelland. Ze zijn vandaag enkel nog te vinden in de rivierdalen van de Langeten, Önz en Rot. De oorsprong ligt in waarschijnlijk de 9e eeuw maar ook de ontginningswerken van de cisterciënzermonniken uit het nabijgelegen St. Urban-klooster in de 13e eeuw zijn bepalend geweest voor het vroegere en huidige uitzicht. De “Wässermattenstiftung” zorgt ervoor dat ongeveer 111 ha “wässermatten” in Langeten- en Rotthal regelmatig worden bewaterd en werkt hiervoor samen met plaatselijke boeren.
Het irrigatiesysteem lijkt er overal erg op elkaar: in de rivier die door de vallei stroomt, zorgen
overstromingssluizen (“Schwelli”) voor een gedeeltelijke afwatering in de belangrijkste sleuven.
In deze hoofdgeulen volgen met bepaalde tussenpozen aftakkingen, die het water in zijgeulen leiden van waaruit het via afdammingen uiteindelijk over het oppervlak kan vloeien. Deze bevloeiingsvorm met kleine greppeltjes noemt men “berieselung”, typerend voor streken met matig zachte hellingen.
In contrast met de moderne grootschalige intensieve landbouw is in dit landschap met een structuur van kleine elementen zoals bomen, struiken, heggen en sloten een natuurlijke originaliteit bewaard gebleven. Niet enkel om esthetische redenen zijn dit landschap en de bijhorende bevloeiingsactiviteiten het behouden waard. Naast het historisch belang en de recreatieve en toeristische troeven zorgen de ecologische voordelen en de positieve bijdragen voor het leefmilieu voor een grote meerwaarde : behoud en toename van de biodiversiteit, vermindering van bemesting, waterbesparing en -opslag,..
Het bevloeien van de “wässermatten in de Oberaargau staat dan ook terecht op de Zwitserse lijst immaterieel cultureel erfgoed.
Tot slot nog een paar eeuwenoude, overgeleverde Zwitserse wijsheden in verband met het bevloeien:
- Men kan enkel met succes bevloeien daar waar twee dagen na het afsluiten van het water een beladen kar kan rijden (doorlatendheid van de grond).
- Als de keien in de rivier zwart worden, krijg je de beste bevloeiing en het meeste gras (veel algen wijst op veel mineralen).
- Het laatste gras in de herfst wordt niet gemaaid, maar afgegraasd omdat dit beter is voor de plantengroei.
 
Meer weten :
https://www.myswitzerland.com/nl-be/interesses/breed-vertakte vloeiweiden/
https://www.ipringe.ch/waessermatten
https://www.intwater.uni-freiburg.de/internal/pdfs/mattenflyer
https://www.youtube.com/watch?v=Ncu59D6a8GE
 

Als de nood het hoogst is, zijn onze natuurgebieden dichtbij.

In deze moeilijke coronatijd is nogmaals bewezen dat we onze natuur echt nodig hebben. Uit het verslag van het Regionaal Landschap Lage Kempen blijkt dit. Zij tellen het afgelopen jaar een dikke 1,5 miljoen wandelaars (1 604 342) in 25 wandelgebieden. In 2019 waren er dat nog zo’n 1 miljoen. De Wijers, het land van 1001 vijvers, ontvangt in 2020 een derde van alle Limburgse wandelaars (1 086 319). De populairste gebieden in de Wijers blijven de Platwijers met onder andere het Heidestrand, de abdijsite van Herkenrode en de Teut in Zonhoven met respectievelijk 195 970, 156 715 en 139 340 wandelaars. De sterkste stijger is Herkenrode met 70 procent meer stappers. Bosland, het grootste avonturenbos van Vlaanderen krijgt 380 271 bezoekers over de vloer. De Lommelse Sahara blijft hier koploper met 137 549 bezoekers. Opvallend is dat het minder bekende Hoksent-Molhem in Hechtel-Eksel en Peer voor een stijging zorgt van 143 procent.
 

2020 was een top-wandeljaar!
Dat zien we ook in de cijfers van de wandeltellers van het RLLK
 
Heuvelse heide Aantal wandelaars 
2011         15.799   
2012         16.056   
2013         16.990   
2014           8.929   
2015         10.081   
2016           7.785   
2017           8.915   
2018           9.075   
2019         10.113   
2020         18.589   
 
Sahara Aantal wandelaars
2011           56.468   
2012           49.373   
2013           51.190   
2014           65.190   
2015         102.209   
2016           91.402   
2017         110.958   
2018           96.006   
2019         105.769   
2020         137.549   
 
Kattenbos Aantal wandelaars
2011         24.576   
2012         20.543   
2013         19.868   
2014         20.567   
2015         27.748   
2016         25.922   
2017         25.443   
2018         29.088   
2019         29.385   
2020         44.718   
 
Hoksent-Molhem geteld 
2017             6.600   
2018             5.658   
2019             7.186   
2020           17.493   
   

Fototentoonstelling Natuur en Landschappen in Hechtel-Eksel

De gemeente Hechtel-Eksel, Natuur en Bos en natuurfotograaf Theo Geuens lanceren de tentoonstelling 'Natuur en Landschappen in Hechtel-Eksel'.
Weelderige valleien, woeste heidevlakten, zeldzame landduinen en uitgestrekte bossen worden belicht.
Langs een wandelparcours van 3,5 kilometer staan ​​de fotoprints van Theo op grote canvassen.
Zeker de moeite waard om eens te gaan kijken.
Waar: In het Pijnven moet je de blauwe wandelroute volgen en de tentoonstelling loopt nog tot 31 mei.

Tentoonstelling Kristallijn 2021 - Oproep fotografen

In oktober 2021 zijn de natuurfotografen van Natuurpunt-Meanderland weer te gast in het Kristallijn met de 2-jaarlijkse tentoonstelling van natuurfoto’s.

Een thema is niet voorzien, wel wordt gevraagd om natuurfoto’s uit West-Europa te presenteren op een vlakke drager (bv. aluminium sandwichplaat) met een formaat van 60 x 40 cm.
Hiervoor vraagt men de fotografen die hieraan wensen deel te nemen, zich kenbaar te maken via mail aan jefsas@skynet.be, uiterlijk op 30 april 2021. Zodra het aantal deelnemers gekend is, kan het aantal foto’s per deelnemer meegedeeld worden.

Fietstocht door het noordelijke deel van Lommel

Deze tocht van ongeveer 47 km brengt u langs onze natuurreservaten in het meer noordelijke deel van Lommel. De route zelf bestaat uit verharde wegen, grotendeels autovrije fietspaden en volgt de knooppunten van het Limburgs fietsroutenetwerk. Om enkele van de gebieden zelf te betreden, zal u van de route moeten afwijken, dit zijn meestal zandwegen.

Deze fietstocht start aan het WateringHuis in het natuurgebied "De watering" of de Lommelse Vloeiweiden (Wateringstraat in Lommel Kolonie). "De Watering" was destijds een pilootproject van het jonge België. Woeste grond werd er omgezet in weiland, dat hooi voor de dieren moest opleveren. Deze dieren zouden dan weer mest genereren, en daarmee zou dan aan landbouw kunnen gedaan worden om tegemoet te komen aan de hongersnood. Het landbouwproject mislukte, maar Lommel Kolonie was wel "geboren". Hooi winnen via de vloeiweiden was wel een succes, en weldra vond je in heel de regio langs het kanaal vloeiweiden. De vloeiweiden van Lommel werden vanaf de jaren 70 beetje bij beetje in ere hersteld door de leden van natuurvereniging "de Wielewaal" en zijn momenteel een van de best bewaarde van Europa. Een erkenning als werelderfgoed is hangende.

We vertrekken richting Oude Maai en nemen daar meteen opnieuw rechts de Oude Maai. Deze betonbaan brengt u naar knooppunt 226 (KP226). Rij nu naar KP227. Aan het kanaal draait u links af naar KP228. Na ruim 500 meter kan u links even de route verlaten en het bos in fietsen, dit bospad brengt u automatisch bij het natuurgebied "Heuvelse heide". Wie nu al last heeft van zadelpijn kan op de heide aangekomen de zandweg naar rechts volgen. In de hoek van het gebied staat een picknicktafel waar u even op de bankjes kan gaan zitten en genieten van de rust en het uitzicht.

Na het bezoekje aan de Heuvelse heide ga je via dezelfde weg terug tot op het jaagpad en vervolgt u uw route naar KP228. Fiets nu naar KP229 en vervolgens KP265. Vanaf het station van Lommel kan u naar KP553 fietsen. Dit punt ligt midden in ons natuurgebied "Balimheide". Dit gebied was een primeur voor Vlaanderen. Industrieterrein werd aangekocht en terug omgezet naar natuurgebied. Op die manier kon er destijds tenminste een klein deel van deze unieke schrale zandgronden gevrijwaard worden van industriële activiteiten en zonnepanelen. Wie hier nauwkeurig observeert, zal merken dat dit gebied ondanks een misschien eerder monotoon uitzicht, toch een enorm divers aanbod aan ongewervelde kriebelbeestjes huisvest. Veel van deze bewoners komen in de rest van Vlaanderen niet of nog nauwelijks voor. Zo verdween helaas ook het kerngebied van de grootste populatie in Europa van de lentevuurspin onder de zonnepanelen.

We fietsen verder naar KP267 en rijden nu langs het kanaal naar KP260. Ga via de brug over het kanaal van Beverlo en fiets nadien ook het kanaal Bocholt-Herentals over richting KP232. Zodra u de weg vervolgt richting KP76 ligt rechts van u het natuurgebied "Riebosserheide". Dit gebied bevat ook een natte heide met zo haar eigen fauna en flora.

Ter hoogte van KP76 gaan we even "den Hollander" op. Via KP23 en KP24 maken we een lus naar KP231. Wanneer u terug de grens over bent, kruist u een zandweg. Als u de route even verlaat en de zandweg naar rechts neemt, bent u in het natuurgebied "De Blekerheide".

Om terug bij het vertrekpunt te komen vervolgt u de route na KP 231 langs het kanaal naar KP230 en KP 227. Hier gaat u terug richting KP226 en onderweg naar KP225 komt u terug langs het WateringHuis.
 
Beknopt: Start = WateringHuis - 226 -227 - 228 -229 - 265 - 553 - 267 - 260 - 232 - 76 - 23 en 24 (Nederland) -231 - 230 - 227 - 226 richting 225 tot aan de startplaats.

ActiviteitenkalenderAangezien we nog niet verlost zijn van de COVID-19 pandemie zullen er voorlopig nog geen groepsactiviteiten plaatsvinden, met uitzondering van enkele noodzakelijke werkzaamheden en met de gekende corona regels.
Met wat geluk zal deze situatie spoedig veranderen. 

Raadpleeg steeds onze website om te zien of een activiteit al dan niet doorgaat. 
http://www.natuurpuntlommel.be/
 
Zondag  7 maart  2021  Geannuleerd
Geleide natuurwandeling “Witteren in De Vloeiweiden” te Lommel-Kolonie (ism Op stap in Bosland)

Leiding: Noord-Limburgse Natuurgidsen.
Samenkomst: om 14 uur aan “Het wateringHUIS” .


In het midden van de 19e eeuw werd met man en macht gewerkt om Kempische heidegronden vruchtbaar te maken door bevloeiing. Vrijwilligers van Natuurpunt  houden deze oude techniek in ere door nog elk voorjaar te bevloeien. Het "witteren", een uniek gebeuren.
 
Het traject laat toe om het zelfstandig in te korten.
Niet toegankelijk voor kinderwagens.


Zaterdag 27 maart 2021

Onderhoudswerken in en om “Het wateringHUIS”


Opzet is om eenmaal per kwartaal “Het wateringHUIS” binnen, maar ook  buiten (de onmiddellijke omgeving) een poets- en onderhoudsbeurt te geven. Ook nu gaan we dit doen maar dan wel in een 'corona' veilige omgeving.

Iedereen is welkom.

Samenkomst: aan het “Het wateringHUIS” van 9 uur tot 12 uur.


Maandag 5 april 2021 (paasmaandag)

Dag (of ½ dag)-uitstap naar “Het Militair Domein” te Helchteren


Leiding: Albert Geuens en Gunther Eerdekens

Samenkomst: om 8.00 uur parking van A.V.T. (Atletiekvereniging Hechtel), Lupinestraat.

Het militair domein in Hechtel is een van de grootste resterende heidegebieden in Limburg. Deze wandeling is een buitenkans om dit afgesloten gebied te betreden en kennis te maken met de grootschalige natuurbehoudswerken die er worden uitgevoerd.

Kinderen toegelaten, toch enkel geschikt voor jonge avonturiers die tegen een stevige wandeling kunnen.

Bij deze daguitstap bestaat de mogelijkheid om rond de middag af te haken.

Drank en/of versnapering is wel gewenst.


Zaterdag 24 april 2021

Excursie naar “De Most” te Balen


Gids : Manu Vermeulen
Samenkomst : om 9.00 u aan parking nabij de ingang van de Most ( Pelterweg).
 

 


 

Zondag  2 mei  2021  

Geleide natuurwandeling “Vroege vogels” te Lommel-Kolonie 


Leiding: Noord-Limburgse Natuurgidsen.
Samenkomst: om 7.30u aan “Het wateringHUIS”.

De Grote Watering van Lommel is een uniek overblijfsel van een groots opgezet irrigatieproject van de Belgische staat in het midden van de 19e eeuw waarbij grote oppervlakten heide omgezet werd in vruchtbaar grasland. Dit betekent ook een unieke fauna en flora. Door de veelvuldigheid aan planten en insecten vinden hier vele vogels hun habitat. Gedurende deze wandeling zullen we speciaal de aandacht vestigen aan deze gevleugelde vrienden.
 
Het traject laat toe om het zelfstandig in te korten.
Niet toegankelijk voor kinderwagens.
 

Zondag 9 mei 2021

Vlinderwandeling te Lommel-Kattenbos


meer info volgende zonnedauw.

 
Getrompetter boven Lommel
 
Naar jaarlijkse gewoonte trekken in het vroege voorjaar (februari/maart) kraanvogels over onze contreien richting hun broedgebied in Scandinavië. Ze komen van hun overwinteringsgebieden. Naar schatting bestaat de Franse en Spaanse winterpopulatie uit zo’n 300.000 à 320.000 vogels. Een groot gedeelte hiervan is de voorbije weken vertrokken. Het merendeel van de kraanvogels trekt over de grens met Duitsland. In België zijn de Oostkantons dan ook de best locatie om kraanvogels te spotten. Dankzij de oostelijke wind tijdens de tocht van de kraanvogels zijn er tijdens het weekend van 20 februari ook enkele mooie groepen over Lommel gekomen. In totaal zijn er ca. 1.400 kraanvogels waargenomen in onze stad.
 
Plantenwerkgroep De Slobkousjes
 
Vorige zaterdag 27 februari hadden we normaal met een paar honderd Limburgse natuurliefhebbers in de lokalen van de universiteit feest gevierd. De Limburgse Koepel voor Natuurstudie viert immers zijn 30-jarig bestaan.
Corona stak een stokje voor al die feestvreugde, maar LIKONA liet zich niet zomaar kisten en maakte er een feest week van. Corona veilig digitaal dan wel. De hele week konden we dagelijks wat opsteken van specialisten over de meest uiteenlopende onderwerpen.
De werking van de verschillende werkgroepen kwam deze keer niet aan bod en het was nu net onze gewoonte om op de LIKONA-dag ons zomerprogramma te lanceren.
Niet getreurd we hebben tenminste de Zonnedauw nog om minstens een belangrijk deel van natuurminnend Noord-Limburg van onze vooruitzichten kond te doen!

We moeten natuurlijk met twee woorden blijven spreken. Dus als Corona het toelaat kan je op volgende activiteiten met de Slobkousjes op pad:
Slobkouskalender 2021 woensdagavond 18 uur 30
Datum Gebied Vertrekplaats Gids
14/04 Kerkeweerd en Negenoord P10 De Wissen-Negenoord, 3650 Dilsen-Stokkem Luc Berger
21/04 Erpekommerbemden Ellikom Buurthuis, weg naar Ellikom 243, Meeuwen Freddy Janssens
28/04 De Warande weteringperceel Venlokaal: de eilandjes nummer 1 (kant Orchideeënlaan) Hamont-Achel Pat Schuurmans
05/05 Plateaux Parkeerplaats de Plateaux, Barrier Bergeyk Jacques van Kessel
12/05 Patersgronden de kluis De Achelse Kluis, De Kluis 1, 3930 Hamont-Achel Luc Berger
19/05 Thier de Lanaye orchideeën Parking fort Eben-Emael Isabelle Carette
26/05 Wetering  Lille Kruising Militaire dijk Middenweg Hamont Luc Berger
02/06 De Zig Makkestraat 6 Kinrooi Guido Knoops
09/06 Kanaaldijk Lommel Parking De Lossing, Lossingsweg 21, 3920 Lommel Jan Leroy
16/06 Perceel Watergroep Zandstraat Pelt Jan Leroy
23/06 De Most Pelterweg/de Most Balen Manu Vermeulen
30/06 Bergerven Parking aan kapel van de weerstand Brugstraat Dilsen-stokkem (300m west van kanaal) Robin Rotsaert
07/07 Berm Peer Gijzenstraat Kiezel Kleine Brogel (tegenover spotterscorner) Ine
14/07 De Veewey Café 't Lochterhuys, Eindhovensebaan 9, 3941 Hechtel-Eksel Theo Geuns
21/07 Smeetshof/Wijfelterbroek Parking Smeetshof Smeetshofweg 1 Bocholt (kruispunt met Weerterweg )
 
Annemie Nouters
 
28/07 De Maat Mol-Rauw Het Jagershof Waterstraat 43 Mol Jef Sas
04/08 Riebosserheide Kruispunt Blekerheide / In de Putten Lommel Jan Leroy
11/08 De Hompensche Molen Molendijk 6 Stevensweert Dick Groenendijk
18/08 Kleinmolen Waterzuiveringsstation Eikelbosstraat Eksel.
 
Henri Leynen
25/08 Achterste Hostie zandkuil Kettingbrugweg 34 Kaulille Luc Berger
Best voor vertrek de laatste aankondiging in het slobkousnieuws raadplegen voor eventuele wijzigingen!!!
We zullen maar geduld oefenen en hopen dat alles weer goed komt en we weer samen dit programma kunnen beleven.

De Slobkousjes hebben nu ook een nieuwe webpagina op de website van Natuurpunt Nationaal.
Eens je op de NP website bent volstaat het helemaal bovenaan rechts bij het vergrootglaasje slobkousjes in te tikken en je komt snel op onze pagina. 
Wie de volledige link wil gebruiken kan hiermee aan de slag:

https://www.natuurpunt.be/afdelingen/plantenwerkgroep-de-slobkousjes-noord-limburg

Wil je op de hoogte blijven van onze werking en ben je nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief, vraag hem dan aan met een mailtje naar slobkousjes@skynet.be

Met beste Slobkouswensen
Jan leroy

Neem ook een kijkje op

Copyright © 2021 Natuurpunt Lommel, All rights reserved.
Uitschrijven    Voorkeuren abonnementen aanpassen 

Email Marketing Powered by Mailchimp