Copy
Deze mail bevat de nieuwsbrief van Natuurpunt Noord-Limburg
Bekijk deze mail in uw webbrowser

Nieuwsbrief Zonnedauw

Jaargang 52, februari 2020
Digitale nieuwsbrief van Natuurpunt Lommel
 

Brief van de voorzitter

 
Inzetten op verbinden!
De boodschap op de Contactdag Likona op 15 februari ll. was overduidelijk: de komende vijf jaren is het Limburgse natuurbeleid gericht op natuurlijke verbindingen. Fauna en flora hebben immers dringend nood aan het opheffen van versnippering van het landschap. De roep om actie klonk luid, maar komt ook laat. 
Natuurpunt trekt immers al jaren aan deze kar. Lang voor er sprake was van de opmaak van een Beleidsplan Ruimte, zelfs nog voor de eerste versie van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen in 1997, sprongen natuurverenigingen zoals de onze in de bres voor robuuste eenheden natuur, verbonden in en doorheen het landschap en de menselijke omgeving. Die oproep viel lang op een koude beleidssteen. Het Limburgs beleidsniveau zette wel al in op natuurverbindingen, maar het beschikbare instrumentarium voor uitvoering schoot danig tekort.
Beter laat dan nooit
Ook in een recenter verleden vroeg Natuurpunt om dringend natuur en waterlopen te verweven tot een groenblauw netwerk dat zich vertakt over heel Vlaanderen. Die linten natuur zorgen ervoor dat diersoorten zich kunnen verplaatsen tussen hun leefgebieden en staan tegelijk garant voor aangename recreatie. Bovendien zijn ze de beste en goedkoopste oplossing om ons te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering.
Ondanks de versnippering en in weerwil van keuzes in het verleden, biedt Limburg (en zeker ook Lommel!) nog kansen op kwalitatieve natuurverbindingen. De aandacht die nu expliciet uitgesproken wordt door de overheid moeten we aangrijpen om van die verbindingen versneld werk te maken. Voor de natuur komen deze extra inspanningen in ieder geval geen seconde te vroeg. Laten we hopen dat het ditmaal niet blijft bij mooie woorden, maar dat de daden snel zullen volgen. 
Mensen verbinden
In deze week van de vrijwilliger wil ik nog aandacht vragen voor die andere verbindingen, namelijk die tussen mensen onderling. Iedere dag opnieuw voel je ook hier de kracht van de natuur: samen streven naar meer en betere natuur werkt verbindend. Een woord van dank voor al onze vrijwilligers is hier zeker meer dan op z’n plaats; voor jullie inzet, voor jullie betrokkenheid, voor jullie daadkracht… Dankjewel!
 
Davy Paulus
 
 
 
 
 
 
 

Zeelandreis 2020

Ondanks het feit dat er barslecht weer en een nieuwe storm was aangekondigd, hebben de 31 deelnemers toch genoten van hun reis met als topwaarneming een 8-tal ijseenden. In totaal werden 66 vogel- en 3 zoogdiersoorten waargenomen. 
Bedankt Rik
 

Er werd hard gewerkt op den Tip

 
Foto's van de echte werkzaamheden kunnen we helaas niet laten zien, omdat de fotograaf  zelf moest werken.
 

Kattenbosserheide

De droogte van de laatste twee zomers heeft de oude heide niet veel goed gedaan, dus heideherstel was noodzakelijk. Gelukkig heeft André een oplossing gevonden.
Op 14/10/2019 zijn er in de NW hoek 16 stroken van 5m breed en 300m lang gemaaid, er blijven 16 niet gemaaide stroken van 6m breed over. Het was een aannemer uit Meerhout die heidemaaisel nodig had en die bereid was om deze stroken te maaien en op te laden.
 
Werken aan de “prise d’eau” van de Grote Watering
 
Het water van de Grote Fossé dat afkomstig is uit het kanaal Bocholt-Herentals, wordt aan de zuidoostelijke hoek van blok I gedeeltelijk tegengehouden in een “watervang” met twee stuwen of “schutsluizen”. In de volksmond wordt nog altijd het Franse begrip “prise d’eau” gebruikt (of soms iets wat hier op lijkt).
De schutsluizen werden gebouwd bij de aanleg van de Grote Watering rond 1848 volgens een algemeen bouwplan dat overal in de Kempense wateringen gebruikt werd, weliswaar aangepast aan de plaatselijke omstandigheden van breedte en diepte van de gegraven grachten. Deze plannen zijn nog terug te vinden in de Koninklijke bibliotheek van Brussel en ook op het internet, waar google gescande documenten plaatste, bijvoorbeeld https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9601701d/f133.image
Deze twee sluizen hebben de tand des tijds goed doorstaan en doen na 170 jaar nog steeds dienst. Begrijpelijk dat er flink wat sleet op zit en dat ze dringend een opknapbeurt nodig hebben. De kleinste schutsluit staat in verbinding met de “boerensloot” en sluist het bevloeiingswater van  blok II door. Aan de noordelijke zijkant moeten zandzakjes verhinderen dat het water ongevraagd de boerensloot in loopt, maar dit lukt slechts gedeeltelijk. 
De Grote Watering en de Grote Fossé zijn sedert 2003 door de Vlaamse overheid erkend en beschermd als cultuurhistorisch landschap. Bovendien werd in 2014 op initiatief van de stad Lommel een landschapsbeheersplan goedgekeurd met onder andere de opdracht de infrastructuur  te onderhouden om het landschap te kunnen beschermen en de nodige beheeractiviteiten mogelijk te maken. Erfgoed Vlaanderen waakt over de naleving van deze afspraken. Het werd dus hoog tijd dat de beide stuwen aan een grote inspectiebeurt te onderwerpen om in een latere fase de nodige herstellingen en restauraties te kunnen uitvoeren. Hierbij dient men rekening te houden met de oorspronkelijke structuur en de originele bouwmaterialen (in de mate van het mogelijke).
Het architectenbureau De Steunbeer BV uit Nederland kreeg de inspectieopdracht toegewezen en plaatste op 29 januari een afdamming tegen het bruggetje nabij de prise d’eau om op 3 februari in relatief droge omstandigheden de bouwwerken te kunnen meten, fotograferen en te inspecteren. In een latere fase volgt dan een verslag met daarin de aanbevelingen en maatregelen die nodig zijn om de stuwsluizen werkzaam te houden. Ook een raming van de kosten wordt dan mogelijk.
Uit waarnemingen op terrein en ook uit het voorlopig verslag van de inspectie blijkt dat in het verleden de grote stuw (op de aanvoersloot) al een grondige verbouwing heeft gekend. Ook op de zijstuw werd ooit versterkt met beton aan de bovenzijde.
Naar de toekomst toe is ook duidelijk geworden dat het afsluiten van de aanvoersloot het visbestand in de Grote Watering sneller in de problemen kan brengen dan verwacht. Medeoorzaak hiervan is het feit dat in de bovensloten van de verschillende blokken de afgezette sliblaag erg dik is, waardoor deze minder water kunnen bevatten en sneller leeglopen. Met hulp van de Lommelse brandweer kon erger voorkomen worden. Een permanente, afsluitbare “bypass” zal bij grote werken doorstroming van het water mogelijk moeten maken. Bovendien dringt een ruiming van de sloten in de watering zich op, en dit liefst in het bijzijn van vrijwilligers die mosselen en andere waterdieren in de mate van het mogelijke terug in het water kunnen plaatsen.  Wordt vervolgd.
 
 
 
 
Het Centrum Agrarische Geschiedenis plaatste het promotiefilmpje van het witteren op internet op volgende locatie : https://vimeo.com/390505413.
 
 
Oproep inzending natuurfoto's
 
 
Ga jij af en toe met een fototoestel de natuur in? En zou jij graag hebben dat jouw foto’s op groot scherm getoond worden? Stuur dan vóór 1 september enkele foto’s in hoge resolutie door naar info@natuurpuntlommel.be (eventueel via WeTransfer). Per thema is het toegestaan om jouw 5 beste foto’s door te sturen.
Er zijn 3 thema’s:
  • Allemaal beestjes
  • Planten en zwammen
  • Ons Lommelse landschap
Belangrijk is dat deze foto’s gemaakt zijn in Lommel, dat deze in 2019 of 2020 genomen zijn én uiteraard dat jijzelf de auteur bent. Geef in de mail via enkele regeltjes per foto wat meer informatie (Locatie? Soort? Waarom één van jouw favoriete foto’s? Datum...). Door het opsturen van de foto’s geeft u toestemming aan Natuurpunt Lommel om de ingezonden foto’s te gebruiken (bijv. voor de website), tenzij u in de mail aangeeft dat u dit niet wil.
Voor alle duidelijkheid, dit is geen fotowedstrijd. Het is wel de intentie van Natuurpunt Lommel om er tijdens een avond in het najaar van 2020 een gezellige avond van te maken en de beste foto’s op groot scherm te tonen aan iedereen die interesse heeft in de natuur van onze stad of mooie foto's in 't algemeen. Meer informatie over die avond volgt later dit jaar in onze Zonnedauw.
 

Activiteitenkalender

 


Zondag  1 maart  2020 
 

Geleide natuurwandeling “Op zoek naar de bron van het witteren in “De Vloeiweiden”” te Lommel-Kolonie (ism Op stap in Bosland)
Leiding: Noord-Limburgse Natuurgidsen.
Samenkomst: om 14 uur aan “Het wateringHUIS” .

In het midden van de 19e eeuw werd met man en macht gewerkt om Kempische heidegronden vruchtbaar te maken door bevloeiing. Vrijwilligers van Natuurpunt  houden deze oude techniek in ere door nog elk voorjaar te bevloeien. Het "witteren", een uniek gebeuren.
 
Het traject laat toe om het zelfstandig in te korten. Niet toegankelijk voor kinderwagens.

 Woensdag 4 maart 2020

De Witterweken

Voordracht Maarten D'Hondt: "Kempische schaapskudde voor een biodiverser landschap."
Samenkomst : Parochiehuis De Kom(Lommel-Kolonie) om 19.30 u

 

Zaterdag 28 maart 2020 

Beheerwerken Veewei. 

Heidebeheer: verwijderen van jonge dennen en berken 
Iedereen is welkom. 
Samenkomst: ingang reservaat Kiefhoekstraat om 9 uur 

 

 

Zaterdag 4 april 2020 

Onderhoudswerken in en om “Het wateringHUIS” 

Opzet is om eenmaal per kwartaal “Het wateringHUIS” binnen, maar ook  buiten (de onmiddellijke omgeving) een poets- en onderhoudsbeurt te geven. 
Iedereen is welkom. 
Samenkomst: aan het “Het wateringHUIS” van 9 uur tot 12 uur. 

 

 

Maandag 13 april 2020 (paasmaandag)  

Dag (of ½ dag)-uitstap naar “Het Militair Domein” te Helchteren 

Leiding: Albert Geuens. 
Samenkomst: om 8.00 uur parking van A.V.T. (Atletiekvereniging Hechtel), Lupinestraat. 
  
Het militair domein in Hechtel is een van de grootste resterende heidegebieden in Limburg. 

Deze wandeling is een buitenkans om dit afgesloten gebied te betreden en kennis te maken met de grootschalige atuurbehoudswerken die er worden uitgevoerd. Kinderen toegelaten toch enkel geschikt voor jonge avonturiers die tegen een stevige wandeling kunnen. 

Bij deze daguitstap bestaat de mogelijkheid om rond de middag af te haken. 
Drank en/of versnapering is wel gewenst. 

 

 

Zaterdag 18 april 2020  

Excursie naar “De Most” te Balen 

Gids : Manu Vermeulen 

Samenkomst : om 9.00 u aan parking nabij de ingang van de Most (  Pelterweg). 

 

Zondag 3 mei 2020  

A: Geleide wandeling in de Vloeiweiden te Lommel-Kolonie 
Vogelwandeling “In mei legt elke vogel een ei” 

Leiding: Noord-Limburgse natuurgidsen 

Samenkomst:  7u30  aan het WateringHUIS  

Voor de deelnemers staat er na de wandeling een heerlijke pannenkoek klaar.

  
 
 
Meeuwentelling Maatheide Lommel 
 
Op 1 februari vond de jaarlijkse telling van meeuwenslaapplaatsen in Vlaanderen plaats. In Noord-Limburg is de zandwinningsput bij Maatheide de enige slaapplaats voor meeuwen, die overdag foerageren in Lommel, Pelt, Dessel, Mol... Met een zestal personen van onze vogelwerkgroep werd tegen schemering de telling uitgevoerd, met als resultaat ca. 16.240 meeuwen. Dit aantal bestond uit 12.520 kokmeeuwen, 3.530 stormmeeuwen, 13 kleine mantelmeeuwen en 174 overige grote meeuwen (zilvermeeuw, geelpootmeeuw en/of pontische meeuw). De hoofdmoot kwam in spectaculaire stromen van de voorverzamelplaatsen af (foto's Lex Peeters).

Familiebericht

Op 26 februari is Karel Geuens overleden. 
Karel was de broer van Albert Geuens en de vader van Marc.Hij was een echte Wielewaler van het eerste uur.
We wensen de familie ons medeleven te betuigen.
 
 
Plantenwerkgroep De Slobkousjes
 
Momenteel zijn de Slobkousjes nog heel druk bezig met korst- en andere mossen maar we blikken graag al verder vooruit en willen hier meegeven wat we voor het plantenseizoen in petto hebben.
Datum Gebied Vertrekplaats Gids
15/04 Kerkeweerd en Negenoord Parking De Wissen Luc Berger
22/04 Erpekommerbemden Ellikom Buurthuis, weg naar Ellikom 243, Meeuwen Freddy Janssens
29/04 De Warande weteringperceel Venlokaal Achel Pat Schuurmans
06/05 Plateaux Werkschuur natuurmonumenten Jacques van Kessel
13/05 Thier de Lanaye orchideeën Parking fort Eben-Emael Isabelle Carette
20/05 Tongelreep patersgronden Parking Kluis Luc Berger
25/05 Zinkviooltje Overpelt fabriek
LPW i.s.m. Slobkousjes
Kerk Overpelt-fabriek Luc Winters
27/05 Wetering  Lille Kruising Militaire dijk Middenweg Hamont Luc Berger
03/06 De Zig Makkestraat 6 Kinrooi Guido Knoops
10/06 Kanaaldijk Lommel Parking Lossing Jan Leroy
17/06 Reppel Abeek Kerk Reppel Nicole Rinkes
24/06 De most Balen Pelterweg/De Most Manu Vermeulen
01/07 De Luysen Bree i.s.m. SAP Parking Mariahof Ward Walraven
08/07 Terril Beringen Parking Einde Orgelwinningstraat Koersel Guido Theunis
15/07 Ruiterskuilen en Turfven Nijverheidslaan 1536 Opglabbeek Karel Flipkens
22/07 Lozerheide Parking Lozerheide Luc Berger
29/07 De Maat Mol Rauw Parking Kleppende Klipper Jef Sas
05/08 Veewey perceel 1 Parking ’t Lochterhuys
Eindhovense baan nr 9
Theo Geuens
12/08 Waterwinning Lille Zandstraat Jan Leroy
19/08 Vriesputten Lommel Kruising Vriesput/Vriesput Luc Berger
26/08 De Molenplas en  de Hompensche molen. Molendijk 6 Stevensweert Dick Groenendijk
02/09 ’t Zwart water Helchteren Bungalowpark Ine Reynders
09/09 Vennengebied de Kluis Leugenbarak Pat Schuurmans
16/09 Russendorp Blauwe kei Lommel Nicole Rinkes
Best voor vertrek de laatste aankondiging in het slobkousnieuws raadplegen voor eventuele wijzigingen!!!
Keuze te over dus.
We willen graag herhalen dat er geen enkele voorkennis vereist is om mee op pad te gaan. Verschillende van de huidige leden zijn van nul begonnen. Planten leren kennen doe je automatisch in de groep. Wil je niet echt leren maar gewoon genieten van de natuur en de waarnemingen van de anderen volgen, dan ben je even welkom.
Aan de hand van het programma kan je naar de startplaats komen op het aangegeven uur. Omdat het risico altijd bestaat dat we in de loop van het jaar het programma moeten aanpassen is het nuttig vooraf even te bellen zoals aangegeven. De beste oplossing is evenwel je naam en e mailadres doorgeven aan Jan Leroy. We zorgen er dan voor dat je voor elke wandeling bevestiging krijgt via mail van startplaats en tijd en we sturen je daarenboven na afloop een verslag met de waarnemingen.

Contact?  Jan Leroy          GSM: 0032 474 73 59 11
                Slobkousjes: slobkousjes@skynet.be           p.a.   Houtmolenstraat 100 3900 Overpelt

 
Dat de Slobkousjes al heel wat op hun actief hebben bewijst deze foto genomen bij een Slobkouswandeling op7 maart 2009/

Jan Leroy
Fotomoment van Jos Winters

Neem ook een kijkje op

Copyright © 2020 Natuurpunt Lommel, All rights reserved.
Uitschrijven    Voorkeuren abonnementen aanpassen 

Email Marketing Powered by Mailchimp