Copy
Deze mail bevat de nieuwsbrief van Natuurpunt Noord-Limburg
Bekijk deze mail in uw webbrowser

Nieuwsbrief Zonnedauw

Jaargang 2 (nr.4) juli-aug. 2021
Digitale nieuwsbrief van Natuurpunt Lommel
 

Brief van de voorzitter

De actie Maai Mei Niet is een enorm succes geworden.

Niet maaien is een eenvoudige manier om je tuin of wegberm te wapenen in de strijd tegen de klimaat- en milieucrisis. Langer gras houdt vocht op, wat de verdroging tegengaat, doet wilde bloemen groeien en geeft zodoende eten aan bestuivers als bijen en andere nuttige insecten. De hele koude meimaand zou een ramp geweest zijn voor de bijen, die normaal 10 uur per dag vliegen en toen maar 2 uur. Gelukkig moesten ze niet zo ver vliegen om bloemen te vinden ,dankzij maai mei niet. De bloemenweiden zagen er prachtig uit. De meeste reacties die over deze actie werden genoteerd waren: “waarom wordt daar wel gemaaid”?
Helaas deden niet alle gemeenten mee. Maar Natuurpunt Lommel wel. Kris Schurmans met zijn bedrijf Tuin + Landschap had samen met de Stad Lommel, Kwb Kattenbos en Natuurpunt Hesperia een Vlinderproject Kattenbos opgezet.
Via het omzetten van enkele gazonwoestijnen door middel van beplantingen werden in Kattenbos enkele prachtige bloemenweiden gevormd. Het resultaat was verbluffend. Meer nog, tijdens de evaluatiewandeling werd er al de zeldzame Veldparelmoervlinder waargenomen.
Maar wat na mei?
Het is niet de bedoeling dat plots alles moet gemaaid worden. Met alles te maaien haal je ook alle eitjes, rupsen en poppen weg. Vooral onze graslandvlinders hebben grassen als waardplanten nodig, o.a. het Zwartsprietdikkopje, het Bruin- en Oranje zandoogje, het Hooibeestje en de helaas bijna verdwenen Argusvlinder. Daarom is het noodzakelijk dat we slechts een gedeelte maaien en nog ruimte geven aan de volgende generatie vlinders en insecten. Natuurpunt houdt bij haar beheer rekening met faunastroken door steeds 10 à 20 % ongemaaid te laten.

Besluit: Maai mei niet en maai nadien niet alles.

Essers komt naar het Kristalpark
 
Begin januari zal Essers starten met een nieuw bedrijvencomplex van om en nabij 23 ha. Het is gelegen in het Kristalpark rechts van de spoorwegbrug tegen de spoorlijn.
In onze overeenkomst met de LRM en de Stad Lommel stond dit ingekleurd als tijdelijke natuur. Dit wil zeggen dat Natuurpunt zo snel mogelijk op de hoogte zal gebracht worden van nieuwe bedrijven. Dat geeft ons de mogelijkheid om proberen te redden wat er te redden valt. In dit geval gaat het over de Lentevuurspin die daar nog was waargenomen.
Na wat gepuzzel met het archeologisch onderzoek, is het nu duidelijk dat we ongeveer tot half september hebben om de Lentenvuurspinnen te verplaatsen.
Samen met Arabel (Spinnenwerkgroep) en ANB gaan we proberen zoveel mogelijk spinnen te redden.
We hebben al twee zoekdagen geprogrammeerd. Op zaterdag 24 juli van 9-12 uur en op 7 augustus ook van 9-12 uur gaan we webjes van Lentevuurspinnen zoeken op de terreinen die later door Essers bebouwd gaan worden. We komen samen aan de eerste rotonde na de spoorwegbrug.
Iedereen kan helpen. We leren jullie de webjes van de Lentevuurspin zoeken. Dus een unieke kans om meer te weten te komen over deze uiterst zeldzame spin.
Essers wil de rand, die varieert van 10 tot 25 meter, van hun bedrijventerrein natuurvriendelijk inrichten door de aanwezige begroeiing van heide en grassen te bewaren en waar nodig op andere plaatsen opnieuw heide in te zaaien. Dat verdient een pluim en in vergelijking met  andere zogenaamde natuurlijkvriendelijke aanplantingen, echt een meerwaarde en een te volgen voorbeeld.
 
Luc Winters

Vloeiweide: samenvloeiing van natuur en erfgoed, niet enkel in Lommel

In eigen land werd en wordt er niet enkel in de Kempen aan graslandbevloeiing gedaan.
Agra-Ost is een landbouwonderzoekscentrum in Sainth-Vith, in Oost-België. De activiteiten van deze organisatie zijn breed: onderzoek op het gebied van graslandbemesting, rassenproeven in grasland, benutting en opslag van stalmest, agromilieumaatregelen, hernieuwbare energiebronnen en behoud van biodiversiteit. Ook herstel van traditionele landbouwlandschappen is een van de doelstellingen. In dit kader doet deze organisatie inspanningen om traditionele vormen van graslandbevloeiing nieuw leven in te blazen. Deze vorm van landbouw kwam in de Ardennen vanaf de middeleeuwen tot in het midden van vorige eeuw veelvuldig voor. In Cierreux, in de buurt van Vielsalm, werd een ‘canal d’abissage’ terug in gebruik genomen en wordt er weer als vanouds bevloeid. Het water wordt afgeleid van een beek en stroomt met gering verval boven de te bevloeien dalflank. Wanneer deze gracht wordt afgesloten, dan stroomt het water over de helling en krijgt het gras het nodige water : men spreekt van hangbouw, hellingbouw of ‘abissage’. Ook hier is het behoud van landschap en plantengroei de belangrijkste reden van de initiatiefnemers. Ze deden een succesvolle aanvraag om deze activiteit erkend te krijgen als Waals immaterieel cultureel erfgoed, wat binnenkort zal gebeuren.

https://www.youtube.com/watch?v=PefzAlNHE78 (zonder geluid)
https://www.tvlux.be/video/info/nature/gouvy-des-canaux-d-irrigation-comme-au-19eme-_25765.html
 

De driekleurige viooltjes van de Veewei

De orchideeën in de Dommelvallei

Herstel heideperceel na overtreding

Tijdens de aanleg van een nieuwe bedrijfshal op Kristalpark III (bij Balimheide) was de aannemer een beetje te ijverig.
Bij het nivelleren van het bedrijventerrein deponeerde hij het teveel aan zand boven op onze heide.
Resultaat, de heide ondergestopt onder een 20 tot 40cm dikke zandlaag!
Na overleg met de aannemer werd in eerste fase deze overtollige grond zoveel mogelijk door hem verwijderd.
Hij had alles "mooi glad onnatuurlijk" afgeleverd. In de tweede fase is Jef de kraanman van Natuurpunt begonnen met zoveel mogelijk de vroegere zaadbanken bloot te leggen en het terrein opnieuw te profileren. Dit moet vele soorten nieuwe kansen geven.
Voor de derde fase moeten we nog even wachten. De heide op het terrein van Essers zal gechopperd (kort maaien) worden en Natuurpunt mag dit materiaal gebruiken om op deze herstelde percelen te strooien zodat de heidebiotoop zich daar sneller kan herstellen.

Texel 2.0

Texel, dat prachtige Waddeneiland, met zijn mooie polders, duinen, graslanden: een waar vogelparadijs. Daar wilden we naartoe met Natuurpunt Lommel in 2020. Onze villa voor 24 personen was al geboekt, maar Corona heeft roet in ons eten gegooid. Uitstel is echter geen afstel! Onze Texelreis heeft een jaartje vertraging opgelopen, maar in oktober wagen we poging 2 en gaan we ervoor: vogels ontdekken, wandelen, fietsen en uitwaaien.

De nieuwe data voor onze Texel-reis: van vrijdag 29 oktober tot en met maandag 1 november 2021. De deelnemers die reeds hadden ingeschreven blijven op de lijst staan. Er wordt wel gevraagd om bij Ann Geypen te bevestigen dat ze op de lijst willen blijven staan. Ook nieuwe kandidaten mogen zich bij Ann aanmelden, wie eerst komt, eerst maalt. Dus wie mee wil, snel een mail naar annencarlo@telenet.be

ActiviteitenkalenderDe COVID-19 pandemie is nog niet voorbij maar we kunnen weer op stap in de natuur. Uiteraard houden we ons aan de op dat moment geldende regels en hopen  we dat de evolutie de goede richting blijft uitgaan en we weer met z'n allen kunnen  blijven genieten.

Check steeds onze website voor de laatste stand betreft onze groepsactiviteiten. http://www.natuurpuntlommel.be/
 
 

Zondag 4 juli 2021

Geleide natuurwandeling “Maaien met de zeis” te Lommel-Kolonie 


Leiding: Noord-Limburgse Natuurgidsen.
Samenkomst: om 14 uur aan “Het wateringHUIS”.

Na een korte introductie zullen we het "zeisen" onder de loep nemen. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om het eens zelf te proberen en enkele baantjes te maaien. Voor de geïnteresseerden is er ook nog een mogelijkheid om onder leiding van onze deskundige gids, een korte wandeling doorheen het gebied te maken.


Zaterdag 24 juli 2021

Lentevuurspin zoeken op de Balimheide


Samenkomst: 9h Kristalpark, Parking aan de eerste rotonde na de spoorwegbrug.

De lentevuurspin is zeldzaam en met uitsterven bedreigd, met slechts een tiental verspreide populaties in NW-Europa. Sedert 2009 weer in België gezien en alleen maar in Lommel en dit sedert 1896. Om de populatie te beschermen, kocht Natuurpunt in 2017 bijna 50 hectare van het geplande industriegebied. Buiten dit terrein zijn er momenteel nog enkele exemplaren bedreigd door de opkomende industrie. Deze willen we gaan opsporen en proberen te verplaatsen naar een veiliger en duurzamere locatie.
Einde is voorzien rond de middag.


Zaterdag 31 juli 2021

Beheerswerken in en rond het WateringsHUIS


Opzet is om eenmaal per kwartaal “Het wateringHUIS” binnen, maar ook  buiten (de onmiddellijke omgeving) een poets- en onderhoudsbeurt te geven. Ook nu blijven we dit doen in een 'corona' veilige omgeving.

Iedereen is welkom.

Samenkomst: aan het “Het wateringHUIS” van 9 uur tot 12 uur.


Zaterdag 7 augustus 2021

Lentevuurspin zoeken op de Balimheide


Zie ook zaterdag 24 juli 2021

Samenkomst : 9h Kristalpark, Parking aan de eerste rotonde na de spoorwegbrug.


Vogeltrekwaarnemingen en tellingen in de 'Veewei'

Zondag 15 augustus 2021 (aanvangsuur 6h00)
Zondag 22 augustus 2021 (aanvangsuur 6h10)
Zondag 29 augustus 2021 (aanvangsuur 6h20)
Zondag 5 september 2021 (aanvangsuur 6h30)
Zondag 12 september 2021 (aanvangsuur 6h40)
Zondag 19 september 2021 (aanvangsuur 6h50)
Zondag 26 september 2021 (aanvangsuur 7h00)

 
Leiding: Albert Geuens
Locatie: op ons reservaat in de Veewei.
Aanvangsuur: ongeveer 1/2 uur voor zonsopgang, men kan steeds later aansluiten.

Ook dit jaar zullen Bèr en co de vogeltrek weer volgen.  Ze zullen wekelijks op de vertrouwde standplaats weer hun netten plaatsen en de horizon afturen naar onze trekkers. Regelmatig worden ze dan verrast door niet-alledaagse soorten.

Bij regenweer gelieve eerst contact op te nemen of de telling doorgaat.
Bèr 011/73.27.44


 
Op de Maatheide/Kristallijn te Lommel wordt ook aan trektelling gedaan, maar dan wel ALLE DAGEN. Men start op 15 augustus.    Contact : Michel Emmers (tel.: 011/54.28.70).

 


Zondag 12 september 2021 (Open monumenten dag)

Wandelen met schapen doorheen de Vloeiweiden.


Leiding: Noord-Limburgse Natuurgidsen samen met onze herder.
Samenkomst: om 14 uur aan “Het wateringHUIS”.

De Vloeiweiden als natuurmonument en in running voor een mogelijke erkenning op de lijst van immaterieel UNESCO-erfgoed. Dat is voor ons de kans om eens iets speciaals te doen. We gaan eens samen met onze herder op stap met zijn schapen doorheen dit uniek gebied.


Zondag 19 september 2021

Bezoek aan de Maat te Mol.


Leiding : Jef Sas
Samenkomst en vertrek : 8h30 "wateringHUIS"

Dit uniek gebied heeft een gehele metamorfose ondergaan.  De terreinen met haar bevloeiingssystemen werden hersteld.  Men verwacht binnenkort weer te kunnen bevloeien.
We wandelen met de alom gekende conservator Jef doorheen het gebied en komen veel te weten van dit enig biotoop met z'n diversiteit aan soorten flora en fauna.
Waterdicht schoeisel kan nuttig zijn. 


Zaterdag 25 september 2021

Beheerswerken in en rond het WateringsHUIS


Opzet is om eenmaal per kwartaal “Het wateringHUIS” binnen, maar ook  buiten (de onmiddellijke omgeving) een poets- en onderhoudsbeurt te geven. Ook nu blijven we dit doen in een 'corona' veilige omgeving.

Iedereen is welkom.

Samenkomst: aan het “Het wateringHUIS” van 9 uur tot 12 uur.

 
Vuuravontuur van Lommel
'Vuuravontuur van Lommel' is een uitgestippelde wandelroute met opdrachten (in brandweer-thema) voor kinderen. Een leerwandeling in de Lommelse Watering ideaal voor gezinnen!
Foto van den Tip (Jan Cornelissen)
Naast deze foto van de veldparelmoervlinder van Jan Cornelissen, kunnen we ook melden dat Jan fotograaf van de maand is bij Natuurpunt. Of de facebookpagina van Natuurpunt is een album aan hem gewijd. Dit album is HIER terug te vinden.
Plantenwerkgroep De Slobkousjes
“Ik ken niks van planten”; ik hoor het regelmatig zeggen.
Dat is alvast geen reden om niet met de Slobkousjes op pad te gaan, integendeel!
Maar misschien ben je wel wat beschroomd om je gemis aan kennis te laten zien en wil je eerst zelf wat oefenen. Wel dat is nog nooit zo eenvoudig geweest!
Met de app “OBSIDENTIFY” op je smartphone kom je immers al een heel eind.

Je kon er in de vorige Zonnedauw al kennis mee maken, maar herhaling is de moeder van het geheugen dus....
  • Installeer de app “OBSIDENTIFY” op je smartphone
  • Start de app
  • Op het “Start met Obsidentify” scherm heb je nu twee mogelijkheden via de icoontjes onderaan het rechthoekige kader.
    • Door het icoontje links (fototoestel) aan te klikken start je het fototoestel en kan je een foto nemen van het plantje dat je wil determineren. Probeer er alvast voor te zorgen dat er geen andere planten mee op de foto komen. Pluk bijvoorbeeld wat gras weg dat anders mee op de foto zou staan. Is de foto volgens jou goed en duidelijk, klik dan op OK. Anders kan je een nieuwe poging wagen nadat je “opnieuw” hebt aangeklikt.
  • Op het volgend scherm is je foto te zien en heb je terug twee mogelijkheden:
    • Met het icoontje links (vuilbak) de foto wissen en opnieuw beginnen
    • Met het icoontje rechts (vierkantje) de foto bewerken. Dit is een belangrijke stap! Door met de vingers de foto te vergroten en / of te verschuiven kan je ervoor zorgen dat vooral het element dat je wil tonen (een bloem of een blad) de volledige foto vult. Hoe minder elementen die niet bij de plant horen er op de foto te zien zijn hoe nauwkeuriger de determinatie zal zijn. Bevestig je keuze door op het vinkje rechtsboven te klikken.
Nu komt het uur van de waarheid!!! Door onderaan op de balk “Obsidentify” te klikken gaat de app aan het werk en geeft je na korte tijd het resultaat.
Als het wat meezit, krijg je “identificatie is zeker” met de naam van je plant en het percentage zekerheid. Dat zal dan meer dan 90% zijn.
Krijg je het bericht “identificatie is onzeker”, dan verschijnen er meestal enkel mogelijkheden met een veel lager zekerheidspercentage. Als je nu op de balk “pas fotoselectie aan”, klikt krijg je de kans om een bijkomende foto te maken van de plant. Kies in dat geval een ander deel. En herhaal de determinatie. Dit kan je enkele keren doen. Met wat geluk kan je zo tot een zekere determinatie komen.


Als je al wat ervaring hebt opgedaan intussen, heb je ongetwijfeld gemerkt dat OBSIDENTIFY super goed werkt voor insecten, maar dat je bij plantjes en paddenstoelen toch dikwijls met een "Onzeker" achterblijft!
 
Wat kan je dan nog doen?
In dat geval kunnen de onzekere suggesties je toch al op weg zetten om snel in een flora (plantengids) wat te zoeken zonder al die moeilijke sleutels te moeten doorlopen.
Zoek gewoon in de alfabetische lijst van je flora de namen even op van de planten die OBSIDENTIFY suggereerde als onzeker. Je hebt veel kans dat de flora je duidelijk maakt dat je plantje wel degelijk overeenkomt met een van de suggesties.
In principe zijn alle flora’s hiervoor geschikt, maar een beginneling heeft waarschijnlijk graag het houvast van een mooi plaatje. In dat geval kies je best voor eentje met goede tekeningen. Het klinkt misschien eigenaardig, maar goede tekeningen zijn duidelijker dan foto’s.
 
OBSIDENTIFY laat je ten slotte ook toe foto's te gebruiken die je hebt opgeslagen. Foto's die je met een fototoestel maakte, kan je zo ook nadien gebruiken voor determinatie.

Veel succes nog en vergeet het niet: Je bent altijd welkom bij de Slobkousjes om samen plantjes te leren kennen.
Wil je graag eens met ons op pad, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via slobkousjes@skynet.be
Je wordt dan wekelijks op de hoogte gehouden.

Groeten van Jan Leroy

Neem ook een kijkje op

Copyright © 2021 Natuurpunt Lommel, All rights reserved.
Uitschrijven    Voorkeuren abonnementen aanpassen 

Email Marketing Powered by Mailchimp