Copy
Deze mail bevat de nieuwsbrief van Natuurpunt Noord-Limburg
Bekijk deze mail in uw webbrowser

Nieuwsbrief Zonnedauw

Jaargang 3 (nr.5) september-oktober
 2022


Digitale nieuwsbrief van Natuurpunt Lommel

Brief van de voorzitter

Droogte
 
Situatie 
Door klimaatverandering neemt de kans op weersextremen toe, waaronder extreme droogte. De natuur had al flink te lijden van de extreem droge zomers van 2018, 2019, 2020, vooral op de hogere zandgronden. Deze effecten komen bovenop al bestaande structurele problemen, zoals verdroging, achteruitgang waterkwaliteit en stikstof. Schade is ontstaan of herstel zal nog jaren duren. 
Alle natuur heeft water nodig. Maar natuur die het al zwaar heeft, zoals kwetsbare en waterafhankelijke natuur, loopt extra risico tijdens droogte. Zo zijn beschermde veengebieden afhankelijk van regenwater. Als dat droogvalt, kan er lucht - vooral zuurstof - bij. Dan breekt het veen af en is het verdwenen. Dat is niet alleen slecht voor de natuur maar ook voor het klimaat, want bij veenafbraak komt veel koolstofdioxide vrij. Dat is er aan het gebeuren op de Riebos. In ons SEW project van Riebos willen enkele grachten dempen om verder veenafbraak te voorkomen. Hopelijk krijgen we steun van alle instanties.
Ook de vennen op de Balimheide staan droog. We zijn in overleg met provincie om de Molse Nete gedeeltelijk te dempen. Deze ligt veel te diep in het landschap en draineert zo de hel omgeving dus ook ons natuurgebied.
Voor de landbouw moeten de beken en grachten zo snel omgelijk het water afvoeren en als het dan te droog wordt dan zetten hun sproei instalaties aan. Dat zal in de toekomst toch anders moeten. Er worden momenteel nog altijd massal vergunningen afgeleverd op nieuwe beregeningsputten te slaan. En de regering durft ondanks de droogte het sproeien van de percelen niet te verbieden terwijl de vissen sterven in de droge beken en onze vennen uitdrogen.
Hebben ze het nu begrepen?
 
Lief en Leed

Bedankt Willy

“Dag blauwe reiger,
en dag groene kikker in het gras,
dag geel-gerande watertor,
in die grote waterplas,
dag zwart blauwe rapunzel,
en dag rode klaver,
dag heideblauwtje en dag bonte specht..
Jullie brachten kleur in Willy’s leven, echt!
Vandaag is iedereen even stil,
maar morgen gaan jullie weer bloeien,
zwemmen, vliegen, kwaken, roepen en groeien. 
Dat is wat hij het allerliefste wil..”
 
Bedankt Willy, voor elk uur,
Samen met jou in de Natuur! 
 
Bedankt Herman
Reeds op zeer jonge leeftijd was Herman lid van de Wielewaaljongeren van Noord-Limburg.
Niet enkel de liefde voor de natuur motiveerde hem om van jongs af aan weinig activiteiten te missen. Ook de kameraadschap en de gemoedelijke omgang met andere natuurliefhebbers zorgden er voor dat Herman graag gezien en gewaardeerd werd. 
Ook nadat De Wielewaal overging in Natuurpunt was Herman aanwezig op trektellingen, excursies of meerdaagse uitstappen. Vooral de vogels genoten zijn interesse, zo lang zijn gezondheid het toeliet.
Nog tijdens de laatste reis naar Texel, voorbije herfst, genoot de groep niet enkel van zijn kennis van de vogelwereld maar vooral van zijn aanwezigheid en zijn vriendschap.
We zullen je missen, Herman.
 
Diamanten bruiloft op het Lindel
In mei vierde Theo Renkens en Catho Poelmans hun diamanten bruiloft. Als lid van Wielewaal en Natuurpunt stonden ze altijd klaar om ons te helpen en waren active deelnemers aan onze activiteiten. Theo is lang een zeer toegewijde conservator geweest van 't Plat.
Bedankt modelvrijwilligers.

Eindelijk …..


Na een paar keer bijna gaat het nu dan toch echt gebeuren.
 
 
Het
 
Vrijwilligersfeest

van Natuurpunt Lommel
 
Zondag 18 september 2022
Wateringhuis Lommel.
(inschrijving verplicht)
 
 
Zonder de inzet van onze talrijke vrijwilligers was het onmogelijk onze reservaten te beheren en er pareltjes van te maken, onze vereniging te laten zijn wat ze nu is, uitstappen en reizen te organiseren, enz…  Kortom een verenigingsleven uit te bouwen waar iedereen zich thuis voelt.
 
Om al deze helpende handen te danken voor hun inzet wil Natuurpunt Lommel onze vrijwilligers dan ook eens verwennen.
 
We nodigen dan ook ALLE vrijwilligers uit , samen met hun partner, om op zondag 18 september naar het Wateringhuis te komen voor een heerlijk hapje en een drankje.
 
 
Programma:
 • 14 uur: Wandeling door de Watering
   
 • Vanaf 17 uur starten we eerst met een drankje,
  nadien kan je hamburgers eten à volonté.
  Indien vegetariër, wel even vermelden bij je inschrijving!
   
 •  Als dessert trakteren we op een lekker stukje vlaai.
   
 • En dan tot de late uurtjes,
  een gezellige babbel bij een lekker pintje, tas koffie of wat fris.
 
 
Inschrijven verplicht  bij Henri Cuyvers voor 7 september.
 
henricuyvers@telenet.be
 
 
 
Het bestuur.

Balimheide: aan de slag voor unieke soorten op een bijzondere locatie

 

Infowandeling toont inspanningen om de natuur alle kansen te bieden

 
De terreinen van huidig industriegebied Kristalpark, de vroegere Balimgronden, konden dankzij de zeer schrale zandbodem en de langdurige braakligging ontwikkelen als één van de beste heidegebieden van Vlaanderen, in de eerste plaats voor allerlei soorten ongewervelden. 
Natuurpunt startte in 2016 gesprekken met de grondeigenaars Stad Lommel en LRM om de aanwezige natuur gedeeltelijk te vrijwaren. Dit resulteerde in een aankoop van 49ha in 2018. Daarnaast werd afgesproken om de natuurlijke waarden zoveel mogelijk te vrijwaren op gronden die door de industrie worden ingenomen. 
De ligging en ontstaansgeschiedenis van het natuurgebied Balimheide zorgt voor een niet-alledaagse situatie: nooit eerder werden er in ons land voor de natuur waardevolle gronden vrijgesteld van industriële ontwikkeling. Het bereikte compromis bewijst ondertussen een meerwaarde te zijn, niet alleen voor de aanwezige natuur, maar ook voor het Kristalpark zelf, dat aantoonbaar een duurzaam verschil wil maken in het vormgeven van bedrijvigheid. 
 
De bijzondere zes van Balimheide
Binnen de afgebakende natuurzone komen de ‘Bijzondere Zes van Balimheide’ in hoge aantallen voor. Deze zes bijzondere soorten van dit typische biotoop zijn de heivlinder, kommavlinder, veldparelmoervlinder, grote oorworm, lentevuurspin en vele soorten zeldzame bijen. 
De natuurzone is niet alleen belangrijk voor het behoud van een hele resem aan mythische soorten van schrale biotopen maar moet eveneens gezien worden als een belangrijke natuurverbinding tussen heide en bossen ten zuiden en meerdere belangrijke heideterreinen ten noorden, tot in Nederland toe. 
 
Project Subsidie Natuur helpt doelen te realiseren
Om de natuurwaarden versneld te verbeteren en het leefgebied van zeldzame doelsoorten op korte termijn (opnieuw) uit te breiden, vroeg Natuurpunt in 2018 een Project Subsidie Natuur aan bij het Agentschap voor Natuur en Bos (PSN-201811).
Verdeeld over 7 zones werden verschillende werken uitgevoerd.
 • Zones (met pijpenstro) werden kleinschalig gechopperd waarbij korstmosvegetaties gevrijwaard werden, alsook bepaalde zones met pijpenstro-bulten, om zeer snel een goede mozaïek van lage en hoge vegetaties te bekomen. 
 • Om bepaalde zones te vernatten, werden rabatten verlaagd tot het historisch maaiveld om de zaadbank te activeren en werden tussenliggende greppels gedempt.
 • Ongeveer 80% van de opslag van ruwe berk en grove den werd verwijderd en over heel het gebied werd de uitheemse Italiaanse populier uitgetrokken. 
 • De stammen en stronken van populier werden verwerkt in rillen en afgewerkt met plagsel om zo extra, structuurrijk habitat te creëren voor gladde slang.

Begrazing met schapen zal ons helpen om de kwetsbare biodiversiteit te behouden. Hiervoor werd er een omheining geplaatst, inclusief een wolfveilig nachtraster. 
In de nabije toekomst zal er ook werk gemaakt worden van de verdere openstelling van het gebied via bewegwijzerde paden, zodat bezoekers ten volle van Balimheide kunnen blijven genieten.

Davy 
 

Brand op de Balimheide en op de Kattenbosserheide.


Op twee plaatsen heeft het op de Balimheide gebrand. Gelukkig was de brandweer snel ter plaatsen en bleef de schade beperkt.
Enkele dagen later was er ook brand op de Kattenbosserheide. Toeval? 

Gered door de boomkikker.

Gered door de Boomkikker, de grote toekomst voor mens en natuur is het nieuwe boek van Ignace Schops. Een aanrader! 
Wanneer Ignace Schops dertig jaar geleden oog in oog staat met een boomkikker ontstaat er iets unieks dat hem nooit meer zou loslaten: we kunnen onszelf maar redden als we de boomkikker – de natuur - redden. 
Intussen heeft hij wereldsterren als Sir David Attenborough, Jane Goodall en Al Gore weten te overtuigen van een verhaal dat in Limburg startte en intussen op heel wat plaatsen in de hele wereld wordt gevolgd. 
De pas als voorzitter gekozen voorzitter van de Bond Beter Leefmilieu is al tientallen jaren actief binnen Natuurpunt en steekt niet onder stoelen of banken dat hij alles geleerd heeft door te kijken naar de natuur en te luisteren naar kennis en de verhalen van de vele gepassioneerde mensen die er mee bezig zijn. 
In zijn zoektocht naar antwoorden ontleedt de auteur niet enkel de oorzaken van de stille ineenstorting van onze planeet, hij beschrijft vooral de kansen en methodieken voor een duurzame omkering en komt met heel creatieve, concrete oplossingen. En tussen de hoofdstukken door ontsluiert hij ook stukjes van zijn eigen levensverhaal. 
Schops overtuigt de lezer van de existentiële waarde van de natuur, connecteert terug wat gebroken lijkt en beschrijft hoe de lokale en de globale uitdagingen hersteld en terug verbonden kunnen worden. Met het (Re)connection Model brengt hij mens en natuur terug samen en bewijst hij dat het herstellen en beschermen van natuur en niet alleen heilzaam is voor de biodiversiteit, maar ook voor onze gezondheid, onze voedselvoorziening en zelfs veel oplevert voor economie én samenleving. 
Met zijn krachtig pleidooi voor de Universele Verklaring van de Menselijke Afhankelijkheid van de Natuur nodigt hij iedereen uit een nieuwe stap te zetten voor de rechten van de natuur. Teken mee de petitie: klik HIER

“Gered door de boomkikker” is prachtig geschreven, overschouwt het ruimere plaatje, geeft nieuwe inzichten en zuurstof voor een duurzame toekomst. Het is een boek dat iedereen graag zal lezen: van natuurliefhebber tot klimaatactivist; van landbouwer tot ruimtelijk planner, van wetenschapper tot economist; van wandelaar of fietser tot toeristisch ondernemer; van ondernemer en bedrijfsleider tot bankier of politicus. 
Meer info: 

De Lentevuurspin


Op 4 oktober organiseert het INBO een studiedag over translocatie (https://www.vlaanderen.be/inbo/programma-studiedag-herintroducties-4-oktober-2022/) en de Lentevuurspin werd gekozen als ‘vlaggensoort’/campagnebeeld voor die dag. Ik ga daar een presentatie geven over de translocatiepraktijk voor die soort en bij wijze van ‘promo’ maakte het INBO een aantal podcasts over soorten die die dag besproken worden.

Hoe dan ook: je kan de podcast over de Lentevuurspin beluisteren op:
https://open.spotify.com/episode/5lqZ0ktktrisPlJrRFIhwi

Goed om te weten is dat wij op zondag 4 september om 9 uur de meetnetten van de Lentevuurspin gaan controleren.
Dit wil zeggen dat wij op een vast traject gaan tellen hoeveel spinnennesten er aanwezig zijn. Dit doen we jaarlijks om de populaties op te volgen. We krijgen hierbij geen beeld van de populatiegrootte, maar het geeft wel een beeld of het goed of slecht gaat met deze soort.

 

Nachtzwaluwinventarisatie : 22 juli 2022


De mannetjes willen de grootste hebben..
Op vraag van Marjel Van den Boer van Boslab konden Eddy Conjaerts en ik deelnemen aan de nachtzwaluwinventarisatie 2022 in het Pijnven. Deze activiteit heeft ruimschoots de verwachtingen overtroffen :
Bioloog Ruben Evens doet al jarenlang onderzoek naar de ecologie van de nachtzwaluw. In een boeiende uiteenzetting over de laatste ontwikkelingen in het onderzoek, kwamen we meer te weten over deze mysterieuze beestjes. Onder andere foerageergedrag, invloed van licht en klimaat, trekgedrag, .. werden toegelicht.
Ook doctoraatsstudent Michiel Lathouwers koos de nachtzwaluw als studieonderwerp. Hij doet voor Universiteit Hasselt en Université de Liège onderzoek naar nachtzwaluwen in functie van o.a. de routes tijdens en naar hun overwinterplek. Hiervoor wordt een mini gps-logger geplaatst op enkele nachtzwaluwen, tijdens hun verblijf hier in de zomerperiode. Wanneer de vogels dan richting Afrika trekken om de te overwinteren slaat de logger de locaties op.
Voor de eigenlijke inventarisatie werden we per twee gedropt op welbepaalde locaties om richting en soort geluid van de waargenomen nachtzwaluwen te noteren.
Na afloop werden nog een aantal gevangen exemplaren onderzocht (opmetingen, bloedafname,..) en geringd. Het blijkt dat de mannetjes met de grootste witte vleugel- en staartvlekken het meest succes hebben bij de vrouwtjes. 
Met dank aan de organisatie:  een boeiende en leerrijke avond. 
Meer info : 
https://www.tracingnature.com/
https://www.boslab.be/onderzoek/onderzoeksthemas/onderzoek-nachtzwaluw/148/
Albert Jansen
 

Verslag van een wandeling in de Vloeiweide.

Wordt” Witteren” in Lommel erkend als immaterieel werelderfgoed? Maar wat is Witteren?

‘Witteren’ is een eeuwenoude landbouwtechniek om graslanden te bevloeien. Stromend water wordt via sloten en greppels tot op het grasland, de vloeiweide, geleid om de hooiopbrengst te verhogen. Op de vloeiweiden van de Grote Watering in Lommel-Kolonie wordt de bevloeiingstechniek nog steeds toegepast. Om een eerste impressie te krijgen kun je alvast eens kijken op;; https://www.youtube.com/watch?v=O8wlXAOH0vo&t=55s
Onder leiding van conservator Albert Janssen (tweede van links) bezochten we ook de populierenaanplantingen die ook bevloeit worden via dit systeem.

 

Hierna vertel ik jullie meer over ons begeleid bezoek op 9 april, met onze vogelspotgroep aan de Grote Watering in Lommel. Natuurlijk Zutendaal was er ruim vertegenwoordigd! Onder leiding van conservator Albert Janssen kregen we uitvoerige uitleg over het ontstaan van deze eeuwenoude landbouwtechniek en de huidige instandhouding. De Grote Watering van Lommel is een uniek overblijfsel van een groots opgezet irrigatieproject van de Belgische staat in het midden van de 19e eeuw waarbij grote oppervlakten heide omgezet werd in vruchtbaar grasland. Dit natuurgebied van 213 ha is thans een beschermd cultuurhistorisch landschap. Door vrijwilligers van Natuurpunt werden 15 ha grasland in de oorspronkelijke staat hersteld en ze worden nog steeds bevloeid en gehooid op eeuwenoude wijze, dankzij kalkrijk Maaswater, aangevoerd door het Maas-Schelde kanaal via een stelsel van sloten en greppels. Ja, je leest het goed! Vruchtbaar maaswater werd naar Lommel gevoerd via een speciaal hiervoor gegraven kanaal, van daaruit via een hoofdgreppel gevoerd naar de vloeiweiden langs een ingenieus systeem van secundaire greppels en sluizen. De vloeiweiden worden onder begeleiding van de witteraars vanaf 1 maart gedurende drie weken bevloeid. Het afgevoerde water vloeit via natuurlijke beken weer naar de Maas! Eerlijk, we stonden perplex van de vindingrijkheid van onze voorvaderen! De aangevoerde kalk en andere mineralen zorgen nog steeds voor een kenmerkende, zeldzame plantengroei waarin nog de nakomelingen te vinden zijn van de oorspronkelijk gebruikte plantenzaden. Deze vloeiweiden vormen een uniek biotoop van zeldzame planten en dieren. Het bevloeien, het “witteren”, kreeg in 2019 een plaats op de Vlaamse Inventaris Immaterieel Erfgoed, als overblijfsel van een oude landbouwtechniek. Ook de andere delen van de Grote Watering, met populierenaanplantingen, inlandse eik, beuk en es en met op de dijken en slootkanten walnoot en zoete kers, zijn ecologisch interessant met een rijkdom aan planten en dieren. Samen met de vloeiweiden vormen ze een waardevol landschap waarin natuur en erfgoed hand in hand gaan.
 
Onder leiding van conservator Albert Janssen (tweede van links) bezochten we ook de populierenaanplantingen die ook bevloeit worden via dit systeem.
De vloeiweiden leveren niet alleen hoog kwalitatief hooi op maar geeft een zichtbaar betere biodiversiteit voor alles wat leeft! Geloof je dat in eindjaren 1800 er hooi uit de Wateringen Lommel per schip geleverd werd in Amerika en daar geloofd werd voor zijn hoge voedzaamheid! Heden wordt het hooi nog steeds gegeerd omwille van zijn hoge kwaliteit. Men betaald graag een hoge prijs!
 

Activiteitenkalender


De COVID-19 pandemie verdwijnt langzaam naar de achtergrond maar is er nog steeds. We houden ons steeds aan de op dat moment geldende regels. 

Check dus steeds onze website voor de laatste stand betreft onze 
groepsactiviteiten.
http://www.natuurpuntlommel.be/ 
https://www.facebook.com/Natuurpunt-Lommel

 


  Vogeltrekwaarnemingen en tellingen

 

in de 'Veewei'

 

 Zondag 4 september 2022 (aanvangsuur 6h30)
  Zondag 11 september 2022 (aanvangsuur 6h40)
   Zondag 18 september 2022 (aanvangsuur 6h50)
    Zondag 25 september 2022 (aanvangsuur 7h00)
     Zondag 2 oktober 2022 (aanvangsuur 7h10)

      Zondag 9 oktober 2022 (aanvangsuur 7h30)
       Zondag 16 oktober 2022 (aanvangsuur 7h40)
        Zondag 23 oktober 2022 (aanvangsuur 7h50)
         Zondag 30 oktober 2022 (winteruur, aanvangsuur 7h00) 

Leiding: Albert Geuens
Locatie: op ons reservaat in de Veewei.
Aanvangsuur: ongeveer 1/2 uur voor zonsopgang, men kan steeds later aansluiten. 
Ook dit jaar zullen Bèr en co de vogeltrek weer volgen.  Ze zullen wekelijks op de vertrouwde standplaats weer hun netten plaatsen en de horizon afturen naar onze trekkers. Regelmatig worden ze dan verrast door niet-alledaagse soorten.

Bij regenweer gelieve eerst contact op te nemen of de telling doorgaat.
Bèr 011/73.27.44
 
 Op de Maatheide/Kristallijn te Lommel wordt
ook aan trektelling gedaan, maar dan wel
ALLE DAGEN. 
Men start op 15 augustus.   
 
Contact : Michel Emmers (tel.: 011/54.28.70).

 

Maandag 5 september '22
om 19h30 
in het Wateringhuis

Cursusavond Heidebiotoop
Lezing door Joeri Cortens

Joeri Cortens

Leden van Werkgroep Isis en Natuurpunt: gratis.
Niet-leden: 2 euro per persoon.
Of word lid, zo steun je onze educatieve werking voor scholen én je doet gratis mee met de meeste activiteiten.

Reserveer op info@werkgroepisis.be en vermeld het aantal deelnemers.
 Woensdag 7 september '22

Cursusnamiddag Heidebiotoop Blekerheide in Lommel,
de deelnemers krijgen de coördinaten van de afspreekplek.

Uitstap op Blekerheide met gids van Natuurpunt

 

heidevlinder op struikheide

We gaan op een heideperceel in Lommel met een gids van Natuurpunt de theorie van de info-sessie van 5 september te bekijken.
De meeste heidegebieden in Lommel worden beheerd door Natuurpunt.
- Determinatie van typische heidesoorten.
- Soorten heidebeheer.

Op dit perceel organiseren we voor scholen van Lommel de activiteiten 'Vegers voor vlinders' en 'De Geitenmelker'.

Aanmelden om 13 uur 45.
Start om 14 uur.


Leden van Werkgroep Isis en Natuurpunt: gratis.
Niet-leden: 2 euro per persoon.
Of word lid, zo steun je onze educatieve werking voor scholen én je doet gratis mee met de meeste activiteiten.

Reserveer op info@werkgroepisis.be en vermeld het aantal deelnemers.

 Zondag 11 september 2022 (Open monumenten dag)

 

"Duurzaamheid"


Leiding: Noord-Limburgse Natuurgidsen.
Samenkomst: om 14 uur aan “Het wateringHUIS”.


De Vloeiweiden als natuurmonument. Een eeuwen oude traditie van bevloeien heeft onze watering en vloeiweiden een duurzaam karakter gegeven. Dat is voor ons de kans om  eens samen met onze herder op stap met zijn schapen doorheen dit uniek gebied.
 

 

Zondag 18 september 2022Ons Vrijwilligersfeest


Vergeet niet in te schrijven voor 7 september :

henricuyvers@telenet.be

Meer info zie elders
 

Zaterdag 24 september 2022

 

Beheerswerken Veewey en inhuldiging Bérkesheide


Samenskomst 9h aan de heide (trektellingslocatie).
Laatste bosdreef voor de weide (komend van Eksel).


Kom gerust eens langs want vele handen maken werk licht.  
Na de vogelkers verwijderd te hebben zullen we onze alom gekende pionier Bér Geuens in de bloemetjes zetten. Bij zijn 80ste verjaardag hebben we hem een voucher gegeven en nu gaan we die inruilen. Een stukje heide waar hij vele uren heeft vertoeft wordt naar hem gedoopt. De "Bérkensheide" wordt geboren. 
 
 

Zaterdag 1 oktober 2022

 

Beheerswerken in en rondom het wateringHuis;


Eenmaal per kwartaal willen we “Het wateringHUIS” binnen, maar ook  buiten (de onmiddellijke omgeving) een poets-  en onderhoudsbeurt te geven.
Ook steeds in een 'corona' veilige omgeving.

Een paar extra helpende handen zijn altijd welkom.

 

Donderdag 6 oktober 2022.

 

Filmvertoning 'Onze Natuur - De Film'  in UGC Adelberg te Lommel


Onze Natuur, De Film is een ambitieuze natuurdocumentaire over de natuur in onze achtertuin.
Prachtige verhalen over bekende en onbekende dieren die verwondering opwekken en de liefde en het respect voor onze natuur vergroten.

Meer info zie  "Bosland"

 
Plantenwerkgroep De Slobkousjes
 
Een van de planten die voor mij puur jeugdsentiment betekenen is Klit. Hoeveel hoofdjes van deze forse plant zou ik niet geplukt hebben om mijn vrienden mee te belagen.
Hij spreekt daarenboven tot de verbeelding omdat er zo een leuk verhaal aan vast hangt!
In 1951 ergerde de Zwitserse Georg de Mestral zich vreselijk aan het feit dat na een wandeling zijn hond altijd van die vervelende Klit hoofdjes in zijn pels had hangen die hij er dan met veel moeite uit moest zien te halen.
Het bracht hem wel op een schitterend idee! Hij bedacht de “klitteband” die we nu zowat dagelijks gebruiken in allerlei toepassingen.
In deze periode van het jaar kunnen we ons volop terug kind voelen en genieten van de volgroeide hoofdjes van Klit. Maar wist je dat er in onze omgeving twee soorten dikwijls voorkomen die ook niet zo een twee drie te herkennen zijn? Grote klit (foto boven) en Gewone klit (foto onder) komen hier regelmatig voor.
Grote klit heeft zoals zijn naam doet vermoeden grotere hoofdjes dan Gewone klit maar dat is een kenmerk dat enkel tot zijn recht komt als de twee vlak bij mekaar staan.
Iets opvallender is dat de hoofdjes van Grote klit hoger zijn dan breed en op langere steeltjes staan terwijl ze bij Gewone klit eerder breder zijn dan hoog en de steeltjes kort tot zittend..
Het meest uitgesproken verschil vind je in de bladsteel. Deze is vol bij Grote klit en hol bij de Gewone klit. Maar opgelet je moet wel de bladen van de plant steel bekijken en niet een blad van de bloemsteel.
Groot en gewoon uit mekaar kennen vraagt dus wel wat aandacht!
Twijfel je toch dan kan Obsidentify je altijd met plezier verder helpen.

Wil je graag ook van andere planten meer weten ga dan eens mee op een van onze Slobkouswandelingen.
Van begin september tot het begin van het zomerseizoen gaan we op dinsdag voormiddag op stap.
Kennen we je e mailadres dan ontvang je wekelijks onze nieuwsbrief met een verslag van de waarnemingen en de uitnodiging voor de eerstvolgende wandeling.

Contact?  Jan Leroy          GSM: 0032 474 73 59 11
                        Slobkousjes: slobkousjes@skynet.be           p.a.   Houtmolenstraat 100 3900 Overpelt

Groeten Jan

Neem ook een kijkje op

Copyright © 2022 Natuurpunt Lommel, All rights reserved.
Uitschrijven    Voorkeuren abonnementen aanpassen 

Email Marketing Powered by Mailchimp