Copy
Deze mail bevat de nieuwsbrief van Natuurpunt Noord-Limburg
Bekijk deze mail in uw webbrowser

Nieuwsbrief Zonnedauw

Jaargang 49, maart-april 2017
Tweemaandelijkse digitale nieuwsbrief van Natuurpunt Noord-Limburg


Zeelandreis 2017

Zondag 19 februari vertrok de autobus met bestemming Zeeland om 6:30 in Overpelt om twintig minuutjes later in Lommel de laatste mensen op te pikken. Toen we rond half 9 voor het eerst stopten, bleek dat niet iedereen even goed wakker was. Naast enkele kieviten, werd er aan de Oosterlandpolder ook een ree gespot. Die laatste bleek gewoon een haas te zijn.
Aan het Veerse Meer maakten we een iets langere wandeling. Onderweg kwamen we onder andere middelste zaagbek, bonte standloper, brilduiker en pijlstaart tegen. Van al dat wandelen hadden we honger gekregen. Daarom gingen we onze boterhammen opeten bij een warme kop koffie, soep of iets sterkers in Heerenkeet. Onderweg kwamen we langs Prunjepolder. Vanuit de bus zagen we er goudplevier, kluut en kemphaan. In de sloot zat een lepelaar te demonstreren hoe hij lepelt.
In de namiddag maakten we nog een kleine wandeling langs de Oosterschelde. Daar konden we o. a. kleine zilverreiger, groenpootruiter en zwarte ruiter bewonderen. Bij Brouwersdam zagen we aan de relatief grote groep mensen dat er ook daar iets te zien viel. Er zwommen maar liefst zes grijze zeehonden tegelijkertijd rond. Met zulke showstelers in de buurt zou je de vogels bijna vergeten. Gelukkig werden de aanwezige eider- en ijseenden niet over het hoofd gezien. Aan Stellendam zagen we nog een aantal jongeren die zich buiten waagden in T-shirts met korte mouwen. Het contrast met onze dikke winterjassen was groot! Omdat we vreesden dat deze naïevelingen ziek zouden worden, zijn we dan maar naar dezelfde brouwerij als vorig jaar gegaan om iets te drinken op hun gezondheid.
Het was een geslaagde dag me toch 80 vogelsoorten. We kijken uit naar de volgende editie!
 

Balimgronden in Lommel

We werken aan een aanvaardbare oplossing voor iedereen.
Het overleg tussen de diverse partijen is volop aan de gang.
Hier nog enkele beeldjes van wat er op spel staat.
 

Onze Dommel krijgt zijn meanders terug

In de jaren 1960 werden de Dommel en de Bollisserbeek “genormaliseerd” ten behoeve van de landbouw. De lengte van de Dommel werd daardoor met 20% ingekort en over een traject van 29 km werden er 14 stuwen geplaats om de stroomversnellingen ten gevolge van het rechttrekken te verminderen.
De beken zijn door rechttrekking gekenmerkt door een aangetaste structuurkwaliteit en veroorzaken  overstromingen tijdens piekdebieten en door de diepe ligging ten opzichte van omgevend maaiveld.
Langzaam groeide het besef dat de rechttrekking een verkeerde keuze was en dat er iets moest gebeuren.
Nadat de provincie de Dommel in het Hageven opnieuw liet meanderen nam de Watering Dommelvallei (ere wie ere toekomt) het initiatief om op het Mollem een hermeandering project op te starten voor de Dommel en de Kleinbeek.
 
Door de rechttrekking van de Dommel in de jaren ’60 werd de watertoevoer naar de Gerismolen buiten gebruik gesteld. De bedding van deze watertoevoer is nog steeds zichtbaar op het terrein. Stroomafwaarts de watermolen is het zelf een mooi meanderend beekje. De molenrechten werden destijds afgekocht van de molenaar en de molen zelf werd ontmanteld.
In de nieuwe gegraven Dommel werden drie stuwen gebouwd die de migratie van vissen verhinderen.
Door het herstellen van de oude watertoevoer kunnen de vismigatieknelpunten opgelost worden. Tevens wordt het cultuurhistorische aspect van de watermolen geaccentueerd en bestaat de mogelijkheid om de molen op termijn te restaureren.
Het is de bedoeling om deze watertoevoer bij hoge waterstanden gecontroleerd en tijdelijk te laten overstromen. Op deze manier ontstaat er een natuurlijk overstromingsgebied en kan overtollig water tijdelijk ter plaatse gehouden worden.
 
 
De eerste fase van de werken is afgelopen. Na het broedseizoen zulen de visstrappen geplaats worden en de oevers verder afgewerkt worden.

En er is nog meer goed nieuws, de Watering Dommelvallei plant ook om een deel van de Bollisserbeek te hermeander in 2018.
 
Driedaagse naar Weidenbach (D) van 26-28 mei 2017
 
Hier volgen de gegevens voor onze 42ste  driedaagse tijdens het verlengde weekend van O.H. -Hemelvaart van 26-28 mei 2017.
We verblijven in het voor velen van ons reeds bekende hotel , Pappelhof  in de Eifel,  waar wij  17 en  16 jaar geleden ( in 2000 en 2001) ook reeds logeerden met onze groep.
Ons verblijf.
Hotel Pappelhof
An der B 257
54570 Weidenbach
Duitsland
Programma.
Zoals gewoonlijk in de eerste  voormiddag een korte benen-strek-wandeling .   Zo kunnen we weer aan elkaar wennen en na de middag een landschapswandeling.
Na de voorbereiding mailt Marc de details nog door voor de 2de en 3de dag.
Onkosten.
Het zijn allen 1- en 2-persoonskamers, zodat iedereen die dat ook wil rustig kan slapen…..
We reserveerden :  2  éénpersoonskamers en   14  tweepersoonskamers                       
In totaal hebben we dus voor 30 deelnemers gereserveerd.
Schrijf dus tijdig in !
Op zondag 16 April (paasdag) ten laatste hadden we graag alle inschrijvingen binnen.
De deelnemers aan de driedaagse  betalen per persoon 120 euro indien ze een éénpersoonskamer wensen en 102 euro voor een tweepersoonskamer. In deze prijs is het vervoer inbegrepen.
Wij zullen tijdens de driedaagse de chauffeurs vergoeden.
Inschrijven
mail naar marc@schilderwerken-mg.be of bellen na 18u naar Marc  0478 54 22 51.
Het verschuldigde bedrag overschrijven naar
 Natuurpunt Noord-Limburg op rek. NR.  BE91 0351 6120 5176 met
vermelding “ 3 daagse 2017 “ en het aantal personen + kamervoorkeur
Praktische info .
We nemen onze lunch mee en wat drank voor vrijdag namiddag
We zullen voor de middagpauze iets vochtregulerend
voorzien zodat niemand iets teveel heeft of tekort komt…
De wandeltempo zal weer aangepast zijn voor de iets oudere deelnemers .
We dragen wel stevige wandelschoenen en nemen iets mee voor de regen.
Pantoffels of lichte schoenen nemen we ook mee voor in het hotel .
In het hotel kunnen we ’s avonds dus weer gezellig samenzijn. Iedereen is wel vrij om eigen
brouwsels door ons te laten keuren …
Vertrek en samenkomst.
Marc belt enkele dagen vooraf wie bij wie in de auto zit .
Afspraak vrijdagvoormiddag  om 10.45 u ten laatste op parking voor Waldhotel Schafbrück in Meisburg.
Dit is op 3 à 4 km van Pappelhof  gelegen eveneens vlak aan de B 257.
De reisweg.
Aantal km ongeveer  220 km
Hasselt E 313 naar Luik en dan Verviers E42 . Grens over  A60  dan afslag 7 richting Daun de B 257 op
Reken op minstens  2u en 20 minuten tot aan het hotel.  Dus zeker om  8u vertrekken als je nog deelnemers moet laden.
Zo, dat was het  en zoals elk jaar maken we er  samen weer een geslaagde 3- daagse van .

Alvast bedankt en tot wederhoren!
Marc
 
LEZING : DE LOMMELSE EN ANDERE KEMPENSE WATERINGEN (Albert Jansen)
Woensdag 12 april 2017  - 19.30 u
 
Raadhuis Lommel-Centrum (oud gemeentehuis)
 
Organisatie CC Adelberg Lommel
 
Inschrijving noodzakelijk!
http://www.ccdeadelberg.be/e750/wateringen-niet-alleen-in-lommel
 
 
 
In de negentiende eeuw vatte de Belgische staat het plan op om in de economisch achtergestelde Kempen grote delen van de braakliggende, ‘woeste’ gronden om te zetten in wateringen: grote oppervlakten geïrrigeerde graslanden of ‘vloeiweiden’. Ruggengraat van dit project was een nog te graven kanalenstelsel, dat zowel voor agrarische vooruitgang als voor economische ontsluiting moest zorgen. Hoofdader werd het kanaal Bocholt-Herentals.
In deze lezing schept Albert Jansen meer duidelijkheid over het waar, het wanneer, het waarom en het hoe van deze bevloeiingswerken in de Limburgse en Antwerpse Kempen. Hij geeft de ontwikkelingen weer die er aan vooraf gingen en bespreekt soortgelijke projecten in het buitenland. Hij legt uit waarom in de Kempen slechts een fractie van de vooropgestelde oppervlakte bevloeid kon worden en verklaart waarom ook het oprichten van landbouwkolonies er niet verliep zoals gepland.
De (voormalige) vloeiweiden zijn niet enkel cultuur-historisch waardevol. In de lezing wordt aangetoond dat de Kempense wateringen, of wat ervan overblijft, zeer rijk zijn aan fauna en flora, waaronder zeldzame soorten. Ze leveren een sterke bijdrage aan het behoud van een grote biodiversiteit die steeds meer onder druk komt te staan. Albert Jansen toont het verband aan tussen deze  ecologische waarde en de vroegere en huidige bevloeiingswerken.
Belangrijkste doel van de lezing is het actualiseren van een grotendeels  vergeten geschiedenis en de toehoorder te overtuigen van het belang van het behoud van dit ecologisch en cultureel erfgoed.
 

Langgevelhoeves in de Dommelvallei

- INFOAVOND -

Ook verliefd op het landschap van de Dommelvallei
met die typische Kempische langgevelhoeves?
Ook mateloos geboeid door het ambachtelijk vakwerk
van die bouwsels van weleer? 

Spreker Jos Gyselinck  was erfgoedverantwoordelijke
bij Onroerend Erfgoed afdeling Limburg. 
Hij dompelt ons onder in de wereld van de landelijke architectuur
in Peer en omstreken.

Spreker Jaak Weltens is aardrijkskundige en natuurgids uit de streek.
Hij vertelt ons meer over de geografie van het regionale bekenlandschap.

Wanneer?

Maandag 13 maart 2017
om 20 uur

Waar?

BICC 't Poorthuis Peer 
Kleine Zaal

GRATIS

Inschrijven via info@peer.be 
voor 10 maart 2017


 
 
Ons natuurlijk kapitaal in dienst van de mens!!

Info-avond ECOSYSTEEMDIENSTEN
 
Maandag 13 maart 20u
 
CC De Breughel, Kloosterstraat 13, 3960 Bree (zaal De Wolken)
Kom maar af! - NIET nodig vooraf iets te laten weten
 
Organisatie: Werkgroep Isis
Spreker: Christiaan Thoen (Bio-MENS)
 
Wat zijn ecosystemen?  En ecosysteemdiensten?  Wat is het verschil?
  • Hoe kunnen we ESD duurzaam benutten?
  • Interactieve kaart ecosysteemdiensten Vlaanderen.  Wat leren we daaruit?
 
Spreker Christiaan Thoen is hydrobioloog, was ondervoorzitter van de vzw Bio-MENS, is co-auteur van MeNS en is wetenschaps-communicator van de UAntwerpen
 
Leden Werkgroep Isis gratis.  Niet-leden betalen 5 Euro.  Word ter plaatse lid en bespaar 2 Euro.
Inderdaad, voor 3 Euro bent u lid voor een jaar.
 
Info: Werkgroep Isis vzw: 011 63 37 05 (weekdagen voormiddag), werkgroep.isis@scarlet.be

 

 

Activiteitenkalender

 

Hieronder worden de activiteiten van de komende 3 maanden opgesomd

 

Zondag  5  maart  2017  

Geleide natuurwandeling “Op stap in Bosland" Witteren in de Vloeiweiden te Lommel-Kolonie (ism Bosland)
Leiding: Noord-Limburgse Natuurgidsen: Willy Cox en Albert Jansen.
Samenkomst: om 13.45 uur aan “Het wateringHUIS” of om 14 uur aan het einde van de Koloniestraat.

In het midden van de 19e eeuw werd met man en macht gewerkt om Kempische heidegronden vruchtbaar te maken door bevloeiing. Vrijwilligers van Natuurpunt  houden deze oude techniek in ere door nog elk voorjaar te bevloeien. Het "witteren", een uniek gebeuren.
 
De wandeling is ook geschikt voor kinderen. Kom maar eens testen of je over alle slootjes kan springen.
Het traject laat toe om het zelfstandig in te korten.
Niet toegankelijk voor kinderwagens.

 

Maandag 6 maart  2017

Bevissen van de aan- en afvoersloot van blok II in de Vloeiweide

Leiding: Vissenwerkgroep Likona
Samenkomst: om 10.00 uur aan het Wateringhuis  Lommel-Kolonie.
Eerste deel van het visonderzoek in Grote Watering, later volgen de andere data.

 

Zaterdag  18 maart  2017

Beheerwerken in ons “Dendrologisch Wielewaalpark Den Tip” te
Lommel-Kerkhoven

Leiding: Albert Geuens.
Samenkomst: om 9.00 uur aan “Den Tip”, Kanaalstraat 18, Lommel-Kerkhoven (omgeving feestzaal Heidegalm).
 
Uit te voeren werkzaamheden: rozentuin opknappen,


Zaterdag 25 maart 2017

Onderhoudswerken in en om “Het wateringHUIS”

Opzet is om eenmaal per kwartaal “Het wateringHUIS” binnen, maar ook  buiten
(de onmiddellijke omgeving) een poets- en onderhoudsbeurt te geven.
Iedereen is welkom.
Samenkomst: aan het “Het wateringHUIS” van 9 uur tot 12 uur.

 

Zondag 2 april 2017

Geleide natuurwandeling in “De Vloeiweiden” te Lommel-Kolonie

Leiding: Noord-Limburgse Natuurgidsen : Carl Vertommen.
Samenkomst: om 13.45 uur aan “Het wateringHUIS” of om 14 uur aan het einde van de Koloniestraat.


Ergens in April 

Nachtvlinders vangen in ’t Plat te Overpelt.

Doelsoorten: Gevlamde vlinder, Vroege eikenuil en Sierlijke voorjaarsuil.
Samenkomst: Parkeerplaats ’t Plat.

Activiteit vindt plaats rond 9 april, maar dit is weersafhankelijke.
Nachtvlinderactiviteiten zijn sterk weersafhankelijk. Vandaar Hesperia kiest om geen vaste datums voor deze activiteiten te prikken, maar om steeds de weersverwachtingen af te wachten. Mensen (buiten Hesperia) die willen deelnemen aan een nachtvlinderactiviteit kunnen contact opnemen met pietercox91(at)hotmail.com.


Zondag 9 april 2017

Wandeling in ons reservaat “De Veewei”

Leiding: Albert Geuens.
Samenkomst: om 8 uur Parking Autokeuring – Eindhovensebaan 50 - Eksel.

Laarzen kunnen nuttig zijn.


Maandag 17 april 2017 (paasmaandag) in samenwerking met Bosland

Dag (of ½ dag)-uitstap "Op stap in Bosland" naar Het Militair Domein te Helchteren

Leiding: Albert Geuens.
Samenkomst: om 8.00 uur parking van A.V.T. (Atletiekvereniging Hechtel), Lupinestraat.
 
Het militair domein in Hechtel is een van de grootste resterende heidegebieden in Limburg.
Deze wandeling is een buitenkans om dit afgesloten gebied te betreden en kennis te maken met de grootschalige Natuurbehoudswerken die er worden uitgevoerd. Kinderen toegelaten toch enkel geschikt voor jonge avonturiers die tegen een stevige wandeling kunnen.
Bij deze daguitstap bestaat de mogelijkheid om rond de middag af te haken.
Drank en/of versnapering is wel gewenst.

 

Zondag 23 april 2017

Voorjaarswandeling in “Het Plat” te Overpelt

Leiding: Luc Winters.
Samenkomst: om 14.00 uur aan de schapenstal op het einde van de Palisstraat (Holven).


Zondag 7 mei 2017

A: Geleide wandeling in de Vloeiweiden te Lommel-Kolonie

Leiding: Noord-Limburgse natuurgidsen: Henri Vaesen en Dirk Delchambre.
Samenkomst: om 13.45 uur aan het WateringHUIS of om 14 uur aan het einde van de Koloniestraat.

 
B: Op zoek naar het Oranjetipje in de Vloeiweiden. (Werkgroep Hesperia)

Leiding: Werkgroep Hesperia.
Samenkomst: om 13.30 uur aan het WateringHUIS.

 

Van zondag  7  mei tot en met zaterdag  20  mei 2017

POLENREIS

De nodige info wordt tijdig aan de deelnemers bezorgd,


Vrijdag 26 mei, zaterdag 27 mei en zondag 28 mei 2017

DRIEDAAGSE UITSTAP naar Weidenbach (D)

Meer gegevens en de nodige inlichtingen betreffende deze driedaagse vind je in onze nieuwsbrief zonnedauw 2.


Zondag 28 mei 2016 (Hesperia)

Wandeling in Den Tip op zoek naar de Veldparelmoervlinder.

Leiding: Hesperia
Samenkomst: om 13u30 reservaat Kanaalstraat ter hoogte van zaal De Heidegalm.

Slobkousjes......

 
De voorbije twee maanden waren de weersomstandigheden minder gunstig voor onze waarnemingen waardoor er deze keer weinig bijzonders is te melden.
De eerste weken was het behoorlijk koud en als de mossen niet onder een sneeuwdeken lagen dan waren ze hard bevroren. In geen van beide omstandigheden is het handig om ze op naam te brengen. De slobkousjes hebben dan maar van de nood een deugd gemaakt en vooral  genoten van fijne wandelingen.

 
Af en toe waren daarbij wel wat evenwichtsoefeningen nodig om niet met een nat pak thuis te komen.
Maar het was voor sommigen ook de kans om andere talenten ten toon te spreiden. Zo zijn er blijkbaar ook erg muzikale slobkousen!
Het is pas de laatste weken dat de waarnemingslijsten wat langer worden. Het was ook de aanzet om terug te starten met de determinatieavonden in de milieuklas in Peer.
Het programma van het komende plantenseizoen is nog in de maak maar we kunnen nu al meegeven dat er wat speciallekes in zullen zitten. Zo zullen we op verkenning gaan in de door het Limburgs landschap pas aangekochte mijnterril van Zwartberg “de Zwarte Berg”. We trekken ook naar het Munsterbos en de vallei van de Bosbeek en gaan met onze vrienden van het SAP clubje op stap in de vallei van de Laambeek. Het wordt dus ongetwijfeld een boeiende periode.
Wie zich aangesproken voelt en wel eens mee met ons op stap wil gaan kan best een mailtje sturen naar slobkousjes@skynet.be en wordt zo wekelijks op de hoogte gehouden van alle uitstappen.
 

Neem ook een kijkje op

Copyright © 2017 Natuurpunt Lommel, All rights reserved.
Uitschrijven    Voorkeuren abonnementen aanpassen 

Email Marketing Powered by Mailchimp