Copy
Deze mail bevat de nieuwsbrief van Natuurpunt Noord-Limburg
Bekijk deze mail in uw webbrowser

Nieuwsbrief Zonnedauw

Jaargang 1, nr 4
juli 2020

Digitale nieuwsbrief van Natuurpunt Lommel
 
 

Brief van de voorzitter

 
Lommel heeft een plan!
Honderdéénentwintig maatregelen telt het pas goedgekeurde klimaatplan van de Stad Lommel, met heel wat goede initiatieven op vlak van wonen, mobiliteit, energie, milieu en duurzaamheid. Daarnaast zijn er ook heel wat raakvlakken met natuur. Zo spreekt het plan onder meer over “duurzaam waterbeheer, vergroening binnen en buiten de kern ... Er komt meer groen en minder beton. Bodiversiteit wordt gestimuleerd, en er wordt ingezet op bebossing.”
Die natuurlink is er niet voor niets: voor heel wat uitdagingen biedt onze natuur een kostenefficiënte en duurzame oplossing. Natte natuur houdt water vast en voedt de grondwaterspiegel. Bij intense regenval kan natuur voor een buffer tegen overstromingen zorgen en bij droogte leveren natuurgebieden het levensnoodzakelijke vocht. 
Bossen die tot aan de stadsrand reiken of nog beter bomen midden in de stad zorgen voor een verkoelend effect op hittedagen. Bovendien levert de nabijheid van groen een groot voordeel op voor de fysieke en mentale gezondheid van de bewoners, een effect dat we met z’n allen hebben gevoeld de afgelopen maanden.
Gezonde ecosystemen leveren voedsel, grondstoffen, water en zuurstof. Ze leggen koolstof vast, zuiveren lucht en water, zorgen voor bevruchting en beschermen tegen ziektes. De motor van deze systemen is de biodiversiteit. Meer dan 75% van de voedselgewassen en 90% van de bloeiende planten zijn afhankelijk van bestuiving door insecten en andere dieren.
Lommel heeft plannen die onze steun verdienen en de Lommelse natuur levert mee de oplossingen om die plannen te realiseren. Nu meer dan ooit vragen we vanuit Natuurpunt Lommel om na het klimaatplan dan ook werk te maken van een natuurplan, bij voorkeur mét bijhorend subsidiereglement zoals reeds het geval is bij onze Limburgse buurgemeentes. 
Wij zijn alvast bereid samen de kar te trekken, voor beide plannen.
 
Maak er een mooie zomer van!
Davy Paulus
 

Gedeeltelijke heropening van het Wateringhuis

Zondag 5 juli gaat ons Wateringhuis weer gedeeltelijk open. Het museumgedeelte blijft nog gesloten tot eind augustus.
Maar we kunnen weer een pintje drinken en wat bijpraten.
In veilige corona-omstandigheden kan je terecht van 16 uur tot +/- 19 uur, afhankelijk van het weer en de ambiance.

BBQ voor onze vrijwilligers

Dit jaar is er geen hooifeest, maar wel een BBQ aan het Wateringhuis op zaterdag 12 september.
Heel het jaar door wordt er door onze vrijwilligers hard gewerkt in al onze natuurgebieden en daarom willen we hen dan ook bedanken met een BBQ en een gezellige samenzijn. Ze mogen hun partner meebrengen, want die vragen zich regelmatig af waar "hunnen" vent weer naartoe is en waarom hij dikwijls zo vuil thuiskomt. We zullen dat trachten uit leggen.
Meer details gaan in de volgende Zonnedauw staan.

INSCHRIJVEN is noodzakelijk VOOR 31 AUGUSTUS door een mailtje te sturen naar luc.winters@telenet.be met vermelding BBQ en het aantal deelnemers.
 

Hooien in de Vloeiweiden van de Watering 2020

Er werd weer hard gewerkt in de Vloeiweiden. De regenvrije week van 22 tot 26 juni paste perfect in de jaarlijkse planning: maaien, hooien, persen en afvoeren. De weergoden waren ons gunstig gezind en ruimte zat voor ‘social distancing’. Meer dan 1000 pakjes hooi konden afgevoerd worden naar paarden, schapen en geiten die dit kwaliteitsproduct erg op prijs stellen. Dit wordt bewezen door het jaarlijks terugkerende trouwe koperskorps. Het hooi van de vlakke stukken dat geoogst werd door de werkploegen van Natuurpunt, dient om de runderen in de natuurgebieden van de omgeving te voeden. Hartelijk dank aan al de vrijwilligers, voor de inzet tijdens uiterst warme omstandigheden.  Ook dank voor de morele ondersteuning van diegenen die wel wilden helpen, maar om persoonlijke (gezondheids)redenen forfait moesten geven. Zoveel warmte: en niet enkel van de zon.

Natuurfotograaf uit Pelt spot gesterde distelboorvlieg in eigen tuin: "Uniek in België"

Een natuurfotograaf uit Overpelt, Frido Van Hertum, heeft in zijn eigen tuin een bijzondere vlieg gefotografeerd: een gesterde distelboorvlieg. Die was nog nooit eerder gespot in ons land. Wat de waarneming nog specialer maakt, is dat Van Hertum de foto negen jaar geleden al nam. Pas onlangs voerde hij die op de website waarnemingen.be in.
In de "wilde" tuin van Frido fotografeerde hij nu al meer dan 1200 soorten (insecten, mossen, vlinders enz.) Hij begon in 2008 en op zijn prachtige website (www.Van-hertum.be) staan nu al meer dan 6500 foto's. Zeker een bezoekje waard. In bijlage een artikel dat Natuurpunt schreef over zijn uitzonderlijke waarneming.

Op 18 mei 2011 loopt Godfried Van Hertum rond in zijn dorpstuin in Overpelt. Gewapend met een fototoestel legt hij alle diersoorten vast die hem de moeite lijken. Op enkele jaren tijd vond hij zo al 1.175 soorten in zijn 25 are grote ecologisch beheerde tuin. Plots merkt hij een leuk vliegje op een maakt er een foto van. De foto belandt echter tussen de andere foto’s op de computer en blijft daar negen jaar veilig geparkeerd.

In deze negen jaar heeft de technologie niet stilgestaan. Automatische beeldherkenning op de website www.waarnemingen.be zorgt ervoor dat foto’s veel sneller worden herkend en daarbij moeten foto’s niet meer op voorhand worden verkleind. Zo was Godfried bezig aan een inhaalslag en voerde oude foto’s in. Op één van deze foto’s stond een bijzondere boorvlieg …

De eerste voor België
Er komen in België een kleine honderd soorten boorvliegen voor, maar slechts enkele hebben een opvallende, uitgespatte vlek in de vleugeltop, de zogenaamde ‘stervlek’. Drie soorten waren al bekend uit ons land: de gesterde vederdistelboorvlieg en de kleine en grote stervlekboorvlieg. Bij het invoeren van de foto op waarnemingen.be, werd de soort herkend als de gesterde vederdistelboorvlieg, een vrij algemene soort die vrijwel overal zit waar vederdistels (Cirsium) voorkomen. Toch had deze boorvlieg een opvallend dikke band die diagonaal doorheen de vleugel loopt, terwijl die bij de gesterde vederdistelboorvlieg smal hoort te zijn. Dit deed bij de auteur een belletje rinkelen. Een extra navraag bij John Smit, een Nederlandse expert, bevestigde de waarneming. Dit was de eerste gesterde distelboorvlieg (Tephritis acanthiophilopsis) voor België.

Het eerste Belgische exemplaar van de Gesterde distelboorvlieg - Tephritis acanthiophilopsis (foto: Godfried Van Hertum)

Toeval of niet?
In Nederland werd de gesterde distelboorvlieg in 2006 toevallig en onverwacht ontdekt in een malaiseval dicht bij de Belgische grens. Maar na deze waarneming bleef het stil rond deze boorvlieg. Een ook na de Belgische waarneming negen jaar geleden dook geen enkel ander exemplaar meer op. Het is dus niet uitgesloten dat het hier om uitzonderlijke zwervers gaat, maar dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Ook in onze andere buurlanden is de soort immers niet gekend. 

Van de ecologie van deze boorvlieg is weinig gekend, maar er wordt vermoed dat ze leeft in bloemhoofdjes van distels. Net als bij veel andere boorvliegen blijft er nog veel te ontdekken. Bij deze een oproep aan iedereen om meer naar deze bijzonder mooie vliegen uit te kijken, en zeker alle foto’s in te voeren op de website waarnemingen.be. Wie weet welke mooie ontdekkingen er nog uit de bus komen!

Tekst: Lieven Decrick, Natuurpunt Insectenwerkgroep Zuidwest-Brabant

Foto’s: Godfried Van Hertum  (www.van-hertum.be)
 

Rik Biddeloo
19.11.1946 – 27.03.2020
Lid van Oud-Scouts Neerpelt en Natuurpunt Lommel
 
Een zin op Riks overlijdensbericht, één zin  die de inhoud van een groot deel van zijn leven samenvat. Zijn verbondenheid met de natuur is bij Rik reeds tijdens zijn jeugdjaren bij de scouts ontstaan en gegroeid.  De band met zijn vrienden van deze jeugdvereniging heeft hij steeds behouden. Zo lang  zijn gezondheid het toeliet, trok Rik nog jaarlijks met de Oud-Scouts op bivak in volle natuur.
Met zijn jong gezin sloot hij reeds vroeg aan bij onze toenmalige Wielewaalafdeling Lommel. In de loop der jaren werd Rik een actief verenigingslid, voor wie natuurbeleving meer werd dan een hobby.  Aan bijna alle activiteiten van onze vereniging werd deelgenomen. Tijdens onze natuuruitstappen, tijdens onze jaarlijkse dagexcursies en driedaagse  en onze zomerreizen kon Rik echt genieten van simpele natuurwaarnemingen en vooral de kleine, de fijne details van bloemen en insecten boeiden hem… een mini-vergrootglas had hij steeds bij de hand.
Rik was niet alleen een natuurgenieter, maar ook tijdens natuurbehoudsactiviteiten   en natuurbeheerwerken was hij steeds paraat in al onze heidegebieden en zeker in de vloeiweiden.  In de winter konden sneeuw en vorst hem niet thuis houden en als zonneklopper was hij  ’s zomers steeds als bij-maaier en vaste hooier van dienst. Rik behoorde zelfs nog tot de generatie vrijwilligers  die begonnen is met de allereerste herstellingswerken van het eerste perceel vloeiweiden op blok 2.
Rik wilde ook zijn natuurliefde overbrengen op anderen. Hij volgde en volbracht met succes de cursus voor natuurgids. Als natuurgids gaf hij zijn kennis en zijn begeestering over “het witteren”  en over de flora en fauna van onze vloeiweiden door, vooral tijdens de wandelingen die hij gidste voor kinderen en schoolgaande jeugd.
Meerdere jaren heeft Rik zich zo belangloos verdienstelijk gemaakt voor onze vereniging, voor onze natuurgebieden, voor de bloemen, de planten en dieren, maar ook voor de mensen die zijn hulp nodig hadden. Wanneer we beroep deden op Rik, was hij altijd bereid om te helpen indien het in zijn mogelijkheden lag. Hij stond altijd klaar, en steeds met positieve kritiek. Negativisme, jammeren en klagen, stonden niet op zijn streeplijst. Alhoewel Rik niet van familiale tegenslag gespaard bleef, hij zijn persoonlijk gezondheidsprobleem reeds jaren kende en zijn gezondheid bewust voelde achteruit gaan, is hij een aangename, opgewekte en steeds hoopvolle persoon gebleven. Wanneer de beheerwerken en ook het gidsen in de vloeiweiden te zwaar voor hem werden, bleef Rik nog zo lang mogelijk onze activiteiten ter plaatse volgen als een zielsverwante supporter die meeleefde met succes of  tegenslag.
Ook in ons wateringhuis waar het zweet en de vermoeidheid na een dag hard werken wordt doorgespoeld en er tijdens de zondagen vele gezellige uren worden doorgebracht, bleef Rik zich thuis voelen. Slechts heel uitzonderlijk  sloegen Rik en Marie-Jeanne  hier een zondagnamiddag over.
In de 60 jaren dat onze afdeling bestaat en zeker tijdens de laatste jaren, hebben we van meerdere fijne en verdienstelijke leden moeten afscheid nemen.  Van Rik hebben we omwille van de coronamaatregelen geen afscheid kunnen nemen…. En Marie-Jeanne en de kinderen hebben we slechts op afstand ons medeleven kunnen overbrengen.  Daarom willen we met deze  kleine bijdrage Rik toch nog eens extra gedenken.  Rik behoorde tot die categorie mensen die onze Wielewaal- en Natuurpuntafdeling mede gemaakt hebben tot die afdeling die zelfs ver buiten Limburg bekend werd als een van de actiefste en zeker als de vereniging met de meest hechte familiale sfeer…  als één grote familie natuurvrienden met Gène en Lieske als toegewijde ouders.
We prijzen ons gelukkig omdat we Rik niet alleen als natuurvriend maar ook als persoonlijke vriend gekend hebben. Wij zijn dankbaar voor wat hij voor onszelf en voor onze vereniging betekend heeft. Wij zullen samen met Marie-Jeanne en de kinderen, Rik steeds als een fijne, minzame en vooral dienstvaardige man herinneren.
Albert Mertens
 

Vogelwaarnemingen en ornithologisch ringwerk.

 
A) Vanaf zondag 23 augustus en vervolgens iedere week ‘s zondags tot eind oktober leidt Albert Geuens de vogeltrekwaarnemingen en het ornithologisch ringwerk in ons reservaat Veewei, Kiefhoek te Eksel.

Voor meer inlichtingen bel Albert Geuens : 011/73.27.44.
B) Op de Maatheide/Kristallijn te Lommel wordt ook aan trektelling gedaan maar dan wel ALLE DAGEN. Men start vanaf half augustus.
Contact : Pieter Cox 0474 71 64 05
 
Op stap in bosland - Corona

Er werd recent beslist om het maximaal aantal deelnemers voor gegidste wandelingen op te trekken tot 50p
 
Wel werd beslist om voor de overige 4 Boslandwandelingen dit jaar (https://www.bosland.be/gastvrij-bosland/agenda/) een inschrijfsysteem te activeren met een maximum van 50 deelnemers. 
 
Je kan je hier inschrijven :
 
https://www.bosland.be/gastvrij-bosland/agenda/op-stap-in-bosland-de-geheimen-van-de-bokkenrijders/213/  van 26-7-2020
https://www.bosland.be/gastvrij-bosland/agenda/op-stap-in-bosland-schemerwandeling-op-de-heide/214/ van 22-8-2020
https://www.bosland.be/gastvrij-bosland/agenda/op-stap-in-bosland-speuren-naar-kruidige-gagel/216/ van 20-9-2020
https://www.bosland.be/gastvrij-bosland/agenda/op-stap-in-bosland-historie-van-het-bos/215/ van 22-11-2020
 
 
 

Oproep inzending natuurfoto's

2 Zonnedauwen geleden werd er al een artikel gewijd aan de oproep om natuurfoto's in te zenden. Deze oproep is nog steeds van toepassing, alleen wordt vanwege corona de uiterlijke inzenddatum van 1 september opgeschoven naar 1 november 2020. Jullie krijgen dus nog een maandje extra de tijd om mooie natuurfoto's te maken!

Stuur dus vóór 1 november enkele foto’s in hoge resolutie door naar info@natuurpuntlommel.be (eventueel via WeTransfer). Per thema is het toegestaan om jouw 5 beste foto’s door te sturen.
Er zijn 3 thema’s:
  • Allemaal beestjes
  • Planten en zwammen
  • Ons Lommelse landschap
Belangrijk is dat deze foto’s gemaakt zijn in Lommel, dat deze in 2019 of 2020 genomen zijn én uiteraard dat jijzelf de maker van deze foto's bent. Geef in de mail via enkele regeltjes per foto wat meer informatie (Locatie? Soort? Waarom één van jouw favoriete foto’s? Datum...). Door het opsturen van de foto’s geeft u toestemming aan Natuurpunt Lommel om de ingezonden foto’s te gebruiken (bijv. voor de website), tenzij u in de mail aangeeft dat u dit niet wil.
Voor alle duidelijkheid, dit is geen fotowedstrijd. Het is wel de intentie van Natuurpunt Lommel om er tijdens een avond in het najaar van 2020 een gezellige avond van te maken en de beste foto’s op groot scherm te tonen aan iedereen die interesse heeft in de natuur van onze stad of mooie foto's in 't algemeen. Meer informatie over die avond volgt later dit jaar in onze Zonnedauw.
 

Activiteitenkalender

 

Zondag 5 juli 2020  ***GEANNULEERD wegens CORONA***
  Thema activiteit in 'De Vloeiweiden' te Lommel-Kolonie
    Zeisen !!!  Wil je het eens zelf proberen ... 

 
 
Leiding: Noord-Limburgse natuurgidsen & ervaren zeis-maaiers

Samenkomst: om 14h00 uur aan het WateringHUIS
 
Na een korte introductie zullen we het "zeisen" onder de loep nemen.  Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om het eens zelf te proberen .... en enkele baantjes te maaien. 
Voor geïnteresseerden is er op het einde van de "zeis"-sessie de mogelijkheid, onder leiding van onze deskundige gids, een korte wandeling doorheen het gebied te volgen.
 

Zondag 23 augustus 2020

    Aanvang Vogeltrekwaarneming en telling in de 'Veewei'
 
Leiding: Albert Geuens

Locatie: op ons reservaat in de Veewei.

Aanvangsuur: 6h (1/2 uur voor zonsopgang).
 
Meer info over deze vogeltrekwaarnemingen en andere telplaatsen zie hoger in deze zonnedauw.
 

Zondag 30 augustus 2020

    Vogeltrekwaarneming en telling in de 'Veewei'

 
Leiding: Albert Geuens

Locatie: op ons reservaat in de Veewei

Aanvangsuur: 6h (1/2 uur voor zonsopgang).
 

Zondag 6 september 2020

    A : Vogeltrekwaarneming en telling in de 'Veewei'

 
Leiding: Albert Geuens

Locatie: op ons reservaat in de Veewei

Aanvangsuur: 6h30 (1/2 uur voor zonsopgang).

 

  B : Geleide natuurwandeling in 'De Vloeiweiden' te Lommel-Kolonie

    Thema vandaag : Grasmachines op 4 poten-wandelen met schapen

 
Leiding: Noord-Limburgse natuurgidsen

Samenkomst: om 14h.00 uur aan het WateringHUIS.
 

Zaterdag 12 september 2020

  BBQ voor onze vrijwilligers.


De vrijwillige inzet van onze medewerkers dag in en dag uit mag ook eens extra in de verf gezet worden.  Wij willen hen ook eens belonen en een BBQ leek ons een goed idee. 

Meer info elders in deze Zonnedauw
 

Zondag 13 september 2020

  Vogeltrekwaarneming en telling in de 'Veewei'

 
Leiding: Albert Geuens

Locatie: op ons reservaat in de Veewei.

Aanvangsuur: 6h45 (1/2 uur voor zonsopgang).


Zondag 20 september 2020

  A: Vogeltrekwaarneming en telling in de 'Veewei'


Leiding: Albert Geuens

Locatie: op ons reservaat in de Veewei.

Aanvangsuur: 6h45 (1/2 uur voor zonsopgang).

 

  B: Gagelwandeling in 't Plat (ism Bosland en Nartuurpunt Pelt)


Leiding: Noord-Limburgse natuurgidsen

Samenkomst: om 14h00 Palisstraat 3900 Pelt


Zaterdag 26 september 2020

  Onderhoudswerken in en om het WateringHUIS

 
Opzet is om eenmaal per kwartaal het WateringHUIS binnen, maar ook buiten (de onmiddellijke omgeving) een poets- en onderhoudsbeurt te geven.
Iedereen is welkom.
Samenkomst: aan het het WateringHUIS van 9 uur tot 12 uur.
 

Zondag 27 september 2020

  Vogeltrekwaarneming en telling in de 'Veewei'

 
Leiding: Albert Geuens

Locatie: op ons reservaat in de Veewei

Aanvangsuur: 7h (1/2 uur voor zonsopgang).
 
Vlinderwerkgroep Hesperia
 
Vlinderwerkgroep Hesperia bracht op 21 mei j.l. een bezoek aan ons nieuw aangekocht terrein 'Ruitersbroek' op de grens Lommel - Hechtel-Eksel. Een relatief klein, maar biodivers stukje natuur. Door de ligging aan de beek (Grote Nete) en het feit dat het terrein afgelegen is i.c.m. de afwezigheid van wandelpaden, kent het gebied de nodige rust. Met een clubje van 6 personen werd getracht om zo veel mogelijk soorten te vinden binnen dit gebied. Het leverde onder andere de Springzaadbladroller op, een zeer zeldzame microvlindertje (zie foto onder). Verder zag men een volwassen Everzwijn, vlogen er Bosbeekjuffers over de Grote Nete en zag een Zuidelijke Keizerlibel zijn eerste levenslicht (niet uitgekleurd exemplaar). De aanwezigheid van Holpijp laat zien dat het gebied gevoed wordt door kwelwater. Een mooi stukje natuur!
 
Plantenwerkgroep De Slobkousjes
 
De heropstanding van de Slobkousjes
Na weken Slobkousnieuws vanuit hun kot kwam er een klein lichtpuntje toen Natuurpunt toelating kreeg om terug vrijwilligers in te zetten voor beheerwerk en monitoring. Een klein groepje ging toen op 1.5 m afstand aan de slag en inventariseerde onder andere terrein in aankoop in de omgeving van de Wedelse molen.
Maar het licht aan het einde van de tunnel begon echt te schijnen op 17 juni. De Corona-maatregelen waren voldoende versoepeld om terug het voorziene zomerprogramma op te pakken. Alleen wilden de weergoden toen niet echt meewerken. Slechts vier Slobkousjes vonden de moed om de weerberichten te negeren en naar Reppel te trekken.
Op 24 juni was alles aanwezig om er een echt Slobkousfeest van te maken. We trokken onder leiding van boswachter Manu door het prachtige gebied van de Most in Balen. De goesting was zo groot dat we er ook de zang van de Nachtzwaluw bijnamen en pas in het stikdonker afscheid namen.
Voor wie nog graag met ons op stap wil is er nog heel wat keus in de komende weken
 
08/07 Terril Beringen
15/07 Ruiterskuilen en Turfven
22/07 Lozerheide
29/07 De Maat Mol Rauw
05/08 Veewei perceel 1
12/08 Waterwinning Lille
19/08 Vriesputten Lommel
26/08 De Molenplas en  de Hompensche molen.
02/09 ’t Zwart water Helchteren
09/09 Vennengebied de Kluis
16/09 Russendorp
 
Wil je er alles over weten schrijf je dan in op de wekelijkse Slobkous nieuwsbrief. Een mailtje naar
Slobkousjes@skynet.be volstaat hiervoor.
Groeten van Jan Leroy en hou je gezond.

Neem ook een kijkje op

Copyright © 2020 Natuurpunt Lommel, All rights reserved.
Uitschrijven    Voorkeuren abonnementen aanpassen 

Email Marketing Powered by Mailchimp