Copy
Deze mail bevat de nieuwsbrief van Natuurpunt Noord-Limburg
Bekijk deze mail in uw webbrowser

Nieuwsbrief Zonnedauw

Jaargang 48, juli-augustus 2016
Tweemaandelijkse digitale nieuwsbrief van Natuurpunt Noord-Limburg

Tuinen- en Landschapsreis Engeland 21-24 mei 2016


 
Albert Geuens en Lisette Hermans willen graag hun passie voor natuurschoon en plantenkennis delen met anderen en zo organiseren nu al voor de negende keer een tweejaarlijkse  tuinenreis naar Engeland.   Engeland is bekend om hun mooie en gevarieerde tuinen.  Door de jaren heen hebben we zodoende al vele tuinen bezocht in voornamelijk de counties Kent, Sussex en Surrey.  Ook de busreis met de ferry-overtocht over de Noordzee en het opvallend groene en glooiende landschap is bijzonder.  En het weer in Engeland?  Het spreekwoord wordt bewaarheid dat als Engelen reizen de Hemel zingt.  Ook dit jaar de eerste dag een beetje regen maar van zodra we goed en wel  arriveerden in ons hotel in Crawley en de volgende dagen geen regendruppels meer gezien.
 
De eerste dag, 21 mei, bezochten we na een kleine wandeling vanuit het hotel het gemeentelijk Tilgate park: het is blijkbaaf het grootste en het meest populaire park in deze streek.  He is een park met waterpartijen, een klein arboretum, een golfterrein, een omwalde tuin , een klein dierenpark en een cafetaria.
 
Zondag 22 mei bezoeken we West Dean Gardens.  Deze enorme tuin van 2590 ha kent een lange geschiedenis die reeds begint van rond 1622, mooi gelegen aan de voet van de South Downs.  Ook het nabijgelegen oud dorpje  Singleton was een bezoekje waard.
 
Op maandag 23 mei maken we ons op voor een verre uitstap richting agglomeratie Londen, waar we in Richmond Park hebben afgesproken met een gids.  Dit park, 2500 ha groot, het vroegere en nog intact gebleven jachtgebied van de Engelse koningen, is als een groene long binnen een wereldstad waarin kuddes van reeen, damherten, edelheren een vredig bestaan kennen.   We worden gegidst in de Isabella Plantation en onze medereiziger Isabel vertaalt alles keurig simultaan met een leuk Hechtels accentje.  Deze tuin blijft ons bij om zijn vele bloeiende azaleas en rhododendrons.
 
In de namiddag  bezoeken we Chiswick House and Gardens, dit is een prachtige neo-Palladiaanse villa gelegen in een mooie historische tuin in West-London.  Tijdens een rustmoment bij een koffietje of een ijsje, eisten de landende vliegtuigen, die binnen telkens twee minuten laag overvlogen richting Heathrow, onze aandacht op.
 
Dinsdag, 24  mei, staan de neuzen huiswaarts.  Een kleine maar bijzonder mooie tuin blijft in onze herinnering, Mount Ephraim in Hernhill.
 
Het was een prachtige tuinenreis, waarvoor onze dank aan Albert en Lisette.  En in 2018 wordt het de tiende editie.  Dat belooft.
 
Mogen we hopen dat  er een winterse film-  en/of fotoavond over deze reis volgt.  Hierbij reeds enkele foto’s.
 

Driedaagse Grand-Halleux 6 mei 2016

 
Het was van 2009 geleden dat we nog eens gingen logeren bij de paters van Don Bosco op het Domaine des Farnières in Grand-Halleux.
Vrijdagmorgen 6 mei was het verzamelen geblazen op het pleintje aan de kerk van Grand-Halleux. Iedereen was ruim op tijd, alleen op Josèe en Ivo was het even wachten. Eenmaal compleet telde de bende 24 koppen, 4 minder dan voorzien.
Maria en Albert hadden afgemeld wegens ziekte en ook Gerard en Ine hadden in laatste instantie moeten afbellen. Jammer voor hen.
Het eerste fait divers was een korte wandeling nabij Ennal. Het werd onze eerste kennismaking met het prachtige maar heuvelende landschap. Na het tochtje zouden we onze meegebrachte boterhammetjes opeten in het plaatselijke café bij genot van een Ardens patersbier of lekker koffietje. Het onding was echter dicht! De eerste slechte punten voor reislei(ij)der Marc. Geen paniek, we streken dan maar neer op het buitenterras van het gesloten cafè. Josée haalde haar zelfgestookte porto boven en Leon toverde uit het niets een Limburgse vlaai of vier te voorschijn. Er werd volop gegeten, gedronken en gelachen. Onze groep had zich al helemaal aangepast aan de Ardeense joie de vivre.
‘s Namiddags bezochten we een plaatselijke watering. Onze gids wist te vertellen dat de mensen ook hier in de valleitjes hadden geprobeerd om hun hooiopbrengsten te vergroten. En ten tijde van de Kelten werd er zelfs goud gewassen uit het kleine valleibeekje . Enkele puinkegels in het wateringlandschap getuigden nog van deze langvervlogen, lucratieve bezigheid. Een aansluitende wandeling in het omliggende sparrenbos leverde enkele giftige Voorjaarskluifzwammen en een paar Levendbarende hagedissen op. Genoeg om tevreden naar ons logement bij de paters te verhuizen en ons eerste patersbierke te proeven. Ook de spaghetti bolognaise nadien smaakte me heerlijk, al waren de meningen daarover erg verdeeld. Tja, deze paters van Don Bosco hebben nu eenmaal geen 5-sterrenreputatie te verdedigen. Trouwens, de zelfgebakken taart die Ursula tijdens het avondlijk samenzijn gul ronddeelde verdiende op zijn minst 5 sterren.
 
‘s Anderendaags stond er in de voormiddag een landschapswandeling in de omgeving op het programma. Grand-Halleux is een conglomeraat van kleine, rustieke woonkernen.
Her leven is er goed en vooral rustig. Grote landbouwbedrijven bepalen deels het uitzicht van het landschap. Rund- en melkvee produceren hopen mest dat kwistig wordt uitgespreid op de velden. Pisbloemen gedijen uitstekend in zo’n omgeving en kleurden het landschap dan ook in een zee van geel.
In enkele minder bemeste hooilandjes sierden duizenden Pinksterbloemen het gras met een lila-witte toets.
In de namiddag trokken we iets verder van huis, naar Grand- en Petit-Sart. We wandeden er langs holle wegen, open velden en opklimmende bosranden. De Sleedoorn stond volop in bloei. Meidoorns stonden maar amper in de bloemknop. Langs de randen van de wegeltjes bloeiden diverse viooltjessoorten en de Grote muur volop. Op een enkele plaats groeide Gevlekt Longkruid. In de blauwe lucht zweefde nu en dan een Rode wouw sierlijk voorbij zoals enkel Rode wouwen dat kunnen.
Toch was iedereen blij dat na een tocht van ruim 12 kilometer de cafetaria van de plaatselijke camping wel open was. Het werd een stormloop naar de toog en binnen de kortste keren was hunne frigo leeg.
Als avondmaal kregen we bij de paters een koninginnenhapje voorgeschoteld. En weer voelde niet iedereen zich de koning te rijk.
Maar ook hier brachten chips,neu-kes (nootjes) en ander lekkers van den Aldi soelaas tijdens het avondlijk samenzijn. De wijn vloeide rijkelijk en het godenwater dat Rik uit Holland had meegesmokkeld smaakte heerlijk.
Dat we Albert, die thuis ziek in bed lag, hadden gemist werd door niemand expliciet uitgesproken, zelfs niet toen de tongen al wat losser werden door overmatig drankgebruik. Maar van sommige gezichten kon ik toch wel aflezen dat ze hem er graag hadden bijgehad.
Op zondagochtend nog een wandeling door de sparren- en beukenbossen rond het kloostercomplex en in de namiddag nog een korte maar mooie wandeling langs de oever van het riviertje Eau de Ronce sloten de natuurdriedaagse Grand-Halleux 2016 af.
Het was gezellig, mooi en ontspannend. Meer moet dat niet zijn. Tot volgend jaar.
 
Theo Geuens
 
 
 

Bodem staalname in de Lommelse watering door INBO


De Habitatrichtlijn stelt dat Europees beschermde habitattypen en leefgebieden van soorten in een gunstige staat van instandhouding moeten worden gebracht en gehouden. Om dit te bereiken is een grondige kennis van de milieuvereisten en plantensamenstelling van deze habitattypen en leefgebieden nodig.
Het INBO startte daarom recent het HabNorm project op. In dit project zullen ze een grondige abiotische en biotische karakterisering van de Europees beschermde habitats uitvoeren. Per habitattype worden in een groot aantal proefvlakken de soortensamenstelling genoteerd en gekoppeld aan de kenmerken van de bodem, het grond- en oppervlaktewater, en de lucht op die plaats.

Op vrijdag 10 juni 2016 in de namiddag zakte daarom een driekoppige ploeg, onder leiding van Dr. ir. Bruno De Vos, af naar de glanshaverhooilanden van onze watering. Dit type grasland komt voor op matig voedselrijke frisse tot droge bodems en is Europees beschermd. Het gras en de kruiden groeien vaak weelderig met talrijke kleurige bloemen. Naast Glanshaver zijn Glad walstro, Groot streepzaad, Grote bevernel en Rapunzelklokje kenmerkende soorten.

We leggen uit hoe ze daarbij tewerk gaan.

Eerst wordt met de GPS het staalnamepunt bepaald. Daarrrond wordt een stuk van 3 bij 3 meter afgepaald. Het punt ligt op blok 2 aan de N zijde van de dijk tussen het eerste en tweede perceel.

 
Vervolgens worden met een edelmanboor een reeks stalen geboord op gelijke diepte verspreid over het volledige oppervlak van het plot (9 steken) Ze worden gemengd tot een gemiddeld staal per vaste diepte waaruit een kleine hoeveelheid (ongeveer 1 kg) wordt verpakt, gewogen en voorzien van etiket met data. Deze staalname werd telkens herhaald afdalend per +/- 10 cm.
 
Daarna wordt met de edelmanboor op een punt geboord en worden de monsters uitgelegd tot een bodemprofiel. Tot slot worden de bevindingen genoteerd in verband met samenstelling, textuur, kleur, andere bodemeigenschappen, enz
In samenhang met het profiel worden ook drukstalen genomen voor de bepaling van bulk densiteit (massa droge bodem per volume eenheid) en informatie over de bodemdichtheid en totale bodemporositeit

Nu is het wachten op de resultaten maar daarvoor zullen we een jaartje geduld moeten oefenen.

Jan Leroy

Zomerbarbeque Natuurpunt Noord-Limburg

Zaterdag 3 september 2016


Waar:  in ons vertrouwd clublokaal, het WateringHUIS, Oude Maai 80 te Lommel-Kolonie.
 

Feestprogramma:

  • Om 14.30 uur: samenkomst aan het WateringHUIS voor een wandeling naar de Liskens te Bergeyk. Dit gebeurt onder deskundige begeleiding van onze gidsen. 
  • Vanaf 17.30 uur:  BBQ.
    Voor iedere deelnemer is er stokbrood, diverse groenten en sausjes, voor de volwassenene drie verschillende stukken vlees en voor de kinderen 2 stukken, voorzien.
    Traditiegetrouw is er ook nog vlaai.
Inschrijven kan per email of per telefoon: 
- patrick.van.endert@telenet.be of 011/55 27 86 bij Patrick & Annemie Van Endert-Alaerts
- petrus.alaerts@telenet.be of bellen naar 011/54 19 84 bij Pierre & Paula Alaerts-Vliegen
Iedere deelnemer betaalt 12 euro (tot 15 jaar 6 euro).

De persoonlijke bijdragen kunnen overgeschreven worden op het rekeningnummer BE87 8600 1095 2894 en dit ten laatste op 21 augustus 2016.

Opmerkingen:
In deze bijdrage is het drankverbruik niet inbegrepen. Er kunnen ter plaatse jetons aangekocht worden aan de democratische prijzen van het WateringHUIS
Bij minder goed weer kunnen we binnen gaan zitten en onze tenten worden ook weer opgezet.
Doordat we met ons klein boilertje in problemen komen om zoveel warm water te voorzien om af te wassen, vragen wij u beleefd om uw eigen bord en bestek mee te brengen. 
Indien je dus van al dat lekkers, bereid door Annemie en Patrick, iets op een bord wil, breng dan graag dit mee.

Vogelwaarnemingen en ornithologisch ringwerk.


Tijdens het volgende trekseizoen zullen onze vogelliefhebbers hun kennis betreffende onze trekvogels zeker kunnen uitbreiden. Immers op drie plaatsen in Noord-Limburg zullen elk weekeinde leden van onze ornithologische werkgroep actief zijn.
A) Vanaf zondag 21 augustus en vervolgens iedere week ‘s zondags tot 30 oktober 2016 leidt Albert Geuens de vogeltrekwaarnemingen en het ornithologisch ringwerk in ons reservaat Veewei, Kiefhoek te Eksel.
Voor meer inlichtingen bel Albert Geuens :
Tel.: 011/73.27.44.
B) Op de Maatheide/Kristallijn te Lommel wordt ook aan trektelling gedaan maar dan wel ALLE DAGEN. Men start op 7 augustus.
Contact :
Toon Jansen (tel.: 0477/42.95.92) en Michel Emmers (tel.: 011/54.28.70),
C) Telpost Hageven (NP Neerpelt) organiseert andermaal de vogeltrekwaarne-mingen en -tellingen op de Bergeykse Dijk  grenzend aan het Hagevenreservaat.
Hier wordt normaal ELKE zondagvoormiddag, vanaf 16 augustus tot eind november geteld.
Als er verhoogde trekactiviteit is kan er indien mogelijk ook door de week wel eens geteld worden.
Voor meer informatie en coördinatie contact Patrick Schuurmans 0486 86 31 43


Alles is te volgen via onze website : www.natuurpunt-noordlimburg.be

Activiteitenkalender

Hieronder worden de activiteiten van de komende 3 maanden opgesomd

 

Zondag 3 juli 2016

A: Geleide natuurwandeling in 'De Vloeiweiden' te Lommel-Kolonie

Leiding: Noord-Limburgse natuurgidsen: Henri Vaesen en Luc Winters.
Samenkomst: om 13.45 uur aan het WateringHUIS of om 14 uur aan het einde van de Koloniestraat.
 

B: Kriebeldiertjes ontdekken in en rond het water voor kids aan het WateringHUIS te Lommel-Kolonie

Start: 14:00
Einde: 16:00

Kom mee de wonderen van de waterwereld ontdekken en maak kennis met al de bewoners erin en rond! Met een schepnet in de hand mag je zelf op onderzoek gaan naar de bewoners. Laat je schep en vang talenten zien op deze supertoffe activiteit!
Het wateringhuis is op deze zondag ook geopend, daar kan je je ouders veilig achterlaten terwijl je met je schepnet, loeppot en zoekkaart er op uit trekt!
 Deze activiteit is ook geschikt voor rolstoelgebruikers.
Voor meer informatie neem contact op met Bosland secretariaat op het nummer 011/74 24 78 of per mail info@bosland.be
Deze wandeling werd georganiseerd door Bosland, in samenwerking met www.werkgroepisis.be


Zaterdag 9 juli 2016 (Hesperia)

Op zoek naar de rups van de Heidewitvlakvlinder op Balimgronden.

Leiding: Hesperia
Samenkomst: om 13u30 bij de rotonde Ondernemersstraat x Gerard Mercatorstraat in Lommel.

Ongetwijfeld komen we tijdens deze zoektocht vele andere soorten vlinders tegen.


Zondag 17 juli 2016

Wandeling in ons reservaat 'De Dommelvallei'

Leiding: Gerard Jannis en Albert Geuens.
Samenkomst: om 8.00 uur aan het infobord in de Schansdijkstraat te Eksel.

Laarzen kunnen nuttig zijn.


Zaterdag 6 augustus 2016

Beheerswerken in ons reservaat 'De Dommelvallei'

Leiding: Gerard Jannis.
Samenkomst: om 9.00 uur Hoksentstraat (tegenover huize Vanwinkel).

Maaisel afvoeren.

 

Zondag 7 augustus 2016

Geleide natuurwandeling in 'De Vloeiweiden' te Lommel-Kolonie

Leiding: Noord-Limburgse natuurgidsen: Albert Janssen en Pieter Cox.
Samenkomst: om 13.45 uur aan het WateringHUIS of om 14 uur aan het einde van de Koloniestraat.

Inschrijven Polenreis 7-20 mei 2017. laatste kans
(Zie vorige zonnedauw)
Bij interesse even een mailtje sturen naar marc@schilderwerken-mg.be 
en dit liefst voor 15/8/2016 zodat we in de zonnedauw van september meer nieuws kunnen geven.


Zaterdag 13 augustus 2016

Als het nacht wordt in het bos van de Veewey (ism Bosland)

Leiding: Albert Geuens
Locatie: Parking recreatiepark en gemeentelijke visvijver  vlakbij Kiefhoekstraat 8
Aanvangsuur: 21h (einde omstreeks 23h)
 
Als het nacht in het bos komen enkele mysterieuze wezens tot leven. De nachtzwaluw en de glimworm horen er zeker bij. We zoeken ze op in de bossen van het Pijnven en de moerassige oevers van de Veeweyloop.
 
Ook voor kinderen als de jonge avonturiers niet vroeg naar bed moeten en geen schrik hebben in het donker.


Zondag 21 augustus 2016

Aanvang Vogeltrekwaarneming en telling in de 'Veewey'

Leiding: Albert Geuens
Locatie: op ons reservaat in de Veewey.
Aanvangsuur: 6h (1/2 uur voor zonsopgang).

Meer info over deze vogeltrekwaarnemingen en andere telplaatsen zie hoger.

 


 
Zaterdag 27 augustus 2016

A: Beheerswerken in de Dommelvallei

Leiding: Albert Geuens
Locatie: 9h aan de Gerard Jannis Beemd Hoksentstraat  te Eksel.

De Natuurpunt beheersploeg heeft de Reuzebalsemien opslag verwijderd.  Nu enkele maanden later dienen we na te gaan of er nog restanten de kop op steken en dienen deze dan te verwijderen.  Op deze manier proberen we deze woekeraar te laten uitsterven in ons reservaat. Zaterdag 27 augustus 2016 (Hesperia)


B: Nachtvlinders vangen op Kattenbosserheide, Lommel.

Leiding: Hesperia
Samenkomst: om 20u00 in Zandstraat/Nieuwe Vosvijvers, ten noorden van het heidegebied (Open strook in het bos (gasleiding) richting de heide, tegenover een huis/boerderij).

Ongetwijfeld komen we tijdens deze zoektocht vele andere soorten vlinders tegen.
Deze activiteit kan bij succes tot de vroege uurtjes duren


Zondag 28 augustus 2016

Vogeltrekwaarneming en telling in de 'Veewey'

Leiding: Albert Geuens
Locatie: op ons reservaat in de Veewey
Aanvangsuur: 6h (1/2 uur voor zonsopgang).


Zaterdag 3 september 2016

Jaarlijkse Barbeque in het WateringHUIS

Locatie:  vanaf 14h30 aan het WateringHUIS te Lommel-Kolonie.

Na de wandeling in de omgeving hebben we onze heerlijke jaarlijkse BBQ weer.


Zondag 4 september 2016

A : Vogeltrekwaarneming en telling in de 'Veewey'

Leiding: Albert Geuens
Locatie: op ons reservaat in de Veewey
Aanvangsuur: 6h30 (1/2 uur voor zonsopgang).


B : Geleide natuurwandeling in 'De Vloeiweiden' te Lommel-Kolonie

Leiding: Noord-Limburgse natuurgidsen: Willy Cox en Toon Janssen.
Samenkomst: om 13.45 uur aan het WateringHUIS of om 14 uur aan het einde van de Koloniestraat.


Zondag 11 september 2016

A: Vogeltrekwaarneming en telling in de 'Veewey'

Leiding: Albert Geuens
Locatie: op ons reservaat in de Veewey.
Aanvangsuur: 6h45 (1/2 uur voor zonsopgang).


B: Open monumentendag te Lommel-Kerkhoven in "den Tip"

(ism Erfgoed Lommel)

Dit jaar kozen we voor Kerkhoven als plaats die we in de kijker willen stellen.
En daar hoort natuurreservaat Den Tip bij als een bijzonder landschap door mensenhanden gemaakt. Over de geschiedenis in en rondom den Tip zijn er enkele tentoonstellingen in de feestzaal "Heidegalm".
 
De wandeling doorheen 'den Tip' vertrek om 13u30 aan de feestzaal.

 

Zaterdag 17 september 2016

Beheerswerken in ons reservaat de 'Veewey

Leiding: Gerard Jannis.
Samenkomst: om 9.00 uur Ingang reservaat Kiefhoekstraat Eksel.

Heideterrein beheren.


Zondag 18 september 2016

Vogeltrekwaarneming en telling in de 'Veewey'

Leiding: Albert Geuens
Locatie: op ons reservaat in de Veewey.
Aanvangsuur: 6h45 (1/2 uur voor zonsopgang).

 

Zaterdag 24 september 2016

Onderhoudswerken in en om het WateringHUIS

Opzet is om eenmaal per kwartaal het WateringHUIS binnen, maar ook buiten (de onmiddellijke omgeving) een poets- en onderhoudsbeurt te geven.
Iedereen is welkom.
Samenkomst: aan het het WateringHUIS van 9 uur tot 12 uur.

 
Zondag 25 september 2016

Vogeltrekwaarneming en telling in de 'Veewey'

Leiding: Albert Geuens
Locatie: op ons reservaat in de Veewey
Aanvangsuur: 7h (1/2 uur voor zonsopgang).

 

Zaterdag 1 oktober 2016

 

Beestjes in het donker

Een unieke zoektocht naar wat er leeft in de schemering van de Wateringen
Meer info zie elders in deze zonnedauw.

Organistie: Natuurpunt Noord-Limburg
Plaats : Het Wateringhuis, Oude Maai 80, 3920 Lommel
Samenkomst:  vanaf 18h tot in de late/vroege uurtjes
 

 

Slobkousjes......

Het is me het voorjaar wel. Er was de voorbije weken niets minder betrouwbaar dan de buienradar!
De Slobkousjes kwamen er dan nog vrij goed vanaf want de overkoepelende Limburgse plantenwerkgroep werd op 6 van de 10 wandelingen finaal uitgeregend.
Op de wandeling van 4 mei geraakten we wel 4 deelnemers kwijt. De gids was toen gebuisd want dat was meer dan 10%!
Op 11 mei trokken we naar het vijvergebied waar Luc Vanoppen ons rondleidde en onder andere liet zien hoe ze de amfibie poelen vrijhouden van vis. Aan het eind van de wandeling werden we dan vergast op een boomkikker concert.
Op 18 mei gingen we in de aanval met een grassenexploratie geleid door Rutger Barendse. Gedurende 4 wandelingen, Eben Emael, Hobos, Kessenich en Blekerheide leert hij ons grassen herkennen in uiteenlopende biotopen.
 
Op de wandeling van 10 juni hadden we toch echt prijs want de moedigen die ondanks de grimmige buienradar toch waren komen opdagen voor een inventarisatie langs de kanaalboorden in Lommel zijn nooit uit de kroeg geraakt. Nadien naar huis rijden was zelfs een probleem en niet omwille van de genoten drank!

Paul Van Sanden wou ons op 15 juni kennis laten maken met het uniek natuurgebied van de Langendonken in Herselt. Omwille van de overvloed aan water moesten we uitwijken naar Averbode bos en hei. Maar ook daar waren hoge rubber laarzen geen luxe zoals blijkt uit onderstaande foto.
 
Op 29 juni zochten we het dan maar hogerop en lieten ons door Freddy Zwakhoven rondleiden op de terril in Waterschei.
Een overvloed aan plantjes zodat je niet weet waar eerst te kijken.

Wie interesse heeft voor onze wandelingen stuurt best een mailtje naar slobkousjes@skynet.be en ontvangt onze nieuwsbrief met alle informatie over de komende uitstappen.

Leroy Jan

Neem ook een kijkje op

Copyright © 2016 Natuurpunt Lommel, All rights reserved.
Uitschrijven    Voorkeuren abonnementen aanpassen 

Email Marketing Powered by Mailchimp